Petunjuk Dalam Memilih Pasangan

[Sesi 2 – 7:47] – Perintah mengahwini perempuan yang beragama
[Sesi 2 – 26:08] – Berkahwin dengan anak dara
[Sesi 2 – 48:37] – Mengapa banyak tanggungjawab dan hak diberikan kepada lelaki?
[Sesi 2 – 54:40] – Sekiranya isteri seseorang itu berzina adakah terfasakh nikahnya?
[Sesi 2 – 1:06:54] – Tidak digalakkan berkahwin dengan perempuan yang tidak melahirkan anak
[Sesi 3 – 4:45] – Firman Allah (bermaksud): “Penzina lelaki tidak boleh berkahwin melainkan dengan penzina perempuan”
[Sesi 3 – 22:40] – Khilaf ulama’ berkenaan ayat al-Quran di atas
[Sesi 3 – 39:46] – Kesimpulan pendapat ulama’ berkenaan firman Allah tersebut
[Sesi 4 – 6:10] – Orang yang memerdekakan hamba perempuanya kemudian mengahwininya
[Sesi 4 – 11:32] – (SELINGAN) Sistem perhambaan yang diubah oleh Islam
[Sesi 4 – 33:30] – Tiga jenis orang yang mendapat pahala dua kali ganda
[Sesi 4 – 52:35] – Bolehkah perbuatan memerdekakan hamba itu dijadikan sebagai maskahwin/maharnya

Hal Berkaitan Susuan

[Sesi 5 – 10:56] – Perkara-perkara yang haram dengan sebab penyusuan
[Sesi 5 – 51:06] – Suami bagi ibu susuan
[Sesi 5 – 1:03:12] – Khilaf ulama’ tentang suami bagi ibu susuan adakah dikira mahram?
[Sesi 6 – 9:04] – Penyusuan kepada orang yang sudah besar (selepas peringkat penyusuan yang biasa)
[Sesi 6 – 22:05] – Khilaf cara penyusuan dan penyusuan itu hingga kenyang
[Sesi 6 – 46:24] – Suami menghisap susu isteri adakah menjadi mahram?
[Sesi 6 – 59:36] – Orang yang menjadi mahram dengan sebab penyusuan.
[Sesi 7 – 8:50] – Orang yang berpendapat menjadi mahram dengan sebab penyusuan
[Sesi 7 – 32:26] – Antara orang-orang yang berpendapat menjadi mahram dengan sebab penyusuan orang yang sudah besar (selepas peringkat penyusuan yang biasa)
[Sesi 7 – 35:25] – Tidak menjadi mahram dengan sebab penyusuan ketika besar menurut majoriti ulama’
[Sesi 7 – 45:03] – Khilaf ulama’ dalam menentukan tempoh penyusuan yang boleh menjadi mahram
[Sesi 8 – 4:03] – Adakah kurang daripada lima kali penyusuan itu menjadikan mahram?
[Sesi 8 – 9:30] – Pendapat-pendapat ulama’ tentang penyusuan yang menjadikan mahram
[Sesi 8 – 32:55] – Dalil dan hujjah bilangan penyusuan yang menjadikan mahram
[Sesi 9 – 20:59] – Habuan yang sepatutnya diberikan kepada ibu susuan ketika selesai penyusuan

Perempuan-Perempuan Yang Dilarang Dan Diharuskan Untuk Berkahwin

[Sesi 9 – 32:16] – Perempuan-perempuan yang diharamkan dihimpunkan oleh seseorang sebagai isteri
[Sesi 9 – 48:41] – Kaedah untuk mengetahui perempuan yang tidak boleh dikumpulkan dalam satu-satu masa sebagai isteri
[Sesi 10 – 07:04] – (SAMBUNGAN) Perempuan-perempuan yang diharamkan dihimpunkan oleh seseorang sebagai isteri
[Sesi 10 – 11:25] – Dalil bagi orang yang mengatakan boleh berkahwin dengan kanak-kanak
[Sesi 10 – 33:20] – Tidak dibenarkan berkahwin melebihi empat orang isteri
[Sesi 10 – 56:07] – Berkahwin dengan bukan Islam di peringkat permulaan Islam
[Sesi 10 – 1:04:16] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Punca Nabi s.a.w melarang Ali Bin Abi Thalib berkahwin dengan anak perempuan Abu Jahal

Wali Dalam Pernikahan

[Sesi 13 – 34:49] – Wali
[Sesi 13 – 50:50] – Khilaf ulama’ tentang nikah tanpa wali
[Sesi 14 – 06:53] –Perbezaan pendapat ulama’ tentang nikah tanpa wali
[Sesi 15 – 10:01] – Larangan dari mencegah wanita yang bercerai untuk berkahwin
[Sesi 15 – 19:27] – Kepentingan wali dalam perkahwinan
[Sesi 15 – 31:16] – Apabila dua orang wali mengahwinkan seorang perempuan
[Sesi 15 – 37:21] – Fiman Allah (bermaksud): “Tidak halal kepada kamu mewarisi perempuan-perempuan secara paksaan, dan janganlah kamu paksa/menyakiti mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka)”
[Sesi 16 – 07:04] – Meminta perintah atau suruhan
[Sesi 16 – 15:04] – Maksud “dara” dan “janda” menurut hukum syarak
Sesi 16 – 28:32] – Maksud “anak yatim” mengikut syari’at
[Sesi 16 – 54:20] – Gadis yang dikahwinkan oleh ayahnya tanpa meminta kebenaran daripadanya
[Sesi 17 – 07:00] – Wali mujbir/walayah ijbar
[Sesi 17 – 10:29] – Janda
[Sesi 17 – 40:33] – Wali perlu minta izin sebelum mengahwinkan