Rukun Iman: Pengenalan

بسم الله الرحمن الرحيم

Rukun Iman ialah: Beriman kepada Allah, Malaikat-malaikatNya, Kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya dan Hari Akhirat serta Qadar (untung) baik mahupun buruk.

Firman Allah Taala:

“Tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Akhirat, para malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi”. (Surah Al-Baqarah, ayat 177).

Firman Allah Taala: Continue reading

Rukun Pertama: Beriman Kepada Allah

Video Syarah Rukun Iman – Beriman Kepada Allah

VIDEO – RUKUN IMAN PERTAMA – Percaya Kepada Allah (Secara Ringkas) – Maulana Asri Yusoff ;

AUDIO – Dengar “On-line” Atau Muat Turun

VIDEO-Rukun Iman Pertama BERIMAN DENGAN ALLAH – Dr Abd Basit Abdul Rahman

p>

AUDIO – Dengar “On-line” Atau Muat Turun

A – TAHKIK (PERLAKSANAAN) NYA

Beriman kepada Allah ‘Azza Wajalla akan terlaksana dengan melakukan perkara-perkara berikut:

1. Iktiqad (Percaya) Bahawa Alam Ini Mempunyai Pencipta Yang Satu

Iktiqad (percaya) bahawa alam ini mempunyai Pencipta yang satu, Esa dalam penciptaanNya, kerajaanNya, pentadbiranNya, mengatur keadaannya, memberi rezeki, kuasa, melakukan sesuatu, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat dan mudharat yang tiada tuhan selain dariNya. Continue reading

Rukun Kedua: Beriman Dengan Malaikat

Video Syarah Rukun Iman – Beriman Kepada Malaikat

VIDEO – RUKUN IMAN KE 2 – Percaya Kepada Malaikat – Maulana Asri YusoffAUDIO – Dengar “On-line” Atau Muat Turun

VIDEO – Rukun Iman Kedua BERIMAN DENGAN MALAIKAT – Dr Abdul Basit Abdul Rahman

<p>

AUDIO – Dengar “On-line” Atau Muat Turun

Video Syarah Rukun Iman – Beriman Kepada Malaikat

A – PENGERTIAN

Beriman dengan Malaikat: Ialah iktikad dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah mempunyai malaikat yang dijadikan daripada cahaya yang telah ditentukan untuk melakukan ketaatan, tidak melakukan sebarang maksiat terhadap Allah dan melaksanakan semua arahan yang diperintahkan, mereka sentiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang dengan tidak pernah berasa jemu, tidak diketahui bilangan mereka kecuali Allah. Allah telah menetapkan ke atas mereka tugas dan tanggungjawab yang bermacam-macam.

Firman Allah Taala: Continue reading

Rukun Ketiga: Beriman Dengan Kitab

Video Syarah Rukun Iman – Beriman Dengan Kitab

VIDEO – RUKUN IMAN KE 3 – Percaya Kepada Kitab – Maulana Asri YusoffAUDIO – Dengar “On-line” Atau Muat Turun

VIDEO – Rukun Iman Ketiga & Keempat – BERIMAN DENGAN KITAB & RASUL – Dr Abd Basit Abdul RahmanAUDIO – Dengar “On-line” Atau Muat Turun

Beriman dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan ke atas rasul-rasul ‘alaihimussalam ialah Rukun Iman yang ketiga, kerana Allah Taala telah mengutuskan rasul-rasulNya dengan bukti-bukti yang jelas serta menurunkan kepada mereka kitab-kitab yang menjadi rahmat kepada alam semesta. Menjadi petunjuk kepada mereka untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga sebagai pedoman hidup yang akan mereka lalui dan penyelesai kepada semua perkara yang menjadi perselisihan di kalangan mereka.

Firman Allah Taala: Continue reading

Rukun Keempat: Beriman Dengan Rasul

Video Syarah Rukun Iman – Beriman Dengan Rasul

VIDEO – RUKUN IMAN KE 4 – Percaya Kepada Rasul – Maulana Asri Yusoff
AUDIO – Dengar “On-line” Atau Muat Turun

VIDEO – Rukun Iman Ketiga & Keempat – BERIMAN DENGAN KITAB & RASUL – Dr Abd Basit Abdul Rahman

AUDIO – Dengar “On-line” Atau Muat Turun

A – BERIMAN DENGAN RASUL-RASUL Alaihimussalam. 

Beriman dengan rasul-rasul ‘alaihimussalam ialah salah satu daripada Rukun Iman dan tidak sempurna iman seseorang hamba tanpanya.

Beriman dengan rasul-rasul: Ialah iktikad dengan yakin bahawa Allah Taala mempunyai rasul-rasul yang dipilih untuk meyampaikan risalahNya, sesiapa yang mengikut rasul maka dia telah mendapat petunjuk dan sesiapa yang menderhaka kepada rasul sesungguhnya dia telah terpesong daripada jalan yang benar. Mereka telah meyampaikan semua ajaran yang diturunkan oleh Allah dengan keterangan yang nyata, mereka telah menunaikan amanah dan menasihati ummah, berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, mendirikan hujjah dan tidak sekali-kali menukar, mengubah atau menyembunyikan sesuatu yang disampaikan kepada mereka. Kita beriman dengan rasul yang telah disebut nama mereka oleh Allah dan juga rasul yang tidak disebut nama mereka.

Continue reading

Rukun Kelima: Beriman Dengan Hari Akhirat

Video Syarah Rukun Iman – Beriman Dengan Hari Akhirat

VIDEO – RUKUN IMAN KE 5 – Percaya Kepada Hari Kemudian – Maulana Asri YusoffAUDIO – Dengar “On-line” Atau Muat Turun

VIDEO – Rukun Iman Kelima – BERIMAN DENGAN HARI AKHIRAT – Dr Abdul Basit Abdul RahmanAUDIO – Dengar “On-line” Atau Muat Turun

 

A – BERIMAN DENGAN HARI AKHIRAT

Iaitu iktikad (percaya) akan berakhirnya kehidupan dunia dan memasuki kehidupan akhirat selepasnya, ianya bermula dengan kematian dan kehidupan di alam barzakh (kubur), diikuti dengan berlakunya kiamat kemudian dibangkitkan semula (seluruh manusia) dan dihimpunkan di Padang Mahsyar, selepas itu mereka akan menerima balasan sama ada ke syurga atau neraka. Continue reading

Rukun Keenam: Beriman Dengan Qadar

Video Syarah Rukun Iman – Beriman Dengan Qadar

VIDEO – RUKUN IMAN KE 6 – Percaya Kepada Takdir – Maulana Asri YusoffAUDIO – Dengar “On-line” Atau Muat Turun

Rukun Iman Keenam – BERIMAN DENGAN QADA’ & QADAR – Dr Abd Basit Abdul RahmanAUDIO – Dengar “On-line” Atau Muat Turun

 

A – PENGERTIAN QADAR DAN KEPENTINGAN BERIMAN DENGANNYA

Al-Qadr: Ialah ketentuan Allah Taala ke atas seluruh alam semesta mengikut ilmuNya yang azali dan kebijaksanaanNya. Ianya kembali kepada kekuasaan Allah Taala. Sesungguhnya Dia berkuasa ke atas setiap sesuatu dan berkuasa melakukan perkara yang dikehendakiNya. Continue reading

Ringkasan Rukun Iman

[VIDEO – Ringkasan Rukun Iman]

 

 

RUKUN IMAN –

1) Beriman kepada Allah

2) Beriman kepada malaikat

3) Beriman kepada Kitab

4) Beriman Kepada Rasul-rasul

5) Beriman dengan hari akhirat

6) Beriman dengan takdir

 

BERIMAN KEPADA ALLAH adalah,

  1. Percaya Allah Itu Wujud (Ada)
  2. Percaya Allah Bersifat Sempurna
  3. Percaya Allah Tidak Ada Kekurangan

Continue reading