Aqidah

Rukun Iman

Rukun Iman: Pengenalan
Rukun Pertama: Beriman Kepada Allah
Rukun Kedua: Beriman Dengan Malaikat
Rukun Ketiga: Beriman Dengan Kitab
Rukun Keempat: Beriman Dengan Rasul
Rukun Kelima: Beriman Dengan Hari Akhirat
Rukun Keenam: Beriman Dengan Qadar
Nota-nota Ringkas Tentang Rukun Iman

Asas-Asas Aqidah Islam (Kitab Fiqh Akbar – Imam Abu Hanifah)

Muqaddimah
Pertama – Sempurnanya Sifat-sifat Allah s.w.t. Azali Dan Abadi
Kedua – Al-Quran Kalam Allah
Ketiga – Sifat-sifat Allah s.w.t Tidak Menyerupai Makhluk-makhluk
Keempat – Kewujudan Allah
Kelima – Kesempurnaan Ilmu Allah s.w.t
Keenam – Fitrah Kejadian
Ketujuh – Perbuatan Manusia Adalah Dengan Ikhtiarnya
Kelapan- Perbuatan Manusia Adalah Makhluk
Kesembilan – Sifat Para Nabi
Kesepuluh – Kemuliaan Nabi Muhammad s.a.w
Kesebelas – Keutamaan Para Sahabat
Kedua Belas – Tidak Boleh Mengkafirkan Orang Beriman
Ketiga Belas – Ciri-ciri Ahli Sunnah
Keempat Belas – Perkara Yang Merosakkan Amalan
Kelima Belas – Mukjizat Dan Karamah
Keenam Belas – Sifat Allah Adalah Azali Sebagaimana Zat-Nya
Ketujuh Belas – Dosa Dan Pahala
Kelapan Belas – Syafaat Para Nabi-nabi a.s.
Kesembilan Belas – Keabadian Syurga Dan Neraka
Kedua Puluh – Hidayat Dan Kesesatan
Kedua Puluh Satu – Azab Kubur
Kedua Puluh Dua – Kelebihan Ayat-ayat Al-Quran
Kedua Puluh Tiga – Anak-anak Rasulullah s.a.w
Kedua Puluh Empat – Tanda-tanda Kiamat

Pembatal Aqidah

Perkara-perkara Yang Menyebabkan Rosaknya Iman Dan Islam Atau Yang Menyebabkan Orang Yang Melakukannya Menjadi Murtad
Berhati-hati Tentang Masalah Syirik Dengan Allah [Video]

[DISKUSI LANJUT] Aqidah, Tauhid Dan Iman (Berdasarkan Hadith)

Perbincangan Tentang Tauhid Berdasarkan Hadith Sahih Al-Bukhari
Perbincangan Tentang Iman Berdasarkan Hadith Sahih Muslim

[DISKUSI LANJUT] Nabi-nabi (Berdasarkan Hadith)

Nabi-nabi (Dan Pengajaran Dari Kisah-kisah Bani Israil)

[DISKUSI LANJUT] Hari Kiamat (Berdasarkan Hadith)

Fitnah Dan Tanda-tanda Kiamat
Syurga, Kenikmatan Dan Penghuninya
Gambaran Hari Kiamat, Syurga Dan Neraka
Kolam al-Kauthar

(DISKUSI LANJUT) Qada’ & Qadar (Berdasarkan Hadith)

Perbincangan Tentang Takdir Berdasarkan Hadith-hadith Sahih Al-Bukhari
Perbincangan Tentang Takdir Berdasarkan Hadith-hadith Sahih Muslim

Dosa-Dosa Besar

Definisi Dosa-dosa Besar (Kabair)
Syirik (Mempersekutukan Allah)
Membunuh Manusia Tanpa Hak
Sihir
Meninggalkan Solat
Tidak Mengeluarkan Zakat
Tidak Berpuasa Di Bulan Ramadhan Tanpa Uzur
Tidak Menunaikan Haji Sedangkan Dia Mampu
Derhaka Kepada Ibu Bapa
Memutuskan Hubungan Silaturrahim Dengan Saudara Mara
Zina
Liwath (Homoseks)
Riba
Memakan Harta Anak Yatim Dan Menzaliminya
Berdusta Terhadap Allah Atau Rasulullah s.a.w
Pemimpin Yang Menipu Dan Menganiayai Rakyat
Sombong Dan Yang Seumpamanya
Persaksian Palsu
Minum Minuman Keras
Berjudi
Menuduh Wanita Mukminah Berzina
Berkhianat Terhadap Harta Ghanimah, (Harta Rampasan Perang), Harta Baitul Mal Dan Zakat
Mencuri
Menyamun
Sumpah Palsu
Berbuat Aniaya
Memakan Benda Haram
Bunuh Diri
Banyak Berdusta
Hakim Yang Jahat
Memberi Dan Menerima Rasuah
Perempuan Menyerupai Lelaki Dan Sebaliknya
Lelaki Yang Membiarkan Isterinya Melakukan Maksiat (Dayus)
Muhallil Dan Muhallal Lahu (Perkahwinan “Cina Buta”)
Tidak Menjaga Diri Dari Air Kencing
Riya’
Menuntut Ilmu Untuk Dunia Dan Menyembunyikan Ilmu
Khianat
Mengungkit-ungkit Pemberian
Mendustakan Takdir
Mencari-cari Rahsia Orang Lain
Mengadu Domba (Namimah)
Mempercayai Dukun Atau Ahli Nujum
Derhaka Kepada Suami
Menipu Dan Memungkiri Janji
Mengurangi Timbangan Dan Sukatan
Mencela Salah Seorang Sahabat Nabi
Menyakiti Jiran Tetangga
Memakai Kain Sutera Dan Emas Bagi Kaum Lelaki

Perkara-Perkara Ghaib

Perkara-Perkara Ghaib

Kelompok-Kelompok Sesat

Siapakah Syiah? [Video]
[E-book] – Syiah Rafidhah – Di Antara Kecuaian ‘Ulama’ Dan Kebingungan Ummah
Syiah Sepintas Lalu – “RISALAH PEMURNIAN AKIDAH – SYIAH SESAT”
Bahaya Syiah [Koleksi Artikel Dari Website “Bahaya Syiah”]
Belitan Iblis Dalam Ajaran Tarekat
Tarekat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Syeikh Nazim Al-Haqqani
Penyelewengan-Penyelewengan Tarekat Al-Tijaniah
Ciri-ciri Pemikiran Islam Liberal
Isu-isu Sentral Dalam Pemikiran Islam Liberal: Kes Indonesia Dan Pengajarannya Untuk Malaysia
Bahaya Islam Liberal [Koleksi Artikel]
Hakikat Sekularisme Dan Kaedah Penyebarannya
Pertentangan Islam Dan Sekular: Sekular Pasti Tersungkur
Hukum Sihir Dan Perdukunan
Ajaran Batiniyyah: Pengaruhnya Di Alam Melayu

Peringatan-Peringatan Untuk Menjaga Aqidah

Surat Berantai Boleh Menyebabkan Syirik
Menyingkap Rahsia Di Sebalik Kejadian Nur Muhammad
Hukum Mengenai Ramalan Nasib Menggunakan Bintang-bintang (Horoscope)
Susuk: Ada Unsur Syirik
Kesesatan Kitab Barzanji, Qashidah Burdah, Dan Maulid Syarafil Anam
Amalan Perbomohan Atau Jampi Dalam Masyarakat
Asas Rujukan Dalam Bidang Aqidah Islam [Penerbitan JAKIM]
Garis Panduan Perbomohan Menurut Islam
Berhati-hati Dalam Masalah Tawassul Ketika Berdoa
Tiga Belas Perkara Yang Mencemari Kemurnian Tauhid
Garis Panduan Khurafat Dan Azimat

Advertisement