Siapakah Syiah

Untuk Baca ONLINE atau MUAT TURUN e-book sila KLIK – https://tinyurl.com/yy9paaq8

VIDEO – Seminar Tentang Syiah Oleh Maulana Muhd Asri Yusof >

AUDIO – Dengar “On-line” Atau Muat Turun >

Belitan Iblis Dalam Ajaran Tariqat

Petikan dari buku “Belitan Iblis Dalam Ajaran Tariqat”
Penulis: Dr Ehsaan Ilahi Dzahir

VIDEO SELINGAN – Pengaruh Fahaman Bukan Islam Dalam Tasawwuf – Maulana Muhd Asri Yusoff

A. AMALAN TARIQAT

1. Sikap Melampau Dan Keterlaluan Pengamal Tariqat

Boleh dikatakan sebahagian besar orang sufi dan pengamal tariqat pasti berlebih-lebihan dalam melaparkan diri, meninggalkan perkara-perkara yang halal, semata-mata kerana itulah ajaran imam pembimbing mereka.

Sikap mereka yang berlebih-lebihan melakukan perintah-perintah Allah s.w.t dan larangan-laranganNya, menghadap ke hadrat Allah s.w.t dan RasulNya hingga mengharamkan apa yang dihalalkanNya.

Continue reading

Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Syeikh Nazim Al-Haqqani

(AJARAN TARIQAT SESAT DAN TELAH DIHARAMKAN OLEH JAKIM)

Keputusan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam

a) Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah di bawah pimpinan Syeikh Nazim bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam. Pengamal ajaran ini hendaklah segera bertaubat.

b) Semua negeri dikehendaki memfatwa dan mewartakan bahawa tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah di bawah pimpinan Syeikh Nazim diharamkan dan tidak boleh diamalkan oleh umat Islam kerana ia bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar.

Oleh: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-48

Tarikh Keputusan : 3 April 2000

Tarikh Muzakarah : 3 April 2000 hingga 3 April 2000

Continue reading

Penyelewengan-Penyelewengan Tarekat At-Tijaniah

VIDEO – Penyelewengan Tarekat Tijaniyyah dan Penyimpangan Selawat Fatih – Maulana Asri Yusoff

 

VIDEO – PENYELEWENGAN TAREQAT AT-TIJANI – Ust Shamsuddin Ab Rahman Tarikat Tijani

PENYELEWENGAN-PENYELEWENGAN TAREKAT AT-TIJANIAH

1. Mengisyaratkan bahawa Rasulullah s.a.w menyembunyikan ilmu.

2. Pengasas Tarekat Tijani, Sheikh Ahmad Tijani, melebihkan dirinya dan para pengikutnya berbanding Sahabat Nabi s.a.w.

Continue reading

Ciri-Ciri Pemikiran Islam Liberal

Pemikiran Islam Liberal telah meresap ke dalam masyarakat Islam Malysia terutamanya di kalangan anak-anak muda dan cendekiawan. Mereka bertapak di pusat-pusat pengajian tinggi dan muncul dalam bentuk pertubuhan sukarela (NGO) dan bergiat aktif dalam masyarakat.

Berikut adalah ciri utama gerakan Islam Liberal:

1. SEKULARISME

Pemikiran Islam Liberal mengatakan “sekularisme” tidak bercanggah malah adalah sebahagian dari Islam.

2. PLURALISME AGAMA

Semua agama adalah sama di mana semuanya menuju kepada tuhan yang satu. Perbezaan hanya pada cara sampai kepada tuhan tersebut. Agama Islam dan bukan Islam adalah setanding dan sama-sama benar.

Continue reading

Isu-Isu Sentral Dalam Pemikiran Islam Liberal: Kes Indonesia Dan Pengajarannya Untuk Malaysia

Oleh: Dr Ugi Suharto, (International Islamic University Malaysia)

1. Pendahuluan

Istilah “Islam Liberal” pertama kali digunakan oleh para penulis Barat seperti Leonard Binder (1) dan Charles Kurzman (2). Namun dalam konteks Indonesia ada buku khusus yang ditulis oleh Greg Barton pada tahun 1995 mengenai kemunculan pemikiran liberal di kalangan pemikir Indonesia (3). Buku ini kemudiannya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tajuk “Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neomodernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid”, yang diterbitkan atas kerjasama Paramadina, Yayasan Adikarya Ikapi, dan Ford Foundation pada tahun 1999. Pemikiran Islam liberal, yang biasa disingkat sebagai ‘Islib’, kemudian dipopularkan oleh satu kumpulan para pemuda dengan menubuhkan satu rangkaian kerjasama di dalam dan di luar negara, yang mereka namakan sebagai ‘Jaringan Islam Liberal’ (JIL).

Continue reading

Hakikat Sekularisme Dan Kaedah Penyebarannya

OLEH: IRWAN BIN MOHD SUBRI

(Artikel ini dipetik dan disaring dari buku “Mauqif al-Islam Min al-Tayyarat Wa al-Mazahib al-Mu’asharah” karangan Prof. Dr. Taha Abd al-Salam Khudhair dan Prof. Dr. Hasan Muharram al-Sayyid al-Huwaini, pensyarah jabatan akidah dan falsafah, kuliah Usuluddin Universiti al-Azhar Mesir)

“Sekular” atau dalam bahasa Arabnya dipanggil “al-‘Ilmaniyyah” diambil dari perkataan “ilmu” (dalam bahasa Arab, ‘ain, lam dan mim). Kononnya dari segi mafhum, ia bermaksud mengangkat martabat ilmu, jadi ia tidak bercanggah dengan mafhum Islam yang juga menjadikan ilmu sebagai satu perkara penting bagi manusia dan menyeru kepada ilmu sejak wahyu pertama lagi. Tetapi sebenarnya penterjemahan kalimah “sekular” kepada “al-‘Ilmaniyyah” hanyalah satu tipu daya dan berselindung di sebalik slogan ilmu. Sebenarnya kalau diperhatikan makna tersirat bagi “sekular” ialah “al-Ladiniyyah” yakni “tanpa agama” atau “al-La’aqidah” yakni “tanpa akidah”. Tokoh pemikir Islam Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi pernah menyebut perkara ini di dalam penulisannya tentang sekularisme.

Continue reading