Urusan-urusan Kewangan Dalam Kehidupan

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Allah memerintahkan dan menggalakkan orang Islam bekerja dan mencari rezeki. Ini adalah jelas sebagaimana berikut:

–           Nabi s.a.w telah melarang umatnya dari meminta sedekah selagi mereka mampu bekerja untuk mencari rezeki. Baginda  menyatakan bahawa sesiapa yang meminta-minta sedangkan dia mampu untuk mencari rezeki akan jatuh martabatnya di hadapan Allah, dan juga, “Seseorang yang berterusan meminta sedekah tanpa keperluan akan berdiri di depan Allah (di akhirat nanti) dengan tiada daging di mukanya” (Sahih al-Bukhari, hadith no. 1405, Sahih Muslim,  hadith  no. 1040)

–           Baginda juga bersabda, “Sekiranya seseorang yang ditimpa kemiskinan mengadu kepada orang ramai, kemiskinannya tidak akan hilang, tetapi jika dia mengadu kepada Allah, Allah akan segera memberi kecukupan kepadanya”. (Sunan Ahmad, hadith no. 3869 dan Sunan Abi Daud, hadith no 1645)

Islam menyanjung tinggi semua jenis pekerjaan asalkan ianya halal dan tidak melibatkan penipuan, penganiayaan, penyelewengan dan seumpamanya.

Islam mengiktiraf semua bentuk pekerjaan dalam mana-mana bidang sama ada  perdagangan, industri, perkhidmatan, pelaburan, selagi ianya halal dan tidak melibatkan perbuatan-perbuatan yang salah. Malah, telah disebutkan bahawa  semua nabi yang diutuskan memelihara kambing (Sahih al-Bukhari, hadith no. 2143). Nabi s.a.w. memberitahu bahawa Nabi Zakaria pernah menjadi seorang tukang kayu.

Seseorang yang bekerja dengan niat untuk menyara dirinya dan keluarganya dan juga membantu orang-orang miskin akan diberi pahala yang besar di atas usahanya itu.

Secara Umumnya Semua Jenis Perniagaan Adalah Dibenarkan Dalam Islam

Semua jenis perniagaan, pada amnya, dibenarkan dalam Islam. Ini termasuk menjual, membeli, memajak dan semua urusniaga yang diperlukan dalam kehidupan seharian, kecuali urusniaga yang dilarang kerana kekejiannya ataupun yang dijalankan dengan cara yang salah.

Perkara-perkara Yang Dilarang Kerana Kekejiannya

Ada perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah disebabkan sifat dan keadaannya yang keji dan kotor dari asal. Tidak boleh menjual, membeli, meminjamkan atau memajaknya, mengeluarkan atau pun mengedarkannya.

Contoh perkara-perkara yang diharamkan kerana sifatnya yang keji dan kotor:

 • Daging anjing dan babi
 • Bangkai
 • Minuman beralkohol
 • Dadah dan bahan-bahan yang boleh membahayakan kesihatan
 • Perkara yang boleh menyebabkan rosaknya akhlak seperti majalah,  alat-alat eletronik atau laman-laman web lucah
 • Patung, berhala atau apa-apa barang yang digunakan untuk disembah selain dari Allah.

Perkara-Perkara Yang Diharamkan Kerana Cara Mendapatkannya Yang Salah

Ada perkara-perkara yang dalam keadaan biasa  adalah halal tetapi menjadi haram disebabkan cara mendapatkannya  salah, memudaratkan seseorang dan masyarakat. Antara urusniaga yang tidak halal ialah riba, penipuan, penganiayaan dan perjudian.

Kami akan menerangkannya di bawah ini:

A. RIBA

Riba ialah  mendapat  bayaran tambahan di atas  barangan atau wang yang dipinjam, iaitu mendapat keuntungan dari hutang yang diberi. Ianya dilarang keras dalam Islam kerana memberi kesan buruk dan mewujudkan ketidakadilan dalam masyarakat.

Riba kerana hutang

Riba jenis ini wujud di dalam setiap urusan hutang yang menetapkan dan mengikat pemiutang membayar orang yang memberi hutang sejumlah wang melebihi jumlah yang dihutang.

Contoh: Khalid meminjam RM1,000.00 dari Jefri dan berjanji akan membayar semula dalam masa satu bulan. Tetapi Khalid gagal melunaskan hutang tersebut selepas satu bulan, maka Jefri mensyaratkan Khalid membayar hutang tersebut dalam tempoh yang dijanjikan tanpa tambahan atau membayar sebanyak RM1,100.00 selepas satu bulan. Sekiranya dia masih gagal melunaskan hutangnya selepas satu bulan tersebut, Jefri bersetuju untuk melanjutkan tempoh pembayarannya sebulan lagi dengan syarat Khalid membayar sebanyak RM1,200.00

Riba kerana pinjaman.

Riba jenis ini berlaku bila sesorang meminjam duit dari seseorang atau dari bank dengan perjanjian semasa  kontrak ditandatangani, peminjam hendaklah membayar bunga pada kadar yang dipersetujui bersama, katakan 5%, dari jumlah yang dipinjam.

Contoh: Khalid bercadang untuk membeli sebuah rumah yang bernilai RM300,000.00 tetapi tidak mempunyai  wang yang cukup untuk membelinya, oleh itu dia membuat pinjaman  dari sebuah bank dengan syarat  dia membayar tambahan sebanyak 5% setahun dari baki nilai pinjamannya setiap tahun.

Riba dilarang keras dalam Islam dan ianya salah satu dari dosa besar. Tidak kira sama ada ianya pinjaman untuk pelaburan dalam perniagaan atau untuk membeli asset seperti rumah atau pinjaman untuk perbelanjaan peribadi.

Walaupun begitu, membeli barangan dengan bayaran ansuran dengan harga yang lebih tinggi berbanding bayaran tunai bukan termasuk dalam riba.

Contoh: Seseorang mempunyai pilihan untuk membeli peti sejuk dengan harga RM5,000.00 jika dibayar tunai, atau dengan harga RM6,000.00 jika dibayar secara ansuran sebanyak RM250.00 sebulan selama 24 bulan.

Hukum Riba Dalam Islam

Bukti-bukti dari al-Quran dan hadith nabi s.a.w menunjukkan  amalan riba dilarang keras dalam Islam dan ianya salah satu dosa besar. Tidak ada pernyataan perang dari Allah kepada pelaku maksiat kecuali kepada pengamal riba. Sebenarnya, riba dilarang bukan hanya dalam Islam tetapi juga dalam agama-agama lain yang diturunkan kitab sebelumnya. Walaupun begitu, hukum riba di dalam agama-agama tersebut telah dipinda apabila kitab-kitab mereka diubah. Allah menyatakan bahawa Dia telah menurunkan hukuman kepada ahli kitab kerana,  “(disebabkan) mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya”. (Surah An-Nisa’, Ayat 161).

Hukuman Kepada Pengamal Riba

 1. Mereka yang terlibat dalam urusan riba hakikatnya berperang dengan Allah dan Nabi s.a.w, dan  mereka adalah musuh kepada Allah dan Rasul s.a.w. Al-Quran telah menyatakan, “Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba itu), maka ketahuilah kamu: Akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul-Nya, (akibatnya kamu tidak akan selamat). Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah pokok asal harta kamu. (Dengan yang demikian) kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 279). Sesungguhnya, pernyataan perang dari Allah memberi  kesan yang dahsyat kepada fizikal dan saikologi seseorang. Berbagai bentuk kemurungan dan kebimbangan yang  menimpa manusia di zaman ini adalah tanda-tanda nyata dari penyataan perang dari Allah kepada mereka yang derhaka dan mengamalkan riba. Akibat dosa riba adalah lebih dahsyat  sehingga tidak dapat dibayangkan di akhirat nanti.
 2. Mereka yang terlibat dengan urusan riba tidak akan mendapat kasihan belas Allah. Jaabir Bin Abdullah berkata: “Rasullullah s.a.w telah melaknat seseorang yang menerima riba, yang memberi, yang mencatitnya dan dua orang yang menjadi saksi”. Baginda berkata, “Mereka semua adalah orang-orang yang berdosa”. (Sahih Muslim, hadith no. 1598).
 3. Mereka akan dibangkitkan di hari akhirat nanti dalam keadaan yang mabuk, gementar dan terhoyong hayang seperti orang gila atau sawan sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran, “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu”. (Surah al-Baqarah, Ayat 275).
 4. Keuntungan yang diperolehi dari urusan yang melibatkan riba, walau sebanyak mana pun jumlahnya, tidak akan diberkati, dan sesiapa yang membelanjakan keuntungan tersebut tidak akan mengecapi kegembiraan atau ketenangan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran,, “Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Ia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya. ….(Surah al-Baqarah 2:276)

Kesan Buruk Riba Ke Atas Individu Dan Masyarakat

Islam telah melarang keras amalan riba kerana besarnya kerosakan  kepada individu dan masyarakat. Di antara kesan buruk adalah:

1.  Kerana riba akan mengumpulkan kekayaan di kalangan beberapa individu sahaja dan menghalang harta tersebut daripada dimanfaatkan oleh masyarakat umum; ianya menyebabkan agihan kekayaan yang tidak seimbang di mana kekayaan dibolot oleh kelompok minoriti elit manakala golongan majoriti adalah miskin dan tertindas; keadaan ini akan mencambahkan kebencian dan jenayah dalam masyarakat.

2.  Ianya menggalakan pembaziran dan hidup mewah di luar batas.

Wang yang boleh diperolehi dengan mudah melalui pinjaman dari institusi kewangan yang mengenakan riba telah menggalakan ramai orang melakukan pembaziran. Dengan wang yang mudah diperolehi dari bank untuk memenuhi segala hajat, mereka akan membelanjakan dengan boros, membeli barang-barang mewah yang sebenarnya tidak diperlukan. Akhirnya mereka dibebankan dengan hutang yang banyak yang gagal dilangsaikan yang menyebabkan kemurungan, kerungsingan dan stress.

3.  Ia menghalang minat  pelabur untuk melabur dalam projek kebajikan yang bermanfaat

Teruja dengan  jaminan keuntungan besar yang diperolehi dari sistem riba, pemilik modal  kurang berminat untuk melabur dalam industri, pertanian dan kegiatan perdagangan  untuk kepentingan masyarakat, walau bagaimana bermanfaat pun projek-projek tersebut kepada masyarakat, kerana projek-projek ini berisiko dan memerlukan kerja keras.

4.  Ia menghalang keberkatan harta yang akan menyebabkan krisis ekonomi

Semua krisis kewangan yang dialami oleh institusi kewangan dan juga individu-individu, amnya, disebabkan oleh penglibatan yang berterusan dalam kegiatan riba yang tidak diberkati ini. Sebaliknya,  kerja-kerja kebajikan dan sedekah  akan diberkati dan menambahkan harta. Al-Quran menyatakan, “Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Ia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya”. (Surah Al-Baqarah 2:276).

Bacaan lanjut – Dosa Besar – Riba

https://darulkautsarpemurniansyariat.wordpress.com/2019/07/14/nota-ringkas-4-riba-umat-kita-sudah-terbius-kronik-2/

===================================================================================

B. PENIPUAN KERANA KEJAHILAN ATAU KETIDAKPASTIAN (GHARAR)

Sesuatu kontrak atau perjanjian  yang  berdasarkan sesuatu yang tidak pasti atau tidak diketahui hakikat sebenarnya (gharar) ialah sesuatu perjanjian yang berisiko atau mempunyai unsur-unsur penipuan yang akan menyebabkan  pertelingkahan dan perbalahan di antara pihak-pihak yang  terlibat; ianya akan menyebabkan salah seorang akan menganiayai pihak yang satu lagi.

Islam telah melarang keras urusniaga  sebegini demi untuk mencegah perbalahan, permusuhan dan sebarang bentuk penganiayaan. Ianya diharamkan, walaupun ianya  diterima oleh masyarakat  umum, di mana Nabi s.a.w telah mengharamkan jual-beli yang melibatkan penipuan kerana tidak tahu keadaan sebenar sesuatu barang atau perkara.

Contoh-contoh urus niaga  yang meragukan kerana tidak tahu hakikat sebenar sesuatu barang atau perkara:

 1. Menjual buah-buahan sebelum ianya masak dan sesuai untuk dipetik. Nabi s.a.w telah mengharamkan tamar dari dijual sehingga jelas ianya boleh dimanfaatkan dan sesuai untuk dimakan kerana ianya mungkin boleh rosak atau tidak masak.
 2. Membeli sebuah kotak yang tidak diketahui samada isi kandungannya boleh dimanfaatkan atau tidak.

Keadaan di mana “gharar” (ketidakpastian atau keraguan) boleh memberi kesan kepada perjanjian kontrak.

Ketidakpastian atau keraguan (gharar) akan memberi kesan kepada  kontrak dan menyebabkannya terbatal sekiranya  ianya melibatkan komponen yang besar dari  kontrak tersebut. Oleh itu,  seseorang boleh membeli sebuah rumah walaupun dia tidak tahu secara terperinci  apakah bahan yang akan digunakan dalam pembinaannya  seperti jenis cat yang akan digunakan, kerana  maklumat  tentang perkara ini adalah sesuatu yang kecil dan tidak melibatkan perkara utama di dalam kontrak iaitu rumah.

===================================================================================

C. MENGAMBIL HARTA ORANG SECARA SALAH ATAU ANIAYA

Mengambil harta orang lain tanpa hak, tidak kira sekecil manapun, adalah di antara dosa yang serius dalam Islam.

Penganiayaan ialah salah satu perbuatan yang paling keji di mana Islam telah memberi amaran keras. Nabi  s.a.w  telah bersabda berkaitan perkara ini, “Berhati-hatilah dari  menganiayai orang lain, kerana  penganiayaan adalah kegelapan di hari kiamat nanti”. (Sahih al-Bukhari, hadith no 2315,  Sahih Muslim, hadith no 2579)

Islam menganggap mengambil harta orang lain tanpa hak, tidak kira sekecil manapun harta terrsebut, adalah satu kesalahan yang serius dan dosa besar dan telah mengancam mereka yang melakukannya dengan balasan yang dahsyat di hari akhirat nanti. Nabi s.a.w. bersabda, “Sekiranya seseorang mengambil sekeping tanah tanpa hak, tanah itu sedalam tujuh lapisan akan dipakaikan ke tengkoknya  di hari kebangkitan  nanti”. (Sahih al-Bukhari, hadith no 2321; Sahih Muslim, hadith no 1610)

Contoh bentuk-bentuk penganiayaan di dalam urusan jual beli

 1. Paksaan: Urusan jual beli yang dilakukan dengan paksaan (walau dalam apa bentuk pun) akan membatalkan kontrak. Persetujuan kedua-dua pihak yang berurusan merupakan syarat kepada sahnya kontrak tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi s.a.w, “Jualan hanya akan sah sekiranya kedua-dua pihak bersetuju”. (Sunan Ibnu Majah, Hadith no 2185)
 2. Khianat: Memperdaya atau menipu seseorang dengan tujuan mendapatkan hartanya ialah satu dosa besar, sebagaimana sabda Nabi s.a.w, “Sesiapa yang menipu bukanlah dari kami” (Sahih Muslim, hadith no 101). Suatu hari, Nabi s.a.w berjalan di pasar, Baginda s.a.w melintasi selonggok makanan lalu memasukkan tangan Baginda ke dalam makanan tersebut . Baginda merasa air pada jarinya, lalu berpaling  kepada penjual  dan  berkata, “Apa ini?”. “Ianya terkena hujan, wahai Rasulullah”, orang itu menjawab. “Kenapa tidak engkau letakkan makanan yang basah di atas supaya orang boleh melihatnya?”. Nabi s.a.w tidak berkenan dengan perbuatannya lalu berkata,  “Sesiapa yang menipu bukan sebahagian dari kita”. (Sunan at-Tirmizi, hadith no 1315)
 3. Memanipulasi undang-undang: Seorang yang pintar tapi tidak jujur, bila menuntut haknya di mahkamah, bercakap dengan nada yang manis dan meyakinkan dengan tujuan untuk mengambil harta orang lain tanpa hak, tidak sedar bahawa walaupun hakim menerima kata-katanya, dia tidak dapat menukar kebatilan kepada kebenaran. Nabi bersabda kepada Sahabat-sahabat Baginda, “Aku hanyalah seorang manusia, dan orang ramai datang kepadaku untuk menyelesaikan persengkataan mereka. Mungkin seseorang dari kamu bercakap dengan fasih dan lebih menyakinkan dari lawannya, lalu aku anggap dia benar dan memutuskan kes di pihaknya berdasarkan apa yang aku dengar. Oleh itu jika aku tersalah memberi hak kepada seseorang (dalam keadaan dia tahu bahawa dia bersalah), maka dia yang bersalah hendaklah jangan mengambilnya, kerana aku sebenarnya memberinya secebis dari api neraka”. (Sahih al-Bukhari, hadith no 6748, Muslim, hadith no 1713).
 4. Rasuah – Perbuatan rasuah ialah memberi wang atau khidmat kepada seseorang untuk mempengaruhi sesuatu keputusan atau seseorang yang ada jawatan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan sesuatu faedah dengan cara yang tidak sah. Islam meletakkan rasuah sebagai suatu kesalahan yang serius, perbuatan yang keji dan dosa yang amat besar. Nabi s.a.w melaknat mereka yang memberi dan menerima rasuah. (Sunan A-Tirmizi, hadith no 1337).

Bila rasuah melata, ianya akan merosakkan jatidiri sebuah masyarakat dan akan membantutkan kemajuan dan kemakmuran.

(Bacaan lanjut – Dosa Besar – Rasuah

===================================================================================

D. BERJUDI

Penjudi akan terperangkap dengan ketagihan judi.

Perjudian adalah mempertaruhkan wang dengan mengharapkan kemenangan dalam permainan menjudi nasib. Dengan cara ini, seseorang bersetuju untuk menagggung risiko sama ada dia atau  lawannnya  akan mendapat keuntungan tertakluk kepada keputusan perkara yang dipertaruhkan. Ringkasnya, judi ialah pertaruhan yang di mana salah seorang mesti untung dan seorang lagi akan rugi, keuntungan seseorang penjudi akan menyebabkan kerugian kepada lawannya.

Hukum Berjudi Dalam Islam

Judi adalah dilarang keras, sebagaimana termaktub di dalam al-Quran dan hadith nabi, sebagaimana berikut:

 1. Allah menyatakan dosa judi adalah lebih besar dari manfaat yang diperolehi, sebagaiamana ayat al-Quran, “Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”, (Surah al-Baqarah, Ayat 219).
 2. Allah menganggap ianya sesuatu yang keji dan kotor kerana kesan buruk terhadap orang perseorangan dan juga kepada masyarakat dan memerintahkan orang beriman supaya  menjauhinya kerana menimbulkan bibit permusuhan dan kebencian di kalangan mereka dan menghalang mereka dari mengingati Allah dan solat, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran, “Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya Syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil)?”. (Surah al-Maa’idah, 5:90-91)

Kesan Buruk Judi Ke Atas Orang Perseorangan Dan Masyarakat

Judi mempunyai beberapa kesan buruk ke atas seseorang atau sesuatu masyarakat, antaranya,

 1. Ianya mencambahkan permusuhan dan saling benci membenci di kalangan mereka, di mana jika mereka berjudi di kalangan kawan-kawan mereka sendiri, jika salah seorang dari mereka menang, kawan-kawannya yang kalah sudah pasti membencinya dan berdengki dengannya sehingga sanggup untuk mencederakannya. Al-Quran telah menyebut, “Syaitan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di kalangan kamu dengan arak dan judi”. Di samping itu, ianya menghalang dari solat fardhu dan mengingati Allah, sebagaimana disebut dalam al-Quran bahwa syaitan tidak pernah berhenti dari usaha untuk memperlihatkan bahawa judi itu nampak baik di mata manusia, “(Syaitan) mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil)?”.  (Surah Al-Maa’idah, Ayat 91)
 2. Ianya membinasakan harta dan kekayaan dan menyebabkan penjudi kerugian wang dan menghadapi masalah peribadi dan undang-undang.
 3. Keseronokan berjudi dan angan-angan untuk menang akan menyebabkan seseorang ketagih untuk berjudi. Jika seseorang menang ketika berjudi, dia menjadi lebih tamak dan hanyut, bercita-cita untuk menang lagi. Jika dia kalah, dia tidak mudah berputus asa dan akan terus berjudi untuk menebus kembali kerugian sebelum ini. Tidak kira menang atau kalah, ianya menjadi penghalang untuk menyumbang  kepada masyarakat malah dia akan menjadi beban dan merosakkan masyarakat.

Bacaan lanjut: Dosa Besar – Berjudi

Disaring dari – http://newmuslimguide.com/en/your-financial-transactions

Adakah Kad Kredit Haram Di Dalam Islam?

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

 

VIDEO – [Durasi – 4m 12s] – Kenapa Kad Kredit HARAM – Dr Zaharuddin

ADAKAH KAD KREDIT HARAM DI DALAM ISLAM?

Ust Dr Zaharuddin Abdul Rahman

Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam, selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad s.a.w, pemimpin para du’at dan Mujahidin yang telah sempurna menyampaikan amanah dan risalah serta memberikan ingatan dan berita baik kepada seluruh manusia. Juga salam ke atas para ahli keluarga Baginda s.a.w, para Sahabatnya yang terpilih serta mujahidin/at dan muslimin/at yang menurut jalan kebenaran Islam.

Penulisan ringkas dan padat ini akan menyentuh aspek berikut:-

1. Pengenalan ringkas jenis Kad Kredit utama yang terpakai di dunia sekarang.

2. Hukum setiap urusniaga dan yang berkaitan dengan Kad Kredit.

Penulisan ini ditujukan khas bagi setiap pengguna kad kredit yang mengambil berat di atas hal-ehwal halal dan haram dalam urusannya dan kepada setiap insan yang ingin menambah maklumat, bagaimanapun penulisan ini dibuat dalam bentuk ringkas, tanpa menuruti kaedah penulisan tesis ilmiah. Ia sekadar suatu bentuk artikel separa ilmiah dituju pada umum dan diharap dapat menjelaskan ‘mawqif’ (pendirian) Islam terhadap kontrak yang kian popular di kalangan masyarakat hari ini.

RINGKASAN MAKLUMAT DAN LATAR BELAKANG KAD KREDIT

1. TAKRIF KAD KREDIT

Menurut Kamus Oxford : “Ia adalah satu kad yang dikeluarkan oleh Bank atau mana-mana pihak lain, yang mana ia memberi kemudahan kepada pemegangnya untuk memperolehi barang-barang keperluannya secara tangguh bayaran (hutang)”

“Hutang” dari sudut syarak menurut takrifan Al-Qadhi Ibn ‘Arabi : “Iaitu urusan pemindahan (pertukaran) hak milik (secara jual beli atau seumpama dengannya), yang mana salah satu pihak secara tunai manakala pihak kedua secara tangguh di atas tanggungannya (dengan masa yang ditetapkan atau tidak)”.

Manakala Takrifan yang dikeluarkan oleh Ketetapan Majlis Kesatuan Fiqh Islam Sedunia (Majma’ Fiqh Islami) bagi Kad Kredit adalah : “Satu bentuk penyata sandaran (penyata keterangan) yang diiktiraf, diberikan oleh pengeluar kepada mana-mana individu atau pihak yang diiktiraf melalui kontrak di antara kedua-dua belah pihak, ia membolehkan pemegangnya membuat pembelian barangan atau khidmat-khidmat dari semua pihak yang mengiktiraf penyata sandaran (kad Kredit) tadi, tanpa perlu membuat pembayaran tunai (segera), kerana ia mengandungi jaminan pembayaran dari pihak pengeluar.”

2. JENIS KAD KREDIT

Pembahagian jenis Kad Kredit berdasarkan cara-cara pelangsaian bilnya adalah seperti berikut :

a) Kad Kredit Jenis “Charge Card”

Ia adalah kad kredit yang mewajibkan pemegangnya membayar bil penggunaannya setiap bulan.

Antaranya jenisnya : American Express (Hijau), Diners Club.

Antara cirinya yang terpenting :-

i) Tidak disyaratkan pemegangnya membuka Akaun Simpanan di Bank Pengeluar atau Pihak Pengeluar Kad. Juga tidak disyaratkan pemegang mengemukakan apa jua Jaminan Tunai kepada Bank Pengeluar bagi melangsaikan seluruh hutang-hutangnya hasil penggunaan kad.

ii) Pemegang kad diberi had tertentu (Credit Line), lalu ia boleh menikmati seluruh hak hutang piutang (bayaran tangguh) dalam satu had “tempoh izin tangguh jangka pendek” yang telah ditentukan, iaitu tempoh antara waktu belian dan waktu wajib langsaian bil. Biasanya dalam 55-60 hari, ketika itu, pemegang akan dibekalkan dengan penyata bulanan yang menyebut transaksi urusniaga yang telah digunakan.

iii) Jika pemegang lewat melangsaikan kos penggunaannya dari waktu yang ditetapkan, maka pengeluar akan mengenakan “penalty” akibat lewat yang telah ditetapkan di dalam kontrak perjanjian. Mungkin juga akan ditarik balik kad dan dibuang dari keahlian dan sebagainya.

iv) Mungkin juga pemegang kad jenis ini perlu membayar yuran permohonan sekali sahaja, dan juga yuran pembaharuan kad tahunan.

b) Kad Kredit Yang Menerima Pembaharuan Bil (Revolving Credit Card)

· Jenis ia adalah yang paling banyak tersebar di seluruh dunia. Antaranya Visa Card, Master Card, Diners Card, American Express Card.

· Ia juga mempunyai banyak ciri yang sama dengan yang pertama tadi cuma terdapat beberapa perbezaan utama.

· Pemegang Kad tidak wajib melangsaikan “kos guna” nya secara keseluruhannya setelah mendapat penyata bil dari pengeluar dalam tempoh izin yang diberikan, TETAPI DIBENARKAN UNTUK MEMBAYAR HANYA NISBAH KECIL DARI BIL. Manakala bakinya, pemegang diberi pilihan sama ada ingin melangsaikannya dalam tempoh izin yang diberi tersebut ataupun dibiarkan bakinya lalu pihak pengeluar akan mengenakan faedah daripada jumlah bil yang tertangguh ini.

· Kad ini tidak mempunyai had tertinggi penggunaan. Ini bermakna pemegang boleh berbelanja sebanyak mana yang disukainya dan hanya perlu membayar nisbah kecil dari bil, manakala bakinya boleh dibayar secara bertangguh dengan dikenakan peratusan faedah.

· Pemegang Kad boleh menggunakannya sama ada di dalam ataupun di luar negara di mana-mana sahaja asalkan pihak peniaga mengiktirafnya.

· Ia mempunyai 3 jenis kebiasaannya : Kad emas, Kad Perak dan Kad Biasa.

HUKUM BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN KAD KREDIT

1. Kontrak dan Hubungan Antara Pengeluar, Pemegang dan Peniaga.

Secara amnya, jenis kontrak yang dibuat antara pemegang kad, Pengeluar dan pihak ketiga adalah diktiraf di dalam Islam. Pandangan yang terkuat di dalam hal ini adalah hubungan Al-Kafalah (Jaminan). Dimana ‘Kafil’ (adalah Penjamin-Pengeluar Kad), ‘Makful’ (Yang dijamin- Pemegang Kad) dan ‘Makful lahu’ (Penjual). Semua ini adalah diiktiraf dan kontrak adalah sah di sisi Islam. Kesannya, semua pembelian dibuat dengan kad ini, tiada lagi hak tuntutan pembayaran dari peniaga kepada pemegang kad, kerana ia telah terpindah kepada Pengeluar.

Maka tidak harus peniaga menuntutnya daripada Pemegang Kad. Demikian pandangan Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, Ibn Hazm dan Majoriti Fuqaha. Pandangan mereka adalah berdasarkan kefahaman terhadap tiga buah hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi, Ad-Dar Qutni dan lain lain. Justeru tulisan ini tidaklah ingin memanjangkan bicara tentangya.

2. Yuran Penyertaan, Pembaharuan dan Penukaran Kad

Hukumnya : HARUS, tiada masalah dari sudut syarak, ia dianggap sebagai upah yang telah ditetapkan oleh pihak pengeluar terhadap khidmat yang disediakannya. Juga HARUS jika terdapat perbezaan jumlah yuran khidmat bergantung kepada perbezaan jenis khidmat. Tetapi dengan syarat jumlah kos tersebut mestilah setara dengan khidmat sebenar yang diberikan. Jika ia melebihi kos khidmat sebenar, maka ia adalah Riba yang diharamkan.

Demikian keputusan dalam Qarar (ketetapan) dari Majma’ Fiqh Islami (Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia) pada persidangannya yang ke-3 , Okt 1986

3. Kos Tertentu Dari Peniaga kepada Bank Pengeluar

Adakalanya pihak Bank pengeluar Kad meletakkan syarat dalam kontraknya dengan para peniaga sejumlah “kos tertentu” dalam bentuk peratusan yang dipotong dari Bil Penjual (Peniaga), yang mana biasanya berlegar sekitar 2-5% atau 8 % dari jumlah Bil. (Lihat Jones, Sally A, The Law Relating to Credit Cards, London, 1989, m.s. 14). Hasilnya, apabila Peniaga membuat tuntutan kepada Bank Pengeluar, maka Bank akan segera menunaikan bil (Pemegang Kad) iaitu setelah dipotong jumlah kos yang disebut tadi. Kemudian pihak Bank akan menuntut kos asal (tanpa potongan) hasil penggunaan kad daripada pemegang kad.

Hukumnya: Harus . Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi yang sah. Jumlah kos ini dikira hadiah kepada Bank pengeluar. (Rujuk Fatawa Hindiyyah, juga Fatawa Al-Bazaziyah, Al-Mabsut dan lain lain), Terdapat ramai para Fuqaha (Ulama’ Fiqh) mengganggap ia adalah upah wakil (Ujrah wakalah) kepada Bank kerana menjadi ‘wakil’ bagi Peniaga dalam mempromosikan barangannya serta jaminan wujudnya pelanggan. Ia juga boleh dianggap sebagai Diskaun Khas dari peniaga kepada pengeluar. Ada juga yang mengatakan ia sebagai upah Broker (Ia adalah pandangan Prof. Dr Rafiq Al-Misri).

4. Syarat Mewajibkan Pemegang Kad Membuka Akaun di Bank Pengeluar.

Bagi mereka yang ingin mendapatkan kad, mereka disyaratkan menyimpan sejumlah tertentu di dalam akaun bank pengeluar. Ia sebagai bukti pengiktirafan hak-haknya.

Hukumnya : Harus. Dalam Fiqh Islam, ia mengambil hukum ‘Ar-Rahn’ (Barang Gadaian).

5. Hadiah dan Jaminan Khas Bagi Pemegang Kad Emas (Gold Card)

Ia bertujuan untuk menarik golongan menengah dan atasan bagi menyertai skim mereka. Maka untuk tujuan itu, mereka menawarkan beberapa bentuk hadiah dan skim Insuran Percuma dan Insuran Kemalangan Perjalanan.

Dalam program Hadiah Ahli (Membership Rewards), setiap US dolar hasil penggunaan Kad Emas, pengguna akan mendapat satu mata. Dan mata ini akan bertambah dan jumlah mata terkumpul tertentu akan membolehkan pengguna menikmati program melancong percuma atau penginapan di hotel percuma, atau diskaun di restoran-restoran dan lain lain. (Lihat : American Express Cards, an exclusive opportunity for a select few)

Hukumnya :

a) Hadiah Insuran percuma : Hukum Insuran Konvensional telah diputuskan oleh Sidang Majma Fiqh Islami yang pertama pada tahun 1397 H, sebagai Haram kerana mengandungi unsur Riba, Gharar, Jahalah, Judi dan lain lain. Bagaimanapun dalam konteks ini, hukumnya berlainan kerana pemegang tidak membayar apa-apa kepada syarikat Insuran, oleh itu ia tidak terjebak di dalam hukum haram yang diputuskan, malah ia dianggap sebagai hadiah galakan sahaja dan hukumnya adalah harus. Ini adalah kerana ia bukannya maksud kontrak tetapi hanya tabi’ (perkara sampingan yang terhasil dari perjanjian). Telah diiktiraf dalam Kaedah Fiqh bahawa (Dimaafkan yang berlaku pada tawabi’ dan tidak pada lainnya- Rujuk Majalah al-Ahkam Al-‘Adliyah).

b) Hadiah-hadiah lain : HARUS atas dasar sumbangan dan derma dan galakan. Asalkan ia tidak terjebak dalam muamalat Bank Konvensional Ribawi. Juga dengan syarat hadiah ini terdiri daripada perkara yang halal di sisi syarak. Bagaimanapun dalam hal seumpama ini, ulama’ Mazhab Syafie tidak mengharuskannya atas dasar ‘Sadd az-Zarai’ (Menutup jalan haram dari berlaku).

c) Syarat Menamatkan Kontrak Menurut Kehendak Pengeluar Sahaja

Iaitu pihak pengeluar mempunyai hak untuk menamatkan kontrak walaupun tanpa persetujuan Pemegang kad.

Hukumnya: Syarat ini diterima dan HARUS di sisi syara’, kerana kontrak yang diikat adalah termasuk dalam bab Kafalah. Ia telahpun dinaskan sebagai kontrak ‘Ghair Lazim’ (Boleh ditamatkan kontrak tanpa persetujuan kedua-dua belah pihak). Terutamanya apabila pemegang kad melanggar perjanjian kontrak.

d) Membeli Emas & Perak dengan Kad Kredit

Majoriti Fuqaha’ (Ulama Fiqh) telah menegaskan bahawa antara syarat sah pembelian emas dan perak dengan wang kertas mestilah transaksi pertukaran berlaku ketika itu juga tanpa sebarang penangguhan, ia disebut ‘at-taqabud fil hal’ dalam istilah Fiqh. Ia adalah berdasarkan hadith Nabi s.a.w yang jelas menyatakan perihal tersebut. Wang kertas dianggap dari kalangan harta ribawi (usurious items) dan demikian juga Kad Kredit.

Persoalannya: Adakah peniaga emas dan perak menerima harga bayaran di tempat transaksi jual beli dilakukan?. Dalam hal ini, fuqaha semasa menyatakan bahawa “At-Taqabud” sebenarnya telah terlaksana, iaitu dengan cara melalukan kad kredit tersebut di alat bacaan kad kredit ketika pembayaran dibuat. Dengan tindakan ini, semua maklumat telah dihantar ke Bank Pengeluar yang akan menguruskan pembayaran selepas itu.

Maka hukumnya: HARUS dan “at-Taqabud” telah berlaku secara al-Hukmi (secara hukumnya) dan telah tercapai, sebagaimana pembelian dengan cek. Demikian Qarar dan Fatwa dari Majma’ Fiqh Islami dalam sidangnya yang ke 9 pada April 1995 .

e) Pertukaran Mata Wang (Money Exchange atau “As-Sarf”) Dengan Kad Kredit.

Biasanya, pemegang kad boleh menggunakan kad ini di kebanyakan negara di dunia bagi membeli apa jua barang yang dikehendakinya, dengan penggunaan kad ini, maka pihak Bank Pengeluar akan membayar Bil kegunaan di luar negara tadi secara segera dengan mata wang negara yang terbabit. Kemudian menuntut dari Pemegang kad dengan mata wang tempatan (dengan menggunakan harga pertukaran hari tersebut – sebagaimana termaktub di dalam perjanjian) bagi membayar bil dalam tempoh izin sekitar 2-3 minggu.

Jelas, terdapat transaksi pertukaran mata wang (As-Sarf) dalam hal ini. Sebagaimana maklum syarat dalam Islam bagi pertukaran wang adalah “At-Taqabud fil hal”.

Hukumnya : HARAM. Ini adalah kerana kelewatan Bank menerima timbal balik dari pemegang kad, bagi pertukaran mata wang yang telah dilakukannya. Bank hanya mendapat timbal tukaran itu selepas 2-3 minggu, ini kerana bank menuntut bil dari pemegang kad hanya selepas dikeluarkan bil penyata selain memberinya had tempoh izin. Justeru tiada taqabud haqiqi ataupun hukmi berlaku disini. Lalu hukumnya adalah HARAM kerana berlaku Riba Buyu’ .

BAGAIMANAPUN dikecualikan dari haram dalam keadaan dharurat dan keperluan yang amat sangat.

f) Denda Kerana Lewat Langsaian Bil bagi ‘Charge Card’.

Terkandung di dalam syarat kontrak bagi ‘Charge Card’, bahawa pemegang kad akan menanggung denda akibat kelewatan melangsaikan bilnya dalam tempoh izin. Sudah tentu ia berbentuk wang.

Hukumnya: HARAM, terdapat unsur Riba An-Nasiah (Riba Hutang) yang sangat dilarang di dalam Islam kerana terdapat unsur menzalimi manusia lain serta memakan harta manusia tanpa haq. Telah Ijma’ seluruh ulama’ muslim pengharaman riba ini.

Demikian Keputusan hasil persidangan Fiqh bagi Kad Kredit di Bahrain pada Nov 1998. BAGAIMANAPUN terdapat keputusan berbeza dari persidangan AL-BARAKAH ke 12, yang memutuskan HARUS, ia berdasarkan sebab kelemahan kefahaman agama dan kesengajaan dalam melewatkan dalam melangsaikan bil walaupun mampu. Demikian juga pandangan Syeikh Prof. Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Pandangan yang lebih kuat adalah HARAM.

g) Bunga atau Faedah Dikenakan bagi Memperbaharui Bil Bagi Credit Card

Terkandung dalam syarat kontrak ‘Credit Card’, bagi pemegang yang tidak ingin melangsaikan bil secara sepenuhnya, maka bil yang berbaki tersebut akan dikenakan faedah.

Hukumnya : HARAM, ia adalah Syarat Riba yang dilarang di dalam Islam tanpa sebarang ragu-ragu. Demikian keputusan persidangan Fiqh bagi Kad Kredit di Bahrain pada Nov 1998.

Soalan : Adakah harus seorang muslim memohon Kad ini, yang jelas mensyaratkan faedah bagi bil berbaki?

JAWAPAN : Asalnya adalah HARAM dan batal syarat tersebut. Bagaimanapun terdapat pengecualian apabila ada keperluan mendesak dan tiada pilihan lain, ketika itu hukumnya HARUS, dengan syarat membayar penuh bil tanpa meninggalkan sebarang baki yang boleh dikenakan Faedah.

h)  Mengeluarkan Wang dengan Kad Kredit

Ia dianggap pemegang kad membuat pinjaman kepada Bank Pengeluar Kad secara langsung melalui ‘Auto Teller Machine’ bank pengeluar atau cawangannya atau melalui ATM Bank Lain (dikira sebagai wakil).

Hukumnya :

i) HARUS, jika pemegang mempunyai wang yang mencukupi dalam akaunnya. Ketika itu pemegang kad seolah-olah mengeluarkan wangnya sahaja. Jika diambil dari bank lain juga demikian. Dan Harus pihak bank mengambil kos upah dengan kadar khidmat mereka yang sebenar.

ii) HARAM, jika Bank Pengeluar mensyaratkan faedah atau bunga hasil pinjaman yang diberikan. Kerana ia adalah Riba al-Qurudh. KECUALI JIKA PIHAK BANK PEMBERI PINJAMAN HANYA MENGAMBIL KOS KECIL YANG TETAP, HASIL KHIDMAT PEMPROSESAN YANG DIBUATNYA SAHAJA. KETIKA ITU HARUS , Demikian qarar Majma’ Fiqh Islam Sedunia pada sidangnya ketiga pada 1986 M.

iii) Jika Pemegang tiada jumlah yang mencukupi di dalam akaunnya (berlaku overdraft) atau langsung tiada sebarang akaun, maka dianggap pengeluarannya itu adalah PINJAMANnya terhadap bank. dan semua hukum pinjaman (al-Qardh) di dalam Islam adalah terpakai ketika itu. Sebagaimana hadith mauquf: ‘Kullu Qardhi Jarra Naf’an Fahuwa Riba’ Setiap pinjaman yang mensyaratkan sebarang manfaat bagi pihak pemberi pinjaman adalah RIBA.

PENUTUP

Demikian sahaja beberapa bentuk urusniaga yang terhasil dari penggunaan kad kredit. Diharap ianya dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap seluruh hukum-hakam yang berkaitan dengannya, dan diberikan kita kekuatan untuk menjauhi mana yang haram sedaya mungkin.

Rujukan :

1. Al-Bidaqah al-Bankiyah, Prof. Dr Abd Wahab Abu Sulaiman, Dar al-Qalam, Dimasqh , cet 1, 1998 m .

2. Qadhaya Fiqhiyyah Mu’asiroh Fil Mal wal iqtisod, Prof. Dr Nazih Kamal Hammad, Dar al-Qalam, Dimasqh, cet 1, 2001 M.

3. Bidaqah al-I’timan min Manzur Islami, Prof. Dr Abd Fatah Idris, Cet 1, 2001 M

4. The Law Relating to Credit Cards, Jones , Sally A , London, 1989

5. Majalah Majma Fiqh Islami , Bil 3 dan 8 , Sidang 1, 3 dan 9

6. Al-Fatawa al-Hindiyyah, cet. al-Amiriyyah , Bulaq, 1310 H

7. Al-Fatawa al-Bazaziyyah , cet. al-Amiriyyah , Bulaq, 1310 H

8. Bitoqah al-I’timan, Al-Syeikh Dr Abd Satar Abu Ghuddah

9. Al-Mabsut , Imam As-Sarakhasi, cet. as-Sa’adah, Mesir, 1324 H

10. Hawl Jawaz Ilzam al-Mumatil bita’wid lid Dain, Majalah Dirasat Iqtisodiyaah Islamiyah, jil 3 , Bil 2, 1996M.

Sumber: http://www.zaharuddin.net dengan sedikit suntingan.

Riba

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Allah berfirman :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya”. (Surah Ali ‘Imran, Ayat 130)

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: “Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 275)

Mereka menghalalkan riba, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t. Pada hari kiamat ketika Allah s.w.t membangkitkan semua manusia, mereka akan bergegas keluar, kecuali orang-orang yang memakan riba. Orang-orang yang memakan riba akan berdiri lalu jatuh tersungkur dan begitulah seterusnya. Ini adalah kerana harta riba yang mereka makan akan membiak dalam perut mereka dan akan memberatkan mereka pada hari kiamat. Setiap kali mereka bangun, mereka akan jatuh tersungkur. Mereka ingin bergerak seperti orang lain, namun tidak mampu melakukannya.

Qatadah berkata, “Sesungguhnya orang yang makan riba itu akan dibangkitkan dalam keadaan gila pada hari kiamat. Itu merupakan tanda yang ada pada mereka yang dapat disaksikan oleh semua manusia”. [1]

Dalam riwayat yang lain Nabi s.a.w bersabda, “Ketika aku dimi’rajkan aku mendengar suara guruh dan halilintar di atasku, di langit tingkat ke tujuh. Aku melihat ramai orang, perut mereka di hadapan seperti rumah yang dipenuhi oleh ular dan kala jengking dan dapat dilihat di sebalik perut mereka. Lalu aku bertanya, “Wahai Jibril, siapakah mereka itu?”. “Merekalah orang-orang yang memakan harta riba”. [2]

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud dari ayahnya, “Apabila zina dan riba telah merebak di suatu kampung maka sesungguhnya Allah telah mengizinkan kebinasaan baginya”.[3]

Secara marfu’, Umar r.a meriwayatkan, Apabila manusia telah menjadi bakhil terhadap dinar dan dirham, berjual beli dengan ‘inah (riba), mengikuti ekor-ekor lembu (sibuk dengan urusan penternakan) dan meninggalkan jihad fi sabilillah, nescaya Allah akan menimpakan bala’ yang tidak akan diangkat sampai mereka kembali kepada ajaran agama mereka”. [4]

Diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, “Tidaklah riba itu kelihatan terang-terangan dalam satu masyarakat kecuali kelihatan terang-terangan pula penyakit gila. Tidaklah zina itu merebak di dalam satu masyarakat kecuali merebak pula kematian. Dan tidaklah suatu kaum itu mengurangi sukatan serta timbangan kecuali Allah akan menahan turunnya hujan bagi mereka”. [5]

Sebuah hadith yang panjang disebutkan bahawa, “Sesungguhnya orang yang makan hasil riba itu akan diazab dengan benang di sungai merah bagai darah sejak dia mati sampai hari kiamat kelak. Mereka dilontar dengan batu-batan iaitu merupakan harta haram yang telah mereka kumpulkan di dunia dulu dengan susah payah. Mereka juga akan dilontar dengan batu-batan dari api sebagaimana mereka telah menelan barang haram yang telah mereka kumpulkan di dunia dulu. Itulah azab bagi mereka di alam barzakh sebelum datangnya hari kiamat, dan ditambah lagi dengan laknat dari Allah”.

Dalam sebuah hadith sahih Rasulullah s.a.w bersabda, “Empat golongan, Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke dalam syurga dan tidak dapat merasakan kenikmatannya. Mereka adalah orang yang terus-menerus minum arak, orang yang memakan riba, orang yang memakan harta anak yatim dan orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Kecuali jika mereka bertaubat”. [6]

Diriwayatkan bahawa mereka yang memakan riba akan dikumpulkan di padang Mahsyar nanti dalam rupa anjing dan babi, disebabkan tipu daya mereka untuk memakan hasil riba, sebagaimana ditukar rupa “ashhabus sabti” (orang-orang Yahudi). Mereka merancang dengan tipu daya supaya dapat menangkap ikan yang telah dilarang oleh Allah pada hari Sabtu. Mereka membuat empangan-empangan kecil agar ikan masuk ke dalamnya pada hari Sabtu dan mereka menangkapnya pada hari Ahad. Ketika itulah Allah menukar rupa mereka menjadi rupa kera dan babi. Nah, begitu juga akibatnya dengan orang-orang yang cuba membuat tipu daya supaya dapat menikmati hasil riba. Sesungguhnya tidak ada satu tipu daya pun yang dilakukan yang tersembunyi dari Allah.

Ayyub as-Sukhtiyani berkata, “Mereka hendak menipu Allah seperti menipu kanak-kanak. Padahal sekiranya mereka melakukannya secara terang-terangan nescaya hal itu lebih ringan atas mereka”.

Rasulullah s.a.w bersabda, “Riba itu terdiri dari tujuh puluh ribu pintu, yang paling ringan adalah seperti jika seseorang menikahi ibunya, dan yang paling berat adalah jika seorang muslim mencemarkan kehormatan saudara muslimnya”. [7]

Anas r.a. berkata: Rasulullah s.a.w berkhutbah di hadapan kami. Baginda menyebut tentang riba dan menjelaskan betapa besarnya urusan riba itu. Baginda bersabda, “Satu dirham yang diperolehi (dari hasil riiba) oleh seseorang itu lebih dahsyat daripada berzina tiga puluh enam kali dalam pandangan Islam”. [8]

Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda, “Riba itu tujuh puluh (tingkatan) dosa. Yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menggauli ibunya”. Dalam riwayat yang lain, “Yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya”. [9]

Abu Bakar As-Siddiq r.a berkata, “Orang yang memberi tambahan dan yang meminta tambahan, keduanya akan masuk neraka”.

Mari memohon ‘afiyah kepada Allah s.w.t.

Pemberian Orang Yang Berhutang Kepada Orang Yang Dihutangi

Ibnu Masud r.a. berkata, “Apabila kamu memberi hutang atas seseorang lalu ia memberimu sesuatu, janganlah kamu ambil. Sebab itu termasuk riba“. [10]

Hasan al-Bashri r.a. berkata, “Apabila seseorang berhutang kepadamu, maka apa yang kamu makan dari rumahnya merupakan barang haram”.

Ini semua berdasarkan pada sabda Nabi s.a.w, Tiap-tiap pinjaman yang ditujukan untuk menghasilkan manfaat, maka itu termasuk riba”. [11]

Ibnu Mas’ud r.a berkata, “Barangsiapa memberi syafaat (rekomendasi) kepada seseorang lalu orang itu memberinya hadiah, maka itu adalah haram”. [12]

Pernyataan ini sesuai dengan sabda Nabi s.a.w:

“Barangsiapa memberi syafaat kepada seseorang lalu orang itu memberinya hadiah dan diterimanya, maka ia telah memasuki pintu yang besar dari antara pintu-pintu riba”. [13]

Marilah memohon ampunan dan ‘afiyah dalam urusan agama, dunia, dan akhirat kepada Allah.

NOTA KAKI

1. Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (2/102), para perawinya tsiqah.

2. Diriwayatkan oleh Ahmad dan sanadnya lemah

3. Diriwayatkan oleh Ahmad (1/393,394,402), Abu Daud (3333), At-Tirmizi (1206), Ibnu Majah (2277), Abu Ya’la (4960). Ibnu Hibban (4410) dari Ibnu Mas’ud secara marfu’ dengan lafaz “Ma zhahara min qaumin Az-zina war Riba” – Al-Hadith. Dihasankan oleh Asy-Syaikh dalam “Sahih Al-Jami’ ” (5634). Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan Al-Hakim (2/37) dan Al-Baihaqi Asy-Syu’ab (5033), (5143) dan dihasankan oleh Asy-Syaikh.

4. Diriwayatkan oleh Ahmad (2/42,84), Ath-Thabrani “Al-Kabir” (13583,13585), Abu Ya’la (5633), Abu Daud (3462), Ab Nu’aim (1/313) dan Al-Baihaqi “Syu’ab” (3920) dari Ibnu Umar dan disahihkan oleh Asy-Syaikh dalam “Sahih Al-Jami’ ” (675)

5. Hadith ini memiliki banyak penguat.

6. Telah disebutkan sebelum ini dan hadith Samurah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain-lain.

7. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2275), Al-Hakim (2/3), Abu Nu’aim dalam Akhbar Ashbahan (2/61) dan Al-Baihaqi Asy-Syu’ab (5131) dari Ibnu Mas’ud dengan lafaz: “Riba itu ada tujuh puluh tiga pintu”. Dan disahihkan oleh Asy-Syaikh dalam “Ash-Sahih” (3539). Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (5132), Al-Uqaili (2/258) dan Ibnu Adi (5/1913) dari Abu Hurairah dengan lafaz “Riba itu ada tujuh puluh pintu”. Lihat “Ash-Sahih” (1871) dan lafaz dari penulis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (5133), Al-Uqaili (2/257) dan Ibnu Adi (5/1913) dan dikuatkan oleh riwayat sebelumnya.

8. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “Asy-Syu’ab” (5135), Ibnu Adi (4/1548), Ibnu Abi Dunya dalam “Ash-Shamtu” (175) dan Ibnul Jauzi dalam “Al-Maudhu’at” (2/245) dari Anas dengn lafaz “innar rajula yushibu minar riba a’zhamu ‘indallahi minal Khathi’ah” – al-Hadith. Dan diriwayatkan oleh Ahmad (5/225), Ath-Thabrani (2703) dalam “Al-Ausath” dan Ad-Daruquthni (3/16) dari Abdullah bin Hanzhalah dengan lafaz “dirhamun mim riba ya’kuluhur rajulu wa huwa ya’lamu asyddu ‘indallahi min sittah wa tsalaatsina zaniyyah”. Dan disahihkan oleh Asy-Syaikh dalam “Ash-Shahihah” (1033) dan “Ash-Shahih” (3375). Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam “Asy-Syu’ab” (5130) dan Abu Nu’aim dalam “Akhbar Ashbahan” (1/234) dari Ibnu Abbas seperti itu.

9. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2274) dan Al-Baihaqi “Asy-Syu’ab” (5134) dari Abu Hurairah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh dalam “Ash-Sahih” (3541)

10. Diriwayatkan seperti itu oleh Abdur Razzaq dalam “Al-Mushannat” (14654,14655) dari Ibnu Umar dan sanadnya sahih.

11. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (5/350) dari Fadhalah bin Ubaid secara mauquf dalam sanadnya terdapat perawi majhul. Dan diriwayatkan oleh Al-Baghawi secara marfu’ dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ia dha’if. Lihat semula “Al-Irwa’ ” (1398). Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (5/350) dari Ibnu Abbas seperti itu dan sanadnya sahih. Dan dari Ubai bin Ka’ab, Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas: Sanadnya sahih sebgaimana ucapan Asy-Syaikh dalam Al-Irwa (1397)

12. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq (14664) dan Al-Baihaqi (10/139)

13. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/261), Abu Daud (3524), Ath-Thabrani “Al-Kabir” (7853,7928) dari Abu Umamah dan dihasankan oleh Asy-Syaikh dalam “Sahih Al-Jami’ ” (6316).

[Petikan dan saringan dari kitab “Dosa-dosa Besar” karya Imam Az-Zahabi]

Dahsyatnya Dosa Riba

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

DR ZAHARUDDIN ABD RAHMAN

( http://www.zaharuddin.net/ )

Tidak dinafikan, sudah diketahui umum, syirik adalah dosa terbesar di dalam Islam. Ia disebutkan dengan jelas dari ayat

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Ertinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan barangsiapa yang mensyirikkan-Nya, dan (Allah) akan boleh mengampunkan dosa-dosa yang lebih rendah dari syirik”.

Namun, setelah memikirkan berkali-kali baris-baris ayat di bawah, saya tidak boleh menunggu lagi kecuali mesti dengan segera menghebahkannya kepada sekalian umat berkenaan betapa dahsyatnya hukuman bagi kesalahan ini.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Ertinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: “Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba”. Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya”. ( Surah Al-Baqarah, Ayat  275 )

Itulah kengerian hukuman Allah s.w.t. terhadap satu dosa selain syirik. Itulah pengamal riba setelah pengharamannya. Cuba kita sama-sama perhatikan penutup  ayat di atas

وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Ertinya : “Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan lafaz ini menyebut :-

ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله عنه فقد استوجب العقوبة

Ertinya: Lafaz “barangsiapa mengulangi” ertinya kembali terlibat dengan riba hingga terjebak dalamnya walalupun setelah datangnya hukum larangan Allah darinya, hasilnya wajiblah bagi mereka hukuman keras”. (Tafsir Al-Quran Al-‘Azim, 1/328)

Berdasarkan dalil-dalil hadith, para ulama’ membuat kesimpulan bahawa setiap umat Islam yang mengucap dua kalimah syahadah, walaupun sebanyak mana dosa yang dilakukan di atas dunia, mereka akan dihumbankan ke dalam neraka, terkurung di dalamnya untuk satu tempoh yang layak bagi dosa mereka, kemudian mereka akan dikeluarkan darinya dengan syafaat Nabi Muhammad s.a.w dalam keadaan mati, kemudian ditempatkan di dalam sungai kehidupan, lalu hiduplah kembali. Semua ini dicatatkan dalam hadith. (Syarah Sahih Muslim, An-Nawawi, 3/36)

RIBA DAN HUKUMANNYA

Riba adalah ‘ziyadah’ atau ‘increment’ atau ‘excess’ pada  perkara tertentu lebih menjurus kepada suatu bentuk lebih yang tidak halal (illegal excess) yang berlaku pada sesuatu jenis kontrak:-

1)      Bayaran Pinjaman Yang Bertambah

Contoh: Beri RM1,000, minta bayar balik sebanyak RM1,100, maka RM100 adalah riba sama ada peminjam rasa tertindas atau tidak rasa tertindas.

Contoh paling popular zaman ini adalah pinjaman wang dengan bank konvensional untuk membeli rumah, pinjaman peribadi, pinjaman modal atau juga pinjaman kereta iaitu pinjaman sebanyak RM100,000, 10 % bayar deposit dan 90% lagi dari ‘loan’ bank konvensional. Bank kovensional beri pinjam RM100,000 yang perlu dibayar dalam jangkamasa 5 tahun dengan pertambahan interest iaitu 4%. Maka 4% itu adalah RIBA. Ada yang menggunakan hujah inflasi bagi menerima interest 4% dengan mengatakan harga RM1 pada tahun 2000 adalah berlainan dengan harga RM1 dalam tahun 2012. HUJAH INFLASI TIDAK DITERIMA DI DALAM ISLAM untuk menghalalkan perbezaan atas nama “interest”.

2)      Penalti Tambahan Akibat Lewat Bayar

Contoh: Perlu bayar RM2,000 dalam masa 5 bulan, si penghutang tidak dapat membayar dalam jangkamasa tersebut,  lalu si pemberi hutang beri tangguh dengan dikenakan syarat dari  RM2,000 menjadi RM2,050 kerana kelewatan membayar. Tambahan RM50 itu adalah riba.

3)      Riba dalam pertukaran barang dengan barang

Ini dinamakan sebagai barangan ribawi, terdapat 6 jenis barang yang disebut oleh Baginda Nabi s.a.w iaitu emas, perak, gandum, barli, kurma dan garam. Ulama’ bersetuju bahawa emas dan perak mewakili matawang yang punyai nilai yang diiktiraf, manakala empat lagi item adalah barang makanan ruji yang tahan disimpan.

Contoh: Tukar emas lama iaitu 2g dengan emas baru 3g. Jika ada pertambahan atau pengurangan maka ianya adalah riba

riba jadual

Imam An-Nawawi berkata : “Telah ijma’ seluruh ulama’ Islam tentang pengharaman riba dan ianya termasuk dalam kategori dosa besar, dan dikatakan juga riba diharamkan oleh semua agama; antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Mawardi”. (Rujuk Al-Majmu’, 9/391 )

Adalah menjadi fenomena yang amat malang bagi umat Islam, apabila mereka amat leka dan tidak ambil endah tentang besarnya dosa riba. Justeru di sini, saya sertakan beberapa nas al-Quran dan al-Hadith yang menerangkan perihal besarnya dosa riba.

3Pemakan dan Pemberi Riba Perangi Allah s.w.t dan Rasulullah s.a.w.

Firman Allah s.w.t:

Ertinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba itu), maka ketahuilah kamu: akan adanya peperangan dari Allah dan RasulNya, (akibatnya kamu tidak menemui selamat). Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah pokok asal harta kamu. (Dengan yang demikian) kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 278 & 279)

Dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa sesiapa yang enggan dan masih berdegil untuk meninggalkan saki baki riba dalam kehidupannya dengan sengaja, maka ia akan berada dalam posisi peperangan dengan Allah s.w.t dan Rasul-Nya.

Zahir ayat ini juga membayangkan peperangan itu juga berlaku sejak di dunia lagi. Amat malanglah bagi seseorang dan pemimpin yang kurang mengambil endah akan hal ini.

Ibnu Abbas r.a. diriwayatkan berkata :

Ertinya : “Akan dikatakan kepada pemakan riba di hari kiamat: Ambillah senjata kamu untuk berperang dengan Allah s.w.t.”.  (Jami al-Bayan ‘An Takwil Ayyi Al-Quran, At-Tabari, 3/68 ; Ad-Durru Al-Manthur, As-Suyuti, 3/366).

Berkatalah Abu Hanifah rahimallah pula: “Inilah ayat di dalam Al-Quran yang paling menakutkan”. (Rujuk At-Tabari, Hamisyh An-Naisaburi, 4/73).

Imam Malik Bin Anas rahimallah pula berkata:

Ertinya: “Telahku membuka lembaran-lembaran Kitab Allah dan Sunnah Nabi s.a.w dan tidak ku dapati (dosa) yang lebih buruk dari riba, kerana Allah s.w.t. di dalamnya mengistiharkan atau mengizinkan perang (kepada pemakan riba)”.

4. Kehilangan Berkat Harta dan Kehidupan.

Allah s.w.t berfirman:

Ertinya: “Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Ia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 276)

Kehilangan berkat itu akan berlaku di dunia dan di akhirat:-

 • Di Dunia: Bentuk-bentuk kehilangan berkat harta orang terlibat dengan riba adalah dengan mudah hilang dan habisnya harta dari pemilik dalam bentuk yang tidak berfaedah, sehinggalah ia akan berasa miskin dan faqir (walaupun ia mempunyai wang yang banyak), antaranya juga harta tadi akan menjadi sebab ringannya pemilik untuk melakukan maksiat, kefasikan, dan hina di sisi Allah s.w.t, hilangnya sifat amanah, cenderung kepada rasuah, penipuan dan tamak haloba. Ia juga bakal ditimpa ujian berat yang banyak, sepert dirompak, dicuri, dikhianati dan doa orang yang terkena zalim darinya juga lebih maqbul (Az-Zawajir ‘an ‘iqtiraf  al-Kabair, Ibn Hajar al-Haithami, Dar al-Ma’rifat, Beirut, 1982 , 1/224) . Sabda Nabi s.a.w dari Ibn  Mas’ud r.a :-

Ertinya: “Sesungguhnya riba walaupun lumayan (dari sudut kuantiti) tetapi hasilnya ia akan membawa kepada sedikit dan papa”. (Hadith riwayat Ahmad, no. 3754, 1/395; Al-Hakim mengatakannya sahih, Ibn Hajar mengatakan sanadnya hasan, Fath al-Bari, 4/399).

 • Di Akhirat: Ibn Abbas r.a berkata :

Ertinya : “Tidak diterima dari pemakan riba (yang menggunakan harta riba tadi) sedekahnya, hajinya, jihadnya dan persaudaraannya”. (Al-Jami’ li Ahkamil Quran, Al-Qurtubi, 3/362; Az-Zawajir ‘An ‘Iqtiraf al-Kabair , ibid, 1/224)

5. Seperti Berzina Dengan Ibu Bapa Sendiri

Nabi s.a.w bersabda :

Ertinya : “Riba mempunyai 73 pintu, riba yang paling ringan (dosanya) seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya”. (Hadith riwayat Ibnu Majah, 2/764 ; Al-Hakim, 2/37 Al-hakim: Sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim)

6. Lebih Berat dari 36 Kali Zina.

Nabi s.a.w bersabda :

Ertinya : “Satu dirham riba  yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan ia mengetahuinya lebih buruk dari berzina sebanyak 36 kali”. (Musnad Ahmad, 2/225; Ad-Dar Qutni, halaman 295; Albani mengatakannya sahih dalam Ghayatul Maram fi Takhrij Hadith Al-Halal wal Haram lil Qaradhawi, halaman 103)

7. Salah Satu Dari Tujuh Dosa Terbesar

Ia berdasarkan hadith Nabi s.a.w:

Ertinya: “Jauhilah tujuh dosa besar, syirik, sihir, membunuh tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan peperangan (kerana takut) dan menuduh perempuan yang suci dengan zina (tanpa saksi adil)”. (Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

REDHA DALAM RIBA YANG MURAH BOLEH TAK?

“Mengapa redha dalam hal riba tidak terpakai?”, berkerut dahi pelajar saya ketika bertanya di luar kelas di sebuah IPTA.

Saya membalas :

“Kerana riba adalah satu bentuk dosa yang tergolong dalam HAK ALLAH semata-mata, justeru manusia wajib menurutinya tanpa boleh memindanya dengan redha dan rela hati mereka”.

“Sama seperti zina! Adakah zina menjadi halal apabila kedua-dua pasangan redha dan rela. Tidak sama sekali, demikian juga halnya membuka aurat, ia hak Allah dan ujian yang Allah berikan kepada manusia, bagi menilai siapa yang taat dan siapa yang derhaka”, jawab saya.

SEDARKAH?

Berhati-hatilah dan amat wajib bagi semua muslim yang meyakini ada maut untuk menjauhi riba. Kita amat bimbang, ketidakpedulian itu adalah merupakan satu keingkaran terhadap hukum haramnya. Seterusnya boleh mejatuhkan seseorang dalam kekafiran tanpa sedar hingga melayakkan seseorang itu kekal di neraka. Nabi juga tidak mempunyai peruntukan untuk memberi bantuan (syafaat) kepada golongan sebegitu. Moga kita semua dipelihara oleh Allah s.w.t.

Inilah yang diulas oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi apabila beliau menghuraikan maksud, “Orang yang kembali” dalam ayat di atas sebagai :-

فالمعنى ومن عاد إلى استحلال الربا حتى يصير كافراً

Ertinya : Maksud ayat, “Barangsiapa yang kembali” di atas adalah bermakna mereka kembali menghalalkan riba sehingga mereka itu jadi kafir. ( Tafsir Al-Kabir, 7/82)

Akhirnya, alasan sibuk, malas, belum sampai seru, nanti, mahal sikit, leceh proses, belum ada masa dan pelbagai lagi alasan orang di zaman ini yang enggan berubah dari pinjaman rumah riba, kereta riba, kad kredit riba, akaun simpanan riba, insuran riba, skim riba, pelaburan riba, TIDAK WAJAR SAMA SEKALI wujud dalam hati individu yang bernama MUKMIN MUSLIM.

Sumber – http://www.zaharuddin.net/senarai-lengkap-artikel/3/1042-dahsyatnya-dosa-riba.html

Bacaan Lanjut – https://darulkautsarpemurniansyariat.wordpress.com/2019/07/14/nota-ringkas-4-riba-umat-kita-sudah-terbius-kronik-2/

Berjudi

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Allah s.w.t berfirman, “Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu di dalam khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan solat; Oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil)? (Surah Al-Maidah, Ayat 90 & 91).

“Maisir” adalah judi dalam segala bentuk; baik ianya berupa dadu, telur, kerikil dan lain-lain. Ia termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil (tidak benar), yang dilarang oleh Allah s.w.t dalam firmannya:

“Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 188)

Juga termasuk di dalam sabda nabi s.a.w yang berbunyi:

“Sesungguhnya orang-orang yang berusaha mendapatkan harta Allah tanpa hak, bagi mereka disediakan neraka pada hari kiamat”. [1]

Di dalam Sahih al-Bukhari disebutkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

Barangsiapa berkata kepada saudaranya, “Kemarilah, ayuh kita bertaruh!”, maka hendaklah dia bersedekah. [2]

Jika sekadar mengajak saja mesti membayar kaffarah atau shadaqah, bagaimana pula dengan melakukannya?!

“Tiap-tiap orang itu akan mati dalam keadaan seperti apa yang biasa ia lakukan, dan akan dibangkitkan dalam keadaan seperti saat ia mati”. [3]

Marilah kita memohon kepada Allah Yang Maha Memberi semoga Dia mewafatkan kita sebagai orang-orang Islam dengan anugerahnya bukan sebagai orang yang menggantinya, merubahnya, tersesat dan bukan pula berpaling. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah.

NOTA KAKI

1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3118) dari Khaulah Al-Anshariyah

2. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4860,6301), Muslim (1647), At-Tirmizi (1545), An-Nasa’ie (7/7) dan Ahmad (2/309) dari Abu Hurairah.

3. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/331,366), Muslim (2878), Ath-Thahawi Musykil (255), Al-Hakim (2/452) dan Ibnu Hibban (7319) dari Jabir.

[Petikan dan saringan dari kitab “Dosa-dosa Besar” karya Imam Az-Zahabi]

MENYERTAI POLISI INSURAN KONVENSIONAL: HALAL ATAU HARAM? FATWA DAN ULASAN DARI JAKIM

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Abdul Muhaimin Mahmood

Mencari sesuatu yang halal untuk dimakan atau digunakan dalam kehidupan seharian adalah merupakan suatu kewajipan yang difardhukan oleh Allah s.w.t ke atas setiap muslim, kerana mengambil yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat termakbulnya doa dan diterima amal ibadah, sebagaimana memakan yang haram boleh menghalang doa dan ibadah dari diterima oleh Allah s.w.t. Rasulullah s.a.w bersabda;

Maksudnya: Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah s.a.w, bersabda, “Mencari yang halal adalah suatu kewajipan ke atas setiap Muslim”. Diriwayatkan oleh al-Thabarani dengan sanad yang baik (hasan).

Merujuk kepada persoalan hukum insuran konvensional, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MJFK) telahpun memutuskan hukum berkaitan dengannya dalam beberapa siri persidangan yang membahaskan status insurans konvensional.

Secara umummya semua jenis insurans konvensional sama ada insurans nyawa, insurans am serta mempromosikannya  adalah haram. Berikut dilampirkan keputusan-keputusan muzakarah berhubung insurans konvensional:

Hukum insurans nyawa.

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-16 yang bersidang pada 15-16 Feb 1979 telah membincangkan mengenai insurans. Persidangan telah memutuskan bahawa insuran nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan syarikat insuran yang ada pada hari ini adalah haram dan sebagai satu muamalah yang fasad kerana aqadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam iaitu:

 • Mengandungi gharar (ketidak-tentuan).
 • Mengandungi unsur judi.
 • Mengandungi muamalah riba

Hukum insurans am

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke 80 yang bersidang pada 1-3 Februari 2008 telah membincangkan Kajian Hukum Insuran Am. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum ke atas Insurans Am adalah tidak diharuskan oleh Islam.

Hukum mempromosikan produk insurans konvensional.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke 89 yang bersidang pada 14-16 Disember 2009 telah membincangkan Hukum Mempromosikan Produk insurans konvensional Menurut Perspektif syariah.

Muzakarah berpandangan bahawa sistem takaful berlandaskan syariah sedang pesat berkembang dan memerlukan sokongan umat Islam dalam usaha untuk memertabatkan sistem muamalat Islam. Sehubungan itu, Muzakarah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang mempromosikan produk insurans konvensional yang jelas berasaskan sistem riba.

Walau bagaimanapun, pendapatan atau komisyen yang diterima dalam proses transisi dari sistem konvensional kepada takaful adalah dimaafkan.

Selain dari status hukum insurans nyawa, insurans am dan hukum mempromosikan produk tersebut, muzakarah turut membincangkan tentang status pampasan polisi insurans konvensional selepas kematian pembeli polisi, pada muzakarah kali ke-94 yang bersidang pada 20-22 April 2011.

Muzakarah telah memutuskan seperti berikut:

 1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patuh syariah kerana mempunyai elemen-elemen yang bercanggah dengan prinsip teras Islam.
 2. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tidak patuh syariah.
 3. Dalam hal ini, jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategorikan sebagai harta peninggalan si mati yang perlu diagihkan secara sistem faraid. Manakala baki pampasan polisi insurans konvensional tersebut tidak boleh diwarisi oleh pihak waris secara sistem faraid serta wajib dilupuskan dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri-Negeri atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuklah golongan fakir dan miskin.
 4. Jika terdapat ahli waris pembeli polisi, contohnya isteri atau anak-anak pembeli polisi dikategorikan sebagai golongan fakir dan miskin, maka hukumnya adalah harus bagi ahli waris tersebut untuk mengambil wang pampasan polisi insurans konvensional tersebut dengan jumlah sekadar keperluan sebagai fakir dan miskin setelah disahkan oleh pihak berkuasa atau Jawatankuasa kariah kawasan berkenaan. Baki wang pampasan polisi tersebut perlulah dilupuskan mengikut cara yang telah dinyatakan dalam perkara 3 di atas.

Berdasarkan keputusan-keputusan yang disebutkan di atas, jelas menerangkan tentang status hukum bagi insurans konvensional. Justeru, umat Islam sewajarnya meninggalkan produk-produk konvensional yang telah diharamkan oleh Allah s.w.t.

Sebagai alternatif kepada produk-produk konvensional tersebut, umat Islam hendaklah mengambil produk-produk takaful yang patuh syariah yang menawarkan pelbagai jenis perlindungan secara Islam.

Dewasa ini tiada lagi alasan darurat yang mendesak umat Islam untuk tidak mengambil dan menggunakan produk-produk perlindungan berasaskan takaful yang patuh syariah. Bahkan menjadi kewajipan pada mereka untuk mendokong produk-produk berasaskan takaful, sebagai menggantikan produk-produk konvensional yang diharamkan dalam Islam.

Sekarang ini pengguna boleh memilih syarikat-syarikat pengendali takaful patuh syariah, yang telah diberikan lesen oleh Bank Negara Malaysia (BNM).