Dosa Besar – Persaksian Palsu

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Dalam sebuah atsar disebutkan:

Persaksian palsu itu seumpama dengan menyengutukan Allah ta’ala dua kali ganda.

Allah s.w.t. berfirman: “Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”. (Surah Al-Hajj, Ayat 30) [1]

Mushannif r.a. berkata, “Orang yang memberi persaksian palsu itu telah melakukan beberapa dosa besar, iaitu:

Pertama, bercakap dusta dan tuduhan palsu.

Dalam sebuah hadith disebutkan, “Setiap mukmin itu diciptakan dengan beragam perangai kecuali khianat dan dusta”.

Kedua, ia menzalimi orang yang menjadi lawannya, sehingga dengan kesaksiannya itu orang itu menderita kerugian harta, kehormata dan mungkin nyawanya.

Ketiga, ia menzalimi orang yang diberinya persaksian, dengan mengambil harta haram sebagai hasil dari persaksiannya itu, sehingga wajib atasnya untuk masuk neraka. Nabi s.a.w. pernah bersabda,

“Barangsiapa aku putuskan baginya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah mengambilnya. Bahawasanya aku memotongkan baginya potongan dari api neraka”.  [2]

Keempat, ia menjadikan halal harta, darah, dan kehormatan yang telah diharamkan oleh Allah, Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Mahukah kamu aku beritahu tentang sebesar-besar dosa besar? Iaitu mempersekutukan Allah dan derhaka kepada kedua orang tua. Ketahuilah, juga perkataan sia-sia dan juga persaksian palsu”.

Marilah kita memohon keselamatan dan kesejahteraan dari segala macam bala’ kepada Allah s.w.t.

NOTA KAKI

1. Surah Al-Hajj, Ayat 30, dan atsar tersebut diriwayatkan secara marfu’ dari Khuraim bin Fatik yang diriwayatkan oleh Ahmad (4/321,322), Abu Daud (3599), Ibnu Majah (2372) dan Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (4162) dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani.

2. Hadith sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2680) dan Muslim (1713)

Nota: Saringan oleh Kumpulan Web Darulkautsar  dari buku terjemahan “Al-Kabair (Dosa-dosa Besar)’ karangan Imam Az-Zahabi. Buku terjemahan asal boleh dicapai di sini- https://drive.google.com/file/d/0B0r1wFGeMOw5eDdpZjM4a2YyRG8/edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s