Kesepuluh – Kemuliaan Nabi Muhammad S.A.W.

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 3m 55s] – Fiqh Akbar – 10) Kemuliaan Nabi Muhammad s.a.w – Us Muhd Hanief Awang Yahaya

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/SFbV8qwS67E ]

KEMULIAAN NABI MUHAMMAD S.A.W.

Nabi Muhammad s.a.w adalah kekasih, hamba, rasul, nabi dan pilihan Allah. Baginda tidak pernah menyembah berhala, dan tidak pernah syirik walaupun sekelip mata dan tidak sesekali melakukan dosa besar mahupun dosa kecil [41].

NOTA KAKI

[41] Menurut Syah Waliyullah, ‘Ismah atau kemaksuman atau terpelihara Rasul berlaku dengan tiga sudut. Pertama, Allah mencipta mereka dengan fitrah yang sejahtera, kesempurnaan akhlak dan suci dari kekotoran nafsu maka dengan itu tidak timbul keinginan melakukan maksiat dalam diri mereka, kedua, diwahyukan kepada mereka bahawa maksiat menyebabkan kepada keseksaan dan ketaatan itu akan diberikan pahala. Ketiga, Allah menghalang mereka dari melakukan maksiat dengan diciptakan unsur halus yang ghaib. (lihat Hujjatullah al-Balighah, jil. 1, hal. 164, Uwais al-Nadwi, al-‘Aqidah al-Sunniyyah, 71-72)

Advertisement

Kesebelas – Keutamaan Para Sahabat

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 8m 52s] – Fiqh Akbar – 11) – Keutamaan Para Sahabat r.hum. – Us Muhd Hanief Awang Yahaya

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/X3M6aQfZi40 ]

KEUTAMAAN PARA SAHABAT

Manusia yang paling utama selepas para Nabi s.a.w ialah Abu Bakar, `Umar, Uthman dan kemudian `Ali al-Murtada r.a.

Mereka merupakan ahli ibadat dan teguh di atas kebenaran dan dengan kebenaran kita kasih kepada mereka semua. Kita tidak menyebut seorang pun Sahabat Rasulullah s.a.w. melainkan dengan kebaikan sahaja.

Kedua Belas – Tidak Boleh Mengkafirkan Orang Beriman

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 19m 38s] – Fiqh Akbar – 12) Tidak Boleh Mengkafirkan Orang Beriman – Us Muhd Hanief Awang Yahaya

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/68LLjDqo-L0 ]

TIDAK BOLEH MENGKAFIRKAN ORANG BERIMAN

Kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab mana-mana dosa yang dilakukannya walaupun ianya dosa besar [42] selama mana dia tidak menganggap ianya halal [43]. Dan kita tidak menghilangkan (membatalkan) daripadanya nama iman dan kita menamakannya sebagai mu’min pada hakikatnya. Harus, boleh jadi dia seorang mu’min yang fasiq tetapi tidak kafir.

NOTA KAKI

[42] Sesiapa yang masuk dalam Islam dan Iman dalam keadaan yakin dan Tasdiq maka dia tidak terkeluar darinya dengan semata-mata melakukan dosa. Tidak boleh dihukumkan kafir kecuali apabila ada sesuatu yang menyakinkan yang terbit daripadanya, iaitu apabila dia menolak Islam atau mengingkari sebahagian dari Islam. Bagaimanapun, orang beriman yang melakukan dosa tetap bersalah dan dikira fasiq dengan sebab mengerjakan dosa-dosa besar. Inilah pegangan Ahli Sunnah. Berbeza dengan Khawarij, mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka kerana telah jatuh kafir. Mu’tazilah pula mengatakan dia dinafikan nama Iman darinya dan juga bukan kafir tetapi berada di antara dua kedudukan.

[43] Orang yang menghalalkan maksiat dihukum kafir meskipun dia tidak melakukannya kerana mengingkari perkara yang sabit dalam al-Qur’an dan Sunnah. Dia, sama ada tidak beriktiqad bahawa Allah mengharamkannya atau dia beriktiqad bahawa Allah mengharamkanya. (Ibn Taimiyyah, al-Sarim al-Maslul, hal. 372)

Ketiga Belas – Ciri-Ciri Ahli Sunnah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 23m 50s] – Fiqh Akbar – 13) Ciri-ciri Ahli Sunnah – Us Muhd Hanief Awang Yahaya

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/1qj90sz2NHo ]

CIRI-CIRI AHLI SUNNAH

Menyapu khuf adalah sunnah [44]. Sembahyang tarawih pada malam-malam Ramadhan adalah sunnah [45]. Harus sembahyang di belakang setiap (imam) mu’min yang baik dan fasiq [46].

Kita tidak mengatakan orang mukmin itu tidak terjejas dengan sebab dosa-dosanya [47] dan kita juga tidak mengatakan dia tidak akan masuk ke dalam neraka, dan kita juga tidak mengatakan dia akan kekal di dalamnya. Walaupun dia seorang yang fasiq tetapi dia masih beriman semasa meninggal dunia [48].

Kita tidak mengatakan bahawa amalan kebaikan kita (pasti) diterima dan kesalahan kita diampunkan seperti yang didakwa oleh Murji’ah. Tetapi kita mengatakan, sesiapa yang melakukan kebaikan dengan (cukup) semua syaratnya, kosong daripada ke’aiban yang merosakkan, dan perkara yang membatalkannya dan dia tidak menghapuskannya/membatalkkannya dengan kufur dan murtad sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan beriman maka sesungguhnya Allah s.w.t. tidak akan mensia-siakan amalannya, bahkan diterimanya dan diberikan balasan [49].

Apa-apa kejahatan kecuali syirik [50] dan kufur [51] pelakunya itu tidak bertaubat sehingga meninggal dunia tetapi tetap dalam keadaan beriman,  maka sesungguhnya, dia berada dalam Kehendak Allah. Jika Allah kehendaki diazab-Nya dalam neraka dan jika Dia kehendaki diampunkan-Nya dan tidak diazab sama sekali.

NOTA KAKI

[44] Mulla ‘Ali al-Qari berkata: menyapukan khuf itu yakni sehari semalam untuk orang yang bermukim dan tiga hari tiga malam untuk orang musafir adalah Sunnah yakni sabit berdasarkan al-Sunnah yang hampir mutawatir boleh dikatakan hukum ini diambil dari ayat al-Qur’an juga kerana firman Allah s.w.t. … dibacakan dengan me”nasab”kan (baris atas pada huruf lam) mengikut qiraat tujuh yang lebih zahir menunjukkan membasuh kaki. Manakala dibaca dengan men”jarr”kan (baris bawah pada huruf lam) lebih zahir menunjukkan menyapu kaki dan kedua-dua ini saling bercanggah dan mengikut hukumnya ia adalah mubham, tidak jelas. Lalu ia diterangkan oleh perlakuan Rasulullah s.a.w sendiri di mana Baginda menyapu kaki ketika memakai khuf dan membasuhnya ketika tidak memakai khuf. (Sharh al-Fiqh al-Akbar, hal. 75)

[45] Perkara ini dibahaskan dalam bab aqidah untuk membantah golongan Syiah yang mendakwa sembahyang tarawih itu bukan sunnah tetapi rekaan Sayyidina Umar. Sedangkan pada hakikatnya, beliau menghidupkan kembali sunnah kerana Rasulullah s.a.w pernah sembahyang selama tiga malam Ramadhan di masjid bersama Sahabat-sahabat. Kemudian Baginda meninggalkannya kerana bimbang difardhukan ke atas umatnya.

[46] Perkara ini diambil kira kerana untuk menjaga perpaduan umat Islam dan mengelak dari berlaku perbalahan sesama sendiri demi menjaga kemaslahatan yang lebih umum dan mengelak daripada kerosakan yang lebih besar.

[47] Murji’ah mengatakan iman tidak terjejas dengan sebab maksiat. Mereka berpegang dengan zahir hadith atau sebahagian hadith tentang kelebihan orang yang mengucapkan “La Ila HaiIlla Allah” akan masuk syurga. Ahli Sunnah mengatakan dosa dan maksiat yang dilakukan memberi kesan kepada iman dan di akhirat perlu dibersihkan terlebih dahulu di dalam api neraka. Ibn ‘Ubayd al-Qasim bin Sallam menulis kitab Al-Iman, khusus untuk menolak tafsiran Murji’ah yang menyeleweng.

[48] Berbeza dengan Mu’tazilah, kerana mereka secara putus mengatakan kekalnya orang fasiq dalam azab jahannam seperti orang kafir. (al-Maghnisawi, hal. 26)

[49] Seseorang itu hendaklah sentiasa berharap dan berdoa agar amalannya diterima oleh Allah s.w.t.

Firman-Nya, mafhumnya: “Wahai tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui”. (Surah al-Baqarah, Ayat 127)

Dalam ayat ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam keadaan penuh kerendahan memohon dari Allah supaya amalan mereka diterima. Tidak ada pada mereka kemegahan dan kepastian bahawa Allah pasti menerimanya. Dalam pada itu, mereka tidak lupa untuk berdoa meminta keampunan. (lihat Surah al-Baqarah, Ayat 128)

[50] Syirik ialah menyamakan Allah s.w.t. dengan mana-mana makhluk-Nya. Ia juga bermaksud memberikan mana-mana sifat Allah yang khusus kepada benda-benda lain sama ada malaikat, jin, manusia dan sebagainya, seperti kuasa mentadbir alam dengan kehendaknya, memberikan sifat ilmu zati (ilmu tanpa usaha) kepada makhluk lain, meyakini kuasa lain yang dapat menyembuhkan penyakit, boleh melaknat, murka dan memberi rahmat.

Akibat buruk syirik antaranya ialah tidat mendapat doa keampunan nabi dan orang-orang mu’min (al-Taubah: 113), tidak diampunkan (al-Nisa: 48), diharamkan dari memasuki syurga (Surah al-Ma’idah, Ayat 72).

[51] Kufur ialah mengingkari perkara yang daruri yang sabit dalam agama yang dikhabarkan oleh Rasulullah s.a.w. Ia terbahagi kepada Kufr Takzib dan Istihlal (mendustakan dan menghalalkan yang haram), Kufr Dalal Wa Ghayy (kufur kesesatan) Dan Kufr I’rad Wa Tawalli (kufur berpaling dan tidak mengendahkan).

Keempat Belas – Perkara Yang Merosakkan Amalan

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 3m 3s] – Fiqh Akbar – 14) Perkara Yang Merosakkan Amalan – Us Muhd Hanief Awang Yahaya

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/hy7m6b09FeI ]

PERKARA YANG MEROSAKKAN AMALAN

Jika berlaku riya’ dalam mana-mana amalan maka ia akan membatalkan pahala [52]. Demikian juga apabila berlaku `ujub.

____________________________________________________

NOTA KAKI

[52] Riya’ adalah ibadat yang dilakukan kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada orang lain dan termasuk dalam bab ini juga supaya didengari oleh orang lain. Ibadat yang bercampur dengan riya’ ada tiga bentuk:

(a) Dari awal lagi tujuan beribadat kerana mahu memperlihatkan kepada manusia. Ini adalah syirik dan amalannya batil.

(b) Berlaku niat kerana orang lain di tengah-tengah ibadat. Jika amalan itu mempunyai kaitan dari awal hingga akhir seperti sembahyang, maka hendaklah dia menepis niat tersebut dan meneruskan sembahyang. Gangguan niat seperti ini tidak menyebabkan dia riya’. Sebaliknya, jika dia menuruti dan melayani niat tersebut maka rosaklah amalannya itu. Jika amalan itu tidak mempunyai kaitan awal dan akhir seperti seseorang yang berniat untuk bersedekah dengan RM100 kemudian dia bersedekah dengan ikhlas sebanyak RM50 tetapi setelah itu dia bersedekah dengan riya’ maka sedekah yang baki itu menjadi rosak.

(c) Niat kerana orang lain timbul setelah selesai ibadat, maka ia tidak memberi kesan. Namun jika dia mengungkit-ngungkit sedekahnya maka rosak juga amalannya itu.

Kelima Belas – Mukjizat Dan Karamah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 9m 11s] – Fiqh Akbar – 15) Mu’jizat Dan Karamah – Us Mohd Hanief Awang Yahaya

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/13a5avDW8OY ]

MUKJIZAT DAN KARAMAH

Mukjizat itu terbukti berlaku kepada para nabi [53] dan karamah itu benar berlaku kepada para wali [54]. Adapun perkara luar biasa yang berlaku kepada musuh-musuh seperti Iblis, Firaun dan Dajjal seperti yang diriwayatkan dalam hadith, yang telah berlaku dan akan berlaku, itu kita tidak menamakannya sebagai mukjizat tetapi kita menamakannya sebagai perkara yang terjadi hanya untuk memenuhkan keinginan mereka kerana Allah hendak menunaikan keinginan musuh-musuh-Nya sebagai “istidraj” dan hukuman kepada mereka dan mereka terpedaya dengannya dan bertambah lagi kejahatan dan kekufuran mereka. Semuanya itu harus berlaku dan  tidak mustahil [55].

NOTA KAKI

[53] Mukjizat ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada para nabi sebagai dalil kebenaran mereka dan cabaran kepada orang yang mengingkari kenabian mereka.

[54] Berlaku juga perkara luar biasa kepada orang yang bertaqwa dan dekat kepada Allah sebagai pertolongan Allah kepada mereka.

Firman-Nya, mafhumnya: “2. Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya), 3. Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangkanya, dan (ingatlah), sesiapa berserah diri kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya”. (Surah al-Talaq, Ayat 2 & 3)

[55] Allah berfirman: Firman-Nya, mafhumnya: “182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan menarik balik mereka sedikit demi sedikit (ke jurang kebinasaan), menurut cara yang mereka tidak mengetahuinya. 183. Dan Aku memberi tempoh kepada mereka; Sesungguhnya rancangan balasan-Ku amatlah teguh”. (Surah al-A’raf, Ayat 182 &183)

“Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahawa Kami membiarkan (Mereka hidup lama) itu baik bagi diri mereka; kerana sesungguhnya Kami membiarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa (di dunia), dan mereka pula beroleh azab seksa yang menghina (di akhirat kelak)”. (Surah Ali Imran, Ayat 178)

Keenam Belas – Sifat Allah Adalah Azali Sebagaimana Zat-Nya

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 22m 19s] – Fiqh Akbar – 16) Sifat Allah Adalah Azali Sebagaimana Zat-Nya – Us Muhd Hanief Awang Yahaya

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/3zYG97kfNMI ]

SIFAT ALLAH ADALAH AZALI SEBAGAIMANA ZAT-NYA

Allah s.w.t. telahpun bersifat sebagai Pencipta sebelum Dia mencipta dan bersifat pemberi rezeki sebelum memberi rezeki lagi.

Allah s.w.t. dapat dilihat di Akhirat dan orang-orang beriman dapat melihat Allah s.w.t. sedang mereka berada dalam syurga, dengan mata kepala mereka, tanpa tashbih, tanpa kaifiyat dan tanpa ada jarak antara Dia dan makhluq-Nya. [56]

Iman itu adalah mengakui dan membenarkan. Iman penduduk langit dan bumi tidak bertambah dan tidak berkurang, dari sudut perkara yang diimani tetapi bertambah dan berkurang dari sudut keyakinan dan pengakuan. Orang-orang beriman sama pada (asal) iman dan (asas) tauhid tetapi berbeda-beda pada amalan.

Islam ialah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah s.w.t. Secara bahasanya, ada perbezaan antara Iman dan Islam tetapi tidak mungkin ada Iman tanpa Islam dan tidak mungkin ada Islam tanpa Imam. Kedua-duanya itu seperti belakang dan perut (isi dan kulit). Deen (agama) istilah yang menepati Iman, Islam dan syari’at kesemuanya. [57]

Kita mengenal Allah dengan sebenarnya seperti Allah s.w.t. mensifatkan sendiri tentang diri-Nya dalam Kitab-Nya dengan semua sifat-Nya.

Tiada siapa yang mampu beribadat kepada Allah s.w.t. dengan sebenarnya sebagaimana yang Dia layak diibadatkan tetapi hendaklah seseorang itu beribadat kepada-Nya dengan perintah-Nya seperti yang diperintahkan-Nya dengan Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya. [58]

Orang-orang mukmin sama sahaja (dari segi dituntut) mengenal Allah, yakin, tawakkal, kasih, redha, takut, harap dan beriman. Bagaimanapun, mereka berbeda-beda dalam perkara tersebut kecuali dalam perkara Iman.

NOTA KAKI

[56] Kata Imam al-Tahawi: Melihat Allah pada hari kiamat bagi ahli syurga adalah benar tanpa meliputi dan tanpa kaifiat seperti yang difirmankan dalam al-Qur’an, mafhumnya:

“22. Pada hari akhirat itu, muka (orang-orang beriman) berseri-seri; 23. Melihat kepada Tuhannya”. (Surah al-Qiamah, Ayat 22 & 23)

Maksud Ru’yah adalah mengikut apa yang dikehendaki Allah dan mengikut ilmu-Nya.

Setiap hadith sahih daripada Rasulullah s.a.w. berhubung perkara ini adalah mengikut apa yang dikehendaki Baginda dan kita masuk dalam perkara ini dengan mentakwilkan menggunakan akal fikiran kita dan bukan dengan memikirkan dengan hawa nafsu kita.

Sesungguhnya tidak selamat agama melainkan dengan menyerahkan tafsiran tersebut kepada Allah dan Rasul-nya. Di samping mengembalikan pengetahuan tentang perkara yang menjadi kesamaran kepada yang mengetahuinya.

[57] Dalam hadith Jibril yang panjang, (Iman, Islam dan Ihsan) disebutkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Itulah Jibril, beliau datang untuk mengajar kepada manusia agama mereka”.

[58] Ketidakmampuan manusia dalam perkara ini kerana betapa agungnya Allah dan betapa banyak nikmat dan ihsan-Nya kepada manusia. Namun demikian ibadat hendaklah tetap dikerjakan dengan semampunya dan Allah tidak membebankan manusia dengan sesuatu di luar kemampuan mereka. Allah berfirman, mafhumnya: “Bertaqwalah kepada Allah sedaya upaya kamu”. (Surah al-Taghabun, Ayat 16)

Rujuk juga Surah al-Nahl Ayat 18 dan 114.

Ketujuh Belas – Dosa Dan Pahala

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 5m 32s] – Fiqh Akbar – 17) Dosa Dan Pahala – Us Muhd Hanief Awang Yahaya

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/RNrPaly7BxY ]

DOSA DAN PAHALA

Allah s.w.t. melimpahkan kurniaan kepada hamba-hamba-Nya, adil dalam memberikan pahala. Boleh jadi, Dia memberikan berganda-ganda daripada apa yang patut diterima hamba [59], kerana limpah kemurahan-Nya [60].

Allah s.w.t. mungkin menghukumkan seksa kerana dosa sebagai keadilan-Nya dan mungkin Dia mengampunkannya, sebagai limpahan kurniaan-Nya [61].

NOTA KAKI

[59] Rasulullah s.a.w. bersabda, maksudnya: “Sesungguhnya Allah telah menetapkan segala kebaikan dan kejahatan. Maka sesiapa yang bercita-cita dengan melakukan satu kebaikan dan belum dia melakukannya maka Allah menulis untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jika dia bercita-cita dengannya kemudian mengerjakannya maka Allah menulis di sisi-Nya sebanyak sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali ganda hingga sampai beberapa kali ganda. Jika dia bercita-cita dengan satu kejahatan kemudian dia tidak melakukannya maka Allah tulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika dia bercita-cita dengannya kemudian melakukannya maka Allah tulis baginya satu kejahatan sahaja”. (al-Bukhari dan Muslim)

[60] Hendaklah diiktiqadkan bahawa pahala kerana amalan baik bukan kerana usaha kita tetapi itu adalah limpahan kurniaan Allah dan bukan sesuatu yang wajib ke atas-Nya kerana tidak ada yang mewajibkan ke atas Allah untuk memberi pahala kepada orang yang beramal seperti yang didakwa oleh Mu’tazilah. Pemberian pahala merupakan keadilan-Nya dan janji-Nya dan Dia tidak memungkiri janji. Sebanyak mana sekalipun amalan yang dilakukan oleh manusia ia tidak dapat membalas segala nikmat pemberian Allah kepadanya.

[61] Jika manusia diazab maka itu adalah keadilan bukan kezaliman kerana sifat zalim itu mustahil bagi Allah s.w.t.

Kelapan Belas – Syafaat Para Nabi-Nabi a.s.

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 15m 25s] – Fiqh Akbar – 18) Syafaat Para Nabi a.s. – Us Muhd Hanief Awang Yahaya

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/Vg4kWspw8nw ]

SYAFAAT PARA NABI-NABI A.S.

Syafaat para nabi a.s. itu benar. [62] Syafaat Rasulullah s.a.w untuk orang-orang yang beriman, dan untuk pendosa-pendosa besar yang layak diazab, itu adalah benar dan sabit ada. [63]

Amalan ditimbang dengan Neraca pada hari Kiamat itu benar. [64]

Kolam Rasulullah s.a.w. itu benar. [65]

Balasan di kalangan orang yang bermusuhan itu benar, melalui cara diberikan kebaikan. Jika tidak ada berbaki kebaikan maka kejahatan pula dicampakkan kepada mereka. [66]

NOTA KAKI

[62] Syafaat bermaksud doa setiap nabi untuk umatnya di Hari Akhirat. Ia merupakan permohonan kepada Allah untuk kebaikan manusia di akhirat. Nabi bertindak sebagai perantaraan antara ummat dengan Allah s.w.t. untuk manfaat dan pertolongan mereka.

Syarat mendapat syafaat ialah keizinan Allah dan orang yang dimintakan syafaat untuknya itu orang diredhai Allah.

Firman-Nya, mafhumnya: “Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya dan diredhai-Nya”. (Surah al-Najm, Ayat 26)

[63] Syafaat yang khusus kepada Rasulullah s.a.w. ialah Syafaat ‘Uzma ialah syafaat atau permohonan kepada Allah agar segera diadakan keputusan di antara semua makhluk, supaya mereka mendapat keringanan dan kerehatan dari kesengsaraan yang dideritai di Padang Masyar.

[64] Firman Allah s.w.t, mafhumnya: “Dan timbangan amal pada hari itu adalah benar; maka sesiapa yang berat timbangan amalnya (yang baik), maka mereka itulah orang-orang yang berjaya”. (Surah al-A’raf, Ayat 8)

[65] Rasulullah s.a.w. bersabda, maksudnya: “Aku mendahului kamu di kolam, sesiapa yang pergi kepadanya akan dapat minum airnya dan sesiapa yang meminumnya tidak akan dahaga selepasnya buat selama-lama. Akan datang kepadaku beberapa golongan yang mana aku kenal mereka dan mereka kenal aku tetapi mereka dihalang daripadaku”. Baginda berkata: “Mereka itu daripada golongan aku”. Lalu dijawab, “Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah yang mereka ubah sesudah kamu”. Maka aku berkata: “Biarlah mereka itu jauh daripadaku, jauhlah bagi orang yang mengubah sesudahku”. (Hadith riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadith ini juga terdapat isyarat tentang syarat untuk dapat minum telaga Rasulullah s.a.w.

[66] Rasulullah s.a.w. bersabda, maksudnya:

“Sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang pada Hari Kiamat kelak dengan membawa (pahala) solat, puasa dan zakat. Dalam pada masa yang sama, dia datang dalam keadaan telah mencela dan menuduh seseorang (melakukan zina), juga memakan harta orang ini dan menumpahkan darah, serta memukul orang ini. Kemudian diambil yang ini daripada kebaikannya dan yang ini juga daripada kebaikannya. Dan jika kebaikannya sudah habis sedangkan dia belum habis membayar kewajibannya, maka akan diambil dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan kepadanya, lalu dia pun dilemparkan ke dalam neraka”. (Muslim, 2581, al-Tirmizi, 2420)

Kesembilan Belas – Keabadian Syurga Dan Neraka

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi 3m 7s] – Fiqh Akbar – 19) Keabadian Syurga Dan Neraka – Us Muhd Hanief Awang Yahaya

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/hyMiOyvzyXw ]

 KEABADIAN SYURGA DAN NERAKA

Syurga dan neraka itu (telah pun) ada pada hari ini [67] dan ia tidak akan binasa buat selama-lamanya. Bidadari tidak mati buat selama-lamanya. Keseksaan dan pahala dari Allah s.w.t. tidak akan terhenti buat selama-lamanya.

NOTA KAKI

[67] Allah berfirman, mafhumnya: “Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amalan baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (mendapat) syurga yang seluas langit dan bumi, yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa”. (Surah Alii ‘Imran, Ayat 133)

“Dan peliharalah diri kamu dari api neraka, yang telah disediakan bagi orang-orang kafir”. (Surah Alii ‘Imran, Ayat 131)