Dosa Besar – Zina

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi – 41m 22s ] – Dosa Besar – Berzina – Ust Shamsuddin Abd Rahman

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/vN54by1jEio ]

ZINA

Dosa zina itu tidak sama.

Allah berfirman: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan)”. (Surah Al-Isra’, Ayat 32)

“Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak), dan tidak pula berzina; dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan dosanya; (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali siapa saja yang bertaubat”. (Surah Al-Furqan, Ayat 68-70)

“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (Surah An-Nur, Ayat 2)

Para ulama’ berkata, “Ini adalah hukuman bagi penzina perempuan dan lelaki yang masih bujang (belum menikah). Jika sudah menikah walaupun sekali, maka hukuman bagi keduanya adalah direjam dengan batu sampai mati. Begitu juga yang dinaskan dalam hadith dari Nabi s.a.w, iaitu jika hukuman “qishash” ini belum dilaksanakan di dunia dan mereka mati dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa zina itu nescaya mereka akan diazab di neraka dengan sebatan api”.

Dalam kitab Zabur tertulis, “Sesungguhnya para penzina itu akan digantung pada kemaluan mereka di neraka dan akan disiksa dengan cemeti besi. Maka jika mereka menjerit melolong kerana pedihnya pukulan, malaikat Zabaniyah berkata, “Di mana suara ini ketika kamu bergelak ketawa, bersuka ria dan tidak merasa diawasi oleh Allah serta tidak malu kepadanya”.

Rasulullah s.a.w bersabda:

“Tidaklah beriman seorang penzina itu ketika berzina. Tidaklah beriman seorang pencuri itu ketika mencuri. Tidaklah beriman seorang yang meneguk arak itu ketika meneguknya. Dan tidaklah beriman orang yang merampas harta yang tinggi nilainya itu ketika merampasnya”. [1]

Baginda juga bersabda,

Apabila seorang hamba berzina akan keluarlah iman darinya. Keimanan itu seperti payung yang ada di atasnya. Kemudian jika ia berhenti dari perbuatan itu maka imannya akan kembali kepadanya”. [2]

Baginda juga bersabda, “Barangsiapa berzina atau meminum arak nescaya Allah mencabut keimanan dari dirinya sebagaimana manusia melepaskan baju dari kepalanya”. [3]

Juga, “Tiga orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih, seorang tua yang berzina, raja yang berdusta dan orang miskin yang sombong”. [4]

Abdullah bin Ma’sud berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah, ‘Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah ta’ala?’. Baginda menjawab, “Kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dialah yang menciptakanmu”. “Sungguh itu sangatlah besar. Lalu apa lagi?”, tanyaku kembali. Baginda menjawab, “Kamu membunuh anakmu kerana takut jika kelak ia makan bersamamu”. “Lalu apa lagi?”, tanyaku lagi. Baginda menjawab, “Kamu berzina dengan kekasih (maksudnya isteri) tetanggamu”. Maka Allah menurunkan pembenaran dari sabda Baginda itu dengan firman-Nya, “Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali siapa yang bertaubat”. (Surah Al-Furqan, Ayat 68 – 70)  [5]

Perhatikan, bagaimana Allah telah menyertakan zina dengan isteri tetangga dengan menyengutukan Allah dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan syarak. Hadith ini dimasukkan dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim.

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadith tidur Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Dalam hadith itu disebutkan bahawa beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Baginda berkata. “Kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat seperti `tannur’ bahagian atasnya sempit sedangkan bahagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara bergaduh dan hiruk-pikuk. Kami menengoknya, ternyata di situ banyak lelaki dan perempuan telanjang. Bila mereka dijilat api yang ada di bawahnya mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya. “Wahai Jibril, siapakah mereka?”. Jibril menjawab, “Mereka adalah para penzina perempuan dan lelaki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat”. [6] Semoga Allah melimpahkan ampunan dan kesejahteraan batin bagi kita semua.

Tentang tafsir bahawa Jahannam itu ia memiliki tujuh pintu (Al-Hijr, ayat 44), Atha’ berkata, “Pintu yang paling hebat panas dan sengatannya dan yang paling busuk baunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi para penzina yang berzina setelah mereka tahu keharamannya”. [7]

Makhul ad-Dimasyqiy berkata, “Para penghuni neraka mencium bau busuk berkata, “Kami belum pernah mencium bau yang lebih busuk dari bau ini”. Dijelaskan kepada mereka, “Itulah bau kemaluan para penzina”. [8]

Ibnu Zaid, salah seorang imam dalam bidang tafsir berkata, “Sesungguhnya bau kemaluan para penzina itu benar-benar menyeksa para penghuni neraka”. [9]

Di antara sepuluh ayat yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa, “Janganlah kamu mencuri dan jangan pula berzina sehingga Aku menutup wajah-Ku darimu!”. Jika ini merupakan kitab (kalimat) untuk Nabi Allah Musa, lalu bagaimana dengan yang lainnya?!

Nabi s.a.w telah bersabda bahawa Iblis menghantar para tenteranya ke serata muka bumi, dan berkata “Siapa di antara kamu yang menyesatkan seorang muslim akan aku pakaikan sebuah mahkota di kepalanya. Siapa yang paling besar fitnahnya paling dekatlah kedudukannya di sisiku. Salah satu tenteranya mengadap dan berkata, “Aku akan terus menggoda si fulan sampai ia ingin menceraikan isterinya”. Iblis berkata, “Aku tidak akan memberikan mahkota sebab pasti nanti ia menikah lagi dengan yang lain”. Tentera yang lain mengadap dan berkata, “Aku akan terus menggoda si fulan sampai aku berhasil menanamkan permusuhan antara ia dan saudaranya”. Iblis berkata, “Aku tidak akan memberikan mahkota sebab suatu masa dia pasti berdamai lagi”. Tentera yang lain mengadap dan berkata, “Aku akan terus menggoda si fulan sampai dia berzina”. Iblis berkata, “Wah, bagus sekali itu”. Lalu Iblis mendekatkan tenteranya itu kepadanya dan meletakkan mahkota di atas kepalanya. [10]

Kita berlindung kepada Allah dari keburukan syaitan dan tentera-tenteranya.

Dari Anas, Rasulullah s.a.w bersabda, “Sesungguhnya iman itu “sirbal” kain panjang yang dipakaikan oleh Allah kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Apabila seorang hamba berzina maka Allah mencabut “sirbal” itu darinya. Jika bertaubat, Dia akan mengembalikannya”. [11]

Diriwayatkan bahawa Nabi s.a.w bersabda, “Wahai sekalian orang-orang Islam, takutlah kamu dari (melakukan) zina. Sungguh padanya ada enam ancaman: tiga di dunia dan tiga di akhirat. Yang di dunia adalah hilangnya seri wajah, pendeknya umur dan kefakiran yang berpanjangan. Adapun yang di akhirat adalah kemurkaan Allah tabaraka wa ta’ala, buruknya hisab dan azab neraka” [12]

Baginda juga bersabda:

“Barangsiapa mati dalam keadaan tidak berhenti minum arak, nescaya Allah ta’ala akan memberinya minum air sungai Ghuthah, iaitu sungai di neraka yang bersumber dari kemaluan para pelacur (wanita-wanita penzina)”. [13]

Begitulah, di neraka kelak akan mengalir dari kemaluan mereka nanah dan darah busuk lalu itu semua akan diberi minum kepada orang yang mati dalam keadaan `mushirr’, iaitu terus menerus dan tidak berhenti dari minum arak.

Rasulullah s.a.w bersabda. “Tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar di sisi Allah dari pada `setitis air’ yang dituangkan oleh seorang lelaki ke kemaluan yang tidak dihalalkan baginya”. [14]

Rasulullah s.a.w juga bersabda. “Di Jahannam ada sebuah lembah yang dipenuhi oleh ular berbisa. Ukurannya sebesar leher unta. Ular-ular ini akan mematuk orang yang meninggalkan solat dan bisanya akan memasuki dalam tubuhnya selama 70 tahun. Lalu berguguranlah daging-dagingnya. Di sana juga ada lembah yang namanya Jubb al-Huzn. Ia dipenuhi ular dan kala jengking. Ukuran kala jengkingnya sebesar baghal (kacukan kuda dan keldai). Ia memiliki 70 sengat. Masing-masing memiliki kantung bisa. Ia akan menyegat penzina dan memasukkan isi kantung bisanya ke dalam tubuh penzina itu. Ia akan merasakan pedih sakitnya selama 1000 tahun. Lalu berguguranlah deging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk”. [15]

Zina yang paling besar dosanya adalah berzina dengan ibu, saudara kandung, ibu tiri, dan semua wanita yang termasuk mahram. Hakim telah menyatakan kesahihan hadith yang berbunyi, “Barangsiapa berzina dengan wanita yang masih mahramnya maka bunuhlah dia”. [16]

Sahabat Bara’ meriwayatkan bahawa bapa saudaranya (saudara ibu) telah diutus oleh Rasulullah s.a.w untuk menemui seseorang yang telah berzina dengan ibu tirinya. Dia diperintahkan untuk membunuhnya dan menjadikan hartanya sebagai ghanimah. [17]

Kita memohon kepada Allah yang Maha Pemberi agar mengampuni semua dosa-dosa kita. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia.

NOTA KAKI

1. Hadith Sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (2/276), Al-Bukhari (2475,6772,6810), Muslim(57), Abu Awanah (1/19.20), Abu Daud (4689), At-Tirmidzi (2625), An-Nasa’i (8/313), Ibnu Majah (3936) dan Abu Hurairah.

2 Hadith Sahih. Diriwayatkan Oleh Abu Daud (4690), Al-Hakimi (1/22), dan Al-Baihaqi dalam Asy-Syu’ab (4979) dari Abu Hurairah. Dan disahihkan oleh Asy-Syaikh dalam Ash-Sahih (509) dan Sahih Al-Jami’ (586).

3. Hadith Dha’if. Diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/22), Al-Baihaqi dalam Asy-Syu’ab (4981), dan Ibnul Jauzi dalam Dzammul Hawa (hal:154). Dan didhaifkan oleh Asy-Syaikh dalam “Adh-Dhai’ifah” (1274).

4. Hadith Sahih. Diriwayatkan oleh Muslim (107), An-Nasa’i (5/86) dan Ibnu Mandah (620) dari Abu Hurairah.

5. Hadith diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafaz ini (1/380-431), An-Nasa’i dalam At-Tafsir (388) dan As-Sunan (7/90) dan Ibnu Hibban (4414) dengan isnad sahih dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4477), (6811), (7520). Muslim (86), At-Tirmizi (3183), An-Nasa’i (7/90), At-Tafsir (389) Ibnu Hibban (4415) dan Ahmad (1/434) tanpa menyebut ayat ini.

6. Hadith Sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1386,7047), Ibnu Hibban (655), Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (6984,6986,6990) dan Ahmad (5/819) dalam hadith panjang dari Samurah.

7. As-Suyuthi berkata dalam Ad-Durr (4/186) diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dan Atha Al-Khurasan, kekuatan dari jalur periwayatannya diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam Dzammul Hawa (hal. 157) dan diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi (hal: 157) dari jalur yang lain.

8. Hadith diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam “Dzammul Hawa” (hal: 155, 156) dan Makhul dan dia memarfu’kannya sedangkan isnadnya mu’dhal.

9. Hadith diriwayatkan oleh Al-Kharaithi dalam Masawi’ul Akhlaq (475) dari Ali dengan lafaz yang panjang.

10. hadith diriwayatkan oleh Abu-Nu’aim dalam “Hilyah Al-Auliya’ ” (8/128) dari jalur Ibrahim bin Al-Asy’ats (berkata) telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Iyadh dan Atha bin Saib dan Abu Abdurrahman As-Sulami dari Abu Musa secara marfu’ sedangkan isnadnya dhaif. Dan diriwayatkan oleh Muslim dan Abd bin Humaid (1033) dan Ahmad (3/314) dari Jabir dengan lafaz selain ini.

11. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (4981) dan Ibnu Jauzi dalam “Dzammul Hawaa” (hal:154) dan di dhaifkan oleh Asy-Syaikh dalam “Adh-Dhaifah” (1274) dan “Dhaif Al-Jami’ ” (1421).

12. Hadith wahin (lemah) diriwayatkan oleh Ibnu Adi (6 317), Al-Kharaithi dalam Al-Masawi’ (1476) Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin (1/84) dan Abu Nuaim (4 111. Dan dari jalur tersebut Ibnu Jauzi dalam Al-Maudhuat (3/107) dan dalam Dzammul Hawa (155) dan Al-Baihaqi dalam Asy-Syuab (5091) dari jalur Maslamah bin Al-A-Khasyin dan Al-Amasy dari Khuzaifah bin Yaman secara marfu’ sedangkan Maslamah itu dhaif sekali dan munkarul hadits matruk.

13. Hadith Dhaif. Diriwayatkan oleh Ahmad (4,399), Ibnu Hibban (5346) dan Al-Hakim (4/146) dari jalur Al-Fudhail bin Maisarah dari Abu Hariz bahawa Abu Burdah bercerita kepadanya dari Abu Musa, kemudian ia menyebutkan dengan lafaz tsalatsatun la yadkhulunal jannah-  al-hadits. Al-Hakim berkata “Isnadnya sahih dan disepakati oleh Az-Zahab”. Namun tidak seperti perkataan keduanya kerana Abu Hariz yang mempunyai nama Abdullah bin Al-Husain Al-Azd masih ada bertentangan tentangnya. Sejumlah ulama’ mendhaifkannya sedang sebahagian yang lain menghasankan hadith-hadithnya. Al-Hafizh berkata Shaduq Yukhthiu – (jujur namun sering salah; maksudnya dia dhaif bila meriwayatkan sendirian. Ibnu Adli berkata, “Kebanyakan apa yang diriwayatkannya tidak dikuti oleh seorang pun”. Lihat kembali Dhaif Al-Jami’ (2597).

14.  Hadith Mursal Dha’if. Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam Dzammul Hawa (hal: 154) dari jalur Ibnu Abi Dunya. Dia berkata: Ammar bin Nasr bercerita kepada kami dia berkata Baqiyan bercerita kepada kami dari Abu Bakr bin Abi Maryam dan Al-Haitsam in Malik Atn-Tnai secara marfu’. Dan sanadnya mursal kerana Al-Haitsam adalah seorang tabi’in sedangkan Abu Bakr dha’if. Lihat Adh-Dha’ifah (1580).

15. Hadith Dhaif. Diriwayatkan oleh Ahmad (4/191) dan Al-Haitsam dalam Al-Majma’ (10/392) menisbatkannya kepada Ath-Thabrani dan Ahmad berkata, “Di dalamya terdapat sekelompok perawi yang dinilai ulama’ sebagai tsiqat’. “Saya katakan: `Isnadnya dhaif’. Diriwayatkan pula oleh Ibnul Mubarak di dalam Zawad Az-Zuhd (336) dan dari jalur ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Washf An-Nar (37) secara mauquf dan Syafi bin Man Al-Ashbuni dan dalam sanadnya terdapat kedhaifan. Huwallahu ‘Alam.

16. Hadith Dhaif. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Ausath (9350) dan Al-Kabir (11565), Al-Hakim (4/356) dan Al-Baihaqi (8/237) dari jalur Ibrahim bin Ismail bin Abu Habibah bahawa Daud bin Al-Hushain bercerita kepadaku dan Ikrimah dari Ibnu Abbas secara marfu’ dan Al-Hakim berkata, “Isnadnya sahih”. Sedangkan Adz-Zahabi berkata “Tidak!” . Lalu ku katakan, “Ibrahim itu dha’if sedangkan Daud masih diperselisihkan. Yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Al-Madini. “Riwayatnya dari Ikrimah adalah dha’if”. Dan hadith ini dari Ikrimah maka hadith ini pun dha’if. Huwallahu A’lam.

17. Hadith Sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (4/292,297). Abu Daud (4456), An-Nasa’i (6/109), At-Tirmidzi (1373). Ibnu Majah (2607), Ad-Darimi (2245), Ibnu Hibban (1516). Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (3404, 3405, 3406), Al-Hakim (2/191), Al-Baihaqi (8/208) dan Al-Kharaithi (566).

· Nota: Saringan oleh Kumpulan Web Darulkautsar  dari buku terjemahan “Al-Kabair (Dosa-dosa Besar)’ karangan Imam Az-Zahabi. Buku terjemahan asal boleh dicapai di sini- https://drive.google.com/file/d/0B0r1wFGeMOw5eDdpZjM4a2YyRG8/edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s