Kedua Puluh Dua – Kelebihan Ayat-Ayat Al-Quran

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 10m 19s] – Fiqh Akbar – 22) Kelebihan Ayat-ayat Al-Quran – Us Muhd Hanief Awang Yahaya

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/VsQjYKnWKkA ]

KELEBIHAN AYAT-AYAT AL-QURAN

Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah s.a.w dan ia tertulis dalam mushaf-mushaf. Ayat-ayat al-Quran, sebagai makna Kalamullah sama dari sudut kelebihan dan keagungan namun setengahnya mempunyai kelebihan sebutan dan keutamaan kandungannya seperti Ayat al-Kursi kerana yang tersebut di dalamnya ialah keagungan Allah s.w.t., kebesaran-Nya dan sifat-sifat-Nya. Oleh itu, terhimpun dalamnya kelebihan sebutan dan keutamaan kandungan.

Sebahagiannya pula hanya mempunyai kelebihan sebutan dan apa yang tersebut iaitu orang kafir tidak mempunyai keutamaan. [73]

Demikian Nama-nama dan Sifat-Sifat Alah s.w.t. sama sahaja dari segi keagungan dan keutamaan, tiada perbezaan tingkatan padanya.

NOTA KAKI

[73] Ini merupakan jawapan kepada satu kemusykilan iaitu, setengah daripada ayat al- Qur’an mempunyai kelebihan atas ayat yang lain sedangkan semuanya merupakan kalam Allah s.w.t. bagaimana boleh berbeza sebahagian ayat dengan yang lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s