Makanan Dan Minuman

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Makanan yang halal adalah amat penting dalam Islam kerana ianya menyebabkan doa kita diterima Allah dan menyebabkan Allah merahmati kekayaan harta benda dan anak pinak kita. Makanan yang halal ialah makanan yang diperolehi dengan cara yang sah dan benar tanpa menganiayai atau mengambil hak-hak orang lain.

Kaedah Umum Berkenaan Makanan Dan Minuman

Kaedah umum dalam syariat Islam ialah semua makanan dan minuman adalah halal kecuali yang diharamkan dengan jelas yang mana ianya akan membahayakan kesihatan, merosakkan akhlak dan merosakkan agama. Allah mengingatkan kepada kita bahawa Dia mencipta semua benda di atas dunia adalah untuk manfaat kita,  kecuali perkara-perkara yang diharamkan  sebagaimana di dalam al-Quran, “Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi”. (Surah al-Baqarah, Ayat 29)

Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan

Semua jenis tumbuhan yang manusia tanam atau pokok yang tumbuh melata, herba dan cendawan dari berbagai jenis  adalah halal dan sesuai untuk dimakan oleh manusia, kecuali apa-apa yang membahayakan kesihatan, mengancam nyawa atau bahan-bahan memabukkan yang merosakkan akal seperti minuman yang memabukkan (termasuk juga dadah).

Arak dan minuman yang memabukkan

Minuman yang memabukkan ialah bahan yang menutup akal dan menjadikan seseorang itu  khayal sehinggalah mabuk, keadaan di mana hilangnya  rasa malu dan kawalan diri. Nabi s.a.w ada menyebutkan, “Setiap yang memabukkan adalah haram”. Oleh itu minuman beralkohol (arak) adalah haram, samada ianya diperbuat dari buah-buhan seperti anggur, tamar, zaitun, zabit atau dari bijiran seperti gandum, barli,  jagung atau beras atau dari bahan-bahan manis seperti madu. Oleh itu, definisi arak juga termasuk semua bahan yang memabukkan dalam apa bentuk sekalipun atau apa-apa nama; walaupun ditambah jus buahan asli, pemanis dan coklat.  Islam memelihara akal dari sebarang anasir yang boleh merosakkannya

Menjaga Akal

Islam memberi nikmat kepada penganutnya  untuk kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat. Dan di antara  nikmat dan keperluan yang paling utama ialah lima perkara iaitu agama, nyawa, akal, harta dan keturunan.  Akal ialah perkara asas untuk membolehkan tuntutan syariat dipenuhi dan faktor utama kemuliaan dan kelebihan kejadian manusia. Dengan sebab inilah Islam ingin menjaga dan memeliharanya daripada  perkara-perkara yang melemahkan atau merosakkannya.

Hukum Minuman Beralkohol (Arak)

Meminum minuman beralkohol (arak), contohnya wain, ialah salah satu dosa besar dan pengharamannya  berdalil dari ayat-ayat al-Quran dan juga hadith-hadith Nabi s.a.w. Antaranya:

Ayat al-Quran yang bermaksud, ”Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya”.  (Surah al-Maa’idah, Ayat 90). Ayat ini menjelaskan semua jenis minuman yang memabukkan adalah kekotoran dan kekejian dan memerintahkan orang-orang beriman menjauhinya untuk mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat.

  • Nabi s.a.w. bersabda, lebih kurang maksudnya, ”Setiap yang memabukkan adalah khamar (arak), dan arak itu adalah haram. Sesiapa yang meminum arak di dunia ini dan meninggal dalam keadaan ketagihan dan tidak bertaubat, tidak akan dapat meminumnya di akhirat nanti”. (Sahih Muslim, hadith no. 2003)

Meminum arak akan mengurangkan iman dan tidak sesuai dengan orang yang beriman. Baginda bersabda, “Tidak beriman orang yang meminum arak ketika dia sedang meminumnya”. (Sahih al-Bukhari, hadith no 5256 dan Sahih Muslim hadith no. 57)

Allah telah menetapkan hukuman hudud kepada peminum arak. Hukuman ini akan menjatuhkan maruah mereka dan hilangnya kehormatan di dalam masyarakat.

Baginda s.a.w memberi ancaman dengan balasan neraka yang dahsyat kepada mereka yang berterusan meminum arak, (atau pun lain-lain perkara yang memabukkan), dan mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah.  Nabi s.a.w. bersabda, “Allah yang maha Tinggi dan Maha Agung, telah menjanjikan bahawa peminum arak  akan diberi minum “Teenat al-Khabaal”. (Sahih Muslim, hadis no 2002). “Teenat al-Khabal” merujuk kepada nanah atau cecair yang kotor yang keluar dari tubuh-tubuh penghuni neraka.

Amaran keras ini  ditujukan juga kepada mereka yang terlibat dalam pemerosesan  dan meminum arak. Nabi s.a.w, telah melaknat sepuluh golongan manusia yang ada kaitan dengan arak iaitu, mereka yang membuat, orang yang dibuat arak untuknya, orang yang meminumnya, orang yang menghidangkannya, orang yang membawanya, orang yang dibawa arak untuknya, orang yang menjualnya, orang yang mendapat manfaat dari hasil jualannya, orang yang membelinya dan orang yang dibelikan arak untuknya. (Hadith Sunan at-Timizi, hadis no 1295)

Bacaan lanjut – Dosa Besar – Minum Minuman Keras

Dadah

Mengambil atau menagih dadah, sama ada dari sumber tumbuh-tumbuhan atau diproses di kilang-kilang, sama ada ianya disedut, dihisap, ditelan atau dicucuk, adalah merupakan salah satu dosa besar dalam Islam kerana di samping ianya memabukkan ianya merosakkan sistem saraf dan menyebabkan mereka yang mengambilnya mengalami  berbagai kesan saikologi dan kerosakan otak dan saraf, malah boleh menyebabkan kematian. Allah yang maha Penyayang, berfirman di dalam al-Quran, “Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu”. (Surah an-Nisa’, Ayat 29)

Makanan Yang Berasal Dari Laut (Atau Hidup Dalam Air)

Makanan laut (atau air) adalah  berasal dari rumpai laut yang boleh dimakan dan juga haiwan-haiwan yang hidup dalam air sepenuh masa  atau sebahagian besar  dari hidup mereka.

Semua jenis rumpai laut dan juga haiwan yang hidup di dalam air boleh dimakan, sama ada ianya ditangkap hidup atau mati, kecuali ianya membahayakan  kesihatan atau boleh menyebabkan kematian. Al-Quran menyatakan, “Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut, dan makanan yang didapati dari laut”. (Surah Al-Maaidah, Ayat 96).  Kalimah “binatang  yang ditangkap” di dalam ayat al-Quran di atas merujuk kepada haiwan-haiwan yang  ditangkap hidup-hidup, manakala perkataan “makanan” merujuk kepada haiwan-haiwan yang telah mati yang dihanyutkan ke pantai.

Haiwan Darat

Haiwan darat yang halal dimakan hendaklah menepati dua syarat:

  1. Haiwan tersebut adalah dari jenis yang halal dimakan dagingnya.
  2. Haiwan tersebut hendaklah disembelih atau diburu sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak.

Apakah haiwan yang halal dimakan?

Pada asasnya, Islam menetapkan  bahawa semua haiwan boleh dimakan kecuali mana-mana haiwan yang secara terang dilarang di dalam al-Quran dan hadith-hadith nabi.

Haiwan  yang haram dimakan adalah sebagaimana berikut:

1)  Babi – semua bahagian tubuh dan produk-produk  yang berasal dari babi, adalah haram di sisi Islam dan tidak dibenarkan untuk dimakan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran, “Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya)”. (Surah Al-Maaidah, Ayat 3)

Sebarang haiwan yang tidak dilarang  untuk dimakan didalam al-Quran dan hadith nabi adalah halal.

2) Semua haiwan yang memakan daging, sama ada mereka besar, seperti singa dan harimau, ataupun haiwan yang kecil seperti kucing dan anjing adalah termasuk dalam kategori ini.

3) Semua burung yang menyambar seperti helang.

4) Serangga – semua serangga darat adalah tidak halal kerana ianya tidak boleh disembelih, kecuali belalang sebagaimana hadith nabi, “Telah dihalalkan kepada kamu bangkai dua jenis binatang, belalang dan ikan”.

5) Ular dan tikus – Binatang-bninatang ini adalah haram untuk dimakan dalam Islam, malah diarahkan untuk membunuh mereka. Nabi s.a.w. bersabda, “Ada lima binatang yang tidak berdosa membunuhnya walaupun seseorang itu sedang berihram, gagak, helang, tikus, kala-jengking dan anjing gila”. (Sahih al-Bukhari, hadith no 3136 dan Sahih Muslim, hadith no 1198)

6) Himar jinak; haiwan yang digunakan di kawasan pedalaman untuk ditunggang atau membawa barang-barang.

Haiwan-haiwan yang halal dimakan

Haiwan yang halal dimakan oleh orang-orang Islam terdiri dari dua jenis, iaitu,

  • Binatang liar, yang hidup bebas di dalam hutan (tidak dipelihara di dalam rumah atau ladang), yang hidup liar dan lari bila bertemu manusia dan agak sukar untuk ditangkap dan disembelih. Binatang ini halal dimakan hanya bila  diburu secara yang disyariatkan oleh Islam.
  • Binatang jinak yang senang ditangkap. Binatang-binatang ini halal dimakan bila ianya disembelih sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum syarak.

Penyembelihan Secara Islam

Penyembelihan secara Islam bermaksud menyembelih haiwan dengan cara yang telah ditetapkan oleh syarak. Syarat-syarat sembelihan dalam Islam ialah:

  1. Orang yang menyembelih binatang tersebut hendaklah orang Islam. Dia hendaklah seorang yang “mummayiz” (faham bersih kotor) dan mempunyai niat untuk menyembelih.
  2. Alat atau pisau yang digunakan adalah sesuai untuk tujuan menyembelih dan hendaklah tajam. Tidak dibenarkan menggunakan alat atau bahan yang mematikan binatang tersebut dengan sebab beratnya, mengetuk kepala sehingga haiwan tersebut mati atau mengenakan renjatan elektrik untuk mematikannya.
  3. Hendaklah disebut nama Allah dengan membaca “Bismillah” bila menyembelih haiwan tersebut.
  4. Hendaklah memutuskan sekurang-kurangnya dua urat berikut: halkum (saluran pernafasan) dan mareh (saluran makanan).

Sekiranya semua syarat-syarat di atas dipenuhi, daging binatang  tersebut adalah halal, tetapi sekiranya walaupun satu syarat tidak dipenuhi, daging binatang tersebut tidak halal untuk dimakan.

Bacaan lanjut – Dosa Besar – Memakan Benda Haram

Bacaan lanjut: https://shafiqolbu.wordpress.com/2011/11/07/kaedah-sembelihan-menurut-islam/

[ Disaring dari artikel berikut – http://newmuslimguide.com/en/your-food-and-drink ]

Memakan Benda Haram

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Allah berfirman, maksudnya:

“Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang batil”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 188)

Ibnu Abbas berkata, “Maksudnya adalah dengan sumpah palsu, yang dengan sumpah palsu itu seseorang boleh mendapatkan harta saudaranya secara batil”.

Memakan dengan cara yang batil itu ada dua jenis;

Pertama, diperolehi dengan jalan kezaliman seperti merampas, berkhianat atau mencuri.

Kedua, diperolehi dengan cara bermain seperti berjudi, tempat-tempat hiburan dan lain-lain.

Dalam Sahih al-Bukhari disebutkan, Rasulullah s.a.w bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang menjerumuskan diri ke dalam harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka disediakan neraka pada hari kiamat.

Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahawa Nabi s.a.w bersabda, “Ada seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh hingga rambutnya penuh debu. Ia mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, “Ya Rabb, ya Rabb!” Sedangkan tempat makanannya haram, tempat minumannya haram, pakaiannya haram dan juga makanannya haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan!” [1]

Dari Anas, “Saya berkata kepada Rasulullah s.a.w, “Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah supaya Dia menjadikanku seorang yang doanya selalu terkabul”. Baginda menjawab, “Wahai Anas, perbaikilah usahamu niscaya doamu akan terkabul. Sesungguhnya orang memasukkan sesuap barang haram ke mulutnya, doanya tidak akan dikabulkan selama empat puluh hari”.  [2]

Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadith dengan sanad yang sampai kepada Nabi; Baginda bersabda, “Sesungguhnya Allah membahagi-bahagikan akhlak kamu itu sebagaimana membahagi-bahagikan rezeki. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai-Nya dan yang tidak dicintai. Tetapi Dia hanya memberikan “dien” (agama) kepada orang yang dicintai-Nya. Tidaklah seseorang mengusahakan harta haram, kemudian menafkahkannya lalu diberkati, dan menyedekahkannya lalu diterima. Dan tidaklah dia meninggalkannya di belakangnya kecuali harta itu akan menjadi bekalnya ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus keburukan dengan keburukan, melainkan menghapus keburukan dengan kebaikan”. [3]

Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, “Dunia itu manis dan hijau. Barangsiapa berusaha di dalamnya secara halal lalu menafkahkannya pada jalan yang benar, niscaya Allah akan mengganjarinya dan mewariskan syurga baginya. Dan barangsiapa berusaha di dalamnya melalui cara yang haram dan membelanjakannya pada jalan yang tidak benar, niscaya Allah ta’ala akan memasukkannya ke tempat yang hina (neraka). Berapa ramai orang yang menjerumuskan diri pada apa-apa yang haram yang disenangi hawa nafsunya, mengakibatkan dia masuk neraka pada hari kiamat nanti”.  [4]

Dalam sebuah hadith dilaporkankan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, “Barangsiapa tidak mempedulikan dari mana dia mendapatkan harta niscaya Allah tidak akan mempedulikannya dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka.” [5]

Abu Hurairah berkata, “Adalah lebih baik bagi salah seorang dari kamu memasukkan tanah ke dalam mulutnya daripada memasukkan barang haram”. [6]

Yusuf bin Asbath meriwayatkan, katanya, “Jika ada seorang pemuda melakukan ibadat dengan tekun, syaitan berkata kepada pegawainya, “Cuba kamu lihat dari mana makanannya”. Jika makanannya haram, maka syaitan akan berkata, “Biarkanlah dia bersusah payah dan tekun beribadah. Kamu tidak perlu sibuk lagi. Ketekunannya yang disertai dengan barang haram itu tidak berguna sama sekali!”.

Ungkapan di atas disokong oleh hadith Abu Hurairah yang disebutkan dalam Sahih Muslim, di mana Rasulullah s.a.w menceritakan tentang seorang laki-laki yang berdoa namun tempat makanannya haram, tempat minumannya haram, pakaiannya haram dan juga makanannya haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan.

Dalam sebuah hadith diriwayatkan bahawa ada dua malaikat di Baitul Maqdis setiap siang dan malam berseru, “Barangsiapa memakan barang haram maka Allah tidak akan menerima amalannya yang sunat dan yang wajib”.

Abdullah bin Mubarak berkata, “Mengembalikan wang satu dirham yang meragukan itu lebih saya sukai dari pada saya bersedekah seratus ribu dirham”.

Nabi s.a.w bersabda, “Barangsiapa menunaikan haji dengan wang haram, maka ketika ia mengucapkan kalimat “Labbaik!”, malaikat akan menjawabnya, “Tidak ada labbaik dan tidak pula sa’daik, hajimu tidak diterima”. [7]

Wahb bin al-Ward berkata, “Sekalipun Anda berdiri (solat) laksana tiang, itu tidak berguna bagimu sampai kamu memperhatikan apa-apa yang masuk ke dalam perutmu; halalkah atau haramkah? [8]

Ibnu Abbas berkata, “Allah tidak akan menerima solat sesetengah orang yang di dalam perutnya ada makanan haram sampai ia bertaubat kepada Allah taala darinya”.

Sufyan ats-Tsauri berkata, “Orang yang menafkahkan wang haram dalam perbuatan taat adalah ibarat orang yang mencuci baju dengan air kencing. Padahal baju tidaklah dicuci kecuali dengan air dan dosa tidaklah dihapuskan kecuali dengan yang halal”.

Umar berkata, “Kami membiarkan sembilan persepuluh yang halal kerana khuatir jatuh ke dalam yang haram”.

Kaab bin Ajrah berkata, “Rasulullah s.a.w. bersabda, “Tidak akan masuk syurga tubuh yang diberi makan dengan yang haram”.  [9]

Zaid bin Arqam berkata: Suatu masa dulu, Abu Bakar mempunyai seorang hamba yang memberikan kepada beliau wang tebusan dirinya. Setiap kali hamba itu datang sambil menyerahkan tebusan itu, Abu Bakar selalu bertanya, “Dari mana kamu memperoleh ini?”. Jika jawaban hamba itu memuaskan hatinya, maka dimakannya, dan jika tidak maka ditinggalkannya. Pada suatu malam, hamba itu datang membawa makanan. Maka beliau pun makan sesuap darinya, lupa bertanya kepada hamba itu dari mana makanan yang dibawanya. Sesudah makan, barulah beliau bertanya, “Dari mana kamu perolehi makanan itu?”. Hamba itu menjawab, “Saya pernah menjadi dukun sewaktu masih jahiliyah. Sebenarnya saya tidak tahu apa-apa, saya membohonginya saja”. Abu Bakar berkata, “Celaka, kamu hampir-hampir membinasakan aku!”. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke mulutnya supaya dapat memuntahkannya, namun tidak berjaya. Seseorang memberitahu bahawa makanan itu dapat dikeluarkan dengan bantuan air. Maka beliaupun mengambil air, meminumnya lalu memuntahkan seluruh isi perut. Seseorang berkata, “Semoga Allah merahmati kamu. Apakah ini semua hanya kerana sesuap sahaja?”. Beliau menjawab, “Sesungguhnya, jika ia tidak dapat keluar kecuali bersama keluarnya nyawaku aku pasti melakukannya. Sebab aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, “Setiap tubuh yang tumbuh dari barang haram itu neraka lebih layak untuknya. Saya khuatir jangan-jangan yang sesuap itu tumbuh menjadi daging di dalam tubuhku”. [10]

Sebelum dari ini, telah disebutkan bahawa sabda Nabi yang maksudnya, “Daging yang tumbuh dari barang haram tidak akan masuk syurga. Neraka lebih layak sebagai tempat tinggalnya”, adalah hadith sahih.

Para ulama’ berkata, “Termasuk dalam bab ini antara lain; pemungut cukai, pengkhianat, pemalsu, pencuri, penganggur, pemakan riba dan wakilnya, pemakan harta anak yatim, orang yang memberi kesaksian palsu, orang yang meminjam barang tetapi tidak mengaku telah meminjamnya, pemakan rasuah, orang yang mengurangi timbangan dan sukatan, orang yang menjual barang cacat namun dia menutupinya, penjudi, penyihir, tukang ramal, pelukis (pembuat patung berhala – penyunting), pelacur, orang yang kerjanya meratapi mayat, broker yang mengambil komisyen tanpa izin penjual, orang yang memberitahu pembeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual (agar dia mendapat bahagian dari jualan tersebut – pent ), dan orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan wangnya”.

Diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, “Pada hari kiamat akan didatangkan orang-orang yang membawa kebaikan laksana gunung Tihamah. Tetapi Allah menjadikannya bagai debu yang berterbangan lalu mereka dilemparkan ke dalam neraka”. Seseorang bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana itu mungkin terjadi?”. Baginda menjawab, “Mereka dahulu adalah orang-orang yang rajin mengerjakan sembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan lain-lain amal kebajikan. Namun demikian jika dihulurkan kepada mereka harta yang haram, mereka mengambilnya, maka Allah pun menghapuskan amal mereka”. [11]

Semoga Allah memberi kita keampunan, kesejahteraan dan taufiq kepada apa yang dicintai dan diredhai-Nya.

NOTA KAKI

1. Hadith Diriwayatkan oleh Muslim (1015), At-Tirmizi (2989), Ad-Darimi (696), Ahmad (2/328) dan Al-Baihaqi Asy-Syu’ab (1118).

2. Hadith ini bukan dari Anas tetapi yang meminta hal tersebut adalah Sa’ad, lantas Rasulullah s.a.w bersabda, “Wahai Sa’ad perbaikilah makananmu pasti engkau akan menjadi orang yang doanya terkabul. Demi Zat Yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangan-Nya, sungguh seorang hamba memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya yang menyebabkan amalnya selama empat puluh hari tidak diterima. Mana-mana hamba yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, maka neraka lebih layak untuk dirinya”. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Ausath (6495) dari Ibnu Abbas secara marfu’. Al-Haitsami berkata (10/291) di dalamnya terdapat perawi yang tak dikenal.

3. Hadith Diriwayatkan oleh Ahmad (1/387), Al-Hakim (1/34), Ibnu Adi (4/166), Al-Baihaqi dalam Asy-Syu’ab (599), Abu Nu’aim (4/166) dan Ibnul Jauzi dalam Al-`Illal (2/352) dan Ibnu Mas’ud secara marfu’. Dan diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam Az-Zuhd (1134), Zawaid dan Ibnu Abu Syaibah (3/294), Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (279), Ath-Thabrani (8990/9/229) dan Abu Nu’aim (4/195) secara mauquf dan Ibnu Mas’ud. Ad-Daruquthni berkata, terdapat sekelompok ulama’ yang memarfu’kannya dan sebahagian yang lain memauqufkannya; namun yang benar adalah mauquf.

4. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asy-Syu’ab (5139) dari Ibnu Umar dan disahihkan (1592) dan Ash-Shahih (3410)

5. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (1660, 1661, 1662) dan Al-Baihaqi (5370) dari Jundub secara marfu’, `Barangsiapa di antara kamu yang mampu untuk tidak mengalirkan darah yang diharamkan dan tidak juga mengalirkan sedikit darah pun yang diharamkan, maka dia tidak akan mendatangi sebuah pintu dari pintu-pintu syurga kecuali pintu syurga sudah berada di hadapannya ketika hendak memasukinya”. Isnadnya tidak ada masalah.

6. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asy-Syu’ab (5379) secara marfu’ dari Abu Hurairah. Isnadnya sahih.

7. Al-Munziri berkata: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani; sanadnya dhaif. Dan Ibnu Adi telah mengeluarkannya (3/106) dari Ibnul Jauzi dalam Al-I’lal (2/930)

8. Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim (8/154)

9. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/999) Al-Bazzar (1609) Kasyf Ad-Daarimi dalam Ar-Raqaiq (hal: 714) Abdur Razzaq (20719), Ibnu Hibban (5567), Al-Hakim (1/79,4,422), Abu Ya’la (1999) dan Al-Baihaqi Asy-Syu’ab (5377). Hadith ini adalah hadis hasan.

10. Hadth Sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (5375) dan telah disebutkan sebelum ini. Adapun asalnya dalam Ash-Shahiban dan riwayat Aisyah r.ha.

11. As-Suyuti berkata dalam Ad-Durr (5/122) dikeluarkan oleh Samawaih dalam Fawaidnya dari Salim hamba Abu Huzaifah.

· [Petikan dan saringan dari kitab “Dosa-dosa Besar” karya Imam Az-Zahabi]

Kedudukan Arak Dalam Syariat Islam

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Dalam “Fiqh al-Manhaji” (3/75-81), para penulis menjelaskan kedudukan arak dalam Islam.

Haram meminum minuman yang memabukkan sama ada arak (خمر), iaitu yang dibuat daripada perahan anggur atau bukan arak, iaitu yang dibuat daripada benda lain.

Ini berdasarkan firman Allah s.w.t.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya”. (Surah al-Maidah, Ayat 90)

“Arahan” supaya menjauhi arak adalah lebih kuat daripada “tegahan” meminumnya. Hal ini kerana “tegahan” sahaja tidak termasuk tegahan lain yang berkaitan dengannya, seperti melayan seseorang minum, membeli atau menjualnya.

Sementara, “arahan” menjauhinya pula bermaksud, amaran supaya menjauhi segala perkara yang berkaitan dengan arak, termasuk minum dan sebagainya.

Setiap Perkara yang Memabukkan Adalah Haram

Ayat al-Quran terdahulu mengharamkan arak yang dibuat daripada anggur sahaja, tetapi pengharaman tersebut termasuklah semua benda yang memabukkan.

Ini berdasarkan hadith daripada Nabi s.a.w:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Maksudnya: “Semua yang memabukkan adalah haram”. [ Riwayat al-Bukhari (5263) dan Muslim (2001) ]

Hadith ini menjelaskan maksud arak, iaitu semua perkara yang memabukkan. Semua benda yang memabukkan walau apa pun namanya, hukum meminumnya adalah sama dengan hukum arak, iaitu haram.

Menurut ijma’ ulama’, pengharaman arak adalah kerana ia memabukkan. Oleh itu, pengharaman tersebut mestilah sama atas semua minuman yang memabukkan tanpa perbezaan walau apa jua asalnya.

Ini berdasarkan hadith daripada Abu Malik bin al-Asy’ari r.a, dia mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

Maksudnya: “Demi sesungguhnya manusia di kalangan umatku akan minum arak yang mereka menamakannya dengan nama yang lain”. [ Riwayat Abu Daud (3688) dan Ibn Majah (4020) ]

Pengertian Mabuk

Maksud “mabuk” ialah pemikiran terlalu kacau, yang menghalang fungsi akal kerana tidak dapat mengawal dengan bijak dan sepatutnya. Maksud “memabukkan” pula ialah sesuatu yang diminum itu biasanya menyebabkan seseorang mabuk tanpa mengira kadarnya. Oleh itu, tidak harus sama sekali mengambil sesuatu yang pasti memabukkan peminumnya sama ada kadar yang diminum itu sampai had yang memabukkan ataupun tidak, dan sama ada peminum itu mabuk ataupun tidak.

Ini berdasarkan hadith daripada Jabir r.a:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Maksudnya: “Apabila benda yang banyak memabukkan, maka yang sedikit pun adalah haram”. [Riwayat Abu Daud (368), al-Tirmizi (1866) dan Ibn Majah (3393)]

Hadith seterusnya daripada Aisyah R.ha, katanya, sabda Rasulullah s.a.w:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

Maksudnya: “Setiap yang memabukkan adalah haram, sesuatu yang kadarnya satu faraq (فرق) boleh memabukkan, maka segenggam daripadanya pun haram”. [Riwayat al-Tirmizi (1867) dan Abu Daud (2687)]

Minuman yang Memabukkan Adalah Najis

Menurut Mazhab al-Syafie, arak dan minuman yang memabukkan adalah najis. Ini berdasarkan firman Allah s.w.t (yang bermaksud):

“Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji)”. (Surah al-Maidah, Ayat 90).

Perkataan “rijsun” dengan makna kotor dan najis.

Hikmah Pengharaman Minuman yang Memabukkan

Allah s.w.t mengurniakan nikmat yang berbagai-bagai kepada manusia dan yang paling utama ialah nikmat akal yang membezakan manusia, bahkan memuliakannya berbanding dengan makhluk yang lain.

Kestabilan hidup manusia sama ada sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat bergantung kepada kesempurnaan dan kekuatan akal.

Semua minuman yang memabukkan merosakkan akal dan menyebabkan manusia kehilangan banyak faedah dan kelebihannya. Hal ini mengakibatkan jiwa mereka menjadi lemah, dikuasai oleh hawa nafsu, timbul rasa benci-membenci dan persengketaan di kalangan orang Islam, sehingga putus hubungan persaudaraan dan hilang rasa kasih sayang.

Lebih dahsyat lagi, kesan minum arak menghalang manusia mengingati Allah dan menjauhi mereka daripada rahmat, kurniaan dan ihsan-Nya.

Hal ini berdasarkan firman Allah s.w.t:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Maksudnya: “Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil)?” (Surah al-Maidah, Ayat 91)

Begitu juga hadith daripada Rasulullah s.a.w:

اجْتَنِبُوْا الخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Maksudnya: “Hendaklah kamu menjauhi arak, sesungguhnya arak kunci segala kejahatan”. [Riwayat al-Hakim (4/145)]

 Begitu juga, hadith daripada Uthman r.a. secara mauquf:

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ

Maksudnya: “Hendaklah kamu menjauhi arak kerana ia punca segala kejahatan dan kerosakan”. [Riwayat al-Nasa’i (8/315)]

Itulah sebahagian hikmah pengharaman arak dan semua jenis makanan atau minuman yang memabukkan.

Hukuman Peminum Arak

Selepas diterangkan maksud memabukkan dan diketahui hukum perkara yang memabukkan, begitu juga dalil dan hikmah, maka di sini diterangkan hukum berkaitan meminum perkara yang memabukkan. Peminum arak akan menghadapi dua hukuman yang berikut:

Pertama: Hukuman dari sudut perundangan dilaksanakan di dunia, iaitu hukuman hudud.

Kedua: Hukuman dari sudut agama yang dilaksanakan pada hari Kiamat.

Dari sudut agama, hukumnya berdosa. Perlaksanaannya terserah kepada Allah terhadap hamba-Nya yang sedikit pun tiada kaitan dengan undang-undang dunia. Walau bagaimanapun, ulama’ sepakat menyatakan bahawa meminum minuman yang memabukkan dengan sengaja adalah berdosa besar.

Pada hari Kiamat, balasannya amat dahsyat selagi tidak mendapat pengampunan dan kemaafan daripada Allah s.w.t.

Ini berdasarkan hadith daripada Jabir r.a , sabda Nabi s.a.w:

إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

Maksudnya: “Sesungguhnya Allah menjanjikan azab kepada peminum arak dengan minuman lumpur kebinasaan (طينة الخبال). Para Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah lumpur kebinasaan itu?”. Baginda menjawab: “Peluh penghuni neraka atau perahan ahli neraka”. [Riwayat Muslim (2002)]

 Hukuman Had Bagi Peminum Arak

Hukuman peminum minuman yang memabukkan sama ada arak atau yang lainnya adalah dengan sebatan 40 kali dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan. Pemerintah harus menjalankan hukuman tersebut hingga 80 kali sebatan sebagai tambahan dengan hukum ta’zir (تعزير). Ini berdasarkan hadith daripada Anas r.a:

كَانَ يَضْرِبُ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ

Maksudnya: “Nabi s.a.w menyebat peminum arak sebanyak 40 kali sebatan dengan pelepah tamar dan selipar”. [Riwayat Muslim (1706)]

Hadith yang lain, daripada Anas r.a:

أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِى جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِين

Maksudnya: “Nabi s.a.w menyebat peminum arak dengan pelepah tamar dan selipar sebanyak 40 kali. Abu Bakar juga pernah menyebat 40 kali. Pada zaman Umar r.a, ramai orang dari pedalaman dan kampung datang ke Madinah, lalu Umar bertanya kepada para Sahabat, katanya: “Apakah pendapat kamu tentang hukuman sebat atas peminum arak?”. Jawab Abdul Rahman bin ‘Auf: “Aku fikir, kamu menjalankan hukum hudud yang paling ringan”. Abdul Rahman berkata: “Selepas itu, Umar r.a menghukum 80 kali sebatan”. Riwayat Muslim (4551)

Tindakan Saidina Umar tersebut menunjukkan bahawa sebatan yang melebihi 40 kali adalah ta’zir dan bukan hudud.

Ini berdasarkan hadith daripada Uthman r.a:

فَاجْلِدْهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وَعَلِىٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى

Maksudnya: “Uthman r.a memerintahkan al-Walid bin Uqbah bin Abu Muait disebat, lalu dilakukan oleh Abdullah bin Ja’far r.a., manakala Ali r.a pula mengiranya. Apabila sampai 40 kali sebatan, Ali memberitahu Abdullah supaya berhenti, seraya berkata: “Nabi s.a.w menyebat 40 kali, begitu juga Abu Bakar, akan tetapi, Umar r.a menyebat 80 kali. Semuanya adalah sunnah. Namun, hukuman ini yang lebih aku suka”. [Riwayat Muslim (1707)]

Maksud Ali ialah hukuman 40 kali sebatan sudah memadai kerana kadar itulah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w. Kadar ini lebih selamat dalam pelaksanaan hukum daripada menambahnya yang ditakuti berlaku zalim. Ulama’ fiqh menyatakan bahawa hukuman 40 kali sebatan daripada Rasulullah s.a.w ialah hukuman asas. Adapun tindakan Umar r.a menyebat 80 kali, Ali menjelaskannya seperti berikut:

نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى

Maksudnya: “Kami berpendapat, engkau menghukum 80 kali sebatan adalah kerana apabila seseorang minum arak dia mabuk, ketika mabuk dia merepek, seterusnya berbohong”. [Riwayat Malik dalam al-Muwatta’ (1541)]

Hukuman berbohong menuduh orang lain berzina ialah 80 kali sebatan. Justeru, hukuman minum arak yang melebihi 40 kali sebatan, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Umar r.a adalah sebagai ta’zir. Menurut Mazhab al-Syafie, hukuman yang lebih baik adalah setakat 40 kali sebatan sahaja kerana itulah yang datang daripada Rasulullah s.a.w.

Ditegah melaksanakan hukuman sebat ketika peminum arak sedang mabuk. Hal ini adalah kerana hukuman yang dijalankan ketika itu tidak mencapai tujuan pencegahan. Oleh itu, pelaksanaannya hendaklah ditangguhkan sehingga dia pulih supaya terhasil pencegahan mengambil arak semula.

Saringan dari tulisan: Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri (Mufti Wilayah Persekutuan)

Sumber: http://www.muftiwp.gov.my/index.php/ms-my/perkhidmatan/bayan-linnas/1791-bayan-linnas-siri-ke-116-hindari-bahaya-arak

Bacaan Tambahan – Dosa Besar – Meminum Minuman Keras – https://asasislam.home.blog/2019/05/30/minum-minuman-keras/