Kefardhuan Haji

1. [Sesi 1 – 12:50 ] – Maksud, “Manasik”
2.[Sesi 1 – 15:06] – Kefardhuan haji
3. [Sesi 1 – 17:56] – Khilaf ulama’ tentang bilakah turunnya perintah kefardhuan haji4.
4. [Sesi 1 – 31:01 ] – Perbezaan pendapat antara Imam Syafie dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkenaan orang yang melakukan haji kemudian dia murtad, adakah perlu melaksanakan semula hajinya?
5. [Sesi 3- 02:13 ] – Menyewa binatang (kenderaan) untuk melakukan Ibadat haji

6. [ Sesi 3 – 30:39 ] Bab – Kanak-kanak mengerjakan haji

7. [Sesi 3 – 43:24 ] – Ulama’ berbeza pendapat tentang fardhu haji keatas kanak-kanak

8. [Sesi 3- 48:13 ] – Khilaf tentang pahala haji kanak-kanak; dapat kepada dua ibu bapa atau kepada kanak-kanak tersebut

Perkara-perkara Yang Dilarang Dan Diharuskan Dalam Haji

1. [Sesi 2 – 11:20 ] – Perempuan mengerjakan haji tanpa mahram
2. [Sesi 2 – 37:53 ] – Maksud, “Tidak ada sorurah dalam Islam” [Tidak ada ajaran supaya meninggalkan ibadat haji (Ibadat Haji adalah tuntutan dalam Islam]”
3. [Sesi 2 – 49:35 ] – Keharusan berniaga sewaktu dalam perjalanan untuk mengerjakan haji
4. [Sesi 2 – 55:07] – Bersegera dalam melaksanakan ibadah haji
5. [Sesi 3 – 06:00 ] – Menyewakan binatang atau kenderaan kepada orang yang mahu melakukan haji
6. [Sesi 3 – 14:01 ] – Berjual beli ketika berihram

Berkenaan Ihram Dan Hadyu (BINATANG KORBAN)

1. [Sesi 4 – 07:46 ] – Tempat dan masa yang ditentukan untuk memulakan kerja haji dan umrah
2. [Sesi 4 – 13:08 ] – Nabi s.a.w menentukan tempat-tempat untuk memulakan pakai ihram bagi orang yang mengerjakan haji dan umrah
3. [Sesi 4 – 43:48 ] – Perempuan yang berhaidh boleh “berihlal haji” (memakai ihram) untuk mengerjakan ibadat haji
4. [Sesi 4 – 52:57 ] – Keharusan memakai wangian ketika hendak pakai ihram
5. [Sesi 4 – 59:52 ] – Memakai “talbid” (sesuatu yang mengemaskan rambut)
6. [Sesi 5 – 13:22 ] – “Hadyu” (binatang korban)
7. [Sesi 5 – 43:22 ] – Lembu sebagai hadyu (binatang korban)
8. [Sesi 5 – 49:59 ] – Merungkai kemusykilan berkenaan Nabi s.a.w mengorbankan seekor lembu untuk 9 isteri Baginda
9. [Sesi 5 – 57:35 ] – Boleh melakukan korban bagi pihak orang lain
10. [Sesi 6 – 11:30 ] – Membuat “isy’ar” (tanda) pada binatang yang mahu dikorbankan
11. [Sesi 6 – 13:13 ] – Khilaf ulama’ berkenaan hukum isy’ar
12. [Sesi 6 – 20:46 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Apakah maksud Nabi s.a.w bersembahyang Zohor di Zul Hulaifah pada hari kedua?
13. [Sesi 6 – 22:22 ] – Nabi s.a.w minta sepaya dibawa untanya kemudian ditoreh untanya di sebelah kanan
14. [Sesi 6 – 27:40 ] – Khilaf tentang Nabi s.a.w melakukan samada haji Qiran atau Haji Tamattu’
15. [Sesi 6 – 39:38] – Adakah boleh menukarkan binatang korban selepas diniatkan?
16. [Sesi 6 – 53:34] – Keharusan menaiki unta yang dihantar untuk dilakukan korban
17. [Sesi 6 – 57:34] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Komentar Imam al-Syaukani berkenaan hukum menaiki unta yang dihantar untuk dilakukan korban
18. [Sesi 7 – 14:38 ] – Binatang korban apabila hampir binasa atau kepenatan yang amat sangat sebelum sampai di Tanah Haram
19. [Sesi 7 – 38:58 ] – (SELINGAN) Hari yang paling dibesarkan oleh Allah adalah Hari Raya Haji
20. [Sesi 7 – 57:26 ] – Cara sembelihan unta
21. [Sesi 7 – 01:06:05 ] – Cara Nabi s.a.w melakukan sembelihan unta
22. [Sesi 8 – 11:53 ] – Waktu pakai Ihram
23. [Sesi 8 – 15:04 ] – Khilaf di kalangan ulama’ tentang jenis haji Nabi s.a.w
24. [Sesi 8 – 31:54 ] – Perkara-perkara yang digalakkan bagi orang yang hendak berihram supaya melakukannya
25. [Sesi 8 – 41:12 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Bahagian bucu (sudut) Ka’abah yang disentuh oleh Nabi s.a.w ketika tawaf
26. [Sesi 8 – 54:40 ] – Nabi s.a.w melarang celupan kuning (kerana menyerupai pakaian rasmi agama lain pada masa itu)
27. [Sesi 8 – 57:05 ] – Nabi s.a.w berihlal (memakai ihram) di tempat dan masanya
28. [Sesi 8 – 01:07:17 ] – Membuat syarat ketika melakukan ibadah haji

Jenis-Jenis Haji

1. [ Sesi 9 – 18:00 ] – Haji Ifrad
2. [Sesi 9 – 18:48 ] – Khilaf tentang jenis haji yang mana yang lebih afdhal
3. [Sesi 9 – 54:47 ] – Fahaman lama Jahiliah, menganggap melakukan umrah pada musim haji adalah kesalahan besar
4. [Sesi 9 – 01:06:43 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Berkenaan ‘Aisyah r.ha suci daripada haidh
[Sesi 9 – 01:11:30 ] – Orang yang berihlal (Memakai ihram) haji ifrad dan haji qiran tidak boleh membuka ihramnya sebelum hari Nahr
[Sesi 10 – 05:15 ] – Melakukan haji ifrad
[Sesi 10 – 20:33 ] – Khilaf ulama’ berkenaan jenis haji yang dilakukan oleh ‘Aisyah r.ha
[Sesi 10 – 43:50 ] – Menukar haji kepada umrah
[Sesi 11 – 11:45 ] – (Sambungan) Haji Ifrad
[Sesi 11 – 51:03 ] – (SELINGAN) Bulan dan hari dalam Islam bermula dari malam
[Sesi 11 – 56:44 ] – (SELINGAN) Antara sebab berlakunya perbezaan pada riwayat
[Sesi 11 – 58:00 ] – (SELINGAN) Sebahagian ilmu perlu berguru
[Sesi 11 – 01:02:11 ] – Hadith riwayat Jabir adalah yang paling baik berkenaan haji
[Sesi 12 – 06:33 ] – (SAMBUNGAN) Haji ifrad
[Sesi 12 – 13:55 ] – Maksud hari Nahar
[Sesi 12 – 14:44 ] – Tawaf dan sa’i bagi haji tamattu’, haji ifrad dan haji qiran
[Sesi 12 – 28:25 ] – Khilaf ulama’ berkenaan jenis haji yang dilakukan oleh Nabi s.a.w
[Sesi 12 – 46:15 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Wahyu selain al-Qur’an
[Sesi 12 – 50:25 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Nabi s.a.w. tidak mengetahui perkara ghaib kecuali apa yang diberitahu oleh Allah
[Sesi 12 – 55:05 – (SELINGAN) Maksud “mubalaghat” dalam sesebuah cerita
[Sesi 12 – 57:17 ] – Seseorang men”ta’liq” (gantungkan) ihlalnya dengan ihlal orang lain
[Sesi 12 – 01:07:43 ] – Maksud, “umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat”.
[Sesi 12 – 01:13:00 ] – Dalil bagi yang berpendapat Nabi s.a.w melakukan haji tamattu’
[Sesi 13 – 04:30 ] – (Sambungan) Haji Ifrad
[Sesi 13 – 18:00 ] – Ibnu Abbas berpendapat tidak ada haji Qiran
[Sesi 14 – 16:38 ] – Haji Qiran
[Sesi 14 – 45:30 ] – Membuka ihram setelah umrah
[Sesi 14 – 01:04:10 ] – Haji Qiran menepati sunnah Nabi s.a.w menurut Umar r.a.
[Sesi 14 – 01:10:00 ] – Pendapat Saidina Umar r.a. tentang Haji Qiran
[Sesi 14 – 01:17:21 ] – Perintah kepada Nabi s.a.w supaya bersolat di Wadi ‘Aqiq.
[Sesi 15 – 03:57 ] – Maksud, “Allah memasukkan umrah ke dalam haji”
[Sesi 15 – 33:03 ] – Ihlal (memakai ihram) umrah
[Sesi 15 – 46:16 ] – Haji Qiran turut dipanggil Tamattu’
[Sesi 15 – 01:02:03 ] – Khilaf ulama’ berkenaan berpuasa bagi orang yang tidak mempunyai binatang korban
[Sesi 15 – 01:14:10 ] – Sunnah mengucup atau isyarat kepada Hajaratul Aswad sebagai kenangan Nabi Ibrahim dan Nabi Adam a.s
[Sesi 15 – 01:21:26 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Dalil yang menunjukkan Nabi s.a.w melakukan haji Tamattu’
[Sesi 15 – 01:26:35 ] – “Fasakh” (tukar) haji kepada umrah hanya khusus kepada para Sahabat sahaja
[Sesi 16 – 07:46 ] –Seseorang mengerjakan haji untuk orang lain
[Sesi 16 – 25:14 ] – Khilaf ulama’ berkenaan orang tua yang tidak mampu berada di atas kenderaan, namun dia seorang yang berharta
[Sesi 16 – 42:02 ] – Melakukan haji untuk adik-beradik
[Sesi 16 – 45:07 ] – Khilaf ulama’ berkenaan orang yang belum melakukan haji mahu melakukan haji untuk orang lain
[Sesi 16 – 58:08 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Tiga jenis ibadah dalam Islam

Perkara-Perkara Yang Diharuskan Dan Dilarang Sewaktu Ihram

[Sesi 17 – 39:11 ] – Harus orang yang berihram mendisiplinkan hambanya
[Sesi 17 – 49:57 ] – Orang yang berihram dalam pakaiannya

1.  [Sesi 17 – 01:14:15 ] – Harus melalukan ke atas kepala ketika membuka pakaian

2.  [Sesi 17 – 01:16:00 ] – Membasuh kesan bau-bauan

3. [Sesi 17 – 01:20:41 ] – Menginaikan rambut dan janggut sewaktu berihram

4. [Sesi 18 – 08:37 ] – Sesuatu yang diharuskan kepada orang yang berihram memakainya

5. [Sesi 18 – 35:52 ] – Pakaian yang dilarang kepada orang perempuan yang berihram memakainya

6. [Sesi 18 – 40:27 ] – Memakai burnus (baju yang mempunyai penutup kepala)

7. [Sesi 18 – 42:27 ] – Hukum memakai seluar bagi yang tidak memiliki kain dan khuf bagi yang tidak memiliki kasut

8. [Sesi 18 – 48:25 ] – Perempuan memakai bedak seketika sebelum berihram

9. [Sesi 18 – 52:07 ] – Perempuan dibenarkan memakai khuf yang menutupi buku lali

10. [Sesi 18 – 58:11 ] – Orang berihram sambil membawa senjata

11. [Sesi 18 – 01:02:20 ] – Perempuan berihram menutup muka

12. [Sesi 19 – 11:17 ] – Orang yang berihram hendak berteduh

13. [Sesi 19 – 27:11 ] – Orang yang berihram berbekam

14. [Sesi 19 – 38:48 ] – Orang yang berihram bercelak

15. [Sesi 19 – 49:27 ] – Orang yang berihram mandi

16. [Sesi 19 – 57:17 ] – Khilaf dalam kalangan Sahabat berkenaan orang yang berihram mandi

17. [Sesi 20 – 05:26 ] – Orang yang berihram berkahwin

18. [Sesi 20 – 16:24 ] – Khilaf ulama’ berkenaan keharusan orang berihram berkahwin

19. [Sesi 20 – 01:25:35 ] – Kesimpulan berkenaan keharusan orang yang berihram berkahwin

20. [Sesi 21 – 09:55 ] – Binatang-binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang berihram

21. [Sesi 21 – 18:10 ] – Maksud “ghurab”

22. [Sesi 21 – 29:05 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Pembahagian binatang buruan darat di sisi mazhab Hanafi

23. [Sesi 21 – 33:30 ] – Khilaf ulama berkenaan membunuh anjing yang tidak ganas

24. [Sesi 21 – 39:39 ] – Maksud “fuwaisiq” (binatang kecil yang jahat)

25. [Sesi 21 – 44:22 ] – Daging binatang buruan untuk orang yang berihram

26. [Sesi 22 –  08:27 ] – Bab – Belalang untuk orang yang berihram

27. [Sesi 22 – 41:41 ] – Khilaf tentang belalang

28. [Sesi 22 – 45:35 ] –  Bab – Tentang fidyah

29. [Sesi 23 – 02:01 ] – (sambungan) Fidyah

30. [Sesi 23 – 05:35 ] – Hadith yang menjadi nas tentang adanya pilihan dalam membayar fidyah 

31. Sesi 23 – 06:37 ] – Khilaf ulama berkenaan jenis 3 gantang makanan

32. [Sesi 23 – 49:59 ] – Keadaan terhalang atau tertahan daripada menunaikan ibadah haji atau umrah

33. [Sesi 23 – 52:52 ] – Ulama’ berbeza pendapat berkenaan maksud “ihsor” (terhalang untuk melakukan haji)

34. [Sesi 24 – 06:57 ] – Patah kaki atau tempang sewaktu haji

35. Sesi 24 – 46:56 ] – (SELINGAN) Hadith berkenaan dengan emas dan perak di akhir zaman

 

Tawaf Di Ka’abah

1. [Sesi 24 – 51:00 ] – Masuk ke Makkah
2. [Sesi 25 – 05:56 ] – Mengangkat tangan ketika melihat Ka’bah
3. [Sesi 25 – 29:05 ] – Tawaf di Baitillah dan solat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim a.s
4. [Sesi 25 – 35:30 ] – Riwayat yang tidak menyebutkan Nabi s.a.w mengangkat tangan ketika melihat Ka’bah
5. [Sesi 25 – 39:00 ] – Maksud “ansob” dan “ansor”
6. [Sesi 25 – 40:47 ] – Mengucup Hajar al-Aswad (batu hitam)
9. [Sesi 26 – 19:29 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Khilaf masalah kucup benda-benda yang terhormat dan seumpamanya
10. [Sesi 26 – 36:25 ] – Maksud solat ke arah Ka’abah (Boleh Solat Ke Mana-mana Arah Jika Solat Dalam Kaabah – Dan juga Dalam Hatim / Hijir )
11. [Sesi 26 – 39:37 ] – Sebahagian Daripada Hijir itu adalah Baitillah
12. [Sesi 26 – 44:05 ] – Nabi s.a.w tidak meninggalkan beristilam
13. [Sesi 26 – 50:10 ] – Tawaf Wajib (Fardhu)
14. [Sesi 26 – 01:07:01 ] – Tujuan Nabi s.a.w bertawaf di atas kenderaan
15. [Sesi 26 – 01:09:36 ] – Orang yang uzur boleh bertawaf atas kenderaan
16. [Sesi 27 – 12:15 ] – Menampakkan sebelah bahu ketika bertawaf
17. [Sesi 27 – 20:02 ] – (SELINGAN) Orang Islam jangan tunjuk lemah dengan orang kafir
18. [Sesi 27 – 24:57 ] – Berlari-lari Anak
19. [Sesi 27 – 41:18 ] – Tujuan melakukan tawaf, bersa’i dan melontar
20. [Sesi 27 – 46:27 ] – Bacaan ketika beristilam atau menyentuh bucu Ka’bah
21. [Sesi 27 – 49:15 ] – Berlari-lari anak dari Hajar al-Aswad ke Hajar al-Aswad sebanyak tiga pusingan
22. [Sesi 27 – 54:26 ] – Berdoa ketika bertawaf
23. [Sesi 27 – 01:02:40 ] – Bertawaf selepas asar
24. [Sesi 28 – 11:18 ] – Tawaf Qarin
25. [Sesi 28 – 16:18 ] – Khilaf berkenaan Tawaf Qarin
26. [Sesi 28 – 27:35] – Tawaf di Shafa dan Marwah bermaksud sa’i
27. [Sesi 28 – 45:15 ] – Tentang Multazam (Ruangan di antara Hajar Aswad dan pintu Kaabah )
28. [Sesi 28 – 01:09:21 ] –Maksud Maqam Nabi Ibrahim a.s
29. [Sesi 28 – 01:12:39 ] – Maksud Hijir
30. [Sesi 28 – 01:14:40 ] – (Selingan) Jangan kita kaitkan sesuatu amalan dengan Nabi s.a.w jika tidak pasti
7. [ Sesi 26 – 05:53 ]-Bab – Bucu-bucu Ka’abah

8. [Sesi 26 – 14:08 ] – Khilaf di kalangan sahabat tentang sentuh bucu-bucu Ka’abah

Bersa’i Antara Shafa Dan Marwah

1. [Sesi 29 – 05:50 ] – Cara ber“sa’i” di Shafa dan Marwah
2. [Sesi 29 – 06:22 ] – (SELINGAN) Mana yang lebih antara Shafa dan Marwah?
3. [Sesi 29 – 09:08 ] – Firman Allah Ta’ala yang bermaksud: “Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar Allah. Maka sesiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara kedua-duanya”
4. [Sesi 29 – 32:59 ] – Hukum bersa’i di antara Shafa dan Marwah
5. [Sesi 29 – 37:40 ] – Umrah qadha ( ganti) / Umrah qadhiah (persetujuan di antara kafir Quraisy & Rasulullah)
6. [Sesi 29 – 40:34 ] – Maksud Maqam Ibrahim
7. [Sesi 29 – 47:26 ] – Nabi s.a.w mencukur kepala tanda selesai umrah
8. [Sesi 29 – 55:06 ] – Adakalanya Nabi s.a.w berjalan dan adakalanya berlari ketika sa’i
9. [Sesi 29 – 54:34 ] – (Selingan) Dalam keadaan seseorang itu tidak mampu melakukan amalan yang sunnah, adakah seseorang itu dapat pahala mengikut sunnah nabi s.a.w?

Gambaran Haji Nabi s.a.w.

1- [Sesi 30 – 00:06 ] – Riwayat Jabir r.a berkenaan gambaran haji Nabi s.a.w
2- [Sesi 31 – 11:30 ] – Gambaran haji Nabi s.a.w
3- [Sesi 31 – 30:06 ] – Nabi s.a.w bersembahyang sunat dua rakaat sewaktu di Zulhulaifah
4- [Sesi 31 – 31:42 ] – Nabi s.a.w menaiki unta Baginda sambil diiringi ramai Sahabat
5- [Sesi 31 – 33:33 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Sebahagian ayat al-Qur’an berkenaan haji, turun sewaktu Nabi s.a.w sedang menunaikan haji
6- [Sesi 31 – 34:58 ] – Nabi s.a.w bertalbiyah dan penambahan lafaz talbiyah oleh sebahagian Sahabat
7- [Sesi 31 – 38:09 ] – Kebanyakan Sahabat berniat untuk melakukan haji tanpa umrah
8- [Sesi 31 – 44:02 ] – Nabi s.a.w ber”istilam” pada rukun Hajar al-Aswad ketika mula-mula sampai
9- [Sesi 31 – 44:52 ] – Nabi s.a.w berlari-lari anak sebanyak tiga pusingan dalam keadaan berittiba’ (menampakkan bahu kanan)
10- [Sesi 31 – 45:48 ] – Nabi s.a.w menuju ke Maqam Ibrahim
11- [Sesi 31 – 57:49 ] – Nabi s.a.w kembali Istilam yang ke 8 kemudian nabi keluar ke pintu Shofa
12- [Sesi 31 – 01:06:45 ] – (Selingan ) Nabi s.a.w tidak tahu perkara yang akan datang
13- [Sesi 31 – 01:09:34 ] – Sebab dibenarkan membuka ihram adalah untuk memberi kemudahan dalam Ibadat haji
14- [Sesi 31 – 01:14:35 ] – Nabi s.a.w dan sebahagian Sahabat tidak membuka ihram dengan sebab membawa binatang korban
15- [Sesi 32 – 00:07 ] – (SAMBUNGAN) Gambaran haji Nabi s.a.w
16- [Sesi 32 – 07:38 ] – (SELINGAN) Golongan Barelwi beri’tiqad bahawa Nabi s.a.w mengetahui semua perkara
17- [Sesi 32 – 10:38 ] – Maksud, “Umrah masuk dalam Haji”
18- [Sesi 32 – 28:12 ] – Nabi s.a.w. membenarkan tindakan Fatimah r.a ketika ‘Ali r.a. mengadu hal kepada Nabi s.a.w
19- [Sesi 32 – 32:07 ] – ‘Ali berihlal sebagaimana ihlal Nabi s.a.w
20- [Sesi 32 – 48:35 ] – Haji Tamattu’ ada kelebihannya tersendiri
21- [Sesi 32 – 58:47 ] – Jumlah binatang korban yang dibawa oleh ‘Ali r.a adalah sebanyak 100 ekor
22- [Sesi 32 – 01:03:15 ] – Nabi s.a.w bersembahyang jamak di Mina
23- [Sesi 32 – 01:07:01 ] – Nabi s.a.w mengubah ibadat haji jahiliyah kembali kepada yang asal yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s
24- [Sesi 33 – 01:16 ] – Khilaf ulama’ berkenaan orang yang berihram berada bawah khemah
25- [Sesi 33 – 02:26 ] – Nabi s.a.w berkhutbah di hari Arafah
26- [Sesi 33 – 04:16 ] – Antara isi khutbah Nabi, “Darah sesama kamu dan harta sesama kamu adalah haram kepada kamu”
27- [Sesi 33 – 08:35 ] – Antara isi khutbah Nabi, “Segala sesuatu daripada urusan jahiliyah di bawah kedua telapak kakiku”
28- Sesi 33 – 13:48 ] – Antara isi khutbah Nabi, “Nyawa yang hilang semasa jahiliyah dihapuskan”
29- [Sesi 33 – 20:53 ] – Antara isi khutbah Nabi, “Riba yang berlaku semasa jahiliah dihapuskan
30- [Sesi 33 – 33:33 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Hukum jenayah dalam Islam
31- [Sesi 33 – 43:28 ] – Maksud, “Ittaqullah fin al-nisa”
33- [Sesi 33 – 01:03:40 ] – Antara isi khutbah Nabi s.a.w “Sesungguhnya aku tinggalkan pada kamu yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya iaitu Kitab Allah”
34- Sesi 33 – 01:10:05 ] – Antara isi khutbah Nabi s.a.w, “Kamu bertanggung jawab tentang aku”
35- [Sesi 34 – 00:08 ] – (Sambungan) Gambaran haji Nabi s.a.w
36- [Sesi 34 – 08:27 ] – Nabi s.a.w Jamak dua sembahyang di Arafah dan tidak sembahyang sunat di tengah-tengah itu
[Sesi 34 – 12:35 ] – Mauqif (tempat wukuf) di Jabar Rahmah
37- [Sesi 34 – 18:26 ] – Hari Raya yang lebih besar dalam Islam adalah hari raya Qurban
38- [Sesi 34 – 22:24 ] – Permulaan waktu wuquf di sisi Imam Ahmad39-
39- [Sesi 34 – 23:48 ] – Cara duduk di tempat wuquf
40- [Sesi 34 – 28:28 ] – Nabi s.a.w solat jamak Maghrib dan Isyak pada waktu Isyak di Muzdalifah
41- [Sesi 34 – 30:26 ] – [Perbincangan Tambahan] Khilaf berkenaan azan dan iqamah sewaktu solat jamak
42- [Sesi 34 – 38:38 ] – [Perbincangan Tambahan] Khilaf ulama’ berkenaan memisahkan antara dua solat yang dijamakkan
43- [Sesi 34 – 42:35 ] – [Perbincangan Tambahan] Nabi s.a.w. tidak sembahyang sunat di antara dua sembahyang
44- [Sesi 34 – 55:36 ] – Hukum berada di Muzdalifah dan waktunya
45- [Sesi 34 – 01:05:30 ] – Keberangkatan Nabi s.a.w dari Muzdalifah ke Mina
46-[Sesi 34 – 01:09:40 ] – (Selingan) Lelaki dan Perempuan hendaklah jaga pandangan satu sama lain
47- [Sesi 34 – 01:12:26 ] – Muhassif nama tempat
48- [Sesi 34 – 01:13:20 ] – Pemergian Nabi s.a.w ke Jamrah ‘Aqabah Kubra
49- [Sesi 34 – 01:17:40 ] – Nabi s.a.w menyembelih 63 ekor binatang korban sebagai isyarat kepada umur Baginda
50- [Sesi 34 – 01:20:10 ] – Khilaf berkenaan memakan binatang qurban yang kita qurban
51- [Sesi 34 – 01:24:24 ] – Tujuan Nabi s.a.w tidak mengambil sendiri air zam-zam
52- [Sesi 35 – 05:34 ] – (SAMBUNGAN) Gambaran Haji Nabi s.a.w
53- [Sesi 35 – 19:52 ] – Boleh melakukan sembelihan di mana-mana tempat di Mina
54- [Sesi 35 – 30:29 ] – Berwukuf di Arafah, dan maksud Arafah
55- [Sesi 35 – 39:39 ] – Keluar ke Mina
56- [[Sesi 35 – 41:05 ] – Tempat Nabi s.a.w bersolat Zohor pada hari Tarwiyah
57- [Sesi 35 – 44:35 ] – Keluar ke Arafah
58- [Sesi 35 – 59:01 ] – Berangkat ke Arafah
59- [Sesi 36 – 04:52 ] – Khutbah Nabi s.a.w
60- [Sesi 36 – 05:05 ] – Khilaf ulama’ berkenaan bilangan khutbah sewaktu haji
61- [Sesi 36 – 24:57 ] – Berkhutbah sambil berdiri di atas kenderaan
62- [Sesi 36 – 30:04 ] – Tempat Wukuf di Arafah
63- [Sesi 36 – 31:40 ] – Tempat kedudukan pemimpin di Arafah
64- [Sesi 37 – 12:24 ] – Bertolak dari Arafah
65- [Sesi 37 – 21:28 ] – Nabi s.a.w. berhenti untuk berhadath dan berwudhu’
66- [Sesi 37 – 27:10 ] – Nabi s.a.w melakukan sembahyang Jamak Ta’khir maghrib pada waktu Isyak
67- [Sesi 37 – 28:49 ] – Khilaf orang yang sembahyang di tempat Nabi s.a.w berhenti berhadath
68- [Sesi 37 – 52:28 ] – Ada ketikanya Nabi s.a.w berjalan laju sedikit ketika haji Wada’
69- [Sesi 37 – 57:57 ] – Tidak ada solat sunat antara dua solat jamak
70- [Sesi 38 – 12:25 ] – Bersembahyang di Muzdalifah atau Jam’in
71- [Sesi 38 – 13:10 ] – Sembahyang jamak dengan dua iqamah atau satu iqamah?
72- [Sesi 38 – 20:10 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Jamak Hakiki dan Jamak Suri
73-[Sesi 38 – 32:40 ] – Maksud Nabi s.a.w tidak “bertasbih” (iaitu tidak sembahyang sunat) sebelumnya dan selepasnya
74-[Sesi 38 – 35:55 ] – Hadith-hadith yang menyebutkan jamak dengan sekali iqamah saja adalah kekeliruan perawi
75- [Sesi 38 – 43:57 ] – (SELINGAN) Maksud Tahlil
76- [Sesi 38 – 47:25 ] – Boleh sekiranya tidak Azan dan Iqmah ketika sembahyang jamak
77- [Sesi 38 – 50:05 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Asyak (Makan Malam)
78- [Sesi 38 – 51:10 ] – Dalil bagi mazhab Hanafi bahawa jamak haqiqi hanyalah ketika mengerjakan haji
79- [Sesi 38 – 55:29 ] – Nabi s.a.w bersembahyang Subuh bukan pada waktu kebiasaan sewaktu haji
80- [Sesi 39 – 06:40 ] – Bersegera Meninggalkan Muzdalifah
81- [Sesi 39 – 10:25 ] – Ulama’ salaf berbeza pendapat tentang bermalam di Muzdalifah
82- [Sesi 39 – 16:46 ] – Waktu Melontar Jamrah Aqabah
83- [Sesi 39 – 49:55 ] – Hari Haji Akbar,
84- [Sesi 39 – 52:08 ] – Perbezaan Ulama’ tentang Hari Haji akbar
85- [Sesi 39 – 54:52 ] – Khilaf ulama’ tentang Hari Haji Asghar
86- [Sesi 39 – 57:19 ] – Pengisytiharan larangan terhadap orang-orang musyrik daripada melaksanakan haji
87-[Sesi 39 – 01:02:45 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Khilaf berkenaan orang kafir masuk ke dalam masjid
88- [Sesi 40 – 10:38 ] – (SELINGAN) Bulan-bulan Haram
89- [Sesi 40 – 32:37 ] – Orang yang tidak sempat wukuf di Arafah
90- [Sesi 40 – 42:03 ] – Khilaf Mengenai waktu wukuf di Arafah
91- [Sesi 40 – 49:20 ] – Berhenti Di Mina dan Kelebihan Muhajirin

Bermalam Di Mina

[Sesi 40 – 49:20 ] – Berhenti Di Mina
[Sesi 41 – 06:47 ] – Hari apakah yang sepatutnya imam berucap sewaktu di Mina?
[Sesi 41 – 23:20 ] – Orang yang berpendapat pada hari Nahar juga imam berucap selain Mina
[Sesi 41 – 42:54 ] – Ucapan imam sewaktu berkhutbah di Mina
[Sesi 42 – 07:36 ] – Bermalam Di Mekah pada malam-malam Mina
[Sesi 42 – 08:21 ] – Khilaf ulama’ berkenaan bermalam di Mina
[Sesi 42 – 16:06 ] – Ada keadaan-keadaan yang diharuskan untuk tidak bermalam di Mina
[Sesi 42 – 24:21 ] – Bersembahyang Di Mina
[Sesi 42 – 36:55 ] – Antara Sebab Saidina Ustman sembahyang “tamam” (sempurna) di Mina
[Sesi 42 – 47:20 ] – Sembahyang Qasar untuk penduduk Mekah dan Mina
[Sesi 42 – 47:20 ] – (SAMBUNGAN) Sembahyang qasar untuk penduduk Mekah dan Mina