Kedua Belas – Tidak Boleh Mengkafirkan Orang Beriman

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 19m 38s] – Fiqh Akbar – 12) Tidak Boleh Mengkafirkan Orang Beriman – Us Muhd Hanief Awang Yahaya

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/68LLjDqo-L0 ]

TIDAK BOLEH MENGKAFIRKAN ORANG BERIMAN

Kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab mana-mana dosa yang dilakukannya walaupun ianya dosa besar [42] selama mana dia tidak menganggap ianya halal [43]. Dan kita tidak menghilangkan (membatalkan) daripadanya nama iman dan kita menamakannya sebagai mu’min pada hakikatnya. Harus, boleh jadi dia seorang mu’min yang fasiq tetapi tidak kafir.

NOTA KAKI

[42] Sesiapa yang masuk dalam Islam dan Iman dalam keadaan yakin dan Tasdiq maka dia tidak terkeluar darinya dengan semata-mata melakukan dosa. Tidak boleh dihukumkan kafir kecuali apabila ada sesuatu yang menyakinkan yang terbit daripadanya, iaitu apabila dia menolak Islam atau mengingkari sebahagian dari Islam. Bagaimanapun, orang beriman yang melakukan dosa tetap bersalah dan dikira fasiq dengan sebab mengerjakan dosa-dosa besar. Inilah pegangan Ahli Sunnah. Berbeza dengan Khawarij, mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka kerana telah jatuh kafir. Mu’tazilah pula mengatakan dia dinafikan nama Iman darinya dan juga bukan kafir tetapi berada di antara dua kedudukan.

[43] Orang yang menghalalkan maksiat dihukum kafir meskipun dia tidak melakukannya kerana mengingkari perkara yang sabit dalam al-Qur’an dan Sunnah. Dia, sama ada tidak beriktiqad bahawa Allah mengharamkannya atau dia beriktiqad bahawa Allah mengharamkanya. (Ibn Taimiyyah, al-Sarim al-Maslul, hal. 372)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s