Dosa Besar – Zina

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi – 41m 22s ] – Dosa Besar – Berzina – Ust Shamsuddin Abd Rahman

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/vN54by1jEio ]

ZINA

Dosa zina itu tidak sama.

Allah berfirman: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan)”. (Surah Al-Isra’, Ayat 32)

“Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak), dan tidak pula berzina; dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan dosanya; (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali siapa saja yang bertaubat”. (Surah Al-Furqan, Ayat 68-70)

“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (Surah An-Nur, Ayat 2)

Continue reading
Advertisement

Dosa Besar – Liwath (Homoseks)

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Allah telah menceritakan kepada kita tentang kaum Nabi Luth di beberapa tempat dari kitab-Nya. Antaranya adalah:

“Maka apabila datang (masa perlaksanaan) perintah Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu diterbalikkan (tertimbus segala yang ada di muka buminya) dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu (untuk membinasakan mereka), dan Ia pula tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim itu”. (Surah Huud, Ayat 82 & 83)

Disebabkan itu, Nabi bersabda:

“Sesuatu yang paling aku takutkan atas kamu adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth”. [1] Lalu Baginda melaknat sesiapa yang melakukan perbuatan tersebut tiga kali. Baginda berkata: “Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth”. [2]

Baginda juga bersabda, “Barangsiapa yang kamu dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah keduanya”. [3]

Continue reading

Dosa Besar – Riba

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Allah berfirman : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya”. (Surah Ali ‘Imran, Ayat 130)

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: “Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 275)

Mereka menghalalkan riba, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t. Pada hari kiamat ketika Allah s.w.t membangkitkan semua manusia, mereka akan bergegas keluar, kecuali orang-orang yang memakan riba. Orang-orang yang memakan riba akan berdiri lalu jatuh tersungkur dan begitulah seterusnya. Ini adalah kerana harta riba yang mereka makan akan membiak dalam perut mereka dan akan memberatkan mereka pada hari kiamat. Setiap kali mereka bangun, mereka akan jatuh tersungkur. Mereka ingin bergerak seperti orang lain, namun tidak mampu melakukannya.

Qatadah berkata, “Sesungguhnya orang yang makan riba itu akan dibangkitkan dalam keadaan gila pada hari kiamat. Itu merupakan tanda yang ada pada mereka yang dapat disaksikan oleh semua manusia”. [1]

Continue reading

Dosa Besar – Memakan Harta Anak Yatim Dan Menzaliminya

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO –  [ Durasi – 28m 21s] – Dosa Besar – Memakan Harta Anak Yatim – Ust Shamsuddin Abd Rahman

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/PIYeMB2QoVE ]

MEMAKAN HARTA ANAK YATIM DAN MENZALIMINYA

Allah berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka; dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala”. (Surah An-Nisa’, Ayat 10)

“Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga ia baligh (dewasa, serta layak mengurus hartanya sendiri)”. (Surah Al-An’am, Ayat 152 dan Surah Al-Isra’, Ayat 34)

As-Suddi berkata, “Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan keluar api yang bernyala dari mulut, telinga, hidung dan matanya. Sesiapa yang melihatnya pasti mengetahui bahawa dia adalah seorang yang memakan harta anak yatim”. [1]

Para ulama’ berkata, “Adalah tidak mengapa wali anak yatim memakan harta anak yatim jika dia seorang yang miskin dan memakan dengan cara yang baik setimpal dengan tangunggjawabnya menguruskan dan mengembangkan hartanya. Namun jika melebihi dari yang sepatutnya, maka itu adalah harta haram”. 

Continue reading

Dosa Besar – Berdusta Terhadap Allah Atau Rasulullah s.a.w

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi – 34m 37s] – Berdusta Terhadap Allah Atau Rasulullah – Ust Shamsuddin Abd Rahman

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/kA7VLgwth48 ]

BERDUSTA TERHADAP ALLAH ATAU RASULULLAH S.A.W

Allah s.w.t berfirman: “Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah muka mereka hitam legam”. (Surah Az-Zumar, Ayat 60)

Al-Hasan mentafsirkan ayat di atas sebagaimana berikut: Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, “Jika kami mahu kami pasti melakukan dan jika kami tidak mahu kami pun tidak melakukannya”.

Ibnul Jauzi berkata, “Sebahagian ulama’ berpendapat bahawa berbuat dusta terhadap Allah dan Rasul-Nya merupakan perbuatan kufur, menyebabkan seseorang terkeluar dari millah. Tidak syak lagi bahawa berdusta terhadap Allah dan Rasul-Nya dalam masalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah benar-benar kufur. Namun yang masih diperselisihkan adalah berdusta dalam masalah-masalah selain daripada itu”.

Continue reading

Dosa Besar – Pemimpin Yang Menipu Dan Menganiayai Rakyat

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO –  {Durasi – 1j 2m 33s] – Dosa Besar – Pemimpin Khianat, Zalim Dan Bertindak Sewenang-wenangnya – Ust Shamsuddin Abd Rahman

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/2IbYsQgWNU0 ]

PEMIMPIN YANG MENIPU DAN MENGANIAYAI RAKYAT

Allah s.w.t berfirman: “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampui batas di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang beroleh azab seksa yang tidak berperi sakitnya”. (Surah Asy-Syura, Ayat 42)

“Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahawa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong”. (Surah Ibrahim, Ayat 42 & 43)

“Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali”. (Surah Asy-Syu’araa’, Ayat 227)

Continue reading

Dosa Besar – Sombong Dan Yang Seumpamanya

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong” (Surah An-Nahl, Ayat 23)

Rasulullah s.a.w. bersabda,

“Di kala seorang lelaki berjalan dengan bongkak, tiba-tiba Allah membenamkannya ke bumi, maka diapun terbenam di dalamnya sampai hari kiamat”. [1]

Orang yang dimaksudkan dalam hadith di atas adalah Qarun.

Baginda s.a.w juga bersabda, “Para pemimpin yang bengis dan orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti debu yang dipijak-pijjak oleh manusia. Mereka diliputi kehinaan dari berbagai penjuru”. [2]

Continue reading

Dosa Besar – Persaksian Palsu

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Dalam sebuah atsar disebutkan:

Persaksian palsu itu seumpama dengan menyengutukan Allah ta’ala dua kali ganda.

Allah s.w.t. berfirman: “Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”. (Surah Al-Hajj, Ayat 30) [1]

Mushannif r.a. berkata, “Orang yang memberi persaksian palsu itu telah melakukan beberapa dosa besar, iaitu:

Pertama, bercakap dusta dan tuduhan palsu.

Dalam sebuah hadith disebutkan, “Setiap mukmin itu diciptakan dengan beragam perangai kecuali khianat dan dusta”.

Continue reading

Dosa Besar – Minum Minuman Keras

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya Syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil)?”. (Surah Al-Maidah, Ayat 90 & 91)

Dalam ayat di atas, Allah s.w.t. telah melarang keras meminum minuman yang memabukkan dan telah memberikan peringatan.

Nabi s.a.w. bersabda:

“Jauhilah arak, sebab ianya merupakan ibu segala hal yang kotor (keji). [1]

Maka orang yang tidak menjauhinya bermakna dia telah derhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dia berhak untuk mendapatkan azab kerana telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Continue reading

Dosa Besar – Berjudi

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Allah s.w.t berfirman, “Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu di dalam khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan solat; Oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil)?”. (Surah Al-Maidah, Ayat 90 & 91)

“Maisir” adalah judi dalam segala bentuk; baik ianya berupa dadu, telur, kerikil dan lain-lain. Ia termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil (tidak benar), yang dilarang oleh Allah s.w.t. dalam firmannya:

“Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 188)

Continue reading