ZAKAT [BERDASARKAN HADITH-HADITH DARI KITAB SUNAN ABI DAUD]

KEWAJIBAN ZAKAT

1. [Sesi 1 – 9:52] – Kewajiban zakat.

2. [Sesi 1 – 16:57] – Definisi zakat dari sudut bahasa dan istilah.

3. [Sesi 1 – 28:45] – Khilaf ulama’ tentang bilakah difardhukan zakat.

4. [Sesi 1 – 40:05] – Abu Bakar r.a memerangi golongan yang enggan membayar zakat.

5. [Sesi 1 – 45:46] – (SELINGAN) Melewatkan pengkebumian pemimpin hingga perlantikan pemimpin baharu

6. [Sesi 1 – 51:50] – Empat golongan yang enggan membayar zakat pada zaman Abu Bakar r.a.

NISAB (KADAR) ZAKAT DAN BARANG-BARANG YANG DIWAJIBKAN ZAKAT

7. [Sesi 2 – 15:40] – Kadar had seseorang dikira sebagai kaya

8. [Sesi 2 – 33:44] – (SELINGAN) Hadith juga perlu dituruti sebagaimana al-Qur’an

9. [Sesi 2 – 40:52] – Barangan yang dimiliki untuk diniagakan dikenakan zakat

10. [Sesi 2 – 50:47] – Maksud “kanz”

11. [Sesi 2 – 56:16] – Khilaf berkenaan zakat barangan perhiasan

12. [Sesi 3 – 00:06] – Zakat Binatang Ternakan

13. [Sesi 4 – 6:10] – Maksud “faradha”

14. [Sesi 4 – 10:22] – Nabi s.a.w (bukan Sahabat atau orang lain) yang telah menjelaskan hal-hal berkenaan zakat

15. [Sesi 4 – 15:39] – Bilangan binatang yang perlu dikeluarkan zakat

16. [Sesi 4 – 45:00] – Maksud, “Tidak boleh mengumpulkan yang terpisah dan memisahkan yang terkumpul kerana takut dikenakan zakat”

17. [Sesi 4 – 01:06:55] – Khilaf berkenaan pengaruh “khultoh” dalam zakat

18. [Sesi 5 – 27:40] – Tafsiran Imam Malik berkenaan hadith, “Tidak boleh mengumpulkan yang terpisah”

19. [Sesi 5 – 48:11] – Zakat kuda dan hamba

20. [Sesi 6 – 6:02] – Bilangan nisab haiwan yang perlu dikeluarkan zakat

21. [Sesi 6 – 15:40] – Larangan mengambil haiwan ternakan yang mempunyai susu sebagai zakat

23. [Sesi 6 – 33:15] – Maksud “al-mu’tadi”

24. [Sesi 6 – 51:08] – Maksud hadith supaya menyambut pemungut zakat dengan hati yang terbuka.

25. [Sesi 6 – 01:02:08] – Sikap pemungut zakat.

26. [Sesi 7 –  00:19:57] – Doa pemungut zakat kepada pemberi zakat.

27. [Sesi 7 – 00:38:47] – Tafsiran tentang umur unta.

28. [Sesi 7 – 00:45:56] – (SAMBUNGAN) Doa pemungut zakat kepada pemberi zakat.

29. [Sesi 7 –  00:47:14] – Tempat mengeluarkan zakat.

30. [Sesi 7 – 01:02:40] – Bolehkah Orang Yang Mengeluarkan Zakat/Sadaqah Membeli Balik Harta Yang Disedekahkannya Bila Penerima Zakat/Sadaqah Ingin Menjualnya.

31. [Sesi 8 – 15:50] – Tidak ada zakat hamba dan kuda .

32. [Sesi 8 – 00:21:09] – Zakat tanaman.

33. [Sesi 8 – 00:46:08] – Zakat Madu.

34. [Sesi 8 – 01:00:38] – (SELINGAN) Maksud  “gereba”.

35. [Sesi 9 – 00:06:05] – Anggaran untuk buah kurma.

36. [Sesi 9 – 10:55] – Anggaran buah anggur.

37. [Sesi 9 – 19:55] – Tentang Anggaran Buah-buahan (Secara Umum)

38. [Sesi 9 – 40:30] – Bilakah dilakukan anggaran terhadap buah kurma?

39. [Sesi 9 – 01:07:13] – Memilih barang yang sederhana kualitinya untuk diberikan zakat.

ZAKAT FITRAH

40. [Sesi 10 – 14:48] – Zakat fitrah.

41. [Sesi 10 – 19:29] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Khilaf ulama’ tentang fardhu dan wajib.

42. [Sesi 10 – 00:35:28] – Waktu ditunaikan zakat fitrah.

43. [Sesi 10 – 00:50:30] – Nilai zakat fitrah yang perlu ditunaikan.

44. [Sesi 10 – 54:34] – Golongan yang diwajibkan zakat fitrah.

45. [Sesi 11 – 05:42] – Kuantiti yang perlu dikeluarkan zakat.

46. [Sesi 11 – 20:21] – Kuantiti makanan yang dikeluarkan sebagai zakat.

47. [Sesi 11 –  26:00] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Pendapat Saidina Muawiyah r.a yang berbeza daripada orang lain.

48. [Sesi 11 – 48:00] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Kekeliruan Ibn ‘Uyainah berkenaan segantang gandum.

49. [Sesi 12 – 10:24] – Riwayat bahawa dibayar setengah gantang gandum untuk zakat fitrah.

50. [Sesi 12 – 49:21] – Menyegerakan (Bayar Dahulu Sebelum Tiba Masanya) Pembayaran zakat.

PENGAGIHAN HARTA ZAKAT DAN ORANG YANG LAYAK MENERIMANYA

51. [Sesi 13 – 18:20 ] – Adakah zakat boleh dibawa dari satu negeri ke satu negeri yang lain?

52. [Sesi 13 – 28:03] – Orang yang berhak diberikan zakat.

53. [Sesi 13 – 43:15] – Golongan munafik yang mendesak Nabi s.a.w supaya diberikan zakat.

54. [Sesi 13 – 54:25] – Orang yang mempunyai 1 uqiyah tidak boleh meminta-minta

55. [Sesi 14 – 00:07:57] – Orang Yang Diberi Zakat Dan Batas “Kaya”

56. [Sesi 14 – 45:56] – (SELINGAN) Perbezaan antara “faqir” dan “miskin”.

57. [Sesi 14 – 01:04:41] – Orang yang kaya dan bertubuh sihat tidak boleh mengambil harta zakat.

58. [Sesi 15 – 15:07] – Orang kaya yang boleh menerima zakat.

59. [Sesi 15 – 22:50] – Pandangan ulama’ yang menyatakan orang kaya boleh menerima zakat.

60. [Sesi 15 – 30:00 ] – Definisi “Fi Sabilillah”

61. [Sesi 15 – 44:37] – Harta zakat apabila sudah menjadi milik seseorang maka boleh dijual beli.

62. [Sesi 15 – 49:56] – Zakat untuk orang kaya yang berada pada jalan Allah.

63. [Sesi 15 – 56:26] – Kadar zakat yang boleh diberikan kepada satu orang.

64. [Sesi 16 – 00:16:25 ] – Larangan Meminta-minta

65. [Sesi 16 – 23:32] – (Selingan) Peluang yang diberikan oleh Nabi s.a.w kepada Tsauban (hamba bebasan Rasulullah) – syurga kalau tidak meminta apa-apa dari orang lain

66. [Sesi 16 – 00:31:12] – Menjaga diri daripada meminta-minta.

67. [Sesi 16 – 53:01 ] – Tidak akan hilang kemelaratan yang diadukan kepada manusia

68. [Sesi 16 – 01:07:34] – Keharusan mengambil upah dalam pekerjaan.

69. [Sesi 17 – 00:19:35] – Maksud, “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”.

70. [Sesi 17 – 39:50] – Sedekah atau zakat kepada Bani Hasyim.

71. [Sesi 17 – 01:13:58] – Orang fakir boleh memberi hadiah kepada orang kaya daripada sedekah yang diperolehinya.

72. [Sesi 18 –  00:06] – Orang yang memberi sedekah kemudian mewarisinya.

73. [Sesi 18 – 08:26] – Hak-hak harta.

74. [Sesi 18 – 10:11] – Maksud “al-ma’un”.

75. [Sesi 18 – 18:19] – Akibat tidak menunaikan hak harta.

76. [Sesi 18 – 24:46] – Hak orang lain terhadap harta kita.

77. [Sesi 18 – 31:26] – Hak berkenaan unta.

78. [Sesi 18 – 36:1] – (SAMBUNGAN) Hak berkenaan unta.

79. [Sesi 18 – 39:45] – Memberi pinjam labun susu unta.

80. [Sesi 18 – 41:24] – Nabi s.a.w memerintahkan supaya meletakkan sebahagian tamar di masjid untuk orang-orang miskin

81. [Sesi 18 – 45:29] – Memberi tumpang belakang unta kepada orang yang tidak berkenderaan.

MEMINTA-MINTA

82. [Sesi 19 – 00:08:48] – Hak orang yang meminta-minta.

83. [Sesi 19 – 36:20] – Apa yang perlu diberikan kepada orang miskin yang meminta-minta sekiranya tidak mempunyai apa-apa?

84. [Sesi 19 – 00:40:48] – Sedekah kepada ahli zimmah.

85. [Sesi 19 – 01:06:30] – Sesuatu yang tidak boleh dilarang (untuk mengambilnya).

86. [Sesi 20 – 13:50] – Meminta-minta di dalam masjid.

87. [Sesi 20 – 00:32:24] – Memberi kepada orang yang meminta kerana Allah.

SEDEKAH DAN KELEBIHANNYA

88. [Sesi 20 – 55:47] – Mendahulukan perbelanjaan kepada orang yang berada di bawah tanggungan.

89. [Sesi 20 – 00:58:24] –  (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Anak yang sudah baligh adakah masih di bawah jagaan si ayah?

90. [Sesi 20 – 01:01:01] – Kebenaran bersedekah kesemua harta.

91. [Sesi 21 – 12:40] – Kelebihan memberi minum air.

92. [Sesi 21 – 29:11] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Hadith yang menjadi dalil boleh mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal.

93. [Sesi 21 – 49:04] – Kelebihan memberi pakai kepada orang Islam yang lain.

94. [Sesi 21 – 54:49] – Memberi pinjam sesuatu untuk diambil manfaat.

95. [Sesi 22 – 13:55] – Ganjaran orang yang menjaga harta (atau menguruskan harta)

96. [Sesi 22 – 22:01] – Perempuan yang memberi sedekah sesuatu daripada rumah suaminya.

97. [Sesi 22 – 42:51] – Hubungan silaturrahim.

98. [Sesi 23 – 15:40] – Bakhil yang melampau.

LUQOTHOH/BARANG YANG TERCICIR

99. [Sesi 23 – 34:03] – Maksud “luqothoh”.

100. [Sesi 23 – 47:02] – Mengambil barang yang tercicir.

101. [Sesi 24 – 0:10] – (SAMBUNGAN) Barang yang tercicir.

102. [Sesi 24 – 27:15] – Isytiharkan barang yang tercicir selama setahun.

103. [Sesi 25 – 15:39] – Mewujudkan saksi untuk barang yang tercicir.

104. [Sesi 25 – 24:42] – Memetik buah-buahan yang masih berada di pohon.

105. [Sesi 25 – 01:05:57] – Barangan yang tercicir di Makkah.