Penyelewengan-Penyelewengan Tarekat Tijaniah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO -[Durasi- 25m 17s] – Penyelewengan Tarekat Tijaniyyah dan Penyimpangan Selawat Fatih – Maulana Muhd Asri Yusoff

 

VIDEO – [Durasi – 1j 7m 17s] – PENYELEWENGAN TAREKAT AT-TIJANI – Ust Shamsuddin Abd Rahman

[ Tonton video Penyelewengan Tarekat Tijaniyyah dan Penyimpangan Selawat Fatih – Maulana Muhd Asri Yusoff” melalui saluran YouTube – https://youtu.be/xhG1O3gsOlg ]

[ Tonton video PENYELEWENGAN TAREKAT AT-TIJANI – Ust Shamsuddin Abd Rahmanmelalui saluran YouTube – https://youtu.be/w_4O7Crwin0 ]

PENYELEWENGAN-PENYELEWENGAN TAREKAT TIJANIAH

1. Mengisyaratkan bahawa Rasulullah s.a.w menyembunyikan ilmu

2. Pengasas Tarekat Tijaniah, Sheikh Ahmad al-Tijani, melebihkan dirinya dan para pengikutnya berbanding Sahabat Nabi s.a.w

3. Mendakwa sesiapa yang meninggalkan wirid Tarekat Tijaniyah akan terkena bala dan mala petaka

4. Mendakwa kitab “Jawahir al-Ma’ani”  adalah kitab karangan Nabi s.a.w

5. Mendakwa orang yang memasuki tarekat Tijaniyah akan aman daripada segala kemudaratan dan mala petaka dunia dan akhirat.

6. Mendakwa Nabi s.a.w hadir dalam majlis membaca selawat “Jawharah al-Kamal”  dan selawat “Jawharah al-Kamal” lebih afdhal daripada membaca al-Quran dan menunaikan solat-solat fardhu

7. Mengucapkan satu kali selawat al-Fatih menyamai segala tasbih yang diucapkan di muka bumi dan juga  menyamai dengan 6,000 kali membaca al-Quran

8. Melakukan tokok tambah ke atas kelebihan berselawat ke atas Nabi s.a.w

9. Mendakwa ahli neraka juga memperolehi nikmat

10. Mendakwa orang kafir juga dikasihi oleh Allah s.w.t.

11. Allah s.w.t. berada pada setiap tempat.

12. Orang kafir, zalim dan fasik juga mentaati perintah Allah s.w.t.

13. Mendakwa anak zina tidak ada kebaikan langsung dan tidak akan memasuki syurga

14. Mendakwa orang bukan Nabi kadang-kadang mempunyai ilmu yang lebih daripada Nabi s.a.w

15. Mendakwa tarekat Tijaniyah membatalkan segala tarekat sufi yang lain

16. Mendakwa segolongan pengikut tarekat Tijaniyah mengatasi wali-wali Qutub umat ini

17. Mendakwa setiap sheikh mengambil ilmu daripada Sheikh Ahmad Al-Tijani

18. Mendakwa para pengikut tarekat Tijaniyah diberikan ganjaran 100,000 kali ganda daripada ganjaran setiap orang yang beramal, meskipun mereka tidak berbuat apa-apa

19. Mendakwa para pengikut tarekat Tijaniyah dikurniakan syurga mengatasi yang dikurniakan kepada seluruh wali Qutub

20. Mendakwa sumpah cerai tidak akan berlaku penceraian

21. Mendakwa Rasulullah s.a.w melarang melakukan Tawajjuh dengan nama-nama Allah s.w.t yang baik

22. Mendakwa kaki Sheikh Ahmad Al-Tijani berada di atas tengkok segala wali sehingga ke hari kiamat

23. Mendakwa roh Rasulullah s.a.w berada dekat dengan roh Syeikh Ahmad Al-Tijani

24. Mengumpat ulama’

25. Mendakwa para wali Qutub adalah maksum

26. Mendakwa seluruh makhluk melintasi titian siratul mustaqim kerana Sheikh Ahmad Al-Tijani

27. Mendakwa Allah s.w.t. memberi syafaat kepada manusia yang hidup pada zaman hidupnya Sheikh Ahmad Al-Tijani sehingga ke hari kematian beliau

28. Mendakwa Nabi s.a.w hadir di saat kematian para pengikut tarekat Tijaniah

29. Mendakwa Sheikh Ahmad Al-Tijani adalah imam manusia pada hari mahsyar

30. Mendakwa selawat “Al-Fatih Lima Ughliqa” termasuk dari kalam Allah s.w.t.

31. Mendakwa Sheikh Yang Arif boleh berpindah rohnya daripada satu jasad kepada satu jasad yang lain

32. Mendakwa Ali sebagai khalifah Allah s.w.t. bagi seluruh kerajaan-Nya.

33. Mendakwa orang yang berpaling daripada wali pada zamannya akan diharamkan daripada memperolehi limpahan ketuhanan

34. Mendakwa memiliki martabat yang tinggi di sisi Allah s.w.t yang haram disebutkan kepada manusia

35. Mendakwa wali Abu Salih Muhammad bin Al-Arabi Al-Tazi kerap kali bertemu dengan Nabi secara jaga

36. Mendakwa selawat al-Fatih menghapuskan segala dosa baik yang kecil mahu pun besar

37. Mendakwa maqam para pengamal dan pengikut tarekat Tijaniyah tidak dapat dicapai oleh para wali di akhirat kelak

38. Mendakwa Sheikh Al-Tijani dapat memasukkan para pengikutnya ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab

39. Mendakwa setiap orang yang mengamalkan wirid tarekat Tijaniyah, para isteri dan juga zuriat keturunannya akan masuk syurga tanpa hisab dan azab

40. Mendakwa orang yang melihat para pengikut tarekat Tijaniyah akan masuk syurga tanpa hisab dan azab

41. Mendakwa selawat “Al-Fatih Lima Ughliqa” mengatasai segala zikir dan selawat yang syari’e

42. Mendakwa sesiapa yang berterusan membaca selawat “Yaqutah al-Haqaiq” dijamin untuknya kebaikan dunia dan juga akhirat

43. Mendakwa Sheikh Ahmad Al-Tijani sudah mengetahui dirinya sebagai wali Allah s.w..t semenjak awal penciptaan alam maya lagi

44. Mendakwa orang-orang miskin yang berpegang dengan Tarekat Tijaniyah mempunyai kedudukan yang tinggi

45. Mendakwa para pengikut tarekat Tijaniyah mempunyai tanda istimewa daripada nabi s.a.w berbanding dengan orang lain

46. Mendakwa orang yang mengambil wirid tarekat Tijaniah akan tinggal bersama dengan Nabi di syurga yang paling tinggi.

*Rujukan dari buku-buku tarekat al-Tijaniyah:

1) Jawahir al-Ma’ani

2) Bughyah al-Mustafid

3) Al-Ifadah al-Ahmadiyyah

Syeikh Ibrahim Al-Qattan – Majalah Al-Fath, bil 257, Al-Qaherah, Khamis 16 Safar tahun 1350

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s