Rukun Iman: Pengenalan

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

بسم الله الرحمن الرحيم

Rukun Iman ialah: Beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan Hari Akhirat serta Qadar (untung) baik mahupun buruk.

Firman Allah Taala: “….kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Akhirat, para malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 177).

Firman Allah Taala: “Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Mereka berkata: Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasul-Nya”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 285).

“Sesungguhnya Kami menciptakan setiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan)”. (Surah Al-Qamar, Ayat 49).

Sabda Rasulullah s.a.w:

الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشره . [ رواه مسلم ].

“Iman itu ialah: Engkau beriman dengan Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan Hari Akhirat serta Qadar (untung) baik dan yang tidak baik”. (Hadith riwayat Muslim).

Iman itu: Pengucapan dengan lidah, iktikad (percaya) dengan hati dan beramal dengan anggota, iman bertambah dengan melakukan ketaatan serta berkurangan dengan sebab melakukan maksiat.

Firman Allah Taala: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang apabila disebut (nama) Allah (dan sifat-sifat-Nya) gementarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, maka bertambah iman mereka dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Orang-orang yang mendirikan solat dan yang mendermakan sebahagian daripada rezeki yang Kami kurniakan kepada mereka, merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia (syurga)”. (Surah Al-Anfal, Ayat 2-4).

Firman Allah Taala: “Sesiapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya juga Hari Akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya”. (Surah An-Nisa’, Ayat 136).

Iman dengan lidah adalah seperti zikir, doa, amar makruf nahi mungkar, membaca Al-Quran dan seumpamanya.

Manakala iman dengan hati adalah seperti iktikad (percaya) kepada keesaan Allah dalam “Rububiyyah” (kekuasaan)-Nya, “Uluhiyyah” (ketuhanan)-Nya, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya dan wajib menyembah-Nya dengan tidak ada sekutu bagi-Nya serta semua perkara yang berkaitan dengannya daripada niat dan “maqasid” (tujuan).

Termasuk juga dalam takrifan iman ialah amalan-amalan hati, seperti cintakan Allah, takutkan-Nya, sentiasa kembali kepadaNya, bertawakkal kepada-Nya dan sebagainya.

Juga termasuk dalam kategori iman, amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota, antaranya: Solat, puasa, semua Rukun Islam yang lain, berjihad pada jalan Allah, menuntut ilmu dan lain-lain.

Firman Allah Taala: “Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, maka bertambah iman mereka”. (Surah Al-Anfal, Ayat 2).

Firman Allah Taala: “(Dialah Tuhan yang membuka jalan kemenangan itu) Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman (semasa mereka meradang terhadap angkara musuh) supaya keimanan dan keyakinan mereka bertambah di samping keimanan dan keyakinan mereka yang telah sedia ada”. (Surah Al-Fath, Ayat 4).

Iman itu bertambah apabila bertambahnya ketaatan dan pendekatan diri seseorang kepada Allah dan iman akan berkurang apabila kurang amalan dan pendekatan diri seseorang kepada Allah, demikian juga dengan maksiat, ia akan mengurangkan kesempurnaan iman. Apabila perbuatan syirik yang besar atau perbuatan kufur yang besar dilakukan maka terungkailah asas iman menurut syarak dan terbatallah iman seseorang itu, manakala sekiranya perbuatan syirik kecil dilakukan maka ianya merosakkan kesempurnaan iman yang wajib atau mengeruhkan kemurniannya serta melemahkannya.

Firman Allah Taala: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik (mempersekutukan)-Nya (dengan sesuatu yang lain) dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya”. (Surah An-Nisa’, Ayat 48).

Firman Allah Taala: “Mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang buruk terhadapmu), padahal sesungguhnya mereka telah mengatakan kufur dan mereka pula menjadi kafir sesudah (melahirkan) Islam”. (Surah At-Taubah, Ayat 74).

Sabda Nabi s.a.w:

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين شربها وهو مؤمن . [ متفق عليه ].

“Tidak berzina seorang penzina ketika melakukan zina dalam keadaan dia beriman, tidak mencuri seorang pencuri ketika mencuri dalam keadaan dia beriman dan tidak minum arak seseorang ketika meminumnya dalam keadaan dia beriman”. (Hadith Muttafaq ‘Alaih: Al-Bukhari dan Muslim)

*****

“Ekstraks dari buku “Rukun Iman” terbitan Jabatan Kajian Ilmiah, Universiti Islam Madinah, alih bahasa oleh Dr Abdul Basit Bin Abdul Rahman dengan sedikit suntingan dan saringan oleh Kumpulan Web Darulkautsar

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s