Maksud Dan Tuntutan Supaya Bernikah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

1- [ Sesi 1 – 4:57 ] – Maksud nikah
2- [ Sesi 1 – 9:13 ] – Hukum berkahwin
3- [ Sesi 1 – 17:12 ] – Dalil-dalil hukum berkahwin
4- [ Sesi 1 – 24:14 ] – Galakan supaya berkahwin
5- [ Sesi 1 – 46:40 ] – Usaha untuk me“matikan pucuk” adalah haram

Petunjuk Dalam Memilih Pasangan

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

1- [Sesi 2 – 7:47] – Perintah mengahwini perempuan yang beragama
2- [Sesi 2 – 26:08] – Berkahwin dengan anak dara
3- [Sesi 2 – 48:37] – Mengapa banyak tanggungjawab dan hak diberikan kepada lelaki?
4- [Sesi 2 – 54:40] – Sekiranya isteri seseorang itu berzina adakah terfasakh nikahnya?
5- [Sesi 2 – 1:06:54] – Tidak digalakkan berkahwin dengan perempuan yang tidak melahirkan anak
6- [Sesi 3 – 4:45] – Firman Allah (bermaksud): “Penzina lelaki tidak boleh berkahwin melainkan dengan penzina perempuan”
7- [Sesi 3 – 22:40] – Khilaf ulama’ berkenaan Firman Allah, “Penzina lelaki tidak boleh berkahwin melainkan dengan penzina perempuan”
8- [Sesi 3 – 39:46] – Kesimpulan pendapat ulama’ berkenaan firman Allah tersebut
9- [Sesi 4 – 6:10] – Orang yang memerdekakan hamba perempuannya kemudian mengahwininya
10- [Sesi 4 – 11:32] – (SELINGAN) Sistem perhambaan yang diubah oleh Islam
11- [Sesi 4 – 33:30] – Tiga jenis orang yang mendapat pahala dua kali ganda
12- [Sesi 4 – 52:35] – Bolehkah perbuatan memerdekakan hamba itu dijadikan sebagai maskahwin/maharnya?

Hal Berkaitan Susuan

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

1- [Sesi 5 – 10:56] – Perkara-perkara yang haram dengan sebab penyusuan
2- [Sesi 5 – 51:06] – Suami kepada perempuan yang menyusu, bapa susuan (Kedudukan suami bagi perempuan yang menyusukan seorang kanak-kanak terhadap anak susuannya)
3- [Sesi 5 – 1:03:12] – Khilaf ulama’ tentang suami bagi ibu susuan adakah dikira mahram kepada anak susuan?
4- [Sesi 6 – 9:04] – Penyusuan kepada orang yang sudah besar (selepas peringkat penyusuan yang biasa)
5- [Sesi 6 – 22:05] – Khilaf tentang cara penyusuan dan tentang penyusuan sehingga kenyang
6- [Sesi 6 – 46:24] – Suami menghisap susu isteri adakah menjadi mahram?
7- [Sesi 6 – 59:36] – Orang yang menjadi mahram dengan sebab penyusuan
8- [Sesi 7 – 8:50] – Orang yang berpendapat menjadi mahram dengan sebab penyusuan
9- [Sesi 7 – 32:26] – Antara orang-orang yang berpendapat menjadi mahram dengan sebab penyusuan orang yang sudah besar (selepas peringkat penyusuan yang biasa)
10- [Sesi 7 – 35:25] – Tidak menjadi mahram dengan sebab penyusuan ketika besar menurut majoriti ulama’
11- [Sesi 7 – 45:03] – Khilaf ulama’ dalam menentukan tempoh penyusuan yang boleh menjadi mahram
12- [Sesi 8 – 4:03] – Adakah kurang daripada lima kali penyusuan itu menjadikan mahram?
13- [Sesi 8 – 9:30] – Pendapat-pendapat ulama’ tentang penyusuan yang menjadikan mahram
14- [Sesi 8 – 32:55] – Dalil dan hujjah bilangan penyusuan yang menjadikan mahram
15- [Sesi 9 – 20:59] – Habuan yang sepatutnya diberikan kepada ibu susuan ketika selesai penyusuan

Perempuan-Perempuan Yang Dilarang Dan Diharuskan Untuk Berkahwin

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

1- [Sesi 9 – 32:16] – Perempuan-perempuan yang diharamkan dihimpunkan oleh seseorang sebagai isteri
2- [Sesi 9 – 48:41] – Kaedah untuk mengetahui perempuan yang tidak boleh dikumpulkan dalam satu-satu masa sebagai isteri
3- [Sesi 10 – 07:04] – (Sambungan) Perempuan-perempuan yang diharamkan dihimpunkan oleh seseorang sebagai isteri
4- [Sesi 10 – 11:25] – Dalil bagi orang yang mengatakan boleh berkahwin dengan kanak-kanak
5- [Sesi 10 – 33:20] – Tidak dibenarkan berkahwin melebihi empat orang isteri
6- [Sesi 10 – 56:07] – Berkahwin dengan bukan Islam di peringkat permulaan Islam
7- [Sesi 10 – 1:04:16] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Punca Nabi s.a.w melarang Ali Bin Abi Thalib berkahwin dengan anak perempuan Abu Jahal

Wali Dalam Pernikahan

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

1- [Sesi 13 – 34:49] – Wali
2-[Sesi 13 – 50:50] – Khilaf ulama’ tentang nikah tanpa wali
3- [Sesi 14 – 06:53] – Perbezaan pendapat ulama’ tentang nikah tanpa wali
4- [Sesi 15 – 10:01] – Larangan dari mencegah wanita yang bercerai untuk berkahwin semula (sama ada dengan bekas suaminya atau dengan orang lain)
5- [Sesi 15 – 19:27] – Kepentingan wali dalam perkahwinan
6- [Sesi 15 – 31:16] – Apabila dua orang wali mengahwinkan seorang perempuan dengan dua orang lelaki yang berbeza
7-[Sesi 15 – 37:21] – Firman Allah (bermaksud): “Tidak halal kepada kamu mewarisi perempuan-perempuan secara paksaan, dan janganlah kamu paksa/menyakiti mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka)”
8- [Sesi 16 – 07:04] – Meminta “perintah” (suruhan) daripada perempuan supaya mengahwinkannya
9- [Sesi 16 – 15:04] – Status perempuan yang dara dan janda adalah mengikut sebagaimana hukum Ssyarak
10- Sesi 16 – 28:32] – Istilah anak yatim mengikut syarak. Perlu mendapat perintah (suruhan) dari anak yatim supaya mengahwinkannya
11- [Sesi 16 – 54:20] – Gadis yang dikahwinkan oleh ayahnya tanpa meminta kebenaran daripadanya
12- [Sesi 17 – 07:00] – Tiada istilah “Wali Mujbir” / Walayah Ijbar (Mengahwinkan seseorang wanita tanpa izin)
13- [Sesi 17 – 10:29] – Janda
14- [Sesi 17 – 40:33] – Wali perlu minta izin sebelum mengahwinkan seseorang wanita