Kefardhuan Haji

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

KEFARDHUAN HAJI

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1. [Sesi 1 – 12:50 ] – Maksud, “Manasik”
2. [ Sesi 1 – 15:06 ] – Kefardhuan haji
3. [ Sesi 1 – 17:56 ] – Khilaf ulama’ tentang bilakah turunnya perintah fardhu haji
4. [Sesi 1 – 31:01 ] – Perbezaan pendapat antara Imam as-Syafie dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkenaan orang yang melakukan haji kemudian dia murtad, adakah perlu melaksanakan semula hajinya?
5. [Sesi 3 – 2:13] – Menyewa binatang (kenderaan) untuk melakukan Ibadat haji

6. [Sesi 3 – 30:39 – Bab – Kanak-kanak mengerjakan haji

7. [Sesi 3 – 43:24 ] – Ulama’ berbeza pendapat tentang fardhu haji ke atas kanak-kanak

8. [ Sesi 3 – 48:13] – Khilaf tentang pahala haji kanak-kanak sama ada dapat kepada dua ibu bapanya atau kepada kanak-kanak tersebut

Advertisement

Perkara-perkara Yang Dilarang Dan Diharuskan Dalam Haji

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

PERKARA-PERKARA YANG DILARANG DAN DIHARUSKAN DALAM HAJI

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1. [ Sesi 2 – 11:20 ] – Perempuan mengerjakan haji tanpa mahram
2. [ Sesi 2 – 37:53 ] – Maksud, “Tidak ada sorurah dalam Islam” [Tidak ada ajaran supaya meninggalkan ibadat haji (Ibadat Haji adalah tuntutan dalam Islam)]”
3. [ Sesi 2 – 49:35 ] – Keharusan berniaga sewaktu dalam perjalanan untuk mengerjakan haji
4. [ Sesi 2 – 55:07] – Bersegera dalam melaksanakan ibadah haji
5. [ Sesi 3 – 06:00 ] – Menyewakan binatang atau kenderaan kepada orang yang mahu melakukan haji
6. [ Sesi 3 – 14:01 ] – Berjual beli ketika berihram

Berkenaan Ihram Dan Hadyu (BINATANG KORBAN)

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

BERKENAAN IHRAM DAN HADYU (BINATANG KORBAN)

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1. [ Sesi 4 – 07:46 ] – Tempat dan masa yang ditentukan untuk memulakan kerja haji dan umrah
2. [ Sesi 4 – 13:08 ] – Nabi s.a.w menentukan tempat-tempat untuk memulakan pakai ihram bagi orang yang mengerjakan haji dan umrah
3. [ Sesi 4 – 43:48 ] – Perempuan yang berhaidh boleh “berihlal haji” (memakai ihram) untuk mengerjakan ibadat haji
4. [ Sesi 4 – 52:57 ] – Keharusan memakai wangian ketika hendak pakai ihram
5. [ Sesi 4 – 59:52 ] – Memakai “talbid” (sesuatu yang mengemaskan rambut)
6. [ Sesi 5 – 13:22 ] – “Hadyu” (binatang korban)
7. [ Sesi 5 – 43:22 ] – Lembu sebagai hadyu (binatang korban)
8. [ Sesi 5 – 49:59 ] – Merungkai kemusykilan berkenaan Nabi s.a.w mengorbankan seekor lembu untuk 9 isteri Baginda
9. [ Sesi 5 – 57:35 ] – Boleh melakukan korban bagi pihak orang lain
10. [ Sesi 6 – 11:30 ] – Membuat “isy’ar” (tanda) pada binatang yang mahu dikorbankan
11. [ Sesi 6 – 13:13 ] – Khilaf ulama’ berkenaan hukum isy’ar
12. [ Sesi 6 – 20:46 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Apakah maksud Nabi s.a.w bersembahyang Zohor di Zul Hulaifah pada hari kedua?
13. [ Sesi 6 – 22:22 ] – Nabi s.a.w minta supaya dibawa untanya kemudian ditoreh untanya di sebelah kanan
14. [ Sesi 6 – 27:40 ] – Khilaf tentang Nabi s.a.w melakukan sama ada Haji Qiran atau Haji Tamattu’
15. [ Sesi 6 – 39:38] – Adakah boleh menukarkan binatang korban selepas diniatkan?
16. [ Sesi 6 – 53:34] – Keharusan menaiki unta yang dihantar untuk dijadikan korban
17. [ Sesi 6 – 57:34] – Komentar Imam al-Syaukani berkenaan hukum menaiki unta yang dihantar untuk diljadikan korban
18. [ Sesi 7 – 14:38 ] – Binatang korban apabila hampir binasa atau kepenatan yang amat sangat sebelum sampai di Tanah Haram
19. [ Sesi 7 – 38:58 ] – (SELINGAN) Hari yang paling dibesarkan oleh Allah adalah Hari Raya Haji
20. [ Sesi 7 – 57:26 ] – Cara sembelihan unta
21. [ Sesi 7 – 01:06:05 ] – Cara Nabi s.a.w melakukan sembelihan unta
22. [ Sesi 8 – 11:53 ] – Waktu pakai Ihram
23. [ Sesi 8 – 15:04 ] – Khilaf di kalangan ulama’ tentang jenis haji yang dilakukan oleh Nabi s.a.w
24. [ Sesi 8 – 31:54 ] – Perkara-perkara yang digalakkan bagi orang yang hendak berihram supaya melakukannya
25. [ Sesi 8 – 41:12 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Bahagian bucu (sudut) Ka’abah yang disentuh oleh Nabi s.a.w ketika tawaf
26. [ Sesi 8 – 54:40 ] – Nabi s.a.w melarang celupan kuning (kerana menyerupai pakaian rasmi agama lain pada masa itu)
27. [ Sesi 8 – 57:05 ] – Nabi s.a.w berihlal (memakai ihram) di tempat dan masanya
28. [ Sesi 8 – 01:07:17 ] – Membuat syarat ketika melakukan ibadah haji

Jenis-Jenis Haji

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

JENIS-JENIS HAJI

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1. [Sesi 9 – 18:00] – Haji Ifrad
2. [Sesi 9 – 18:48] – Khilaf tentang jenis haji yang mana yang lebih afdhal
3. [Sesi 9 – 54:47] – Fahaman lama Jahiliah, menganggap melakukan umrah pada musim haji adalah kesalahan besar
4. [Sesi 9 – 01:06:43] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Berkenaan ‘Aisyah r.ha. tidak didatangi haidh
5. [Sesi 9 – 01:11:30] – Orang yang berihlal (Memakai ihram) Haji Ifrad dan Haji Qiran tidak boleh membuka ihramnya sebelum hari Nahar (Hari Nahar ialah pada 10hb Zulhijjah, Hari Eidul Adha)
6. [Sesi 10 – 05:15] – Melakukan Haji Ifrad
7. [Sesi 10 – 20:33] – Khilaf ulama’ berkenaan jenis haji yang dilakukan oleh ‘Aisyah r.ha.
8. [Sesi 10 – 43:50] – Menukar haji kepada umrah
9. [Sesi 11 – 11:45] – (Sambungan) Haji Ifrad
10. [Sesi 11 – 51:03] – (SELINGAN) Bulan dan hari dalam Islam bermula dari malam
11. [Sesi 11 – 56:44] – (SELINGAN) Antara sebab berlakunya perbezaan pada riwayat
12. [Sesi 11 – 58:00] – (SELINGAN) Sebahagian ilmu perlu berguru
13. [Sesi 11 – 01:02:11] – Hadith riwayat Jabir adalah yang paling baik berkenaan haji
14. [Sesi 12 – 06:33] – (Sambungan) Haji ifrad
15. [Sesi 12 – 13:55] – Maksud hari Nahar
16. [Sesi 12 – 14:44] – Tawaf dan sa’i bagi Haji Tamattu’, Haji Ifrad dan Haji Qiran
17. [Sesi 12 – 28:25] – Khilaf ulama’ berkenaan jenis haji yang dilakukan oleh Nabi s.a.w
18. [Sesi 12 – 46:15] – (SELINGAN) Wahyu selain al-Qur’an
19. [Sesi 12 – 50:25] – (SELINGAN) Nabi s.a.w. tidak mengetahui perkara ghaib kecuali apa yang diberitahu oleh Allah
20. [Sesi 12 – 55:05] – (SELINGAN) Maksud “mubalaghat” dalam sesebuah cerita
21. [Sesi 12 – 57:17] – Seseorang men”ta’liq” (gantungkan) ihlalnya dengan ihlal orang lain
22. [Sesi 12 – 01:07:43] – Maksud, “Umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat”
23. [Sesi 12 – 01:13:00] – Dalil bagi yang berpendapat Nabi s.a.w melakukan Haji Tamattu’
24. [Sesi 13 – 04:30] – (Sambungan) Haji Ifrad
25. [Sesi 13 – 18:00] – Ibnu Abbas berpendapat tidak ada haji Qiran
26. [Sesi 14 – 16:38] – Haji Qiran
27. [Sesi 14 – 45:30] – Membuka ihram setelah umrah
28. [Sesi 14 – 01:04:10] – Haji Qiran menepati sunnah Nabi s.a.w menurut Umar r.a.
29. [Sesi 14 – 01:10:00] – Pendapat Saidina Umar r.a. tentang Haji Qiran
30. [Sesi 14 – 01:17:21] – Perintah kepada Nabi s.a.w supaya bersolat di Wadi ‘Aqiq.
31. [Sesi 15 – 03:57] – Maksud, “Allah memasukkan umrah ke dalam haji”
32. [Sesi 15 – 33:03] – “Ihlal” (memakai ihram) umrah
33. [Sesi 15 – 46:16] – Haji Qiran turut dipanggil Tamattu’
34. [Sesi 15 – 01:02:03] – Khilaf ulama’ berkenaan berpuasa bagi orang yang tidak mempunyai binatang korban
35. [Sesi 15 – 01:14:10] – Sunnah mengucup atau isyarat kepada Hajaratul Aswad sebagai ingatan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Adam a.s.
36. [Sesi 15 – 01:21:26] – Dalil yang menunjukkan Nabi s.a.w melakukan haji Tamattu’
37. [Sesi 15 – 01:26:35] – “Fasakh” (tukar) haji kepada umrah hanya khusus kepada para Sahabat sahaja
38. [Sesi 16 – 07:46] – Seseorang mengerjakan haji untuk orang lain
39. [Sesi 16 – 25:14] – Khilaf ulama’ berkenaan orang tua yang tidak mampu berada di atas kenderaan, namun dia seorang yang berharta
40. [Sesi 16 – 42:02] – Melakukan haji untuk adik-beradik
41. [Sesi 16 – 45:07] – Khilaf ulama’ berkenaan orang yang belum melakukan haji mahu melakukan haji untuk orang lain
42. [Sesi 16 – 58:08] – (SELINGAN) Tiga jenis ibadah dalam Islam

Talbiyah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

TALBIYAH

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1. [Sesi 16 – 01:03:11 ] – Cara mengucapkan “talbiyah”
2. [Sesi 16 – 01:19:46 ] – Hukum talbiyah
3. [Sesi 16 – 01:28:53 ] – Mengangkat suara ketika bertalbiyah
4. [Sesi 17 – 08:32 ] – Had terakhir bertalbiyah bagi orang yang melakukan haji
5. [Sesi 17 – 18:43 ] – Nabi s.a.w bertalbiyah hingga hari Arafah
6. [Sesi 17 – 21:18 ] – Had terakhir bertalbiyah bagi orang yang melakukan umrah

Perkara-Perkara Yang Diharuskan Dan Dilarang Sewaktu Ihram

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

PERKARA-PERKARA YANG DIHARUSKAN DAN DILARANG SEWAKTU IHRAM

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1. [Sesi 17 – 39:11] – Harus orang yang berihram mendisiplinkan hambanya
2. [Sesi 17 – 49:57] – Orang yang berihram dalam pakaiannya

3.  [Sesi 17 – 01:14:15] – Harus melalukan pakaian ke atas kepala ketika membuka pakaian

4.  [Sesi 17 – 01:16:00] – Membasuh kesan bau-bauan

5. [Sesi 17 – 01:20:41] – Menginaikan rambut dan janggut sewaktu berihram

6. [Sesi 18 – 08:37] – Sesuatu yang diharuskan kepada orang yang berihram memakainya

7. [Sesi 18 – 35:52] – Pakaian yang dilarang kepada orang perempuan yang berihram memakainya

8. [Sesi 18 – 40:27] – Memakai “burnus” (baju yang mempunyai penutup kepala)

9. [Sesi 18 – 42:27] – Hukum memakai seluar bagi yang tidak memiliki kain dan khuf bagi yang tidak memiliki kasut

10. [Sesi 18 – 48:25] – Perempuan memakai bedak seketika sebelum berihram

11. [Sesi 18 – 52:07] – Perempuan dibenarkan memakai khuf yang menutupi buku lali

12. [Sesi 18 – 58:11] – Orang berihram sambil membawa senjata

13. [Sesi 18 – 01:02:20] – Perempuan berihram menutup muka

14. [Sesi 19 – 11:17] – Orang yang berihram hendak berteduh

15. [Sesi 19 – 27:11] – Orang yang berihram berbekam

16. [Sesi 19 – 38:48] – Orang yang berihram bercelak

17. [Sesi 19 – 49:27] – Orang yang berihram mandi

18. [Sesi 19 – 57:17] – Khilaf dalam kalangan Sahabat berkenaan orang yang berihram mandi

19. [Sesi 20 – 05:26] – Orang yang berihram berkahwin

20. [Sesi 20 – 16:24] – Khilaf ulama’ berkenaan keharusan orang berihram berkahwin

21. [Sesi 20 – 01:25:35] – Kesimpulan berkenaan keharusan orang yang berihram berkahwin

22. [Sesi 21 – 09:55] – Binatang-binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang berihram

23. [Sesi 21 – 18:10] – Maksud “ghurab”

24. [Sesi 21 – 29:05] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Pembahagian binatang buruan darat di sisi mazhab Hanafi

25. [Sesi 21 – 33:30] – Khilaf ulama’ berkenaan membunuh anjing yang tidak ganas

26. [Sesi 21 – 39:39] – Maksud “fuwaisiq” (binatang kecil yang jahat)

27. [Sesi 21 – 44:22] – Daging binatang buruan untuk orang yang berihram

28. [Sesi 22 –  08:27] – Bab – Belalang untuk orang yang berihram

29. [Sesi 22 – 41:41] – Khilaf tentang belalang

30. [Sesi 22 – 45:35] –  Bab – Tentang fidyah

31. [Sesi 23 – 02:01] – (sambungan) Fidyah

32. [Sesi 23 – 05:35] – Hadith yang menjadi nas tentang adanya pilihan dalam membayar fidyah 

33. Sesi 23 – 06:37] – Khilaf ulama berkenaan  3 gantang makanan adalah untuk semua jenis makanan atau hanya untuk gandum (iaitu lain jenis makanan, lain pula sukatannya yang menyamai 3 gantang gandum)

34. [Sesi 23 – 49:59] – Keadaan terhalang atau tertahan daripada menunaikan ibadah haji atau umrah

35. [Sesi 23 – 52:52] – Ulama’ berbeza pendapat berkenaan maksud “ihsor” (terhalang untuk melakukan haji)

36. [Sesi 24 – 06:57] – Patah kaki atau tempang sewaktu haji

37. [Sesi 24 – 46:56] – (SELINGAN) Hadith berkenaan dengan emas dan perak di akhir zaman

 

 

Tawaf Di Ka’abah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

TAWAF DI KA’ABAH

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1. [Sesi 24 – 51:00] – Masuk ke Makkah
2. [Sesi 25 – 05:56] – Mengangkat tangan ketika melihat Ka’bah
3. [Sesi 25 – 29:05] – Tawaf di Baitillah dan solat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim
4. [Sesi 25 – 35:30] – Riwayat yang tidak menyebutkan Nabi s.a.w mengangkat tangan ketika melihat Ka’bah
5. [Sesi 25 – 39:00] – Maksud “ansob” dan “ansor”
6. [Sesi 25 – 40:47] – Mengucup Hajar al-Aswad (batu hitam)
7. [Sesi 26 – 05:29 ]-Bab – Bucu-bucu Ka’abah
8. [Sesi 26 – 14:08] – Khilaf di kalangan Sahabat rhum. tentang sentuh bucu-bucu Ka’abah
9. [Sesi 26 – 19:29] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Khilaf masalah kucup benda-benda yang terhormat dan seumpamanya
10. [Sesi 26 – 36:25] – Maksud solat ke arah Ka’abah (Boleh Solat Ke Mana-mana Arah Jika Solat Dalam Kaabah – Dan juga Dalam Hatim / Hijir )
11. [Sesi 26 – 39:37] – Sebahagian Daripada Hijir itu adalah Baitillah
12. [Sesi 26 – 44:05] – Nabi s.a.w tidak meninggalkan ber”istilam”
13. [Sesi 26 – 50:10] – Tawaf Wajib (Fardhu)
14. [Sesi 26 – 01:07:01] – Tujuan Nabi s.a.w bertawaf di atas kenderaan
15. [Sesi 26 – 01:09:36] – Orang yang uzur boleh bertawaf atas kenderaan
16. [Sesi 27 – 12:15] – Menampakkan sebelah bahu ketika bertawaf
17. [Sesi 27 – 20:02] – (SELINGAN) Orang Islam jangan tunjuk lemah dengan orang kafir
18. [Sesi 27 – 24:57] – Berlari-lari anak
19. [Sesi 27 – 41:18] – Tujuan melakukan tawaf, bersa’i dan melontar
20. [Sesi 27 – 46:27] – Bacaan ketika ber”istilam” atau menyentuh bucu Ka’bah
21. [Sesi 27 – 49:15] – Berlari-lari anak dari Hajar al-Aswad ke Hajar al-Aswad sebanyak tiga pusingan
22. [Sesi 27 – 54:26] – Berdoa ketika tawaf
23. [Sesi 27 – 01:02:40] – Bertawaf selepas asar
24. [Sesi 28 – 11:18] – Tawaf “Qarin”
25. [Sesi 28 – 16:18] – Khilaf berkenaan Tawaf Qarin
26. [Sesi 28 – 27:35] – Tawaf di Shafa dan Marwah bermaksud sa’i
27. [Sesi 28 – 45:15] – Tentang Multazam (Ruangan di antara Hajar Aswad dan pintu Kaabah )
28. [Sesi 28 – 01:09:21] – Maksud Maqam Ibrahim
29. [Sesi 28 – 01:12:39] – Maksud Hijir
30. [Sesi 28 – 01:14:40] – (SELINGAN) Jangan kita kaitkan sesuatu amalan dengan Nabi s.a.w jika tidak pasti

Bersa’i Antara Shafa Dan Marwah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

BERSA’I ANTARA SHAFA DAN MARWAH

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1. [Sesi 29 – 05:50] – Cara ber“sa’i” di Shafa dan Marwah
2. [Sesi 29 – 06:22] – Mana yang lebih di antara Shafa dan Marwah?
3. [Sesi 29 – 09:08] – Firman Allah Ta’ala yang bermaksud: “Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar Allah. Maka sesiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara kedua-duanya”
4. [Sesi 29 – 32:59] – Hukum bersa’i di antara Shafa dan Marwah
5. [Sesi 29 – 37:40 – Umrah qadha (ganti) / Umrah “qadhiah” (persetujuan di antara kafir Quraisy & Rasulullah)
6. [Sesi 29 – 40:34] – Maksud, “Maqam Ibrahim”
7. [Sesi 29 – 47:26] – Nabi s.a.w mencukur kepala tanda selesai umrah
8. [Sesi 29 – 55:06] – Adakalanya Nabi s.a.w berjalan dan adakalanya berlari ketika sa’i
9. [Sesi 29 – 54:34] (SELINGAN) Dalam keadaan seseorang itu tidak mampu melakukan amalan yang sunnah, adakah seseorang itu dapat pahala mengikut sunnah Nabi s.a.w?

Gambaran Haji Nabi s.a.w

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

GAMBARAN HAJI NABI S.A.W.

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1- [Sesi 30 – 00:06] – Riwayat Jabir r.a. berkenaan gambaran haji Nabi s.a.w
2- [Sesi 31 – 11:30] – Gambaran haji Nabi s.a.w
3- [Sesi 31 – 30:06] – Nabi s.a.w bersembahyang sunat dua rakaat sewaktu di Zulhulaifah
4- [Sesi 31 – 31:42] – Nabi s.a.w menaiki unta Baginda sambil diiringi ramai Sahabat
5- [Sesi 31 – 33:33] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Sebahagian ayat al-Qur’an berkenaan haji, turun sewaktu Nabi s.a.w sedang menunaikan haji
6- [Sesi 31 – 34:58] – Nabi s.a.w bertalbiyah dan penambahan lafaz talbiyah oleh sebahagian Sahabat
7- [Sesi 31 – 38:09] – Kebanyakan Sahabat berniat untuk melakukan haji tanpa umrah
8- [Sesi 31 – 44:02] – Nabi s.a.w ber”istilam” pada rukun Hajar al-Aswad ketika mula-mula sampai
9- [Sesi 31 – 44:52] – Nabi s.a.w berlari-lari anak sebanyak tiga pusingan dalam keadaan berittiba’ (menampakkan bahu kanan)
10- [Sesi 31 – 45:48] – Nabi s.a.w menuju ke Maqam Ibrahim
11- [Sesi 31 – 57:49] – Nabi s.a.w kembali Istilam (yang ke 8) selepas mengerjakan tawaf, kemudian Nabi keluar ke pintu Shafa
12- [Sesi 31 – 01:06:45] – (SELINGAN) Nabi s.a.w tidak tahu perkara yang akan berlaku pada masa akan datang (kecuali apa yang diberitahu Allah)
13- [Sesi 31 – 01:09:34] – Dibenarkan membuka ihram adalah untuk memberi kemudahan dalam ibadat haji
14- [Sesi 31 – 01:14:35] – Nabi s.a.w dan sebahagian Sahabat tidak membuka ihram dengan sebab membawa binatang korban
15- [Sesi 32 – 00:07] – (SAMBUNGAN) Gambaran haji Nabi s.a.w
16- [Sesi 32 – 07:38] – (SELINGAN) Golongan Barelwi beri’tiqad bahawa Nabi s.a.w mengetahui semua perkara
17- [Sesi 32 – 10:38] – Maksud, “Umrah masuk dalam Haji”
18- [Sesi 32 – 28:12] – Nabi s.a.w. menyatakan tindakan Fatimah r.ha. adalah benar ketika ‘Ali r.a. mengadu hal kepada Nabi s.a.w
19- [Sesi 32 – 32:07] – ‘Ali r.a. berihlal sebagaimana ihlal Nabi s.a.w
20- [Sesi 32 – 48:35] – Haji Tamattu’ ada kelebihannya tersendiri
21- [Sesi 32 – 58:47] – Jumlah binatang korban yang dibawa oleh ‘Ali r.a adalah sebanyak 100 ekor
22- [Sesi 32 – 01:03:15] – Nabi s.a.w bersembahyang jamak di Mina
23- [Sesi 32 – 01:07:01] – Nabi s.a.w mengubah ibadat haji jahiliyah kembali kepada yang asal sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s
24- [Sesi 33 – 01:16] – Khilaf ulama’ berkenaan orang yang berihram berada di bawah khemah
25- [Sesi 33 – 02:26] – Nabi s.a.w berkhutbah di hari Arafah
26- [Sesi 33 – 04:16] – Antara isi khutbah Nabi, “Darah sesama kamu dan harta sesama kamu adalah haram kepada kamu”
27- [Sesi 33 – 08:35] – Antara isi khutbah Nabi, “Segala sesuatu daripada urusan jahiliyah di bawah kedua telapak kakiku”
28- Sesi 33 – 13:48] – Antara isi khutbah Nabi, “Nyawa yang hilang semasa jahiliyah dihapuskan”
29- [Sesi 33 – 20:53] – Antara isi khutbah Nabi, “Riba yang berlaku semasa jahiliah dihapuskan”
30- [Sesi 33 – 33:33] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Hukum jenayah dalam Islam
31- [Sesi 33 – 43:28] – Maksud, “Ittaqullah fin al-nisa”
32- [Sesi 33 – 01:03:40] – Antara isi khutbah Nabi s.a.w, “Sesungguhnya aku tinggalkan pada kamu yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya iaitu Kitab Allah”
33- Sesi 33 – 01:10:05] – Antara isi khutbah Nabi s.a.w, “Kamu bertanggung jawab tentang aku”
34- [Sesi 34 – 00:08] – (Sambungan) Gambaran haji Nabi s.a.w
35- [Sesi 34 – 08:27] – Nabi s.a.w Jamak dua sembahyang di Arafah dan tidak sembahyang sunat di tengah-tengah itu
36- [Sesi 34 – 12:35] – Mauqif (tempat wukuf) di Jabar Rahmah
37- [Sesi 34 – 18:26] – Hari Raya yang lebih besar dalam Islam adalah hari raya Qurban
38- [Sesi 34 – 22:24] – Permulaan waktu wuquf di sisi Imam Ahmad
39- [Sesi 34 – 23:48] – Cara duduk di tempat wuquf
40- [Sesi 34 – 28:28] – Nabi s.a.w solat jamak Maghrib dan Isyak pada waktu Isyak di Muzdalifah
41- [Sesi 34 – 30:26] – [SELINGAN] Khilaf berkenaan azan dan iqamah sewaktu solat jamak
42- [Sesi 34 – 38:38] – [SELINGAN] Khilaf ulama’ berkenaan memisahkan antara dua solat yang dijamakkan
43- [Sesi 34 – 42:35] – [SELINGAN] Nabi s.a.w. tidak sembahyang sunat di antara dua sembahyang
44- [Sesi 34 – 55:36] – Hukum berada di Muzdalifah dan waktunya
45- [Sesi 34 – 01:05:30] – Keberangkatan Nabi s.a.w dari Muzdalifah ke Mina
46-[Sesi 34 – 01:09:40] – (SELINGAN) Lelaki dan Perempuan hendaklah jaga pandangan di antara satu sama lain
47- [Sesi 34 – 01:12:26] – “Muhassif”, ialah nama suatu tempat
48- [Sesi 34 – 01:13:20] – Pemergian Nabi s.a.w ke Jamrah ‘Aqabah Kubra
49- [Sesi 34 – 01:17:4] Nabi s.a.w menyembelih 63 ekor binatang korban sebagai isyarat kepada umur Baginda
50- [Sesi 34 – 01:20:10 – Khilaf berkenaan memakan binatang korban yang kita korbankan
51- [Sesi 34 – 01:24:24] – Tujuan Nabi s.a.w tidak mengambil sendiri air zam-zam
52- [Sesi 35 – 05:34] – (Sambungan) Gambaran Haji Nabi s.a.w
53- [Sesi 35 – 19:52] – Boleh melakukan sembelihan di mana-mana tempat di Mina
54- [Sesi 35 – 30:29] – Berwukuf di Arafah, dan maksud “Arafah”
55- [Sesi 35 – 39:39] – Keluar ke Mina
56- [[Sesi 35 – 41:05] – Tempat Nabi s.a.w bersolat Zohor pada hari Tarwiyah
57- [Sesi 35 – 44:35] – Keluar ke Arafah
58- [Sesi 35 – 59:01] – Berangkat ke Arafah
59- [Sesi 36 – 04:52] – Khutbah Nabi s.a.w
60- [Sesi 36 – 05:05] – Khilaf ulama’ berkenaan bilangan khutbah sewaktu haji
61- [Sesi 36 – 24:57] – Berkhutbah sambil berdiri di atas kenderaan
62- [Sesi 36 – 30:04] – Tempat Wukuf di Arafah
63- [Sesi 36 – 31:40] – Tempat kedudukan pemimpin di Arafah
64- [Sesi 37 – 12:24] – Bertolak dari Arafah
65- [Sesi 37 – 21:28] – Nabi s.a.w. berhenti untuk berhadath dan berwudhu’
66- [Sesi 37 – 27:10] – Nabi s.a.w melakukan sembahyang Jamak Ta’khir Maghrib pada waktu Isyak
67- [Sesi 37 – 28:49] – Khilaf orang yang sembahyang di tempat Nabi s.a.w berhenti berhadath
68- [Sesi 37 – 52:28] – Ada ketikanya Nabi s.a.w berjalan laju sedikit ketika haji Wada’
69- [Sesi 37 – 57:57] – Tidak ada solat sunat antara dua solat jamak
70- [Sesi 38 – 12:25] – Bersembahyang di Muzdalifah atau Jam’in
71- [Sesi 38 – 13:10] – Sembahyang jamak dengan dua iqamah atau satu iqamah?
72- [Sesi 38 – 20:10] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Jamak Hakiki dan Jamak Suri
73-[Sesi 38 – 32:40 – Maksud Nabi s.a.w tidak “bertasbih” (iaitu tidak sembahyang sunat) sebelumnya dan selepasnya
74-[Sesi 38 – 35:55] – Hadith-hadith yang menyebutkan jamak dengan sekali iqamah saja adalah kekeliruan perawi
75- [Sesi 38 – 43:57] – (SELINGAN) Maksud “Tahlil”
76- [Sesi 38 – 47:25] – Boleh sekiranya tidak azan dan iqamah ketika sembahyang jamak
77- [Sesi 38 – 50:05] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Asyak (Makan Malam)
78- [Sesi 38 – 51:10] – Dalil bagi mazhab Hanafi bahawa jamak hakiki hanyalah ketika mengerjakan haji
79- [Sesi 38 – 55:29] – Nabi s.a.w bersembahyang Subuh bukan pada waktu kebiasaan sewaktu haji
80- [Sesi 39 – 06:40] – Bersegera meninggalkan Muzdalifah
81- [Sesi 39 – 10:25] – Ulama’ salaf berbeza pendapat tentang bermalam di Muzdalifah
82- [Sesi 39 – 16:46] – Waktu melontar Jamrah Aqabah
83- [Sesi 39 – 49:55] – “Hari Haji Akbar”
84- [Sesi 39 – 52:08] – Perbezaan Ulama’ tentang “Hari Haji Akbar”
85- [Sesi 39 – 54:52] – Khilaf ulama’ tentang “Hari Haji Asghar”
86- [Sesi 39 – 57:19] – Pengisytiharan larangan terhadap orang-orang musyrik daripada melaksanakan haji
87-[Sesi 39 – 01:02:45] – (SELINGAN) Khilaf berkenaan orang kafir masuk ke dalam masjid
88- [Sesi 40 – 10:38] – (SELINGAN) Bulan-bulan Haram
89- [Sesi 40 – 32:37] – Orang yang tidak sempat wukuf di Arafah
90- [Sesi 40 – 42:03] – Khilaf Mengenai waktu wukuf di Arafah
91- [Sesi 40 – 49:20] – Berhenti Di Mina dan Kelebihan Muhajirin

Bermalam Di Mina

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

BERMALAM DI MINA

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1- [ Sesi 40 – 49:20 ] – Berhenti Di Mina
2- [ Sesi 41 – 06:47 ] – Hari apakah yang sepatutnya imam berucap bila berada di Mina?
3- [ Sesi 41 – 23:20 ] – Orang yang berpendapat imam berucap juga pada Hari Nahar
4- [ Sesi 41 – 42:54 ] – Ucapan imam sewaktu berkhutbah di Mina
5- [ Sesi 42 – 07:36 ] – Bermalam Di Mekah pada malam-malam Mina
6- [ Sesi 42 – 08:21 ] – Khilaf ulama’ berkenaan bermalam di Mina
7- [ Sesi 42 – 16:06 ] – Ada keadaan-keadaan yang diharuskan untuk tidak bermalam di Mina
8- [ Sesi 42 – 24:21 ] – Bersembahyang Di Mina
9- [ Sesi 42 – 36:55 ] – Antara sebab Saidina Utsman sembahyang “tamam” (sempurna) di Mina
10- [ Sesi 42 – 47:20 ] – Sembahyang qasar untuk penduduk Mekah dan Mina