[ VIDEO] Dialog & Debat Antara Agama, Pencerahan Tentang Agama-agama – Kristian, Hindu, Syiah, Atheist Dll

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Video-video perbandingan agama antara agama Islam dan lain-lain agama. Ianya mengandungi dialog dan debat di antara tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh agama lain. Juga mengandungi ceramah-ceramah yang menjelaskan doktrin-doktrin agama dunia.

https://www.youtube.com/channel/UCng3PfbsLgL63cWno8czYCQ/videos

Advertisement