Dosa Besar – Berbuat Aniaya

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Bab ini termasuk memakan dan mengambil harta orang lain secara zalim, berbuat aniaya kepada manusia dengan cara memukul, mencaci-maki, bertindak sewenang-wenangnya dan melampaui batas terhadap orang-orang lemah.

Allah berfirman: “Dan janganlah engkau (wahai Muhammad) menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim; sesungguhnya Ia hanya melambatkan balasan mereka hingga ke suatu hari yang padanya terbeliak kaku pemandangan mereka, (kerana gerun gementar melihat keadaan yang berlaku). (Dalam pada itu) mereka terburu-buru (menyahut panggilan ke padang Mahsyar) sambil mendongakkan kepala mereka dengan mata tidak berkelip, dan hati mereka tidak bersemangat (kerana bingung dan cemas). Dan berilah amaran (wahai Muhammad) kepada manusia yang ingkar itu jangan mereka lupakan hari kiamat yang padanya mereka akan didatangi azab, kerana pada saat itu, orang-orang yang berlaku zalim akan merayu dengan berkata: “Wahai Tuhan kami, (kembalikanlah kami ke dunia dan) berilah tempoh kepada kami hingga ke suatu masa yang dekat, supaya kami menyahut seruan-Mu (untuk mengesakan-Mu dan mentaati perintah-Mu), dan supaya kami menurut agama yang disampaikan oleh Rasul-rasul itu”. Dan (rayuan mereka akan ditolak dengan dikatakan kepada mereka): “Tidakkah kamu telah diberikan tempoh untuk berbuat demikian, dan bukankah kamu telah bersumpah (semasa kamu dalam dunia) dahulu, bahawa keadaan kamu tidak akan mengalami sebarang perubahan?”. (Surah Ibrahim, Ayat 42 – 45)

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia”. (Surah Asy-Syura, Ayat 42)

“Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali”. (Surah Asy-Syu’ara, Ayat 227)

Nabi s.a.w. bersabda :

“Sesungguhnya Allah menangguhkan (hukuman terhadap) orang zalim itu (untuk beberapa lama). Sampai tiba masanya Allah menghukumnya, maka Allah tidak akan melepaskannya lagi”.

Kemudian Rasulullah s.a.w membaca ayat:

“Dan begitulah azab Rabbmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras”. (Surah Hud, Ayat 102) [1]

Rasulullah s.a.w bersabda, “Barangsiapa merasa pernah berbuat aniaya terhadap saudaranya baik berupa kehormatan dirinya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah dia meminta kemaafannya hari ini, sebelum tiba hari (kiamat) yang sudah tidak berguna lagi dinar atau dirham. Jika dia mempunyai amal soleh maka amalnya itu akan diambil sebanyak kezalimannya itu, dan jika ia tidak mempunyai kebaikan, maka akan diambil keburukan orang yang dianiayanya itu, lalu dipikulkan kepadanya” [2]

Dalam sebuah hadith qudsi, Allah tabaraka wa ta’ala berfirman:

“Wahai hamba-hamba-Ku sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku, dan Aku jadikan ia haram (dikerjakan) di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi”. [3]

Rasulullah s.a.w bertanya kepada para Sahabat, “Tahukah kamu, siapakah orang yang muflis itu?”. Sahabat menjawab, “Wahai Rasulullah, menurut kami orang yang muflis adalah orang yang tidak memiliki dirham atau kekayaan”. Rasulullah s.a.w. menjelaskan, “Sebenarnya orang yang muflis dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sembahyang, puasa dan haji. Namun dia datang dalam keadaan telah mencela si anu, mengambil harta si anu, memperlekehkan kehormatan si anu, memukul si anu dan menumpahkan darah si anu. Maka kebaikannya diambil untuk si anu, diambil lagi untuk si anu. Apabila kebaikannya sudah habis sebelum habisnya kesalahannya terhadap orang-orang itu, maka diambillah kejahatan orang-orang itu lalu dipikulkan kepadanya hingga akhirnya dia masuk neraka”. [4]

Hadith-hadith di atas semuanya ada di dalam kitab-kitab kumpulan hadith sahih.

Sebuah hadith:

“Barangsiapa menganiaya seseorang dalam perkara sejengkal tanah, maka pada hari kiamat kelak dia akan dikalungkan tujuh lapis bumi.” [5]

“Sesungguhnya orang-orang yang berusaha memperolehi harta Allah dengan jalan yang tidak benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak”.

Nabi s.a.w bersabda:

Dalam sebuah hadith qudsi Allah s.w.t berfirman, “Sangat besar kemurkaan-Ku terhadap orang yang menganiaya orang yang tidak memiliki penolong selain Aku”.

Seorang penyair berkata:

“Janganlah engkau berbuat zalim ketika mempunyai kuasa. Sesungguhnya kezaliman itu hanya penyesalan akibatnya. Matamu tidur… sedangkan orang yang teraniaya itu terus berjaga”.

Sebahagian salaf berkata, “Janganlah engkau menganiaya orang yang lemah, supaya engkau tidak menjadi sejahat-jahat orang yang kuat”.

Abu Hurairah r.a. berkata, “Sesungguhnya burung hubara mati di dalam sangkarnya angkara perbuatan aniaya orang yang zalim”.

Dikhabarkan bahawa di dalam kitab Taurat tertulis: Seorang penyeru akan menyeru di sebalik titian shirath, “Wahai orang-orang zalim yang bertindak sewenang-wenangnya, wahai orang-orang celaka yang bertindak sekehendak hatinya, sesungguhnya Allah telah bersumpah dengan kemuliaan-Nya, bahawa pada hari ini orang-orang zalim tidak akan melintasi jambatan ini”.

Jabir Bin Abdillah berkata: Setelah penaklukan kota Mekah, orang-orang yang dahulu berhijrah ke Habsyah (Ethiopia) kembali dan menemui Rasulullah s.a.w. Baginda bertanya kepada mereka, “Mahukah kamu menceritakan kepadaku suatu kejadian yang paling menakjubkan kamu di tanah Habsyah?”. Beberapa orang pemuda dari mereka menjawab, “Sudah tentu, wahai Rasulullah. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk tiba-tiba melintas seorang wanita tua di hadapan kami. Wanita itu membawa sebuah bekas berisi air yang diletakkan di atas kepalanya. Wanita tua itu lalu di hadapan seorang pemuda. Pemuda itu meletakkan tangannya di antara kedua bahu wanita itu dan menolaknya hingga wanita itu jatuh terjelepuk dan bekas airnya pecah. Wanita itu bangkit kembali dan memandang pemuda itu sambil berkata, “Kamu nanti akan tahu, wahai pengkhianat! Apabila Allah telah meletakkan kursi dan mengumpulkan semua manusia, yang awal dan akhir, serta tangan-tangan dan kaki-kaki mereka berkata-kata mengenai apa yang sudah mereka kerjakan. Kelak, kamu akan tahu bagaimana nanti urusan antara aku dan kamu ini diputuskan di sisi-Nya”. Sahabat Jabir meneruskan. Lalu Rasulullah s.a.w bersabda, “Apa yang dikatakan wanita itu benar. Bagaimana mungkin Allah memberkati suatu kaum yang tidak menolong dari (perbuatan aniaya) orang yang kuat”. [6]

“Apabila si zalim telah menjadikan kezaliman sebagai kenderaan,

Dan berterusan kekejian dalam tindakan-tindakannya

Maka…serahkanlah dia kepada masa yang bergerak dan keadilannya

Nescaya akan tampak jelas segala yang tidak pernah difikirkannya”.

Abdullah bin Salam berkata: Sesungguhnya Allah ta’ala, ketika menciptakan seluruh makhluk lalu mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka, mereka mendongakkan kepala ke arah langit seraya berkata, ‘Wahai Rabb, Engkau berpihak kepada siapa?”. Allah menjawab, “Berpihak kepada orang-orang yang dizalimi sehingga haknya diberikan kepadanya”.

Wahb bin Munabbih berkata: Seorang raja yang zalim sedang membina sebuah istana. Seorang wanita tua yang miskin mendirikan sebuah pondok di sebelahnya sebagai tempat tinggalnya. Suatu masa raja yang zalim itu berjalan-jalan mengelilingi istananya. Dia melihat pondok wanita itu dan berkata, “Pondok siapa ini?”. Ada yang menjawab, “Ini adalah pondok seorang wanita miskin sebagai tempat tinggalnya”. Kemudian raja itu menyuruh orang agar merobohkan pondok itu. Ketika wanita tua itu datang dan melihat pondoknya sudah rata dengan tanah dia bertanya, “Siapa yang merobohkan pondokku?”. Seseorang menjawabnya, “Raja. Dia melihatnya lalu merobohkannya”. Maka wanita tua itu mendongakkan kepalanya ke langit seraya berkata, “Wahai Rabbku, jika saya tidak ada, lalu di manakah Engkau?”. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk menterbalikkan istana penguasa tadi bersama orang-orang yang ada di dalamnya, maka Jibril pun melaksanakannya”.

Ketika Khalid Bin Barmak (bekas pegawai Bani Umayyah, pent) dan anaknya dipenjarakan, anaknya bertanya, “Wahai Ayah. Mengapa kita dibelenggu dan dipenjara sedangkan sebelum ini kita hidup dalam kemuliaan?’’. Ayahnya menjawab, “Wahai anakku, doa orang yang teraniaya berkumandang sepanjang malam. Kita tidak mengendahkannya, sedangkan Allah tidak demikian!”.

Yazid Bin Hakim berkata, “Saya tidak pernah merasa takut kepada sesiapa pun melebihi rasa takut saya kepada orang yang saya zalimi. Sebab saya tahu bahawa tidak ada penolongnya selain Allah. Dia berkata di hadapanku, ‘Hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai penolongku, Allah yang menjadi hakim di antara aku dan kamu”.

Abu Umamah r.a. berkata, “Pada hari kiamat nanti orang yang zalim akan bertemu dengan orang yang dizaliminya di atas jambatan yang dipancangkan di atas Jahannam. Dia akan memberitahu kepada si zalim itu apa-apa yang sudah dianiayakannya. Orang yang teraniaya itu tidak akan meninggalkan si zalim sampai dia mengambil semua kebaikan si zalim. Setelah kebaikannya habis, maka dipikulkan kepada si zalim kejahatan-kejahatan orang yang teraniaya hingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka yang paling bawah.” [7]

Abdullah bin Unais berkata, saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian dan tanpa dikhitan. Mereka akan mendengar suara yang dapat didengar dari jarak dekat atau jauh, “Aku adalah Maha Raja dan Maha Kuasa. Tidak boleh seorang pun ahli syurga untuk memasukinya atau ahli neraka untuk memasukinya selagi masih ada padanya kezaliman hingga Aku selesai mengadili, sekali pun itu hanya satu makian, apa lagi yang lebih dari itu, Rabbmu tidaklah menganiaya seorang pun!”. Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana itu sedangkan kami tanpa alas kaki dan tanpa pakaian?”. Baginda menjawab, “Dengan kebaikan dan kejahatan sebagai gantinya. Rabbmu tidaklah menganiaya seorang pun!”. [8]

Nabi s.a.w bersabda: “Barangsiapa memukul dengan cambuk secara zalim, maka pada hari kiamat kelak akan diambil qishashnya darinya”. [9]

Diceritakan bahawa Kisra, Raja Parsi, melantik seorang guru untuk mengajar dan mendidik anaknya hingga si anak menjadi seorang yang terpelajar. Pada suatu hari guru tersebut memanggilnya dan tanpa sebab yang jelas dia memukulnya dengan sangat kuat. Anak itu berdendam kepada gurunya. Setelah dia besar dan ayahnya meninggal, dia dilantik menjadi raja menggantikan ayahnya. Maka dia pun memanggil gurunya agar mengadap, lalu berkata, “Apa yang menyebabkanmu memukulku pada hari itu dengan pukulan yang yang kuat dan menyakitkan, padahal aku tidak melakukan apa-apa kesalahan?”. Guru menjawab, “Dengarlah wahai Raja, ketika Tuanku telah mencapai pendidikan yang demikian tinggi, saya sadar bahwa kelak Tuanku akan diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayah Tuanku. Oleh itu, saya ingin agar Tuanku merasakan bagaimana sakitnya pukulan dan kezaliman, supaya nanti ketika Tuanku berkuasa, Tuanku tidak menzalimi seorang pun!”. Raja pun berkata, “Semoga Tuhan membalasmu dengan kebaikan!”. Lalu raja pun memberinya hadiah dan membenarkannya pulang.

Antara kezaliman ialah mengambil harta anak yatim. Telah disebutkan di bahagian awal hadith yang diriwayatkan oleh Mu’az Bin Jabal ketika dia diberi wasiat oleh Rasulullah s.a.w.

“Takutlah kamu akan doa orang yang teraniaya, kerana antara dia dan Allah tidak ada penghalang!”.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa doa orang yang teraniaya itu diangkat ke langit, kemudian Allah s.w.t. berfirman, “Demi kemuliaan dan kebesaran-Ku, Aku benar-benar akan menolongmu, walaupun telah lewat waktunya!” [10]

Kerana itulah seorang penyair bermadah:

“Waspadailah doa orang yang terzalim kerana ianya

Benar-benar diangkat ke atas awan lalu diperkenankan

Waspadailah doa orang yang antara dia dan

Ilah semesta alam tiada hijab penghalang

Jangan kau sangka Allah membiarkannya

Pun tidak satu kata tersembunyi baginya

Sungguh benarlah jika Allah berfirman: Demi ‘Izzah-Ku,

Aku akan menolong si teraniaya dan akan memberi pahala

Siapa saja yang tidak membenarkan pemilik kata-kata ini

Sungguh dia orang sangat tolol atau akalnya tengah terganggu”

Salah satu kezaliman yang terbesar adalah menunda-nunda membayar hutang sedangkan dia mampu untuk menyegerakannya. Ini berdasarkan sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Penundaan oleh orang kaya adalah kezaliman”. [11]

Dalam riwayat lain disebutkan,

“Penundaan oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Halal kehormatannya dan dihukum”. [12]

Termasuk kezaliman juga, seorang suami yang menzalimi hak isterinya; baik berupa maharnya, nafkahnya atau pun pakaiannya. Semua itu termasuk ke dalam sabda Nabi s.a.w:

“Penundaan oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Halal kehormatannya dan dihukum”.

Ibnu Mas’ud r.a. berkata: Pada hari kiamat, seseorang akan dipegang tangannya, lalu diserukan kepada khalayak ramai, “Ini adalah fulan bin fulan. Barangsiapa mempunyai hak atasnya, hendaklah dia mengambilnya”. Ibnu Mas’ud menyambung, “Seorang wanita yang mempunyai tuntutan kepada ayahnya, saudara lelakinya atau suaminya akan menjadi gembira kerananya”. Kemudian Baginda membacakan ayat:

“Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”. (Al-Mukminun, Ayat 101)

Ibnu Mas’ud menyambung lagi: Lalu Allah mengampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-Nya sekehendak-Nya. Tetapi Dia tidak akan mengampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kemudian orang itu ditegakkan di hadapan orang ramai, dan Allah s.w.t. memerintahkan orang-orang yang mempunyai hak ke atas orang itu, “Ambillah hak-hak kamu!”. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, “Ambillah dari amal-amal baiknya kemudian berikanlah kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tuntutannya!”. Jika orang itu termasuk orang yang dikasihi oleh Allah dan tersisa dari kebaikannya kebaikan seberat biji jagung, maka Allah s.w.t. melipatgandakannya hingga akhirnya dia masuk ke dalam syurga. Kalau dia termasuk hamba yang celaka dan tidak ada sisa amal sedikit pun, maka malaikat akan berkata, “Wahai Rabb kami. Kebaikan orang ini sudah habis, sedangkan tuntutan terhadapnya masih banyak!”. Allah menjawab, “Ambillah dari kejahatan mereka (yang menuntut) itu lalu tambahkan kepada kejahatannya!”, lalu orang itu pun dilemparkan ke dalam neraka. [13]

Kenyataan Abdullah bin Mas’ud ini sesuai dengan hadith sebelum ini iaitu, Rasulullah s.a.w bertanya kepada para Sahabat, “Tahukah kamu, siapakah orang yang muflis itu?”. Sahabat menjawab, “Wahai Rasulullah, menurut kami orang yang muflis adalah orang yang tidak memiliki dirham atau kekayaan”. Rasulullah s.a.w menjelaskan, “Sebenarnya orang yang muflis dari umatku itu adalah orang datang pada hari kiamat dengan membawa solat, puasa dan haji. Namun dia datang dalam keadaan telah mencela si anu, mengambil harta si anu, memperlekehkan kehormatan si anu, memukul si anu, dan menumpahkan darah si anu. Maka kebaikannya diambil untuk si anu, diambil lagi untuk si anu. Apabila kebaikannya sudah habis sebelum habisnya kesalahannya terhadap orang-orang itu, maka diambillah kejahatan orang-orang itu lalu dipikulkan kepadanya hingga akhirnya ia masuk neraka.”

Termasuk kezaliman juga jika seseorang mengambil kerja seseorang tetapi dia tidak membayar upahnya. Ini berdasarkan sebuah hadith sahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

Allah ta’ala berfirman, “Tiga golongan manusia yang pada hari kiamat kelak Aku akan mendebatkannya; orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu dia mengingkarinya, orang yang menjual orang merdeka kemudian memakan hasil jualan itu, dan orang yang mengambil kerja buruh lalu buruh itu menyelesaikan pekerjaannya, namun orang itu tidak mahu membayar upahnya”. [14]

Begitu juga jika dia menzalimi seorang Yahudi atau Nasrani, atau membebankannya melebihi kemampuannya. Atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaannya, maka itu semua termasuk ke dalam firman Allah, “Aku akan mendebatkannya pada hari kiamat…”

Dan termasuk juga di dalamnya, seseorang yang bersumpah palsu tidak mengakui hutang yang menjadi tanggungannya. Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

“Barangsiapa berusaha untuk memiliki hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan atasnya syurga. Salah seorang Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang diambilnya itu sedikit?”. Rasulullah menjawab, “Sekalipun hanya sepotong batang kayu arak (kayu untuk bersiwak)”.

“Takutlah qishash di esok hari

Kala segala perbuatan ditimbang dengan sangat teliti

Pada suatu tempat, tiada seorang pun kecuali orang yang mendongak

Yang bermuka masam, yang ketakutan dan yang tertunduk.

Anggota badan menjadi saksi; dan penjaranya

Adalah neraka, yang hakimnya mempunyai azab yang pedih

Teruslah menunda-nunda sementara kau mempunyai

Besok kau boleh membayarnya kala kau telah papa”

Diriwayatkan, yang paling dibenci oleh seseorang pada hari kiamat kelak adalah berjumpa dengan orang yang pernah dikenalinya di dunia. Dia bimbang orang itu akan menuntutnya berkaitan dengan kezaliman yang pernah dilakukannya di dunia; sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah s.a.w,

“Nanti pada hari kiamat kamu benar-benar akan menunaikan berbagai hak kepada yang memilikinya. Sehingga akan dibalas untuk seekor kambing yang tidak bertanduk atas perbuatan kambing yang bertanduk”. [15]

Rasulullah s.a.w bersabda,

“Barangsiapa pernah menganiaya saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatannya atau sesuatu yang lain, hendaklah dia meminta kemaafannya sekarang, sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi dinar ataupun dirham. Jika dia mempunyai amal soleh, maka akan diambil dari amalnya itu sebanyak kezalimannya. Dan jika dia tidak mempunyai amal kebajikan, maka akan diambil kejahatan orang yang dianiayanya itu lalu dipikulkan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke neraka”.

Syuraih al-Qadhi berkata, “Orang-orang yang zalim itu benar-benar akan mengetahui bahawa orang yang zalim itu menunggu seksaan, sedangkan orang yang dizalimi itu menunggu pertolongan dan pahala”.

Larangan Berkumpul dan Bergaul dengan Orang-orang Zalim

Allah s.w.t berfirman: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim maka (kalau kamu berlaku demikian), api neraka akan membakar kamu”. (Hud, Ayat 113)

Maksud cenderung pada ayat di atas adalah perasaan senang disertai rasa cinta.

Ibnu Abbas r.a. berkata, “Janganlah kamu cenderung (kepada orang yang berlaku zalim) dengan sepenuh hati dan cinta serta berbicara lemah lembut penuh kasih”.

As-Suddi dan Ibnu Zaid berkata, “Janganlah kamu menjilat orang-orang zalim itu!”.

‘Ikrimah berkata, “Maksud ayat itu adalah mentaati dan mencintai mereka”.

Abul ‘Aliyah berkata, “Janganlah kamu redha dengan perbuatan mereka, sehingga kamu disentuh api neraka…”, (Surah Hud, Ayat 113), maka kamu akan terkena hembusan angin panasnya, “… dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah …”. (Surah As-Shaffat, Ayat 22)

Ibnu Abbas r.a berkata, “Kamu tidak akan mempunyai penolong yang menolongmu dari Azab Allah, ‘…Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan…” (Surah As-Shaffat, Ayat 22). Yakni tidak akan ditolong dari azabnya.”

Allah s.w.t. berfirman: (Allah berfirman kepada malaikat): “Himpunkanlah orang-orang yang zalim itu, dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka”. (Surah As-Shaffat, Ayat 22)

Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah s.a.w bersabda, “Akan datang suatu masa di mana para penguasa dikelilingi oleh para pembantu dan sanak saudara. Mereka berbuat zalim dan berdusta. Barang siapa menemui mereka dan membenarkan kedustaan mereka serta membantu kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Dan barang siapa tidak menemui mereka serta tidak membantu kezaliman mereka, maka dia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya”. [16]

Sa’id bin Musayyab r.a. berkata, “Janganlah kamu penuhi penglihatanmu dengan melihat kepada para pembantu orang-orang zalim kecuali dengan perasaan ingkar di dalam hati, agar amal-amal solehmu tidak berguguran”.

Seorang lelaki tukang jahit datang menemui Sufyan ats-Tsauri dan berkata, “Saya seorang penjahit baju sultan, apakah termasuk pembantu orang yang zalim?”. Beliau menjawab, “Engkau sebenarnya termasuk orang yang zalim. Adapun pembantu orang zalim itu adalah orang yang menjual jarum dan benang kepadamu!”.

Diriwayatkan bahawa Nabi s.a.w. bersabda, “Yang pertama akan masuk neraka pada hari kiamat nanti adalah tukang-tukang cambuk”, [17] iaitu orang-orang yang selalu membawa cemeti dan mencambuk orang ramai di hadapan orang yang zalim.

Ibnu Umar r.a berkata, “Pembantu orang zalim dan hulubalang-hulubalangnya adalah anjng-anjng neraka pada hari kiamat kelak”.

Diriwayatkan bahawa Allah mewahyukan kepada Nabi Musa a.s, “Perintahkanlah kepada Bani Israil (dalam satu riwayat; perintahkanlah orang-orang yang zalim dari Bani Israil) supaya mereka tidak menyebut nama-nama-Ku. Sebab Aku akan menyebut orang yang menyebut nama-Ku, dan sebutan-sebutan-Ku terhadap mereka adalah berupa laknat”.

Dalam riwayat yang lain: “Sesungguhnya Aku menyebut orang yang menyebut-Ku di antara mereka dengan laknat”.

Nabi s.a.w. juga bersabda, “Janganlah seseorang di antara kamu berdiri di tempat orang yang teraniaya sedang dipukul. Sesungguhnya laknat itu akan turun kepada siapa saja yang ada di tempat kejadian itu, kecuali mereka yang mempertahankannya”. [18]

Dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda :

“Tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan zalim ataupun mazlum (dizalimi)! Seorang Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, saya boleh menolongnya apabila dia dizalimi, tapi bagaimana jika dia zalim?”. Baginda menjawab, ”Engkau halang dia dari melakukan perbuatan zalim itu. Itulah bentuk pertolonganmu untuknya”. [19]

NOTA KAKI

1. Hadith Sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4686), Muslim (2583), At-Tirmizi (3110), Ibnu Majah (4018), Inu Hibban (5175) dan Ath-Thabrani (18559) dari Abu Musa

2. Hadith diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2449), Ath Thayalisi (2318), Ahmad (2/435,506) dan Ibnu Hibban (7361) dari Abu Hurairah.

3. Hadith Qudsi diriwayatkan Oleh Muslim (2577), Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (490), Ath-Thayalisi (463), At-Tirmizi (2495), Ibnu Majah (4257) dan Ahmad (5/160) dari Abu Dzar.

4. Hadith Sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (2/303,334), Muslim (2581), At-Tirmizi (2418), Ibnu Hibban (4411), Al-Baihaqi (6/93) dan Al-Baghawi (4164) dari Abu Hurairah.

5. Hadith Sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (1/188,189), Al-Bukhari (2452), Muslim (1610), At-Tirmizi (1418), Abu Ya’la (956), Ibnu Hibban (3195) dan Ath-Thabrani (352,353) dari Sa’id bin Zaid dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2453) dan Muslim 1612) dari Aisyah.

6. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (4010). Abu Ya’la (2003) dan Ibnu Hibban (5058) dari Jabir. Dan ada syahid dari hadith Buraidah, diriwayatkan oleh Al-Bazzar (1596) dan Al-Baihaqi (6/95) dan di dalam Al-Asma (hal:404). Dan dari hadith Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (11230). Dan juga syahid dari hadith Abu Sufyan bin Harith, diriwayatkan oleh Al-Hakim (3/256) dan Al-Baihaqi (10/93). Juga dari hadith Abu Sa’id diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (6/592), Ibnu Majah (2626), Abu Ya’la (1091) dan lain-lain. Ia juga terdapat dalam Sahih Al-Jami’ (4597, 4598).

7. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Ausath (5976) secara marfu’ dari Abu Umamah dari jalur Ammar bin Thalut Muhammad Bin Abi Adi dari Husain Al-Mu’allim dari Ayyub dari Al-Jahm Bin Fadhalah. Dan Al-Haitsami berkata (10/354). “Para perawinya dipandang tsiqah oleh para ulama’ ”. Aku berkata, “Para perawinya tsiqah kecuali Al-Jahm. Dia telah disebut oleh Ibnu Abi Hatim (2/521) namun dia tidak menyentuh tentang cacatnya ataupun keadilannya. Dia hanya berkata dua orang tsiqah telah meriwayatkan darinya. Maka hadith ini insya Allah hasan”.

8. Al-Bukhari menyebutkan sebahagian dari hadith ini dalam kitab Al-Ilm bab al-Khuruuj fi thalabil ilm secara muallaq dengan lafaz yang menunjukkan kepastian. Dan dia me’mausul’kannya dalam Al-Adab Al-Mufrad (970), Ahmad (3/495). Al-Khara’ithi dalam Al-Masawi (634) dan Al-Hakim (2/437), dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad (724)

9. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Ausath (1468) dan Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (185) dari Abu Hurairah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh dalam Ash-Shahihah (5352)

10. Diriwayatkan oleh Ahmad (2/305), At-Tirmizi (3598), Ibnu Majah (1752), Ibnu Hibban (3428) Ibnu Khuzaimah (1901), Al-Kharaithi dalam Al-Masawi (618), Al-Baihaqi (3/345), Al-Baghawi (1395) dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah (1211) dari Abu Hurairah.

11. Diriwayatkan oleh Malik (2/674), Ahmad (2/279), Al-Bukhari (2287), Muslim (1564), Abu Daud (3345), An-Nasa’i (7/317), Ibnu Hibban (5053) dan Ath-Thahawi Musykil (4/8) dari Abu Hurairah.

12. Diriwayatkan oleh Ahmad (4/222), An-Nasa’i (7/316), Abu Daud (3628), Ibnu Majah (2427), Ath-Thabrani (7249) dan Al-Hakim (4/102). Disahihkan oleh Asy-Syaikh dalam Al-Irwa ( 1434)

13. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir (18/42), Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhd (1416) dan Abu Nu’aim (4/202)

14. Hadith Sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2227,2270) dari Abu Hurairah.

15. Diriwayatkan oleh Muslim (2582), Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (183), At-Tirmizi (2420), Ibnu Hibban (7763) dan Ahmad (2/235,323) dari Abu Hurairah

16. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/241). Ibnu Hibban (288) dan Abu Ya’ala dari Abu Said Al-Haitsami berkata (5/246). “Di dalamnya terdapat Sulaiman bin Abu Sulaiman Al-Quraisy aku tidak mengenalinya namun para perawi yang lain adalah para perawi Ash-Shahih”.

17. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Autsath (6635), Ibnu Adi (7/267) dari jalur Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Abu Mahzam dari Abu Hurairah. Sedangkan Abu Mahzam matruk, namanya adalah Yazid bin Sufyan. Ibnu Adi berkata hadith ini ghairu mahfuzh.

18. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (11675) dari jalur Mundil bin Ali dari Asad bin Atha dari Ikramah dari Ibnu Abbas. Al-Haitsami berkata (6/284), “Di dalamnya terdapat Asad bin Atha’, Al-Azdi berkata dia adalah majhul sedangkan Mundil telah dipandang tsiqah oleh Abu Hatim namun Ahmad dan lain-lain mendhaifkannya sedangkan perawinya yang lain tsiqah.

19. Hadith Sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2443, 2444), Ahmad (3/99) dan At-Tirmizi (2282) dari Anas diriwaytakan oleh Ahmad (3/324) dan Muslim (2584) dari Jabir.

· Nota: Saringan oleh Kumpulan Web Darulkautsar  dari buku terjemahan “Al-Kabair (Dosa-dosa Besar)’ karangan Imam Az-Zahabi. Buku terjemahan asal boleh dicapai di sini- https://drive.google.com/file/d/0B0r1wFGeMOw5eDdpZjM4a2YyRG8/edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s