Belitan Iblis Dalam Ajaran Tarekat

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Petikan dari buku “Belitan Iblis Dalam Ajaran Tariqat”
Penulis: Dr Ehsaan Ilahi Dzahir

VIDEO SELINGAN – [Durasi – 1j 38m 47s] -Pengaruh Fahaman Bukan Islam Dalam Tasawwuf – Maulana Muhd Asri Yusoff

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/MZDkX1OJFxw ]

A. AMALAN TAREKAT

1. Sikap Melampau Dan Keterlaluan Pengamal Tarekat

Boleh dikatakan sebahagian besar orang sufi dan pengamal tarekat pasti berlebih-lebihan dalam melaparkan diri, meninggalkan perkara-perkara yang halal, semata-mata kerana itulah ajaran imam pembimbing mereka.

Sikap mereka yang berlebih-lebihan melakukan perintah-perintah Allah s.w.t. dan menjauhi larangan-larangan-Nya, menghadap ke hadrat Allah s.w.t. dan Rasul-Nya hingga mengharamkan apa yang dihalalkan-Nya.

Imam Malik selalu mengatakan  berulang-ulang kali sebagaimana berikut:

“Sesuatu yang terbaik dalam agama adalah apa sahaja yang merupakan sunnah. Dan sesuatu yang paling buruk adalah perkara-perkara baru dalam agama yang tidak lain adalah bid’ah”.

Asy-Syatibi memetik daripada Ibnu Rawah dari Al-Hasan bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini:

“Tidaklah pelaku bid’ah meningkatkan ijtihad, puasa dan sembahyang, melainkan dia meningkatkan kejauhannya dari Allah”.

Firman Allah s.w.t. kepada Ahli Kitab,

“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agama kamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar”. (Surah An-Nisa’,  Ayat 171)

Saya berani mengatakan seluruh muatan ajaran tasawuf dan perbuatan para pengamal tarekat itu bertentangan dengan manhaj di atas, tidak ada ittiba’ (mengikuti Rasulullah s.a.w) atau keadilan di dalamnya, namun yang ada adalah bid’ah, sikap berlebih-lebihan, keterlaluan dan “kepaderian” yang mereka ciptakan sendiri, tidak diperintahkan Allah s.w.t. kepada mereka, tidak diwajibkan Rasulullah s.a.w, tidak pernah diamalkan para Sahabat atau kawan-kawan mereka atau murid-murid mereka atau murid-murid mereka yang mendapat petunjuk.

Tidak ada satu orang pun dari orang-orang soleh yang “menganggurkan” diri (tidak bekerja atau berusaha – penyunting), atau lepas kawalan atau mengasingkan diri di bilik-bilik kecil atau tidak bekerja atau meningalkan sembahyang Jumaat atau meninggalkan sembahyang jemaah atau menempuh jalur-jalur khusus untuk tiba ke hadrat Allah s.w.t. atau menjadikan sikap menyeksa diri dan keterlaluan sebagai taqarrub kepada-Nya.

Tidak ada satu orang pun dari orang-orang soleh ini yang menjadikan sikap melaparkan diri dan menelanjangi diri sebagai jalan menuju keselamatan atau menjadi pengemis sebagai usaha menuju kepada keberhasilan, namun mereka adalah para peniaga, para petani, para usahawan dan pengembala kambing yang mencari rezeki halal, memberi nafkah anak-anak dan keluarga mereka dengan hasil kerja yang halal, memberikan makanan yang disenanginya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang.

Mereka mempunyai anak isteri, tanggungan, rumah dan kekayaan. Mereka mencari kurnia dari Allah s.w.t. kecuali orang orang yang tidak boleh bekerja, tidak berkuasa atas dirinya dan dipaksa. Meskipun begitu dia tetap berusaha keras, serius dan bersabar hingga Allah s.w.t. membuatnya kaya, kerana Dia Maha Pemberi Rezeki dan Maha Kuat.

Ini sangat bertentangan dengan para pengamal tarekat yang membina jalan mereka di atas landasan sikap berlebih-lebihan dan keterlaluan. Jalan hidup mereka adalah menyengsarakan dan menyusahkan diri yang sama sekali tidak diperintahkan Allah s.w.t. dan tidak ada petunjuk di dalam sunnah. Mereka menyalahi jalan Rasulullah s.a.w, manusia terbaik dan jalan para Sahabat yang merupakan makhluk pilihan Allah dan wali-wali-Nya.

Mereka menyatakan bahawa lapar adalah salah satu rukun dan tiang tasawuf. Seorang tokoh besar sufi berkata: “Sering lapar dengan cara yang syar’ie adalah rukun terbesar tarekat, kerana sebagaimana Allah menjadikan rukun haji yang teragung adalah Arafah, maka para pengamal tarekat pencinta Allah menjadikan lapar sebagai puncak tarekat”.

Orang sufi yang lain memetik dari Fariduddin Mas’ud yang meninggal pada tahun 664H bahawa dia berdiri di atas kedua kakinya di dunia sufi dalam masa dua puluh tahun tanpa duduk dan makan.

As-Sya’rani memetik daripada sebahagian syeikh para pengamal tarekat bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini:

“Daging sebesar biji sawi itu mengeraskan hati selama empat puluh hari”.

Begitulah para pengamal tarekat. Mereka mengharamkan diri dari memakan makanan yang baik-baik dan menjauhkan diri daripadanya dengan alasan bahawa dengan berbuat seperti itu mereka akan dekat kepada Allah s.w.t. Bagaimana mungkin tindakan seperti itu boleh mendekatkan mereka kepada-Nya?

Hadith terbaik dalam hal ini ialah bahawa jika Rasulullah s.a.w mempunyai makanan, Baginda makan, minum dan bersyukur. Jika Baginda tidak mempunyai apa yang boleh dimakan dan diminum, Baginda bersabar. Baginda tidak menolak apa yang ada dan tidak membebani diri dengan sesuatu yang tidak ada. Sungguh indah apa yang ditulis Al-Hafiz Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah tentang petunjuk Rasulullah s.a.w dalam hal makanan. Dia menulis :

“Petunjuk Rasulullah s.a.w dalam makanan ialah bahawa Baginda tidak menolak makanan yang ada dan tidak membebani diri dengan sesuatu yang tidak ada. Jika salah satu makanan dari makanan yang baik-baik dihidangkan kepada Baginda, Baginda memakannya kecuali jika Baginda tidak begitu menyukainya maka Baginda tidak memakannya tanpa mengharamkannya.

Baginda tidak pernah sekali pun mencela makanan. Jika Baginda tertarik kepada salah satu makanan, Baginda memakannya. Jika tidak, Baginda tidak memakannya, misalnya Baginda tidak mahu memakan daging ‘dhab’ tanpa mengharamkan bagi umatnya, namun daging ‘dhab’ tersebut dimakan di hadapan Baginda dan Baginda melihatnya.

Baginda memakan manisan, madu (kedua-duanya paling disukai Baginda), daging unta, kambing, ayam, daging burung Hubara, daging binatang liar, daging arnab, makanan laut, kurma masak dan buah kurma. Baginda minum susu segar, susu campuran, tepung, madu dengan air, minuman rendaman dari kurma dan sup dengan cuka yang dibuat dari susu.

Baginda juga memakan timun dengan kurma masak, mentega, kurma dengan roti, kurma dengan cuka, roti dengan daging, roti dengan lemak, hati panggang, dendeng, labu yang dimasak (Baginda amat menyukainya), makanan yang direbus, keju, roti dengan minyak, tembikai dengan kurma masak, dan buah kurma dengan anggur (Baginda juga amat menyukainya).

Baginda tidak menolak makanan yang baik-baik dan tidak membebani diri dengan makanan yang tidak ada, namun petunjuk Baginda ialah makan apa yang tersedia dan jika tidak mempunyai makanan, Baginda bersabar hingga Baginda mengikat perutnya dengan batu kerana lapar dan Baginda pernah melihat bulan sabit berganti tiga kali namun api tidak mengepul di rumah Baginda.

Sebahagian daripada bentuk sikap “keterlaluan” para pengamal tarekat dan sikap mereka yang menyusahkan diri ialah apa yang diriwayatkan Al-Ghazali bahawa Malik bin Dinar menderita sakit yang membuatnya meninggal. Dalam sakitnya, dia ingin madu dan susu untuk dimakan dengan roti panas.

Pembantunya pergi untuk mencari makanan yang diinginkan Malik bin Dinar dan tidak lama kemudian datang dengan membawa makanan yang dimaksudkan. Malik bin Dinar mengambil makanan tersebut dan melihatnya sebentar. Dia berkata: “Wahai diriku, engkau telah bersabar dalam masa tiga puluh tahun dan umurmu tinggal tersisa satu jam”. Selesai berkata seperti itu, Malik bin Dinar membuang makanan tersebut dari kedua tangannya dan menyabarkan diri hingga berpulang ke rahmatullah.

Adakah tindakan seperti itu termasuk ajaran agama, wahai hamba-hamba Allah? Adakah itu termasuk sikap zuhud yang mereka cari?

Atas dasar itulah, para pengamal tarekat meninggalkan pekerjaan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang mesti dibenci, bahkan merupakan kemungkaran dan diharamkan. Mereka menyuruh mengemis, meminta bantuan, bermalas-malasan dan tidak serius, padahal bekerja adalah sunnah Rasulullah s.a.w dan sunnah Khulafa’ur ar-Rasyidin selepas Baginda. Orang-orang yang beriman disuruh meniru Baginda dan sunnah Sahabat-sahabat Baginda. Selain itu, bekerja adalah sunnah seluruh Sahabat Rasulullah s.a.w kecuali Sahabat yang tidak mampu bekerja kerana miskin atau terkena musibah.

Tetapi pengamal tarekat mengatakan sebaliknya dari apa yang disabdakan Rasulullah s.a.w, apa yang Baginda perintahkan dan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Mereka berkata:

“Sesiapa mencari rezeki, dia telah condong kepada dunia”.

Al-‘Attar memetik dari Al-Junaid bahawa seseorang mengeluh lapar dan telanjang kepadanya. Al-Junaid berkata kepada orang tersebut: “Mudah-mudahan Allah melaparkanmu dan menelanjangimu, kerana lapar dan telanjang adalah salah satu nikmat Allah yang tidak diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya yang didekatkan kepada-Nya”.

Bandingkan perbuatan para pengamal tarekat tersebut dengan sabda Rasulullah s.a.w sebagaimana disebutkan An-Nafzi Ar-Randi sendiri dalam kitabnya di mana dia meriwayatkan hadith dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah s.a.w yang bersabda: “Sesungguhnya agama adalah mudah. Tidaklah seseorang bersikap keras melainkan dia dikalahkan”.

Demikianlah juga diceritakan Al-Ghazali dari Wahb bin Munabbih bahawa dia berdoa kepada Allah agar menghilangkan tidur malam darinya, kemudian tidur malam hilang darinya dalam masa empat puluh tahun.

Begitulah para pengamal tarekat, padahal Rasulullah s.a.w tidur dan jaga, bekerja dan berehat. Para Sahabat juga begitu.

Abdus Salam Al-Faituri bercerita tentang dirinya bahawa dia bertasbih tujuh puluh ribu kali, mengucapkan kata “Allah” sebanyak lima ratus ribu kali dalam sehari semalam, dan khatam Al-Quran sebelum matahari terbit.

Di samping tindakan di atas itu tidak masuk akal, Rasulullah s.a.w memandang makruh khatam Al-Quran kurang dari tiga hari. Baginda bersabda:

“Tidak faham orang yang khatam Al-Quran kurang dari tiga hari”.

Al-‘Attar memetik daripada Abu Yazid Al-Bustami bahawa dia melakukan sembahyang Isyak empat rakaat. Selesai sembahyang Isyak, dia berkata: “Sesungguhnya sembahyang seperti ini tidak diterima di sisi Allah”. Dia mengulangi sembahyangnya. Selesai sembahyang Isyak, dia berkata seperti tadi, kemudian mengulangi sembahyangnya. Begitulah yang dia lakukan, hingga pagi hari”.

Asy-Sya’rani menulis:

“Orang-orang selalu takut kalau Allah mengubah wajah mereka seperti wajah anjing atau babi”.

Para pengamal tarekat berkata:

“Sebahagian daripada akhlak para pengamal tarekat ialah ketakutan mereka kalau sampai Allah menenggelamkan mereka ke bumi”.

Imaduddin Al-Umawi berkata, “Diceritakan bahawa Hasan Basri tidak tertawa selama tiga tahun”.

Ada yang mengatakan bahawa Ata’ As-Sulami tidak tertawa dalam masa empat puluh tahun. Begitulah keadaan semua orang-orang Basrah. Mereka sangat takut dan sedih”.

Para pengamal tarekat menggolongkan sedih terus menerus dan tidak tertawa sebagai tanda takut dan taqwa, padahal Rasulullah s.a.w (orang yang paling bertaqwa dan takut kepada Allah) juga tertawa dan tersenyum.

Sheikh Islam Ibnu Ta’miyah rahimahullah berkata, “Sesiapa takut kepada Allah dengan takut pertengahan, maka takut kepada Allah seperti itu mendorongnya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa sahaja yang dibenci-Nya. Sesiapa ketakutannya kepada Allah lebih tinggi lagi, dia menjadi lebih baik dan lebih mulia dari mereka iaitu para Sahabat. Jalan terbaik kepada Allah adalah jalan Rasulullah s.a.w. dan jalan Sahabat-sahabatnya. Dari sini boleh disimpulkan bahawa kaum Mukmin wajib bertaqwa kepada Allah sesuai dengan usaha dan kesanggupan mereka seperti difirmankan Allah s.w.t: “Bertaqwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kamu”.

Rasulullah s.a.w bersabda: “Jika aku menyuruh sesuatu kepada kamu, maka lakukan. Sesiapa menjadikan jalan salah seorang dari ulama’ dan fuqaha’ atau jalan salah seorang dari ahli ibadah itu lebih baik daripada jalan para Sahabat, maka dia keliru, sesat dan ahli bid’ah”.

2. Tawakkal Kaum Sufi Yang Tersasar

Para pengamal tarekat juga berlebih-lebihan dan radikal dalam tawakkal kepada Allah s.w.t, memutus semua sebab, menutup pintu segala ikhtiar dan tidak berusaha melindungi diri. Mereka mentafsirkan tawakkal tidak dengan makna yang syar’ie dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka menganggurkan badan dan berkeyakinan bahawa gerakan tubuh itu bertentangan dengan keyakinan dan tawakkal. Justeru, mereka lebih senang bermalas-malas daripada bersungguh-sungguh dan mendahulukan pasif daripada aktif sebagaimana disebutkan As-Sulami dari Ruwaim bin Ahmad Al-Baghdadi bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini:

“Tawakkal adalah menghilangkan pandangan terhadap usaha dan bergantung kepada ikatan tertinggi”.

As-Sulami juga memetik dari Al-Khawajah Abdullah Al-Anshari Al-Harawi bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini:

“Tawakkal adalah menghilangkan tuntutan dan memejamkan mata dari sebab disertai usaha untuk memperbaiki tawakkal”.

Makna tawakkal versi sufi dijelaskan Ahmad Al-Khamsyakhawani. Dia menulis:

“Al-Hasan saudara Sinan berkata: “Aku telah melaksanakan ibadah haji sebanyak empat belas kali dengan berkaki ayam tanpa selipar atau kasut kerana tawakkal. Pernah suatu ketika, duri menusuk kakiku, namun aku tidak mengeluarkannya agar tawakkalku tidak batal”.

Al-‘Attar memetik dari Ibrahim bin Adham bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini:

“Pada suatu hari, aku keluar ke Al-Bariyyah dengan bertawakkal kepada Allah. Di sana, aku tidak mendapat makanan dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, terlintas dalam benakku untuk pergi ke rumah kawanku dan makan di rumahnya, namun tiba-tiba penyeru berseru kepadaku: “Sesungguhnya Allah membersihkan bumi dari orang-orang yang bertawakkal”.

Aku berkata: “Suara apa ini?”.

Penyeru tersebut berseru lagi: “Sesiapa ingin makan di rumah kawannya, dia bukan termasuk orang-orang yang bertawakkal”.

Begitulah para pengamal tarekat, padahal ada hadith dari Rasulullah s.a.w yang tidak membenarkan tindakan mereka tersebut dan menjadi penentang kuat terhadap cara berfikir sufi yang batil, penuh bid’ah, dan bertentangan dengan teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w, kehidupan Baginda yang indah dan penuh berkat. Abu Hurairah r.a. berkata:

“Pada suatu malam atau siang, Rasulullah s.a.w keluar, tiba-tiba Baginda bertemu dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Baginda bertanya kepada keduanya: “Kenapa kamu berdua keluar pada waktu seperti ini?”.

Keduanya menjawab: “Kerana kami lapar”.

Rasulullah s.a.w bersabda: “Demi zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku juga keluar rumah kerana lapar seperti kamu berdua. Mari kita pergi”. Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun pergi bersama Rasulullah s.a.w ke rumah salah seorang Sahabat Anshar, namun Sahabat tersebut tidak ada di rumah. Ketika isteri Sahabat Anshar tersebut melihat Rasulullah s.a.w, dia berkata: “Selamat datang, wahai Rasulullah”. Rasulullah s.a.w bersabda kepada wanita tersebut: “Mana suamimu?”.

Wanita tersebut menjawab: “Dia pergi mengambil air tawar untuk kami”. Tidak lama selepas itu, datanglah Sahabat Anshar tersebut. Ketika melihat Rasulullah s.a.w dan dua Sahabatnya, dia berkata: “Segala puji bagi Allah. Pada hari ini, tidak ada tuan rumah yang lebih mulia daripada saya”. Selesai berkata seperti itu, Sahabat Anshar tersebut masuk ke rumah dan keluar lagi dengan membawa setandan kurma. Dia berkata: “Silakan makan”.

Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya: “Engkau tidak usah memerah susu”. Sahabat Anshar tersebut kemudian mengambil pisau dan menyembelih kambing untuk Rasulullah s.a.w dan dua Sahabatnya. Selepas itu, mereka memakan daging kambing tersebut, setandan kurma, dan minum”. (Riwayat Muslim)

Siapa yang lebih bertawakkal, Rasulullah s.a.w. ataukah para imam pembimbing para pengamal tarekat?

Manakala tawakkal versi sufi, maka tidak lain adalah bermalas-malas, duduk-duduk di tempat-tempat awam, lari dari keseriusan dan keletihan, tidak bersungguh-sungguh dan lari dari jihad sebagaimana disebutkan oleh As-Suhrawardi dalam “Awarifnya” dari Daud bin Shalih.

3. Menghinakan Diri

Para pengamal tarekat berkata:

“Sesiapa menyakini dirinya lebih baik daripada Fir’aun, sungguh dia telah memperlihatkan kesombongan”.

Sebahagian daripada cerita lain yang diceritakan para pengamal tarekat tentang ketawadhu’an imam-imam pembimbing mereka adalah cerita yang diceritakan Al-Yafi’ dari Ibrahim bin Adham bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini:

“Aku tidak pernah bahagia ada suatu hari seperti kebahagiaanku pada saat aku duduk, tiba-tiba seseorang datang kepadaku kemudian mengencingiku”.

As-Sulami memetik daripada Abu Muhammad Ar-Rasibi bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini:

“Seseorang tidak dinamakan orang sufi sehingga dia tidak diangkat oleh bumi, tidak dinaungi langit, dan tidak diterima manusia”.

4. Sikap Keterlaluan

Ada lagi bentuk sikap “keterlaluan” dari para pengamal tarekat dalam urusan agama dan dunia. Sebahagiannya saya sebutkan di sini. As-Suhrawardi Abdul Qadir berkata:

“Sesiapa mengetahui sebelah kanan dan kirinya ketika sembahyang dengan sengaja, sembahyangnya tidak sah”.

As-Sulami menyebutkan dalam “Tabaqatnya” dari Asy-Syibli bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini:

“Lupakan atau tidak ingat kepada Allah sekejap mata bagi orang-orang yang mempunyai ma’rifat adalah syirik”.

5. Enggan Mencontohi Rasulullah s.a.w.

Para pengamal tarekat tidak mahu meniru tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w dalam muamalah mereka, makan dan minum, pakaian, rehat, kerja dan kegiatan-kegiatan dunia yang lain.

6. Mereka Membuat Syariat Sendiri

Bukan sekadar itu, mereka bertindak lebih jauh dengan menempatkan diri mereka dan imam-imam pembimbing mereka sebagai pembuat syariat dan hukum. Oleh kerana itu tidak hairan, kalau mereka membuat banyak sekali perkara-perkara baru dan mencipta banyak sekali amalan yang kemudian mereka dakwa sebagai sebahagian dari agama dengan melupakan firman Allah s.w.t.:

“Adakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” . (Surah Asy-Syuura, Ayat 21).

7. Menghina Syurga dan Neraka

Al-‘Attar berkata: “Beberapa wali Allah datang kepada Rabi’ah Al-Adawiyah, kemudian Rabi’ah Al-Adawiyah bertanya kepada salah seorang dari mereka:

“Kenapa engkau menyembah Allah?”.

Orang tersebut menjawab: “Aku menyembah Allah kerana takut seksa-Nya dan neraka yang diperlihatkan kepada orang-orang yang sesat”.

Pertanyaan yang sama dikemukakan Rabi’ah Al-Adawiyah kepada orang yang lain dari mereka, kemudian orang tersebut menjawab: “Aku menyembah Allah kerana mengharapkan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang bertaqwa”.

Rabi’ah Al-Adawiyah berkata: “Manakala aku menyembah Allah kerana tidak takut neraka-Nya dan tidak mengharapkan syurga-Nya. Aku seperti buruh yang tidak berguna. Ya, aku menyembah-Nya kerana cinta dan rindu kepada-Nya”.

Demikian jugalah dinukil dari Al-Bustami bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini: “Syurga adalah penghalang terbesar, kerana penghuni syurga merasa damai dengannya, kerana siapa sahaja yang merasa damai dengan selain Allah, dia terhalang”.

Imaduddin Al-Umawi berkata:

“Para wali pilihan menjauhkan diri dari bidadari dan kenikmatan-kenikmatan syurga yang lain, kerana lebih asyik melihat Wajah Allah s.w.t. Mereka berpaling dari bidadari, istana-istana, bersandar di tilam-tilam dan sofa-sofa, daging-daging, dan buah-buahan yang ada di syurga kerana lebih senang menyaksikan kesempurnaan Allah yang menjadi Tuhan kepada semua itu”.

Yang lebih parah dari itu semua adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Al-Mulqan dalam “Tabaqatnya” dari Abu Al-Hasan bin Al-Muwaffiq yang wafat pada tahun 265H bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini:

“Ya Allah, jika Engkau mengetahui aku menyembah-Mu kerana takut kepada neraka-Mu, seksalah aku dengan neraka tersebut. Jika Engkau mengetahui aku menyembah-Mu kerana takut kepada neraka-Mu, ancamlah aku dengannya”

“Dan jika Engkau mengetahui aku menyembah-Mu kerana mencintai syurga-Mu dan rindu kepadanya, haramkan syurga bagiku”.

Lebih parah lagi, para pengamal tarekat memetik daripada Abu Musa bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini:

“Apa neraka itu? Esok pagi, aku pasti pergi ke sana dan berkata: Jadikan aku sebagai tebusan bagi para penghuni neraka. Atau kalau tidak, aku akan menelannya”.

“Apa syurga itu? Syurga adalah mainan anak-anak”.

8. Menghina Al-Quran Dan Sunnah

Seorang sufi terkenal, Aiunuddin yang wafat pada tahun 822H, bahawa dia meminum minuman keras siang dan malam.

Juga Syeikh Asy-Syuryani Al-Qushuri yang wafat pada tahun 1043H, bahawa dia mempunyai banyak sekali keperluan dan murid. Dia tidak memenuhi salah satu keperluan melainkan dengan meminum minuman keras.

9. Mengenakan Pakaian Sutera Dan Memakai Perhiasan Dari Emas.

Para pengamal tarekat mengatakan bahawa Aun bin Abdullah mengenakan pakaian dari bahan sutera.

Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali yang wafat pada tahun 622H mengajak laki-laki mengenakan cincin emas.

10. Enggan Sembahyang Jumaat di Masjid

Al-Jami menceritakan tentang orang sufi terkenal Syamsuddin At-Tibrizi bahawa dia berkhalwat selama tiga bulan. Dalam jangka waktu tiga bulan tersebut, dia tidak keluar sekalipun dan tidak mengizinkan siapa pun masuk kepadanya.

Asy-Sya’rani menyebutkan ada seorang sufi yang lain yang berkhalwat selama sembilan bulan. Dalam masa sembilan bulan tersebut, dia memutuskan hubungan dengan manusia, meninggalkan sembahyang Jumaat dan sembahyang berjemaah.

Abu As-Su’ud Al-Jarihi berkata:-

“Ada orang sufi yang berkhalwat selama enam bulan dalam setiap tahun tanpa makan dan minum sedikit pun. Jika masa khalwatnya telah selesai dan dia ingin keluar, dia berteriak dengan suara keras agar manusia menghindar daripadanya sebab jika dia melihat seseorang, orang tersebut pasti buta dalam masa dua hari”.

Para pengamal tarekat juga memetik daripada orang sufi terkenal, iaitu Muhammad Al-Hanafi bahawa dia mengasingkan diri dari manusia dan duduk berkhalwat di bawah tanah selama tujuh tahun. Asy-Sya’rani memetik daripada Abu Al-Abas Al-Mursi bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini :

“Ketika Syeikh Muhammad Al-Hanafi keluar dari Al-Khuttab, dia menjual kitab-kitabnya di pasar. Beberapa orang berjalan melaluinya dan berkata kepadanya: “Wahai Muhammad, engkau tidak diciptakan untuk dunia”. Selepas itu Muhammad Al-Hanafi keluar dari kedainya dengan meninggalkan pakaian dan buku-buku yang ada di dalamnya, serta tidak menanyakannya lagi. Kemudian dia tertarik berkhalwat dan menjalaninya selama tujuh tahun di bawah tanah tanpa keluar daripadanya, padahal dia baru berumur empat belas tahun”.

Tidak hanya berkhalwat selama dua puluh tahun, bahkan mereka berkhalwat lebih dari tiga puluh tahun. Ramai orang memetik daripada Husain Abu Ali yang mereka yakini sebagai orang yang paling sempurna makrifatnya dan memberikan emas dan perak kepada manusia. Ya, mereka memetik daripada wali mereka ini bahawa dia berkhalwat selama empat puluh tahun di rumah tertutup rapat dan hanya terbuka celah kecil tempat udara masuk.

Kesimpulannya, syaitan telah memperindah bid’ah-bid’ah kepada para pengamal tarekat, membuat mereka benci kepada jalan-jalan yang syar’ie, membuat mereka senang berkhalwat dan mengasingkan diri agar mereka tidak mendapat pahala sembahyang berjemaah dan sembahyang Jumaat.

Mereka tidak tahu bahawa jalan satu-satunya menuju Allah s.w.t. ialah dengan mengikuti Rasulullah s.a.w dan Sahabat-sahabat Baginda. Mereka tidak sedar bahawa menyendiri seperti itu, tidak mempedulikan keluarga, anak, sanak saudara, kawan-kawan, dan sahabat-sahabat itu termasuk penentangan terhadap syariat Islam dan membuat mereka tidak mendapat pahala zikir kepada Allah s.w.t, menunaikan sembahyang Jumaat, mendengar bacaan Al-Quran Al-Karim, dan mendengar dengan serius hadith-hadith Rasulullah s.a.w.

11. Mengasingkan Diri Dari Manusia

Ibnu Arabi menulis:

“Sesungguhnya Allah tidak memperlihatkan diri kepada hati yang bersahabat dengan selain Dia”.

Para pengamal tarekat meriwayatkan dari Asy-Syazili bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini: “Tanda kemuflisan adalah bersahabat dengan manusia”.

Padahal Rasulullah s.a.w bersabda, “Orang mukmin itu bersahabat dan boleh dipersahabatkan. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersahabat dan tidak boleh dipersahabatkan”.

Al-Umawi memetik daripada Al-Junaid bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini: “Sesiapa ingin agama, badan, dan hatinya selamat, hendaklah dia menjauhi manusia, kerana sekarang zaman yang jahat”.

12. Meninggalkan Sembahyang Fardhu

Muhammad bin Ghuthi Asy-Syattari yang wafat pada abad ke sepuluh Hijriyah berkata tentang imam pembimbing, Syaraf Al-Bani Batti, bahawa dia tidak melakukan sembahyang, kemudian diprotes manusia. Dia menjawab:

“Sesungguhnya Allah membebaskanku dari mengerjakan sembahyang wajib dan berfirman kepadaku: “Zatmu adalah Zat-Ku”.

Para pengamal tarekat menceritakan tentang tokoh sufi lain bernama Ahmad Al-Ma’syuq yang meninggal dunia pada tahun 773H bahawa dia tidak mengerjakan sembahyang. Dia ditanya manusia kenapa dia tidak melakukan sembahyang. Dia menjawab: “Aku seperti wanita yang berhaidh. Dengan demikian, sembahyang tidak diwajibkan ke atasku”.

13. Menghina Kaabah

As-Sahlaji dari Al-Bustami pernah berkata:

“Aku tawaf di sekitar kaabah. Ketika tiba di Kabaah, aku lihat Kaabah tawaf di sekitarku”.

Bukan sekadar itu, bahkan Al-Hasan bin Alawiyah berkata:

“Abu Yazid pergi ke Makkah bersama salah seorang muridnya. Ketika dia memasuki Madinah, maka Makkah datang ke Madinah kemudian tawaf di sekitar Abu Yazid. Melihat hal tersebut, murid Abu Yazid jatuh pengsan. Ketika dia sedar, Abu Yazid mengusap kepala muridnya dan berkata kepadanya: “Engkau hairan?”.

Muridnya menjawab: “Ya”.

Abu Yazid berkata: “Demi Allah, jika Bustam datang kepadaku, maka Bustam itu belum apa-apa”.

Adakah penghinaan terhadap Kaabah dan tawaf di sekitarnya yang melebihi penghinaan di atas?

Asy-Shibli menjawab: “Dengan lilin ini, aku ingin membakar Kaabah agar manusia langsung menghadap kepada Tuhan”.

14. Kaum Sufi Mengabaikan Kebersihan

As-Sya’rani memetik daripada seorang sufi Syeikh Muhammad As-Sarawi bahawa dia didatangi Syeikh Ali Al-Hadidi yang meminta nasihat dan petunjuk. Syeikh Muhammad As-Sarawi memalingkan muka kerana pakaian Syeikh Ali Al-Hadidi bersih kemudian berkata: “Jika engkau meminta petunjuk jalan, maka jadikan pakaianmu sebagai alat mengelap orang-orang miskin”.

Seorang tokoh besar sufi telah memakan makanan berminyak, dia mengusapkan tangan ke pakaiannya selama setahun tujuh bulan, hingga pakaiannya menjadi seperti pakaian pembuat minyak atau pakaian orang-orang miskin. Jika dia telah melihat pakaian kotor seperti itu, dia baru mahu  mengajarkan zikir”.

Mereka mesti bersabar terhadap kotoran pakaian dan keusangannya, hingga kotoran hatinya hilang.

15. Membuang-buang Harta

Para pengamal tarekat memetik daripada Asy-Syibli bahawa dia membuang wang sebanyak empat ribu dinar ke Sungai Dajlah. Orang-orang yang melihatnya bertanya kepadanya: “Kenapa engkau berbuat  begitu?”.

Asy-Syibli menjawab: “Batu itu lebih tepat bersama dengan air”. Orang-orang berkata: “Kenapa engkau tidak memberikan wang tersebut kepada orang-orang miskin?”.

Asy-Syibli menjawab: “Maha suci Allah, apa yang mesti saya katakan kepada Allah jika aku telah mengangkat tabir dari hatiku, kemudian aku memberikannya kepada saudara-saudara seagamaku?”.

16. Mengejek Allah dan Rasul

Para pengamal tarekat dan imam-imam pembimbingnya menjadikan Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w sebagai bahan ejekan dan penghinaan seperti yang diriwayatkan dari buku-buku mereka sendiri. Seolah-olah mereka tidak beriman kepada Kemaha-Esaan Allah s.w.t, keagungan-Nya, kesempurnaan-Nya, risalah Rasulullah s.a.w dan ketinggian kedudukan Baginda.

Mereka  berusaha memalingkan kaum muslimin dari membacanya dan mempelajari ayat-ayatnya. Lihatlah bagaimana An-Nafri memperkecilkan Al-Quran Al-Karim dan menghina ayat-ayatnya tentang syurga, neraka, pahala, seksa, hari kiamat dan kedahsyatannya. Dia berdusta kepada Allah s.w.t melalui kata-katanya sendiri, di antaranya:

a) “Allah s.w.t berfirman: “Malam adalah milik-Ku dan Al-Quran itu tidak untuk dibaca. Malam adalah milik-Ku dan bukan untuk memuji dan menyanjung”.

b) Allah s.w.t juga berfirman: “Sesungguhnya pada waktu siang, engkau mempunyai urusan yang banyak. Maka, jadikan malam milik-Ku sebagaimana dia menjadi milik-Ku. Aku tidak menyuruhmu membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, kerana maknanya memisahkanmu dari-Ku. Satu ayat berjalan denganmu ke syurga-Ku dan apa sahaja yang telah Aku sediakan bagi wali-wali-Ku di dalamnya. Dimanakah Aku, jika engkau berada di syurga-Ku bersama bidadari-bidadari yang dipingit di khemah-khemah di mana mereka seperti mutiara, yakut dan marjan”.

B. FAKTA, KESAN DAN AKIBAT DARI KEWUJUDAN TAREKAT SESAT

1. Persekongkolan Pengamal Tarekat Untuk Melemahkan Islam

Bertolak dari kenyataan-kenyataan yang telah saya sebutkan, maka saya amat yakin bahawa pengamal tarekat bukan sahaja merupakan pantulan sikap berlebih-lebihan dan sikap “keterlaluan” dalam agama, namun merupakan persekongkolan yang telah dirancang. Ia sudah dirancang begitu lama dan benang-benangnya disusun rapi untuk melawan Islam dan kaum muslimin.

Sebahagian daripada tujuan terpenting mereka dengan persekongkolan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menjauhkan kaum muslimin dari Islam yang hakiki dan ajarannya yang suci murni dengan bertopengkan Islam.

b. Memasarkan akidah-akidah Yahudi, Kristian, fahaman-fahaman di India, dan fahaman-fahaman di Parsi seperti agama Budha, agama Hindu, Zoroaster, Al-Manawiyah, Platoisme moden dan fahaman-fahaman lain yang tidak mempunyai asas dalam Islam dan syariatnya yang lurus, toleran dan cemerlang. Untuk mematikan semangat jihad dan gagasan meninggikan kalimatullah dan agama menjadi milik Allah s.w.t sepenuhnya serta menyampaikan risalah-Nya kepada seluruh umat dan kelompok di seluruh penjuru dunia.

c. Mengekalkan kehinaan, kejumudan, dan kelemahan di tubuh kaum muslimin.

d. Menyebarkan kebodohan dan kemalasan di tengah-tengah kaum muslimin.

2. Memecah-belahkan Kaum Muslimin

Para pengamal tarekat memecah-belahkan kaum muslimin setelah sebelumnya bersatu dan menjauhkan mereka dari jemaah-jemaah kaum muslimin dengan membuat prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip-prinsip jemaah kaum muslimin.

Mazhab dan sumber jemaah kaum muslimin dibina di atas Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, manakala mazhab dan sumber para pengamal tarekat dibina di atas sufi yang bersumberkan kasyaf dan ilham yang tidak hanya dimiliki orang tertentu, tetapi menurut mereka, semua orang sufi itu mempunyai kasyaf dan ilham.

Dalam pandangan mereka, setiap orang sufi adalah nabi kecil yang mempunyai syariat dan jalan hidup tertentu, bahkan menurut mereka, salah seorang dari mereka boleh mencapai darjat Uluhiyah dan Rububiyah.

Mereka mencipta aturan-aturan baru dan jalan hidup pelik, kemudian aturan-aturan dan jalan hidup tersebut diabadikan dalam buku-buku mereka dan diwariskan kepada generasi-generasi mereka. Aturan-aturan dan jalan hidup dinamakan dengan tarekat (jalan) dalam istilah yang lazim di kalangan kaum sufi dan pengamal tarekat itu sendiri.

Selepas itu mereka cuba pula membuat Al-Quran baru dalam bentuk nyanyian, syair-syair, lagu-lagu, wirid-wirid pelik dan zikir-zikir asing. Mereka jadikan hadith-hadith imam pembimbing mereka, cerita-cerita para imam pembimbing tersebut, cerita-cerita lucu dan cerita-cerita sedih sebagai sunnah.

Mereka mengerjakan sembahyang dengan menari, ketawa dan memutar kepala ke depan dan belakang. Haji mereka adalah dengan mengunjungi kuburan, tawaf di sekitarnya, memakan tanah kuburan tersebut dan menyentuh temboknya.

Mereka menjadikan puasa mereka dengan meninggalkan makanan dan minuman yang baik, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah s.w.t. dan melaparkan diri selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. I’tikaf mereka ialah mengasingkan diri di tempat-tempat sepi, masuk ke bawah tanah atau gua, pengembaraan tidak tentu arah di padang pasir, daratan dan kuburan.

Mereka juga memutarbelitkan makna zakat dan mengubahnya dengan mengemis, meminta belas-kasihan orang lain dan menjadikan tangan yang di bawah lebih baik daripada tangan di atas. Mereka berpaling dari ilmu dan ulama’.

Mereka mengajar murid-murid mereka dan orang-orang yang masuk dalam perangkap mereka untuk menjauhkan diri dari ilmu dan ulama’ agar murid-murid yang merupakan “mangsa” dan “buruan” mereka tidak lari dan tidak selamat dari kuku-kuku dan perangkap-perangkap mereka. Tidak ada penentangan dalam buku-buku generasi pertama atau terakhir mereka yang lebih besar daripada penentangan mereka terhadap ilmu.

3. Bertaqlid Buta Kepada Imam Pembimbing

Para pengamal tarekat memetik dari Al-Junaid yang pernah berkata:

“Murid sejati itu tidak memerlukan ilmu para ulama’. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang murid, Allah menempatkannya ke tempat para pengamal tarekat dan menghalanginya bergaul dengan para qari’ Al-Quran”.

Bukti lain yang menunjukkan penentangan para pengamal tarekat terhadap mencari ilmu, kebencian dan dendam mereka kepada ulama’ dan pencari ilmu adalah riwayat yang telah dinyatakan Ibnu Ajibah. Dia berkata:

“Salah seorang tokoh besar sufi mengadakan majlis zikir di tempat yang gelap-gelita, akibatnya, para pengamal tarekat tidak menemukan hati mereka. Imam pembimbing tersebut berkata kepada mereka: “Bawa lampu kepadaku”. Ketika para pengamal tarekat menyerahkan lampu kepada imam pembimbing tersebut, mereka mendapati salah seorang pencari ilmu tersebut. Setelah pencari ilmu tersebut keluar mereka menemukan hati mereka”.

4. Ilham, Kasyaf atau Ilusi Dan Khayal

Para pengamal tarekat menjadikan ilusi-ilusi dan khurafat-khurafat yang mereka namakan ilham sebagai landasan mereka selain Al-Quran dan Sunnah. Itulah asas, pedoman dan landasan mereka. Berdasarkan landasan itulah, mereka menentang nas-nas Al-Quran dan Sunnah, serta tidak memberi kesempatan kepada murid-muridnya untuk menyalahi mereka dengan berlindung kepada landasan tersebut.

Bahkan salah seorang sufi terang-terangan mengungkapkan penentangannya terhadap ilmu yang mulia, iaitu ilmu Sunnah Rasulullah s.a.w dan pengetahuan agama yang lain. Sebahagian pengamal tarekat memetik daripada Abu Sulaiman Ad-Darani yang pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini.

“Sesiapa mencari hadith sesungguhnya dia telah cenderung kepada dunia”.

5. Membenci Hadith yang Sahih

Sebahagian pengamal tarekat sangat keterlaluan dalam membenci hadith dan ulama’ hadith hingga mereka berkata bahawa seseorang meminta pendapat  daripada  Ma’ruf Al-Kurkhi untuk bergaul dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ma’ruf Al-Kurkhi menjawab:

“Jangan engkau bergaul dengan Imam Ahmad bin Hanbal kerana dia ulama’ hadith dan hadith itu menyibukkan manusia. Jika engkau bergaul dengannya, kelazatan zikir dan cinta khalwat hilang dari hatimu”.

6. Membenci Ilmu dan Menyukai Kesesatan

Peliknya sebahagian pengamal tarekat lebih menyukai kebodohan, membenci ilmu, membeli kesesatan dengan petunjuk yang nyata, hebat dalam menentang ilmu dan para ulama’ serta pakar dalam menyebarluaskan kebodohan.

Untuk itu, mereka menciptakan jalan lain, mendatangkannya dan menamakannya kasyaf dan ilham. Dengan cara seperti itulah, mereka hendak menghilangkan ilmu dan memadamkan cahaya petunjuk dengan menghalang-halangi dari Al-Quran dan Sunnah dengan dalil bahawa Sunnah itu diriwayatkan dari orang yang telah mati, manakala kasyaf dan ilham mereka berasal dari Zat Maha Hidup yang tidak mati.

Dengan demikian, sunnah bukan hujah mereka, manakala mereka dan ucapan mereka adalah hujah bagi sunnah dan seluruh manusia. Ini jelas adalah salah satu  bentuk kebodohan dan mereka tenggelam di dalamnya. Kita tidak ragu bahawa itu adalah persekongkolan berbahaya melawan syariat Islam yang dibawa Muhammad bin Abdullah s.a.w yang tidak lain adalah penutup para nabi dan pemimpin para rasul.

Tidak ada persekongkolan yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada persekongkolan ini. Ianya  mencakupi penghapusan syariat Allah s.w.t. yang terakhir dan kenabian Muhammad s.a.w kerana jika syariat Allah s.w.t. adalah perintah-perintah dan hukum-hukum-Nya yang masih turun, petunjuk-petunjuk-Nya yang diilhamkan, dan maklumat-maklumat yang boleh diketahui dengan kasyaf, maka terputusnya kenabian, penutupan risalah, penyempurnaan agama, dan nikmat menjadi tidak ada maknanya.

Jika Al-Quran belum cukup untuk menyeru umat dan menyeru manusia, maka banyak hal masih perlu diturunkan lagi.

Jika sunnah Nabawiyah belum lengkap, pasti diperlukan penurunan sunnah-sunnah setelah kewafatan Rasulullah s.a.w. Jika sunnah belum diperjelaskan Rasulullah s.a.w kepada murid-muridnya, iaitu para Sahabat, bagaimana boleh dikatakan bahawa Baginda telah menunaikan amanah dan menyampaikan risalah? Dan kenapa Allah s.w.t. memberi kesaksian untuk Baginda dengan firman-Nya:

“Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib”. (Surah At-Takwir, Ayat 24)

Dengan demikian, dakwaan kasyaf dan ilham adalah bertujuan meniadakan ilmu dan kaedah-kaedah syar’iah tanpa dasar yang kuat, menyebarluaskan kekacauan agar setiap orang tidak mempunyai sebarang panduan dan tidak diminta apa-apa kerana kewujudan kasyaf dan ilham yang berbeza dengan sesuatu tersebut, juga kerana kewujudan bermacam ilham dan kasyaf dari banyak orang pada masa yang sama, akal dan fikiran tidak boleh ikut campur di dalamnya, sebagaimana disebutkan oleh tokoh besar sufi Muhyiddin bin Arabi dalam “Futuhatnya”:

“Sebahagian pengamal tarekat tidak boleh dikecam meskipun seseorang melihat mereka berzina atau meminum minuman keras, atau melakukan hal-hal yang keji, atau melakukan hal-hal yang diharamkan, kerana boleh jadi jiwa orang sufi tersebut menjelma ke dalam bentuk seperti dirinya kemudian jelmaan jiwanya mengerjakan hal-hal yang diharamkan manakala orangnya terpisah dari perbuatan tersebut”.

Dahsyat sekali perseteruan sebahagian pengamal tarekat terhadap Islam dan syariatnya yang suci bersih dalam bentuk seperti falsafah-falsafah syaitan tersebut. Falsafah-falsafah syaitan tersebut tidak mengenal sesuatu apa pun dari tipu muslihat yang dibuat sebahagian pengamal tarekat untuk memperkecilkan syariat dan perintah-perintahnya serta merosak kehormatannya.

Tentang orang-orang seperti para pengamal tarekat ini, Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

“Maka celakalah orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka berkata: “Ini dari Allah”, (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu, maka celaka besar bagi mereka akibat dari apa yang ditulis tangan mereka sendiri dan celaka besar bagi mereka akibat dari apa yang mereka lakukan”. (Surah al-Baqarah, Ayat 79).

Allah s.w.t. juga berfirman:

“Dan mereka mengatakan: “Ini dari sisi Allah”, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui”. (Surah Ali Imran, ayat 78)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s