Panduan Mengenal Pasti Hadith Palsu

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[E-BOOK-  99 Usul Dirayah Untuk Mengenal Pasti Hadith-hadith Dhaif Dan Maudhu’]

VIDEO – [Durasi 2j 23m 45s – Sesi 1 – 99 Usul Untuk Mengenal Pasti Hadith Dha’if & Maudhu’

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/YF2JVanvuus ]

VIDEO – [Durasi 2j 39m 53s – Sesi 1 – 99 Usul Untuk Mengenal Pasti Hadith Dha’if & Maudhu’

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/HitJWDo7B2U ]

USUL DIRAYAH UNTUK MENGENAL PASTI HADITH-HADITH DHAIF DAN MAUDHU’

(Sebagaimana Keterangan Dalam E-Book Dan Video Di Atas)

1. Riwayat yang tidak sesuai dengan kedudukan Nabi s.a.w dan meng`aibkan Baginda.
2. Riwayat yang bercanggah dengan kenyataan dan pengalaman manusia.
3. Mengemukakan sesuatu yang tak masuk `aqal untuk menarik perhatian orang ramai.
4. Janji pahala besar kerana sesuatu `amalan yang kecil dan remeh-temeh.
5. Janji hukuman yang berat atau `azab yang besar kerana kesalahan yang kecil.
6. Hadits yang menyatakan kelebihan minyak tertentu.
7. Hadits yang menyatakan kelebihan bunga-bunga tertentu.
8. Kelebihan membela burung merpati atau ayam.
9. Semua riwayat tentang larangan menebang pokok bidara adalah maudhu` kecuali satu hadits
10. Hadits tentang kelebihan inai semuanya dha`if atau maudhu` kecuali hadits yang menganjurkan supaya berkhidhab dengan inai dan katam dan hadits berikut…
11. Riwayat tentang Nabi s.a.w mandi di dalam bilik mandi air panas dan melumurkan kapur untuk menghilangkan bulu-bulu di tubuh Baginda s.a.w.
12. Bercanggah dengan riwayat yang sahih lagi sharih.
13. Bercanggah dengan ayat Al-Qur’an yang terang.
14. Bercanggah dengan `aqal yang sihat dan sejahtera.
15. Hadits-hadits yang menyebut `Aishah dengan Humaira’ kebanyakannya maudhu` atau dha`if kecuali satu hadith
16. Hadits-hadits yang bermula dengan seruan يا علي maudhu` semuanya melainkan satu hadits
17. Ucapan yang tidak layak dikeluarkan oleh Nabi-nabi a.s
18. Peristiwa yang sepatutnya diriwayatkan oleh ramai orang tetapi hanya diriwayatkan seorang sahaja
19. Hadits yang menunjukkan kefardhuan sesuatu atau kepentingannya tetapi ia hanya diriwayatkan oleh seorang sahaja perawi.
20. Hadits yang menyebutkan secara jelas tarikh atau tahun sesuatu peristiwa yang akan berlaku
21. Hadits yang menyatakan kelebihan mana-mana tempat selain Mekah dan Madinah
22. Hadits yang menyatakan kelebihan mana-mana masjid selain Masjidil Haram, Masjid Nabi s.a.w, Masjid Aqsa dan Masjid Quba’
23. Riwayat yang menyatakan tentang kubur seseorang Nabi selain Nabi kita Muhammad s.a.w, terletak di sesuatu tempat dengan pasti
24. Riwayat yang menyatakan tentang`aqal semuanya dusta.
25. Riwayat yang menyatakan Nabi Ilyas dan Khadhir masih hidup
26. Riwayat yang menyebutkan tentang sembahyang sunat dengan kaifiat tertentu pada setiap hari dalam seminggu
27. Riwayat yang menyatakan tentang kelebihan bulan Rejab dan kelebihan berpuasa Rejab
28. Riwayat yang menyatakan tentang kelebihan sembahyang tertentu seperti sembahyang Ragha’ib pada bulan Rejab.
29. Riwayat kelebihan sembahyang tertentu pada malam Nisfu Sya`ban semuanya maudhu`.
30. Kelemahan dan kejelekan dari segi lafaz atau ma`na atau kedua-duanya
31. Riwayat yang mengandungi celaan terhadap mana-mana bangsa atau kaum
32. Riwayat yang menyebutkan dengan jelas tentang abad akan berlakunya hari qiamat
33. Hadits yang menyebutkan bulan atau hari tertentu sebagai bulan atau hari nahas
34. Hadits yang memuji atau mencela orang-orang yang dikasi
35. Hadits yang menyebutkan tentang fadhilat menziarahi kubur Nabi kita Muhammad s.a.w
36. Terdapatnya bukti-bukti menunjukkan kepalsuannya
37. Hadits yang mengandungi celaan terhadap anak-anak atau generasi kemudian.
38. Hadits yang menyebutkan tentang kelebihan permata-permata tertentu
39. Hadits yang menyebutkan tentang peperangan dengan golongan jin
40. Hadits yang menyebutkan perihal kelahiran Nabi s.a.w.
41. Hadits yang menyebutkan secara terperinci kelebihan setiap surah di dalam Al-Qur’an adalah maudhu` kecuali satu.
42. Hadits yang memuji atau mencela mana-mana imam empat mazhab
43. Hadits yang mencela sahabat Nabi s.a.w
44. Hadits yang memuji kehidupan membujang
45. Hadits yang mencela anak zina
46. Hadits tentang penurunan `ilmu tariqat atau haqiqat daripada Nabi s.a.w kepada orang-orang tertentu.
47. Hadits yang menyebutkan tentang `ilmu batin Saiyyidina `Ali
48. Riwayat daripada seseorang perawi Khariji atau Nashibi tentang keburukan Saiyyidina `Ali
49. Riwayat daripada seseorang perawi Syi`ah tentang kelebihan Saiyyidina `Ali
50. Riwayat perawi ahli bid`ah yang menyokong bid`ahnya
51. Riwayat ahli cerita kebanyakannya adalah dusta.
52. Ada orang yang sudah mati di dalam riwayat tersebut
53. Riwayat perawi pendusta atau dituduh pendusta
54. Perawi zindiq, tidak berugama atau fasiq
55 & 56 Perawi dhaif bercanggah dengan perawi kuat
57. Riwayat keluarga tertentu diampunkan pada hari qiamat
58. Hadits yang mengaitkan manusia dengan ibu-ibu mereka apabila dipanggil pada hari qiamat
59. Hadits yang memuji atau mencela bijirin, kekacang atau sayur-sayuran
60. Hadits yang menyebutkan tentang khilafah (pemerintahan) Bani `Abbas.
61. Hadits yang mencela Bani Umayyah.

62. Hadits yang melarang menebang pokok bidara kecuali satu hadis.

63. Hadits yang menyebutkan Bani `Abbas sebagai ahli syurga.

64. Hadits yang mengemukakan sesuatu peristiwa yang bercanggah dengan apa yang disepakati oleh ahli-ahli sejarah yang mu`tabar.
65. Riwayat yang terdapat petunjuk (qarinah) padanya tentang kekarutan dan kedustaannya.
66. Riwayat yang menyatakan ketinggian dan kebesaran luar biasa saiz tubuh golongan `Amaliqah, `Aad, Tsamud dan `Uuj Bin `Unuq.
67. Riwayat yang menyatakan kelebihan bukit-bukit tertentu seperti Thursina, Qaf
68. Riwayat yang menyatakan tentang penghidupan semula kedua ibu bapa Nabi s.a.w atau menyatakan dengan jelas tentang mereka berdua sebagai ahli syurga.
69. Riwayat yang menyatakan tentang keimanan kedua ibu bapa Nabi s.a.w dan keimanan Abu Thalib.
70. Riwayat yang memuji kecantikan rupa paras.
71. Riwayat yang memuji kezaliman, kerosakan dan kebatilan di samping mengeji kebenaran.
72. Riwayat yang menyatakan fadhilat bercelak, berpakaian baru, bersembahyang, berbelanja lebih daripada biasa utk ahli keluarganya, bersuka ria atau bersedih dan berduka dan lain-lain `amalan pd hari `Asyura’ semuanya adalah maudhu` kecuali berpuasa pada hari tersebut.
73. Riwayat yang menyatakan fadhilat bersembahyang dengan memakai serban dan cincin.
74. Riwayat yang menyatakan Ishaq sebagai anak Nabi Ibrahim a.s yang disembelih bukan Ismail
75. Riwayat yang menyebutkan tentang Abdal, Aqtab dan para wali.
76. Riwayat yang menyebutkan tentang doa dengan wasilah.
77. Riwayat yang menyebutkan tentang imamah, walayah dan khilafah `Ali.
78. Riwayat yang menyatakan tentang benarnya `Ali dalam setiap pertelingkahan yang berlaku di antara beliau dengan para sahabat yang lain semasa pemerintahannya
79. Riwayat- yang mencela atau memburuk-burukkan para isteri Nabi s.a.w seperti `Aishah disalak anjing Hau’ab.
80. Riwayat yang menyebutkan tentang syahadah Husain.
81. Hadits yang mencela orang-orang yang terlibat dengan apa-apa pekerjaan yang halal adalah maudhu` semuanya
82. Riwayat yang menyebutkan tentang بسم الله perlu dinyaringkan bacaannya di dalam sembahyang tidak ada satu pun sahih.
83. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang mana-mana sahabat atau mana-mana wali akan menjadi saqi (pemberi minum air) di kolam Kautsar nanti adalah palsu semuanya.
84. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang orang-orang tertentu akan mempunyai naungan atau teduhan sendiri di hari qiamat nanti adalah palsu.
85. Hadits-hadits yang menyebutkan tentang penguasaan dunia melalui Isim a`zam.
86. Riwayat-riwayat Israiliyyat yang bercanggah dan bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah.
87. Memanglah ada hadits-hadits sahih tentang kelebihan Fathimah,
`Ali, Hasan dan Husain, namun di sana terdapat banyak sekali hadits-hadits palsu berhubung dengan mereka. Seperti hadits Kisa’ dan hadits Hasan dan Husain adalah dua pemuda ahli syurga dan lain-lain.
88. Hadits-hadits yang menyebutkan tentang kelebihan `Ali Zainal `Abidin, Al-Baqir dan Ja`far Sadiq adalah palsu semuanya.
89. Sesuatu peristiwa yang disebutkan di dalam sesuatu riwayat akan dikira tidak benar apabila bercanggah dengan apa yang tersebut di dalam hadits-hadits yang masyhur atau mutawatir.
90. Sesuatu riwayat walaupun dikemukakan oleh perawi tsiqah akan tertolak jika ia mengandungi sesuatu `amalan yang tidak di`amalkan oleh sahabat, tabi`in dan tab`i at-tabi`in.
91. Riwayat yang menyebutkan tentang tasawwuf.
92. Riwayat yang bercanggah dengan qa’idah bahasa ‘Arab.
93. Riwayat yang menyebutkan tentang kelebihan hidup dalam keadaan papa kedana.
94. Riwayat yang menyebutkan tentang Saiyyidina `Ali sebagai pintu `ilmu.
95. Riwayat- yang menyebutkan tentang wasiat Nabi s.a.w berkenaan dengan imamah dan walayah `Ali.
96. Riwayat yang menyatakan `aqal sebagai kejadian pertama adalah maudhu` kesemuanya.
97. Riwayat yang menyatakan nur Nabi s.a.w sebagai makhluk pertama semuanya maudhu`.
98. Riwayat yang menyatakan kejadian seseorang manusia daripada nur ilahi sudah tentu maudhu`
99. Semua riwayat tentang Panjtan adalah maudhu`

TAMBAHAN  USUL-USUL DIRAYAH UNTUK MENGENAL PASTI HADITH-HADITH DHAIF DAN MAUDHU’ 

1. Hadith-hadith yang bercanggah dengan kebesaran Allah s.w.t dan menyerupakan – Nya dengan makhluk [ VIDEO – https://youtu.be/6juuU7dQiQI ]

2. Hadith Yang Menggugat Kemutawatiran Al-Quran  [VIDEO – i.  https://youtu.be/RL_WC2fl2nM ii. https://youtu.be/jJDUoU92cws ]

3. Hadith-hadith Yang Dianggap Sebagai Sandaran Dan Punca Bagi Amalan dan Upacara “Haul” Tidak Ada Satu Pun Yang Sahih [ https://youtu.be/adVHmObN-yA ]

4. Hadith-hadith yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan nabi-nabi dan mengaibkan mereka – [ VIDEO – https://youtu.be/XeaLYKFkFMk ]

5. Hadith-hadith Yang Tidak Sesuai Dan Tidak Layak Dengan Kedudukan Malaikat Dan Mengaibkan Mereka [ VIDEO – https://youtu.be/XeaLYKFkFMk ]

6. Hadith-hadith Tentang Maulid Nabi s.a.w Tidak Ada Satu Pun Yang Sahih, Bahkan Tidak Ada Satu Pun Dhaif, Semuanya Maudhu’ [VIDEO – https://youtu.be/FlTtpe-ZFHc ]

7. Cerita-cerita Yang Masyhur Tetapi Menyalahi Hadith Sahih Adalah Dhaif Atau Maudhu’ [ VIDEO – https://youtu.be/UXBM9_cnF54 ]

PERBINCANGAN TERPERINCI DENGAN MAKLUMAT TAMBAHAN BOLEH DIIKUTI DI SINI 

https://syarahanhadits.school.blog/mengenali-hadith-palsu-usul-dirayat/?frame-nonce=3f5afc7fb2

 
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s