Dosa Besar – Riya’

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Allah ta’ala berfirman tentang orang-orang munafik: “Mereka (hanya bertujuan) riya’ (memperlihatkan sembahyangnya) kepada manusia (supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman), dan mereka pula tidak mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang) melainkan sedikit sekali (jarang-jarang)”. (Surah An-Nisaa’, Ayat 142)

“Maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang – (iaitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya; (Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riya’ (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya), Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya)”. (Surah Al-Ma’un, Ayat 4-7)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riya’ kepada manusia”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 264)

“Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya”. (Surah Al-Kahfi, Ayat 110)

Maksud, “Janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya” adalah, “jangan berbuat riya’ dengan amalannya”.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, “Sesungguhnya orang yang pertama sekali akan diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati di jalan Allah (dalam perang fi sabilillah). Orang itu didatangkan, lalu Allah mengingatkannya tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya, “Apa yang kamu lakukan dengan segala nikmat itu?”. Dia menjawab, “Saya telah berperang di jalan-Mu hingga saya mati syahid”. Allah menjawab, “Engkau berdusta. Tetapi engkau melakukan itu supaya dikatakan orang bahawa engkau adalah seorang yang berani dan orang sudah mengatakan kamu begitu!”. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat agar menyeret orang itu pada mukanya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian didatangkan pula seorang lelaki yang telah diberi oleh Allah kelapangan dan harta kekayaan yang banyak. Allah mengingatkannya tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya, “Apa yang telah kamu lakukan dengan segala nikmat itu?”. Dia menjawab, “Saya tidak meninggalkan satu perkara pun yang engkau sukai saya menginfakkan harta di sana melainkan saya menginfakkan harta di sana hanya kerana-Mu”. Allah menjawab, “Engkau telah berdusta. Tetapi engkau melakukan itu hanyalah demi mengharapkan pujian orang, supaya dikatakan bahawa engkau seorang dermawan dan orang sudah mengatakan kamu begitu!”. Kemudian Allah memerintahkan kepada Malaikat agar menyeret orang itu pada mukanya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Lalu didatangkan pula seseorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca al-Qur’an. Allah mengingatkannya tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya, “Apa yang telah kamu lakukan dengan segala nikmat itu?”. Dia menjawab, “Saya belajar ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Qur’an kerana-Mu”. Allah menjawab, ‘Engkau dusta, tetapi engkau belajar dengan maksud supaya dikatakan orang bahawa engkau adalah seorang alim, dan engkau membaca Al-Qur’an dengan maksud agar dikatakan sebagai qari’!”. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat agar menyeret orang itu pada mukanya lalu dilemparkan ke dalam neraka”. [1]

Rasulullah s.a.w bersabda:

“Barangsiapa melakukan sum’ah Allah akan memperdengarkan aibnya. Dan barangsiapa berbuat riya’, Allah akan memperlihatkan aibnya”.

Al-Khaththabi berkata. “Maksud hadith di atas adalah barang siapa mengerjakan suatu amalan dengan tidak ikhlas, tetapi hanya ingin dilihat dan didengar orang, maka dia akan dibalas dengan membukakan keaiban-keaibannya, sehingga terdedahlah semua yang disembunyikan dan dirahsiakannya. Wallaahu ’alam”.

Rasulullah s.a.w bersabda:

“Yang sedikit dari riya’ itu syirik”.

Rasulullah s.a.w juga bersabda, “Sesuatu yang paling aku takuti menimpa kamu adalah syirik kecil”. Para Sahabat bertanya, “Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?”. Baginda menjawab, “Riya’. Pada hari Allah membalas amal hamba-hamba-Nya, Dia berfirman, “Pergilah kepada orang-orang yang dahulu kamu memperlihatkan amal-amal kamu kepada mereka. Lihatlah, adakah kamu mendapat pahala dari mereka?”.

Allah s.w.t. berfirman, “Dan jelaslah bagi mereka dari Allah apa-apa yang belum pernah mereka fikirkan”. (Surah Az-Zumar, Ayat 47)

Tafsir ayat di atas adalah bahawa dahulu ketika mereka tinggal di dunia mereka mengerjakan amalan yang mereka anggap sebagai amalan yang baik, kemudian pada hari kiamat ternyata amalan-amalan itu buruk semuanya.

Sebahagian salaf, jika membaca ayat di atas berkata, “Celakalah orang-orang yang berbuat riya’ ”.

Dikatakan pada hari kiamat nanti orang yang riya’ itu akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk dengan empat nama; wahai “mura’i” (si pelaku riya’), hai “ghaadir” (penipu), hai “faajir” (pendosa), dan hai “khaasir” (orang yang merugi), ambillah pahala yang disediakan oleh orang yang kamu beramal untuknya! Kamu sudah tidak memiliki pahala lagi di sisi Kami.

Al-Hasan berkata, “Orang yang berbuat riya’ itu pada hakikatnya ingin mengalahkan takdir Allah. Dia adalah orang yang jahat. Dia ingin manusia menyebutnya sebagai orang yang soleh. Tidak mungkin orang akan mengatakan demikian, sedangkan dia berada di tempat yang buruk di sisi Rabbnya. Hendaknya semua orang beriman mengetahui hal ini”.

Qatadah berkata, “Jika seorang hamba berbuat riya’, maka Allah akan berkata, “Lihatlah kepada hamba-Ku, bagaimana dia memperolok-olokkan-Ku”.

‘Umar bin Khattab r.a. pernah melihat seorang lelaki merendahkan lehernya. Beliau berkata, “Wahai orang yang merendahkan lehernya, tegakkan lehermu. Sesungguhnya khusyuk itu bukan di leher tetapi ianya berada di dalam hati”.

Abu Umamah al-Bahili r.a. pernah berjalan melewati seorang lelaki yang sedang bersujud di masjid. Orang itu bersujud sambil menangis dan berdoa. Abu Umamah berkata kepadanya, “Wahai kamu…alangkah baiknya kalau kamu melakukannya di dalam rumahmu!”.

Muhammad bin Mubarak as-Shuri berkata, “Menampakkan ketaatan itu lebih baik di malam hari daripada di siang hari. Sebab menampakkan ketaatan di siang hari itu untuk makhluk, sedangkan di malam hari untuk Rabb semesta alam”.

‘Ali bin Abu Thalib berkata, “Orang yang berbuat riya’ itu ada tiga tanda; jika dia bersendirian dia malas beramal, jika dia di kalangan orang ramai dia rajin, dan jika dipuji dia memperbanyakkan amalnya sedangkan jika dicela dia mengurangkannya”.

Fudlail bin ‘Iyadh berkata, “Meninggalkan amal kerana manusia itu riya’, sedangkan mengerjakannya kerana mereka itu syirik. Ikhlas adalah apabila Allah menjagamu dari keduanya.”

Semoga Allah memberikan “ma’unah” kepada kita, juga keihlasan dalam setiap amal, kata, bergerak dan diam kita. Sesungguhnya Dia maha Memberi lagi maha Pemurah.

NOTA KAKI

1. Hadith Diriwayatkan oleh Muslim (1905)

· Nota: Saringan oleh Kumpulan Web Darulkautsar  dari buku terjemahan “Al-Kabair (Dosa-dosa Besar)’ karangan Imam Az-Zahabi. Buku terjemahan asal boleh dicapai di sini- https://drive.google.com/file/d/0B0r1wFGeMOw5eDdpZjM4a2YyRG8/edit

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s