Perbincangan Tentang Takdir Berdasarkan Hadith-hadith Sahih Al-Bukhari

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG “TAKDIR” DARI KITAB SAHIH AL-BUKHARI – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI

SILA KLIK DI TANDA MASA   UNTUK AKSES TERUS KEPADA TAJUK PERBINCANGAN

1 – [ Sesi 1 – 15:40 ] – Apakah Maksud “Takdir” (Qadr) Dan “Qada’ ”

2 – [ Sesi 1 – 33:53 ] – Pen Telah Kering Dengan Pengetahuan Allah

3 – [ Sesi 1 – 47:32 ] – Allah Maha Mengetahui Tentang Apa Yang Mereka Akan Lakukan

4 – [ Sesi 1 – 51:05 ] – Maksud “Fitrah” (Naluri Asal)

5 – [ Sesi 2 – 17:32 ] – Firman Allah: “Ketetapan Allah Merupakan Suatu Ketetapan Yang Putus

6 – [ Sesi 3 – 19:44 – Nazar Mencampakkan Seseorang Hamba Itu Kepada Takdir

7 – [ Sesi 3 – 33:35 ] – “La Haula Wa La Quwwata Illa Billah”  (Tidak Ada Daya Dan Upaya Melainkan Dengan Pertolongan Allah)

8 – [ Sesi 3 – 44:49 ] – Orang Yang Ma’sum Itu Adalah Orang Yang Allah Pelihara

9 – [ Sesi 3 – 51:31 ] – Firman Allah: “Sudah Pasti Negeri Yang Telah Kami Binasakan Itu Bahawa Mereka Tidak Akan Kembali”

10 – [ Sesi 4 – 15:59 ] – Orang Yang Berlindung Dengan Allah Daripada Nasib Yang Malang (Qada’ Terbahagi Kepada Dua, Qada’ Muallaq & Qada’ Mubram)

11- [ Sesi 4 – 33:41 ] – Allah Menghalang Antara Seseorang Itu Dengan Hatinya.

12 – [Sesi 4 – 1:03:35 ] – “Apa Yang Kami Tunjukkan Kepada Engkau Itu Tidak Lain Menjadi (Adalah Sebagai) Ujian”

13 – [Sesi 4 – 5 – 1:04:10 ] – “Tiada Sesiapa Pun (Apa-apa Pun) Yang Boleh Menegah Atau Menghalang Apa Yang Kau Berikan”

Advertisement

PERBINCANGAN TENTANG TAKDIR BERDASARKAN HADITH-HADITH SAHIH AL-BUKHARI

PERBINCANGAN TENTANG “TAKDIR” DARI KITAB SAHIH AL-BUKHARI – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI

SILA KLIK DI TANDA MASA   UNTUK AKSES TERUS KEPADA TAJUK PERBINCANGAN

1 – [ Sesi 1 – 15:40 ] – Apakah Maksud “Takdir” (Qadr) Dan “Qada’ ”

2 – [ Sesi 1 – 33:53 ] – Pen Telah Kering Dengan Pengetahuan Allah

3 – [ Sesi 1 – 47:32 ] – Allah Maha Mengetahui Tentang Apa Yang Mereka Akan Lakukan

4 – [ Sesi 1 – 51:05 ] – Maksud “Fitrah” (Naluri Asal)

5 – [ Sesi 2 – 17:32 ] – Firman Allah: “Ketetapan Allah Merupakan Suatu Ketetapan Yang Putus

6 – [ Sesi 3 – 19:44 – Nazar Mencampakkan Seseorang Hamba Itu Kepada Takdir

7 – [ Sesi 3 – 33:35 ] – “La Haula Wa La Quwwata Illa Billah”  (Tidak Ada Daya Dan Upaya Melainkan Dengan Pertolongan Allah)

8 – [ Sesi 3 – 44:49 ] – Orang Yang Ma’sum Itu Adalah Orang Yang Allah Pelihara

9 – [ Sesi 3 – 51:31 ] – Firman Allah: “Sudah Pasti Negeri Yang Telah Kami Binasakan Itu Bahawa Mereka Tidak Akan Kembali”

10 – [ Sesi 4 – 15:59 ] – Orang Yang Berlindung Dengan Allah Daripada Nasib Yang Malang (Qada’ Terbahagi Kepada Dua, Qada’ Muallaq & Qada’ Mubram)

11- [ Sesi 4 – 33:41 ] – Allah Menghalang Antara Seseorang Itu Dengan Hatinya.

12 – [Sesi 4 – 1:03:35 – “Apa Yang Kami Tunjukkan Kepada Engkau Itu Tidak Lain Menjadi (Adalah Sebagai) Ujian”

13 – [Sesi 4 – 5 – 1:04:10 ]- “Tiada Sesiapa Pun (Apa-apa Pun) Yang Boleh Menegah Atau Menghalang Apa Yang Kau Berikan”

PERBINCANGAN TENTANG TAKDIR BERDASARKAN HADITH-HADITH SAHIH MUSLIM

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG “TAKDIR” DARI KITAB SAHIH MUSLIM – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI

SILA KLIK DI TANDA MASA BERKAITAN  UNTUK AKSES TERUS KEPADA TAJUK PERBINCANGAN

1 – [ Sesi 1 – 27:31] – Kaifiat Kejadian Manusia Di Dalam Perut Ibunya Dan Perihal Ditulis Rezeki, Ajal, Amalan, Celaka Dan Bahagianya Seseorang Itu

2 – [ Sesi 2 – 14:05 ] – Semua Orang Ada Tempatnya Di Syurga Dan Di Neraka

3 – [ Sesi 3 –  15:04 ] – Perdebatan (Perbahasan) Di Antara Nabi Adam Dan Musa a.s (Tentang Turunnya Nabi Adam Ke Bumi)

4 – [ Sesi 3 – 50:00 ] – Allah Membalik-balikkan Hati Manusia Mengikut Yang Dia Kehendaki

5 – [ Sesi 4 – 16:44 ] – Segala Benda Dan Segala Perkara Berlaku Menurut Takdir Atau Ketetapan Allah

6 – [ Sesi 4 – 46:49 ] – Setiap Anak Dilahirkan Sesuai Dengan Fitrah

7 – [ Sesi 4 – 01:09:46 ] – (Selingan) Perbahasan Tentang Anak Orang Islam Yang Mati Sebelum Baligh Dan Anak Orang Musyrikin

8 – [ Sesi 5 – 12:54 ] – Menyatakan Ajal, Rezeki Dan Selainnya Tidak Lebih Dan Tidak Kurang Daripada Apa Yang Telah Ditentukan Oleh Allah