Definisi Dosa-Dosa Besar (Kabair)

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 23m 7s] – Muqaddimah Kitab Dosa-dosa Besar – Ust Shamsuddin Abd Rahman

DEFINISI DOSA-DOSA BESAR (KABAIR)

Pengenalan

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad s.a.w, utusan yang paling mulia dan imam orang-orang yang bertaqwa, juga kepada seluruh keluarga dan para Sahabat Baginda semuanya.

Kitab ini membincangkan tentang berbagai jenis dosa-dosa besar di mana kita dilarang melakukannya.

Pengertian dosa-dosa besar (kabair) adalah semua larangan Allah dan Rasulullah s.a.w yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta atsar dari para ulama’ salaf.

Allah menjamin bahawa sesiapa yang menjauhi dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang diharamkan akan diampuni semua dosa-dosa kecil yang dilakukan.

Continue reading
Advertisement

Dosa Besar – Sihir

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Tukang sihir itu adalah kafir.

Allah berfirman, mafhumnya: “Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 102)

Syaitan mengajar sihir kepada manusia dengan cita-cita supaya manusia menjadi musyrik (kafir).

Berkenaan dengan Harut dan Marut Allah berfirman, “Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata: “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya)”. Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua: ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 102)

Anda dapat saksikan betapa ramai orang yang tersesat, memasuki wilayah sihir dan menyangka bahawa hukum sihir itu haram saja. Mereka tidak menyangka bahawa hukum sebenarnya adalah kufur. Ada yang mengikat seseorang (memakai guna-guna), dari isterinya dan yang sejenisnya dengan kalimat-kalimat tak bermakna yang kebanyakannya syirik dan sesat.

Continue reading

Dosa Besar – Meninggalkan Solat

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Allah berfirman, bermaksud:

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang mensia-siakan sembahyang dan menurut hawa nafsunya, maka mereka akan menghadapi azab (dalam neraka), kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh”. (Surah Maryam, Ayat 59-60)

Ibnu Abbas berkata, “Makna mensia-siakan sembahyang bukanlah meninggalkannya sama sekali. tetapi mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya”. [1]

Imam para tabi’in, Said bin Musayyab berkata, “Maksudnya adalah orang itu tidak mengerjakan sembahyang Zohor sehingga datang waktu Asar. Tidak mengerjakan sembahyang Asar sehingga datang Maghrib. Tidak sembahyang Maghrib sampai datang Isya’. Tidak sembahyang Isya’ sampai fajar menjelang. Tidak sembahyang Subuh sampai matahari terbit. Barangsiapa mati dalam keadaan terus-menerus melakukan hal ini dan tidak bertaubat, Allah menjanjikan baginya `Ghayy’, iaitu lembah di neraka Jahannam yang sangat dalam dasarnya dan amat dahsyat siksaannya”.

Continue reading

Dosa Besar – Tidak Mengeluarkan Zakat

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 48m 13s] – Dosa Besar – Tidak Mengeluarkan Zakat – Ust Shamsuddin Abd Rahman

TIDAK MENGELUARKAN ZAKAT

Allah berfirman:

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurnia-Nya menyangka, bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat”. (Surah Ali Imran, Ayat 180)

“Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (iaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat”. (Surah Fushshilat, Ayat 6 & 7).

Continue reading

Dosa Besar – Tidak Berpuasa Di Bulan Ramadhan Tanpa Uzur

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 21m 10s] –  Meninggalkan Puasa Ramadhan Tanpa Alasan (Rukhsah) – Ust Shamsuddin Abd Rahman

TIDAK BERPUASA DI BULAN RAMADHAN TANPA UZUR

Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa (iaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 183 & 184).

Rasulullah s.a.w bersabda: Continue reading

Dosa Besar – Tidak Menunaikan Haji Sedangkan Dia Mampu

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya”. (Surah Ali-Imran, Ayat 97)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

Barangsiapa mempunyai bekal dan kenderaan yang dapat menghantarkannya haji ke Baitullah tetapi tidak melakukannya, semoga dia tidak mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani”. Ingatlah, Allah telah berfirman, “Menunaikan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, iaitu (bagi) orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah”. [1]

Umar bin Khattab berkata, “Sesungguhnya, aku pernah berniat untuk menghantar beberapa orang ke seluruh negeri untuk mencari sesiapa yang sihat dan memiliki bekal tetapi tidak menunaikan haji supaya dikenakan jizyah dan menganggap mereka sebagai bukan orang Islam”.

Abdullah bin Abbas berkata, “Barangsiapa memiliki harta yang cukup untuk menunaikan ibadah haji tetapi dia tidak menunaikannya atau memiliki harta sehingga cukup nishab tetapi ia tidak membayar zakatnya, niscaya akan meminta raj’ah (dikembalikan) semasa mati”. Ada seseorang berkata:

Continue reading

Dosa Besar – Derhaka Kepada Ibu Bapa

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 1j 19m 33s] –  Dosa Besar – Derhaka Kepada Ibu Bapa – Ust Shamsuddin Abd Rahman

DERHAKA KEPADA IBU BAPA

Allah berfirman: “Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan “Ahh”, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun)”. (Surah Al-Isra’, Ayat 23)

Maksud “berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya” adalah berbakti, mengasihi dan lemah lembut kepada keduanya. Yang dimaksudkan dengan “membentak mereka” adalah bercakap dengan kasar kepada mereka ketika keduanya telah lanjut usianya. Sepatutnya kita berkhidmat kepada keduanya sebagaimana mereka telah memelihara kita. Walau apapun keadaannya, mereka tetap lebih baik dari kita. Tidak mungkin mereka sama dengan kita. Keduanya telah menanggung derita kerana kita dan mengharapkan kita agar terus hidup. Sebaliknya, jika kita menanggung kesusahan disebabkan mereka kita mengharapkan kematiannya. Sekali-kali tidak mungkin akan sama!

Yang dimaksudkan dengan perkataan yang “mulia” adalah perkataan yang lemah-lembut lagi sopan santun.

Continue reading

Dosa Besar – Memutuskan Hubungan Silaturrahim Dengan Saudara Mara

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi – 1j 17m 14s] – Dosa Besar – Memutuskan Hubungan Kekeluargaan – Ust Shamsuddin Abd Rahman

MEMUTUSKAN HUBUNGAN SILATURRAHIM DENGAN SAUDARA MARA

Allah Berfirman: “Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-yebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat”. (Surah An-Nisa’, Ayat 1)

Maksudnya jangan sampai memutus hubungan silaturrahim. Continue reading