Panduan Mengenal Pasti Hadith Palsu

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[E-BOOK-  99 Usul Dirayah Untuk Mengenal Pasti Hadith-hadith Dhaif Dan Maudhu’]

VIDEO – [Durasi 2j 23m 45s – Sesi 1 – 99 Usul Untuk Mengenal Pasti Hadith Dha’if & Maudhu’

VIDEO – [Durasi 2j 39m 53s – Sesi 1 – 99 Usul Untuk Mengenal Pasti Hadith Dha’if & Maudhu’

USUL DIRAYAH UNTUK MENGENAL PASTI HADITH-HADITH DHAIF DAN MAUDHU’

(Sebagaimana Keterangan Dalam E-Book Dan Video Di Atas)

1. Riwayat yang tidak sesuai dengan kedudukan Nabi s.a.w dan meng`aibkan Baginda.
2. Riwayat yang bercanggah dengan kenyataan dan pengalaman manusia.
3. Mengemukakan sesuatu yang tak masuk `aqal untuk menarik perhatian orang ramai.
4. Janji pahala besar kerana sesuatu `amalan yang kecil dan remeh-temeh.
5. Janji hukuman yang berat atau `azab yang besar kerana kesalahan yang kecil.
6. Hadits yang menyatakan kelebihan minyak tertentu.
7. Hadits yang menyatakan kelebihan bunga-bunga tertentu.
8. Kelebihan membela burung merpati atau ayam.
9. Semua riwayat tentang larangan menebang pokok bidara adalah maudhu` kecuali satu hadits
10. Hadits tentang kelebihan inai semuanya dha`if atau maudhu` kecuali hadits yang menganjurkan supaya berkhidhab dengan inai dan katam dan hadits berikut…
11. Riwayat tentang Nabi s.a.w mandi di dalam bilik mandi air panas dan melumurkan kapur untuk menghilangkan bulu-bulu di tubuh Baginda s.a.w.
12. Bercanggah dengan riwayat yang sahih lagi sharih.
13. Bercanggah dengan ayat Al-Qur’an yang terang.
14. Bercanggah dengan `aqal yang sihat dan sejahtera.
15. Hadits-hadits yang menyebut `Aishah dengan Humaira’ kebanyakannya maudhu` atau dha`if kecuali satu hadith
16. Hadits-hadits yang bermula dengan seruan يا علي maudhu` semuanya melainkan satu hadits
17. Ucapan yang tidak layak dikeluarkan oleh Nabi-nabi a.s
18. Peristiwa yang sepatutnya diriwayatkan oleh ramai orang tetapi hanya diriwayatkan seorang sahaja
19. Hadits yang menunjukkan kefardhuan sesuatu atau kepentingannya tetapi ia hanya diriwayatkan oleh seorang sahaja perawi.
20. Hadits yang menyebutkan secara jelas tarikh atau tahun sesuatu peristiwa yang akan berlaku
21. Hadits yang menyatakan kelebihan mana-mana tempat selain Mekah dan Madinah
22. Hadits yang menyatakan kelebihan mana-mana masjid selain Masjidil Haram, Masjid Nabi s.a.w, Masjid Aqsa dan Masjid Quba’
23. Riwayat yang menyatakan tentang kubur seseorang Nabi selain Nabi kita Muhammad s.a.w, terletak di sesuatu tempat dengan pasti
24. Riwayat yang menyatakan tentang`aqal semuanya dusta.
25. Riwayat yang menyatakan Nabi Ilyas dan Khadhir masih hidup
26. Riwayat yang menyebutkan tentang sembahyang sunat dengan kaifiat tertentu pada setiap hari dalam seminggu
27. Riwayat yang menyatakan tentang kelebihan bulan Rejab dan kelebihan berpuasa Rejab
28. Riwayat yang menyatakan tentang kelebihan sembahyang tertentu seperti sembahyang Ragha’ib pada bulan Rejab.
29. Riwayat kelebihan sembahyang tertentu pada malam Nisfu Sya`ban semuanya maudhu`.
30. Kelemahan dan kejelekan dari segi lafaz atau ma`na atau kedua-duanya
31. Riwayat yang mengandungi celaan terhadap mana-mana bangsa atau kaum
32. Riwayat yang menyebutkan dengan jelas tentang abad akan berlakunya hari qiamat
33. Hadits yang menyebutkan bulan atau hari tertentu sebagai bulan atau hari nahas
34. Hadits yang memuji atau mencela orang-orang yang dikasi
35. Hadits yang menyebutkan tentang fadhilat menziarahi kubur Nabi kita Muhammad s.a.w
36. Terdapatnya bukti-bukti menunjukkan kepalsuannya
37. Hadits yang mengandungi celaan terhadap anak-anak atau generasi kemudian.
38. Hadits yang menyebutkan tentang kelebihan permata-permata tertentu
39. Hadits yang menyebutkan tentang peperangan dengan golongan jin
40. Hadits yang menyebutkan perihal kelahiran Nabi s.a.w.
41. Hadits yang menyebutkan secara terperinci kelebihan setiap surah di dalam Al-Qur’an adalah maudhu` kecuali satu.
42. Hadits yang memuji atau mencela mana-mana imam empat mazhab
43. Hadits yang mencela sahabat Nabi s.a.w
44. Hadits yang memuji kehidupan membujang
45. Hadits yang mencela anak zina
46. Hadits tentang penurunan `ilmu tariqat atau haqiqat daripada Nabi s.a.w kepada orang-orang tertentu.
47. Hadits yang menyebutkan tentang `ilmu batin Saiyyidina `Ali
48. Riwayat daripada seseorang perawi Khariji atau Nashibi tentang keburukan Saiyyidina `Ali
49. Riwayat daripada seseorang perawi Syi`ah tentang kelebihan Saiyyidina `Ali
50. Riwayat perawi ahli bid`ah yang menyokong bid`ahnya
51. Riwayat ahli cerita kebanyakannya adalah dusta.
52. Ada orang yang sudah mati di dalam riwayat tersebut
53. Riwayat perawi pendusta atau dituduh pendusta
54. Perawi zindiq, tidak berugama atau fasiq
55 & 56 Perawi dhaif bercanggah dengan perawi kuat
57. Riwayat keluarga tertentu diampunkan pada hari qiamat
58. Hadits yang mengaitkan manusia dengan ibu-ibu mereka apabila dipanggil pada hari qiamat
59. Hadits yang memuji atau mencela bijirin, kekacang atau sayur-sayuran
60. Hadits yang menyebutkan tentang khilafah (pemerintahan) Bani `Abbas.
61. Hadits yang mencela Bani Umayyah.

62. Hadits yang melarang menebang pokok bidara kecuali satu hadis.

63. Hadits yang menyebutkan Bani `Abbas sebagai ahli syurga.

64. Hadits yang mengemukakan sesuatu peristiwa yang bercanggah dengan apa yang disepakati oleh ahli-ahli sejarah yang mu`tabar.
65. Riwayat yang terdapat petunjuk (qarinah) padanya tentang kekarutan dan kedustaannya.
66. Riwayat yang menyatakan ketinggian dan kebesaran luar biasa saiz tubuh golongan `Amaliqah, `Aad, Tsamud dan `Uuj Bin `Unuq.
67. Riwayat yang menyatakan kelebihan bukit-bukit tertentu seperti Thursina, Qaf
68. Riwayat yang menyatakan tentang penghidupan semula kedua ibu bapa Nabi s.a.w atau menyatakan dengan jelas tentang mereka berdua sebagai ahli syurga.
69. Riwayat yang menyatakan tentang keimanan kedua ibu bapa Nabi s.a.w dan keimanan Abu Thalib.
70. Riwayat yang memuji kecantikan rupa paras.
71. Riwayat yang memuji kezaliman, kerosakan dan kebatilan di samping mengeji kebenaran.
72. Riwayat yang menyatakan fadhilat bercelak, berpakaian baru, bersembahyang, berbelanja lebih daripada biasa utk ahli keluarganya, bersuka ria atau bersedih dan berduka dan lain-lain `amalan pd hari `Asyura’ semuanya adalah maudhu` kecuali berpuasa pada hari tersebut.
73. Riwayat yang menyatakan fadhilat bersembahyang dengan memakai serban dan cincin.
74. Riwayat yang menyatakan Ishaq sebagai anak Nabi Ibrahim a.s yang disembelih bukan Ismail
75. Riwayat yang menyebutkan tentang Abdal, Aqtab dan para wali.
76. Riwayat yang menyebutkan tentang doa dengan wasilah.
77. Riwayat yang menyebutkan tentang imamah, walayah dan khilafah `Ali.
78. Riwayat yang menyatakan tentang benarnya `Ali dalam setiap pertelingkahan yang berlaku di antara beliau dengan para sahabat yang lain semasa pemerintahannya
79. Riwayat- yang mencela atau memburuk-burukkan para isteri Nabi s.a.w seperti `Aishah disalak anjing Hau’ab.
80. Riwayat yang menyebutkan tentang syahadah Husain.
81. Hadits yang mencela orang-orang yang terlibat dengan apa-apa pekerjaan yang halal adalah maudhu` semuanya
82. Riwayat yang menyebutkan tentang بسم الله perlu dinyaringkan bacaannya di dalam sembahyang tidak ada satu pun sahih.
83. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang mana-mana sahabat atau mana-mana wali akan menjadi saqi (pemberi minum air) di kolam Kautsar nanti adalah palsu semuanya.
84. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang orang-orang tertentu akan mempunyai naungan atau teduhan sendiri di hari qiamat nanti adalah palsu.
85. Hadits-hadits yang menyebutkan tentang penguasaan dunia melalui Isim a`zam.
86. Riwayat-riwayat Israiliyyat yang bercanggah dan bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah.
87. Memanglah ada hadits-hadits sahih tentang kelebihan Fathimah,
`Ali, Hasan dan Husain, namun di sana terdapat banyak sekali hadits-hadits palsu berhubung dengan mereka. Seperti hadits Kisa’ dan hadits Hasan dan Husain adalah dua pemuda ahli syurga dan lain-lain.
88. Hadits-hadits yang menyebutkan tentang kelebihan `Ali Zainal `Abidin, Al-Baqir dan Ja`far Sadiq adalah palsu semuanya.
89. Sesuatu peristiwa yang disebutkan di dalam sesuatu riwayat akan dikira tidak benar apabila bercanggah dengan apa yang tersebut di dalam hadits-hadits yang masyhur atau mutawatir.
90. Sesuatu riwayat walaupun dikemukakan oleh perawi tsiqah akan tertolak jika ia mengandungi sesuatu `amalan yang tidak di`amalkan oleh sahabat, tabi`in dan tab`i at-tabi`in.
91. Riwayat yang menyebutkan tentang tasawwuf.
92. Riwayat yang bercanggah dengan qa’idah bahasa ‘Arab.
93. Riwayat yang menyebutkan tentang kelebihan hidup dalam keadaan papa kedana.
94. Riwayat yang menyebutkan tentang Saiyyidina `Ali sebagai pintu `ilmu.
95. Riwayat- yang menyebutkan tentang wasiat Nabi s.a.w berkenaan dengan imamah dan walayah `Ali.
96. Riwayat yang menyatakan `aqal sebagai kejadian pertama adalah maudhu` kesemuanya.
97. Riwayat yang menyatakan nur Nabi s.a.w sebagai makhluk pertama semuanya maudhu`.
98. Riwayat yang menyatakan kejadian seseorang manusia daripada nur ilahi sudah tentu maudhu`
99. Semua riwayat tentang Panjtan adalah maudhu`

TAMBAHAN  USUL-USUL DIRAYAH UNTUK MENGENAL PASTI HADITH-HADITH DHAIF DAN MAUDHU’ 

1. Hadith-hadith yang bercanggah dengan kebesaran Allah s.w.t dan menyerupakan – Nya dengan makhluk [ VIDEO – https://youtu.be/6juuU7dQiQI ]

2. Hadith Yang Menggugat Kemutawatiran Al-Quran  [VIDEO – i.  https://youtu.be/RL_WC2fl2nM ii. https://youtu.be/jJDUoU92cws ]

3. Hadith-hadith Yang Dianggap Sebagai Sandaran Dan Punca Bagi Amalan dan Upacara “Haul” Tidak Ada Satu Pun Yang Sahih [ https://youtu.be/adVHmObN-yA ]

4. Hadith-hadith yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan nabi-nabi dan mengaibkan mereka – [ VIDEO – https://youtu.be/XeaLYKFkFMk ]

5. Hadith-hadith Yang Tidak Sesuai Dan Tidak Layak Dengan Kedudukan Malaikat Dan Mengaibkan Mereka [ VIDEO – https://youtu.be/XeaLYKFkFMk ]

6. Hadith-hadith Tentang Maulid Nabi s.a.w Tidak Ada Satu Pun Yang Sahih, Bahkan Tidak Ada Satu Pun Dhaif, Semuanya Maudhu’ [VIDEO – https://youtu.be/FlTtpe-ZFHc ]

7. Cerita-cerita Yang Masyhur Tetapi Menyalahi Hadith Sahih Adalah Dhaif Atau Maudhu’ [ VIDEO – https://youtu.be/UXBM9_cnF54 ]

PERBINCANGAN TERPERINCI DENGAN MAKLUMAT TAMBAHAN BOLEH DIIKUTI DI SINI 

https://syarahanhadits.school.blog/mengenali-hadith-palsu-usul-dirayat/?frame-nonce=3f5afc7fb2

Advertisement

Perbendaharaan Di Syurga: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[Muat Turun E-Book – 12 Zikir Mudah Dan Sahih]

VIDEO –  [ Durasi – 7m 56s ] – AMALAN DARI HADITH SAHIH – Perbendaharaan Di Syurga: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

AMALAN MUDAH DAN RINGKAS TETAPI BESAR PAHALA DAN KELEBIHANNYA MENURUT HADITH-HADITH RASULULLAH S.A.W

[ Muat Turun – Nota 12 zikir mudah dan sahih – Beberapa Amalan Mudah Dan Ringkas Tetapi Besar Pahala Dan Kelebihannya Menurut Hadits-hadits Rasulullah s.a.w ]

PERBENDAHARAAN DI SYURGA: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

Ucapan yang merupakan perbendaharaan dan simpanan berharga di syurga:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

Maksudnya: Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah.

Antara kelebihannya:

(a) Nabi s.a.w berkata kepada beberapa orang Sahabatnya:

ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت: بلى، يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلى بالله

Maksudnya: “Tak mahukah aku tunjukkan kepadamu satu ucapan yang merupakan perbendaharaan dan simpanan berharga di syurga?”. Jawab Sahabat: “Tentulah mahu, wahai Rasulullah”. Kata Baginda: “Ucapkan لا حول ولا قوة إلى بالله “. (Hadith riwayat al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, an-Nasa’i dan Ibnu Majah).

(b) Di dalam satu hadith yang lain pula Nabi s.a.w. bersabda kepada Qais bin Sa’ad begini:

الا أدلك على باب من ابواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله

Maksudnya: “Tak mahukah aku tunjukkan kepadamu satu pintu daripada pintu-pintu syurga?”. Kata Qais, aku menjawab: “Tentulah mahu, wahai Rasulullah”. Kata Baginda: “Ucapkan لا حول ولا قوة إلا بالله.” (Hadith riwayat Ahmad, at-Tirmidzi, Haakim, Thabaraani dan Baihaqi di dalam “Syu’ab al-Iman”).

(c) Ketika Nabi s.a.w. bertemu dengan Nabi Ibrahim a.s. pada malam Mi’raj, Nabi Ibrahim berkata:

يا محمد، مر أمتك يكثرؤا من غراس الجنة، فإن تريتها طيبة، وأرضها واسعة. قال محمد صلى الله عليه وسلم. وما غراس الجنة؟ قال: لاحول ولا قوة إلا بالله.

Maksudnya: “Wahai Muhammad! Suruhlah umatmu memperbanyakkan tanaman syurga. Kerana tanahnya baik dan buminya luas”. Nabi s.a.w bertanya: “Apa itu tanaman syurga?”. Jawab Nabi Ibrahim: “(Ucapan) لا حول ولا قوة إلا بالله “. (Hadith riwayat Ahmad, Ibnu Hibbaan, at-Thabaraani dan Baihaqi di dalam “Syu’abul Iman)”.

Saiyyidul Istighfar (Penghulu Istighfar)

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[Muat Turun E-Book – 12 Zikir Mudah Dan Sahih]

VIDEO – [Durasi – 5m 42s] – AMALAN DARI HADITH SAHIH – Saiyyidul Istighfar (Penghulu Istighfar)

AMALAN MUDAH DAN RINGKAS TETAPI BESAR PAHALA DAN KELEBIHANNYA MENURUT HADITH-HADITH RASULULLAH S.A.W

[ Muat Turun – Nota 12 zikir mudah dan sahih – Beberapa Amalan Mudah Dan Ringkas Tetapi Besar Pahala Dan Kelebihannya Menurut Hadits-hadits Rasulullah s.a.w ]

SAIYYIDUL ISTIGHFAR (PENGHULU ISTIGHFAR)

Amalkan Saiyyidul Istighfar. Lafaznya adalah seperti berikut:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، اغْفِرْلِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

Maksudnya: Ya Allah Engkaulah Tuhanku. Tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Engkau. Engkau telah menciptakan daku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam pengetahuan dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu daripada keburukan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui ni’mat yang Engkau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Ampunilah dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Antara kelebihannya:

Nabi s.a.w bersabda:

سيد الإستغفار ان تقول اللهم انت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، وابوء لك بذنبي, اغفر لى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقنا بها .فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من الجنة

Maksudnya: “Penghulu Istighfar ialah engkau mengucapkan: “Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Engkau. Engkau telah menciptakan daku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam pengetahuan dan Janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu daripada keburukan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui ni’mat yang Engkau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Ampunilah dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau”.

Rasulullah s.a.w bersabda seterusnya: “Sesiapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh yakin dan dia mati pada hari itu sebelum petang, dia ahli syurga. Dan sesiapa yang mengucapkannya di waktu malam dengan penuh yakin, lalu dia mati sebelum pagi, dia juga ahli syurga”. (Hadith riwayat al-Bukhari, Abu Daud, Ahmad, an-Nasaa’i, al-Bazaaar dan lain-lain).

ZIKIR – سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[Muat Turun E-Book – 12 Zikir Mudah Dan Sahih]

VIDEO – [Durasi – 10m 52s] – AMALAN DARI HADITH SAHIH- ZIKIR – سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

AMALAN MUDAH DAN RINGKAS TETAPI BESAR PAHALA DAN KELEBIHANNYA MENURUT HADITH-HADITH RASULULLAH S.A.W

[ Muat Turun – Nota 12 zikir mudah dan sahih – Beberapa Amalan Mudah Dan Ringkas Tetapi Besar Pahala Dan Kelebihannya Menurut Hadits-hadits Rasulullah s.a.w ]

ZIKIR – سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

Salah satu zikir yang pernah diajar oleh Rasulullah s.a.w dan dikatakan besar kelebihannya ialah zikir berikut:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

Maksudnya: Maha suci Allah dan dengan memuji-Nya.

Antara kelebihannya:

(a) Rasulullah s.a.w pernah bersabda:

من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر

Maksudnya: “Sesiapa mengucapkan سبحان الله وبحمده dalam satu hari sebanyak seratus kali akan digugurkan kesalahan-kesalahannya (dosa-dosanya), walaupun ia seperti buih di laut”. (Hadith riwayat al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibbaan, al-Bazzaar, at-Thabaraani dan lain-lain).

(b) Di dalam satu hadith yang lain Baginda bersabda begini:

من قال حين يصبح وحين يمسى: سبحان الله وبحمده، مائة مرة. لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. إلا أحد قال مثل ما قال. أو زاد عليه.

Maksudnya: “Sesiapa mengucapkan pada waktu pagi dan petang سبحان الله وبحمده seratus kali, nescaya tidak ada orang yang akan membawa sesuatu (pahala) yang lebih baik daripada apa yang dibawanya pada hari kiamat nanti, kecuali seseorang yang mengucapnya sebanyak yang diucapnya itu atau lebih lagi daripada yang diucapnya”. (Hadith riwayat Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasaa’i, Baihaqi dan lain-lain).

(c) Di dalam satu hadith yang lain pula Nabi s.a.w menyatakan kelebihannya begini:

من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة

Maksudnya: “Sesiapa mengucapkan سبحان الله وبحمده akan ditanam untuknya sepohon kurma di dalam syurga”. (Hadith riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Hibbaan, al-Haakim dan an-Nasaa’i di dalam “Amalul Yaumi Wa al-Lailah”).

Ucapan Tahlil Yang Utama Untuk Diamalkan Sepanjang Masa

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[Muat Turun E-Book – 12 Zikir Mudah Dan Sahih]

VIDEO – [Durasi – 8m 44s] – AMALAN DARI HADITH SAHIH – Ucapan Tahlil Yang Utama Untuk Diamalkan Sepanjang Masa

AMALAN MUDAH DAN RINGKAS TETAPI BESAR PAHALA DAN KELEBIHANNYA MENURUT HADITH-HADITH RASULULLAH S.A.W

[ Muat Turun – Nota 12 zikir mudah dan sahih – Beberapa Amalan Mudah Dan Ringkas Tetapi Besar Pahala Dan Kelebihannya Menurut Hadits-hadits Rasulullah s.a.w ]

UCAPAN TAHLIL YANG UTAMA UNTUK DIAMALKAN SEPANJANG MASA

Bertahlil dengan tahlil yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w seperti di bawah ini:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير

Maksudnya: Tiada tuhan melainkan Allah yang Esa. Tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya segala kerajaan, kepunyaan-Nya segala pujian, Dia menghidup dan mematikan. Dia (Tuhan) Yang Maha Hidup, tidak akan mati, Di tangan-Nya segala kebaikan. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Antara kelebihannya:

Rasulullah s.a.w bersabda:

من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومخا عنه ألف الف سيئة ورفع له الف الف درجة وبنى له بيتا فى الجنة.

Maksudnya: Sesiapa masuk ke pasar, lalu mengucapkan

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير

Allah akan menulis untuknya sejuta pahala, menghapuskan daripadanya sejuta kejahatan dan mengangkat untuknya sejuta darjat dan Allah membina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga. (Hadith riwayat at-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, al-Bazaar, al-Haakim, at-Thabaraani dan lain-lain)

Doa Minta Perlindungan Dari Azab Neraka

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[Muat Turun E-Book – 12 Zikir Mudah Dan Sahih]

VIDEO – [Durasi – 12m 29s] – DARI HADITH SAHIH -Doa Minta Perlindungan Dari Azab Neraka ( اللَّهُمَّ أَجِرْنَي مِنَ النَّارِ )

AMALAN MUDAH DAN RINGKAS TETAPI BESAR PAHALA DAN KELEBIHANNYA MENURUT HADITH-HADITH RASULULLAH S.A.W

[ Muat Turun – Nota 12 zikir mudah dan sahih – Beberapa Amalan Mudah Dan Ringkas Tetapi Besar Pahala Dan Kelebihannya Menurut Hadits-hadits Rasulullah s.a.w ]

DOA MINTA PERLINDUNGAN DARI AZAB NERAKA

Membaca doa di bawah ini sebanyak tujuh kali selepas setiap kali selesai solat Maghrib dan Subuh:

اللَّهُمَّ أَجِرْنَي مِنَ النَّارِ

Maksudnya: Ya Allah! Lindungilah daku dari azab neraka.

Antara kelebihannya:

Rasulullah s.a.w pernah mengajar doa itu kepada seorang Sahabat bernama Muslim bin al-Haarits at-Tamimi. Kata Baginda kepadanya:

إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار، سبع مرات، فإنك إذا قلت ذلك، ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح، فقل كذلك، فإنك إن مت من يومك كتب لك جواز منها.

Maksudnya: “Apabila engkau selesai bersembahyang Maghrib, maka bacalah اللهم أجرنى من النار sebanyak tujuh kali, Jika telah membacanya, kemudian engkau mati pada malam itu, nescaya engkau akan dilindung daripadanya. Apabila engkau selesai bersembahyang Subuh juga bacalah begitu, kerana jika engkau mati pada hari itu, nescaya engkau akan dilindungi daripadanya”. (Hadith riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibbaan, at-Thabaraani dan al-Baihaqi di dalam ad-Da’awaat al-Kabirnya)

Membaca Ayat al-Kursi Selepas Solat Fardhu

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[Muat Turun E-Book – 12 Zikir Mudah Dan Sahih]

VIDEO – [Durasi – 22m 11s] –  AMALAN DARI HADITH SAHIH – Membaca Ayat al-Kursi Selepas Mengerjakan Solat Fardhu

AMALAN MUDAH DAN RINGKAS TETAPI BESAR PAHALA DAN KELEBIHANNYA MENURUT HADITH-HADITH RASULULLAH S.A.W

[ Muat Turun – Nota 12 zikir mudah dan sahih – Beberapa Amalan Mudah Dan Ringkas Tetapi Besar Pahala Dan Kelebihannya Menurut Hadits-hadits Rasulullah s.a.w ]

MEMBACA AYAT AL-KURSI SELEPAS MENGERJAKAN SOLAT FARDHU

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)

Maksudnya: Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya): Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak berasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Surah al-Baqarah, Ayat  225)

Antara kelebihannya:

(a) Rasulullah s.a.w bersabda:

من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت

Maksudnya: “Sesiapa membaca ayat al-Kursi selepas setiap solat fardhu, niscaya tidak (ada sesuatu apa pun yang) menghalangnya daripada masuk syurga selain kematiannya”. (Hadith riwayat at-Thabaraani, an-Nasaa’i, Ibnu as-Sunni dan lain-lain).

(b) Rasulullah s.a.w pernah bertanya Ubaiy bin Ka’ab:

(( يا أبا المنذر أتدرى أى اية من كتاب الله معك أعظم )). قال قلت الله ورسوله أعلم. قال (( يا أيها المنذر أتدري أي اية من كتاب معك أعظم )). قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله لبهنك العلم أبا المنذر.

Maksudnya: “Wahai Aba al-Munzir, tahukah kamu mana satu ayat al-Qur’an (yang ada) padamu yang paling agung?” Aku menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu”. Kata Baginda: ”Wahai Abu al-Munzir, tahukah kamu mana satu ayat al-Qur’an (yang ada) padamu yang paling agung?”. Kata Ubaiy, aku menjawab: “ الله لا إله غلا هو الحي القيوم ” Kata Ubaiy : “Terus Baginda menepuk dadaku seraya bersabda: “Tahniahlah atas ilmumu wahai Abu al-Munzir!”. (Hadith riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, an-Nasa’i dan lain-lain).

(c) Syaitan berupa manusia pernah hendak mencuri makanan (milik kerajaan), tiba-tiba ditangkap oleh Abu Hurairah yang berkawal. Ia menceritakan tentang kelebihan ayat al-Kursi. Ceritanya itu kemudiannya disahkan oleh Rasulullah s.a.w. Kata syaitan itu:

إذا أويت إلى فراشك فأقرأ اية الكرسي (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) حتى تختم الاية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح

Bermaksud: “Apabila engkau ke tempat tidurmu, bacalah ayat al-Kursi (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) hingga akhir ayat. Dengan membacanya akan terus ada pengawal daripada Allah yang mengawalmu dan syaitan sama sekali tidak akan dapat menghampirimu hingga pagi”. (Hadith riwayat al-Bukhari).

Doa Keluar Rumah – Dengan Nama Allah, Aku bertawakkal Kepada Allah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[Muat Turun E-Book – 12 Zikir Mudah Dan Sahih]

VIDEO – [Durasi – 8m 10s] – AMALAN DARI HADITH SAHIH – Doa Keluar Rumah – “Dengan Nama Allah, Aku bertawakkal Kepada Allah”

AMALAN MUDAH DAN RINGKAS TETAPI BESAR PAHALA DAN KELEBIHANNYA MENURUT HADITH-HADITH RASULULLAH S.A.W

[ Muat Turun – Nota 12 zikir mudah dan sahih – Beberapa Amalan Mudah Dan Ringkas Tetapi Besar Pahala Dan Kelebihannya Menurut Hadits-hadits Rasulullah s.a.w ]

DOA BILA KELUAR DARI RUMAH

Membaca doa ini bila keluar dari rumah:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

Maksudnya: Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah.

Antara kelebihannya:

(a ) Rasulullah s.a.w bersabda:

من قال – يغني إذا خرج من بيته – بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووفيت. وتنحى عنه الشيطان

Maksudnya: Sesiapa membaca – maksudnya bila keluar dari rumahnya – بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله, dikatakan kepadanya: “Engkau telah terpimpin, dicukupkan dan telah terpelihara. Syaitan menjauhkan diri daripadanya”. (Hadith riwayat Ahmad, Abu Daud, at-Tirmizi, an-Nasa’i, Ibnu Hibbaan dan lain-lain).

(b) Di dalam riwayat Abu Daud terdapat tambahan begini:

ويقول شيطان اخر: كيف لك برجل هدي، وكفي، ووقي

Maksudnya: Syaitan lain (pula) berkata: “Bagaimana engkau akan memperdaya seseorang yang telah terpimpin, telah dicukupkan dan telah terpelihara?”.

 

Doa Sebelum Dan Selepas Makan

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[Muat Turun E-Book – 12 Zikir Mudah Dan Sahih]

VIDEO – [Durasi – 8m] -AMALAN DARI HADITH SAHIH – Doa Sebelum Makan (بِسْمِ اللهِ وَبَرَكَةِ اللهِ ) Dan Selepas Makan

AMALAN MUDAH DAN RINGKAS TETAPI BESAR PAHALA DAN KELEBIHANNYA MENURUT HADITH-HADITH RASULULLAH S.A.W

[ Muat Turun – Nota 12 zikir mudah dan sahih – Beberapa Amalan Mudah Dan Ringkas Tetapi Besar Pahala Dan Kelebihannya Menurut Hadits-hadits Rasulullah s.a.w ]

DOA SEBELUM DAN SELEPAS MAKAN

Bacalah doa yang diajar oleh Rasulullah s.a.w sebelum makan iaitu:

بِسْمِ اللهِ وَبَرَكَةِ اللهِ

Maksudnya: Dengan nama Allah dan dengan keberkatan (dari) Allah.

Setelah kenyang dan selesai makan bacalah doa ini:

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا وَأَنْعَمَ وَأَفْضَلَ

Maksudnya: Segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kita, menghilangkan dahaga kita, memberi ni’mat dan melimpahkan kurnian-Nya (kepada kita).

Antara kelebihannya:

Rasulullah s.a.w pernah bersabda:

خبز ولحم وبسر وتمر ورطب ودمعت عيناه ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة فكبر ذلك على أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبتم مثل هذا وضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله وبركة الله فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي أشبعنا وأروانا وأنعم وأفضل فإن هذا كفاف بهذا

Maksudnya: “Ini roti, daging, kurma muda, kurma masak, kurma mekar”, sambil air mata Baginda mengalir. Seterusnya Baginda bersabda: “Semuanya termasuk dalam ni’mat yang akan ditanya kamu tentangnya pada hari kiamat nanti”. Mendengar sabda Nabi s.a.w itu berasa sedihlah para Sahabat sekalian. Nabi s.a.w meneruskan lagi sabdanya: “Apabila kamu mendapat makanan seperti ini dan kamu hendak hulurkan tanganmu untuk menjamahnya, bacalah بسم الله وبركة الله dan setelah selesai makan, bacalah (pula) : الحمد لله الذي أشبعنا واروانا وأنعم وأفضل . Bacaan kamu itu akan membuatkan kamu tidak disoal nanti”.