Melontar Jamrah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

MELONTAR JAMRAH

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1- [Sesi 43 – 00:11:05] – Melontar Jamrah
2- [Sesi 43 – 00:14:27] – Melontar sambil berkenderaan
3- [Sesi 43 – 00:25:40] – Khilaf ulama’ berkenaan mana yang lebih afdhal antara berkenderaan atau berjalan kaki sewaktu melontar jamrah
4- [Sesi 43 – 00:31:33] – Kebanyakan ulama’ berpendapat lebih elok melontar Jamrah Aqabah Kubra dengan berkenderaan
5- [Sesi 43 – 00:41:40] – Hari-hari Tasyrik
6- [Sesi 43 – 01:01:34] – Antara pendapat Ibnu Abbas yang tidak dipakai oleh kebanyakan ulama
Advertisement

Bercukur Dan Menggunting Rambut

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

BERCUKUR DAN MENGGUNTING RAMBUT

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1- [Sesi 44 – 00:04:35] – Bercukur dan menggunting rambut semasa mengerjakan ibadat Haji
2- [Sesi 44 – 00:11:25] – Sebab Nabi s.a.w mengulangi menyebutkan perkataan “cukur” berbanding “menggunting”
3- [Sesi 44 – 00:13:42] – (SELINGAN) Kita boleh minta (berdoa) supaya Allah rahmati seseorang yang masih hidup
4- [Sesi 44 – 00:17:05] – Mencukur kepala semasa mengerjakan ibadat haji adalah termasuk dalam syariat Islam
5- [Sesi 44 – 00:29:10] – Nabi s.a.w mencukur kepala Baginda sewaktu haji Wada’
6- [Sesi 44 – 00:37:47] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Imam an-Nawawi menyebutkan bahawa di dalam hadith ini ada beberapa pengajaran – 4 sunnah dalam mengerjakan haji
7- [Sesi 44 – 00:46:55] – Pertanyaan yang diajukan kepada Nabi s.a.w sewaktu Baginda di Mina
8- [Sesi 44 – 01:00:22] – Perempuan hanya perlu menggunting rambutnya tanpa mencukurnya

Umrah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

UMRAH

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1- [Sesi 45 – 12:30] – Umrah
2- [Sesi 45 – 14:19] – Hukum melakukan Umrah
3- [Sesi 45 – 35:55] – Khilaf berkenaan melakukan umrah berkali-kali dalam setahun
4- [Sesi 45 – 45:23] – Tujuan Nabi s.a.w tukar haji kepada umrah – Untuk menghapuskan kepercayaan musyrikin
5- [Sesi 45 – 54:32] – Hadith “muttariq” (Celaru, tidak tetap, lemah), riwayat Ummu Ma’qil, mengerjakan umrah dalam bulan Ramadhan dapat ganjaran haji
6- [Sesi 46 – 00:02:23] – Menggunakan kenderaan waqaf untuk mengerjakan haji
7- [Sesi 46 – 00:43:40] – [SELINGAN] Orang lelaki boleh kirim salam kepada perempuan begitu juga sebaliknya
8- [Sesi 46 – 00:45:54] – Nabi s.a.w melakukan 4 kali umrah
9- [Sesi 46 – 01:07:19] – Umrah-umrah yang dilakukan oleh Nabi s.a.w
10- [Sesi 46 – 01:14:06] – Nabi s.a.w melakukan 4 kali umrah kesemuanya pada bulan Zul Qaedah
11- [Sesi 47 – 09:10] – Perempuan yang berihlal (memakai ihram) umrah berhaidh dan sudah hampir mengerjakan haji
12- [Sesi 47 – 25:20] – Nabi s.a.w bersolat beberapa rakaat dalam masjid di Ji’ranah
13- [Sesi 47 – 30:57] – Nabi s.a.w melakukan umrah Ji’ranah
14- [Sesi 47 – 42:44 – Tempat Nabi s.a.w menetap ketika melaksanakan umrah
15- [Sesi 47 – 46:01] – Umrah Qadha
16- [Sesi 47 – 52:56] – (SELINGAN) Hari dalam Islam bermula pada malam
17- [Sesi 47 – 58:48] – Umrah Qadha adalah ganti bagi tahun yang keenam

Tawaf Ifadhah Dan Tawaf Wida’

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

TAWAF IFADHAH DAN TAWAF WIDA’

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1- [Sesi 48 – 00:06:46] – Tawaf “Ifadhah” dalam mengerjakan Haji
2- [Sesi 48 – 00:56:21] – Maksud Nabi s.a.w lewatkan tawaf hingga ke malam
3- [Sesi 48 – 01:27:20] – Nabi s.a.w tidak berlari-lari anak ketika tawaf Ifadhah
4- [Sesi 49 – 09:47] – Khilaf di kalangan ulama’ mengenai hukum tawaf Wida’ sama ada wajib atau sunat
5- [Sesi 49 – 17:20] – Perempuan berhaidh boleh meninggalkan Makkah selepas daripada melakukan tawaf Ifadhah
6- [Sesi 49 – 28:02] – Khilaf para ulama’ berkenaan hukum tawaf Wida’
7- [Sesi 50 – 11:34] – Berhenti atau singgah di Muhassab
8- [Sesi 50 – 13:50] – Hukum berhenti di Muhassab
9- [Sesi 50 – 47:25] – Orang yang mendahulukan sesuatu sebelum sesuatu dalam mengerjakan haji

Berkaitan Makkah Dan Madinah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

BERKAITAN MAKKAH DAN MADINAH

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1- [ Sesi 51 – 00:41:11 ] – Tanah Haram Makkah
2- [ Sesi 51 – 00:45:40 ] – 10 perbincangan tentang Tanah Haram
3- [ Sesi 51 – 00:58:23 ] – Kisah Abrahah dan tentera bergajah
4- [ Sesi 51 – 01:16:23 ] – (SELINGAN) Hadith yang menunjukkan Nabi s.a.w tidak terlepas dari sinaran matahari
5- [ Sesi 51 – 01:20:15 ] – Perbuatan “ihtikar” (sembunyikan barangan supaya naik harga) di Tanah Haram adalah lebih besar dosanya berbanding di tempat lain
6- [ Sesi 52 – 00:09:06 ] – Memberi minum kepada orang yang melakukan ibadah haji dan umrah
7- [ Sesi 52 – 00:13:33 ] – (SELINGAN) Maksud “Nabiz”
8- [ Sesi 52 – 00:25:29 ] – Tempoh yang dibenarkan kepada golongan Muhajirin untuk berada di Makkah
9- [ Sesi 52 – 00:37:55 ] – Bersembahyang dalam Ka’bah
10- [ Sesi 52 – 01:06:10 ] – Hijir juga termasuk sebahagian daripada Ka’bah
11- [ Sesi 53 – 10:09 ] – Nabi s.a.w memasuki Ka’bah
12- [ Sesi 53 – 34:45 ] – Nasab Quraisy
13- [ Sesi 53 – 47:46 ] – Bani (anak cucu) Abi Thalhah yang memegang anak kunci Ka’bah
14- [ Sesi 53 – 48:49 ] – Harta Ka’bah
15- [ Sesi 54 – 00:24:30 ] – Amalan menziarahi kubur
16- [ Sesi 54 – 00:31:39 ] – Khilaf para ulama’ tentang menziarahi kubur Nabi s.a.w
17- [ Sesi 54 – 00:47:54 ] – Perisytiharan Madinah sebagai Tanah Haram
18- [ Sesi 54 – 01:00:46 ] – (SELINGAN) Salah faham bahawa Nabi s.a.w mengkhususkan ilmu tertentu kepada Saidina ‘Ali r.a
19- [ Sesi 54 – 01:09:51 ] – (SELINGAN) Sistem jaminan perlindungan keamanan
20- [ Sesi 54 – 01:15:17 ] – (SELINGAN) Seseorang hamba tidak boleh menjadikan orang lain sebagai walinya tanpa izin mawalinya
21- [ Sesi 55 – 00:16:48 ] – Denda terhadap orang yang melakukan perkara terlarang di Tanah Haram
22- [ Sesi 55 – 00:34:31 ] – Hukuman “salab” terhadap orang yang melakukan perkara terlarang di Tanah Haram
23- [ Sesi 55 – 00:46:16 ] – Kawasan larangan Rasulullah s.a.w
24- [ Sesi 55 – 01:01:08 ] – Pemergian Nabi s.a.w ke Quba’

Ziarah Kubur

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

ZIARAH KUBUR

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1- [ Sesi 56 – 00:04:45 ] – Ziarah kubur
2- [ Sesi 56 – 00:09:06 ] – Memberi salam kepada Nabi s.a.w
3- [ Sesi 56 – 01:02:01 ] – Larangan menjadikan kubur Nabi s.a.w sebagai perayaan
4- [ Sesi 56 – 01:09:50 ] – Larangan pergi ke kubur Nabi s.a.w. dan kubur orang lain
5- [ Sesi 57 – 00:02:55 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Maksud, “Jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur”
6- [ Sesi 57 – 01:06:55 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Hadith yang dijadikan pegangan oleh Imam Ibn Taimiyyah dalam melarang bermusafir menziarahi kubur