Paulus: Pencipta Agama Kristian

Saringan oleh www.darulkautsar.net dari artikel asal oleh Siti Sakinah bt Mohd Khirrudin (www.al-ahkam.net)

 

Pendahuluan

Tidak lengkap perbincangan tentang agama Kristian jika kita tidak mengenali Paulus dengan lebih dekat. Di dalam setiap perbincangan mengenai agama Kristian, pasti nama Paulus akan dikaitkan. Siapakah sebenarnya Paulus?

Para penyelidik berpendapat bahawa Paulus merupakan orang yang memainkan peranan penting dalam mencorakkan dan mencipta agama Kristian. Segala peraturan yang terdapat di dalamnya seperti prinsip-prinsip, dasar agama dan upacara-upacara adalah ditetapkan oleh Paulus. Bahkan dialah yang bertanggungjawab dalam menggubal pegangan dan akidah penganut-penganut agama tersebut. Dengan kata lain, agama Kristian yang ada sekarang ini adalah hasil ciptaan Paulus, bukan seperti yang diwahyukan Allah s.w.t kepada Nabi Isa a.s untuk disampaikan kepada umatnya. Marilah kita sama-sama mengkaji dan mengenali peribadi yang bernama Paulus ini dengan lebih terperinci.

Latar Belakang Paulus

Asal usul Paulus.

Nama asal Paulus ialah Saul, Dia telah menukar namanya kepada Paulus setelah dia memeluk agama Kristian. Paulus adalah berbangsa Yahudi. Lahir di Tarsus, ibukota Cicillia, Asia Minor. Ayahnya seorang saudagar Yahudi romawi yang bernama Kissai dari suku Benyamin. Ibunya juga berketurunan Romawi.

Pendidikan Paulus.

Pada peringkat awal pendidikannya, Paulus dihantar untuk mempelajari dan mendalami agama Yahudi di Jerusalem serta dididik untuk menjadi Rabbi. Setelah tamat pengajian, dia kembali ke Tarsus dan bekerja membantu ayahnya di samping mengajar hukum-hakam agama Yahudi kepada masyarakatnya.

Selain daripada mempunyai pengetahuan yang tinggi dan fanatik dengan ajaran Taurat, dia juga mahir dalam bidang pendidikan ala Romawi dan falsafsah Yunani. Dia sendiri adalah penganut fahaman aliran Farisi (Farusyin) iaitu golongan yang sangat anti terhadap ajaran Nabi Isa a.s.

Penentangan Paulus Terhadap Agama Kristian

Sewaktu agama Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa a.s sedang meningkat pengaruhnya, Paulus telah dipanggil ke Juresalem untuk membantu membenteras agama tersebut. Tugas yang diserahkan kepadanya itu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Akibatnya banyak pengikut Nabi Isa menjadi mangsa kekejaman dan kerakusannya.

Walaupun begitu, agama Nabi Isa tetap berkembang sehingga tidak dapat dibendung malahan ia semakin tersebar dengan luasnya. Berbagai-bagai usaha dilakukan oleh Paulus untuk menjatuhkan agama yang dibawa Nabi Isa a.s.

Paulus memeluk agama Kristian.

Paulus sangat tegas dalam usahanya untuk menghancurkan agama Kristian. Anehnya, Paulus yang berkobar- kobar semangatnya hendak meruntuhkan agama Kristian itu tiba- tiba mendakwa memeluk agama tersebut malah mendakwa dia adalah utusan rasul. Apakah muslihatnya?

Ada yang menceritakan ketika pengikut Nabi Isa tidak ada lagi di Palestin, Paulus telah diberi tugas menangkap serta membasmi pengikut Nabi Isa yang lari ke Damsyik. Semasa dalam perjalanan ke sana, tiba- tiba Paulus mengumumkan yang dia telah bertaubat. Dia mendakwa bahawa satu peristiwa aneh telah berlaku pada dirinya. Dia ternampak suatu cahaya dari langit yang terang di sekelilingnya. Ketika itu dia jadi gementar lalu terdengar satu suara berkata kepadanya: ”Wahai Saul kenapa engkau menganiayai aku, engkau lawan murid- muridku sebenarnya akulah yang kau aniayai!” Lalu Paulus menyahut: “Siapakah engkau ini ya tuhan?” Maka terdengar oleh Paulus suara sabdaan tuhan itu: “Akulah Yesus yang engkau aniayai itu. Sukarlah bagimu sekarang ini menghindari dosa”. Selepas peristiwa itu dia segera kembali dari Damsyik dalam keadaan bertaubat.

Pada mulanya orang-orang Kristian tidak dapat menerima dan mempercayainya. Tetapi oleh kerana kepandaian dan kebijaksanaan dia bergaul serta berbicara dengan mereka, lama-kelamaan mereka dapat juga menerimanya.

Dalam Al-Kitab berlaku percanggahan tentang peristiwa aneh yang terjadi atas diri Paulus. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam “kisah rasul-rasul” didapati bercanggah di antara satu sama lain. Buktinya, dalam “kisah rasul-rasul” fasal 9 menerangkan bahawa orang yang bersama-sama Paulus turut mendengar suara dari langit itu, manakala dalam fasal 22 ada menyebut bahawa mereka tidak mendengar suara tersebut cuma melihat cahayanya sahaja.

Selain itu, satu perkara lagi yang tidak munasabah langsung ialah panggilan “tuhan” terhadap diri Isa. Bagaimana Paulus boleh memanggil diri Isa “tuhan” secara spontan setelah suara itu memperkenalkan dirinya sebagai Isa, padahal sebelum itu Paulus amat memusuhi Isa a.s. Bahkan perjalanan yang sedang dilakukannya itu pun tidak lain hanya untuk menangkap pengikut-pengikut nabi Isa di Damsyik.

Banyak para pengkaji berpendapat bahawa permusuhan Paulus terhadap agama Kristian adalah faktor yang mendesaknya memeluk agama tersebut. Dia berniat untuk memerangi agama Kristian dan meruntuhkan agama tersebut dari dalam dengan merosakkan dan merubah dasar-dasar dan akidah agama itu.

Penyebaran agama Kristian.

Selepas peristiwa yang dialaminya, Paulus dengan terbuka mengaku bahawa dirinya menjadi rasul Isa. Paulus menganggap taraf kerasulan yang dikurniakan kepadanya sama dengan taraf rasul- rasul utama yang lain.

Paulus sebenarnya tidak pernah berguru dengan Nabi Isa dan tidak pernah mendengar apa-apa pengajaran dari baginda. Malah, Paulus tidak pernah sekalipun berjumpa atau melihat baginda. Tetapi anehnya dia mendakwa dirinya sebagai rasul, dann mendakwa segala pengajarannya adalah daripada wahyu tuhan Isa.

Paulus menyebarkan agama Kristian bukan sahaja di Palestin tetapi di beberapa buah negeri yang jauh seperti Antiogia dan lain- lain, bahkan sampai ke Roma. Setelah ramai orang mula mempercayainya, Paulus mengambil kesempatan dengan memasukkan perubahan-perubahan ke dalam agama Kristian. Di antaranya, dia mengatakan bahawa Isa Al-Masih itu bukan manusia biasa tetapi beliau adalah anak tuhan yang telah dilahirkan oleh seorang wanita yang suci. Kelahiran beliau juga untuk menebus dosa Nabi Adam dan Hawa serta semua keturunannya. Pelbagai lagi perubahan yang dimasukkan oleh Paulus dalam agama Kristian.

Seperti yang diketahui, Paulus mempunyai pengetahuan yang luas dalam kebudayaan dan falsafah Yunani. Dengan latarbelakang Yahudinya, Paulus dipengaruhi oleh pemikiran Yahudi dan Yunani. Selain itu, Paulus ternyata mempunyai kepintaran dalam mencipta suatu agama yang dapat diterima oleh semua bangsa, sedangkan agama Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa hanya untuk bangsa Yahudi sahaja. Bagi menarik orang Yahudi dan bukan Yahudi kepada ajaran baru itu, Paulus telah mengadunkan beberapa ajaran Yahudi dan falsafah Yunani ke dalam agama nabi Isa yang asal. Berduyun- duyunlah orang barat yang bukan bangsa Yahudi memeluk agama Kristian namun orang timur sebaliknya menjauhkan diri daripadanya. Hal ini diakui sendiri oleh Paulus dalam risalah kepada muridnya Timotius. (Timotius 1:15)

Oleh sebab itu agama Kristian yang dibentuk Paulus bertukar daripada agama timur kepada agama barat sehingga pusat agama itu sendiri terletak di sebelah barat,iaitu Rom, padahal ia muncul di timur, iaitu Jerusalem.

Dalam erti kata yang lain, Paulus pandai mengambil peluang dengan menggunakan kepakarannnya untuk menarik semua bangsa manusia kepada ajarannya. Pelbagai pendekatan digunakan olehnya. Ditegaskan bahawa Paulus memasukkan beberapa ajaran Yahudi untuk menarik bangsa Yahudi ke dalam agamanya, mengambil falsafah Yunani untuk menarik orang Yunani dan mengumumkan bahawa Isa adalah penyelamat, pembebas dan lain-lain untuk menarik penganut ajaran Mithras dan Cybele. Tidak cukup dengan itu, Paulus juga berusaha menarik perhatian golongan terpelajar dengan meminjam idea-idea dan pemikiran ahli falsafah Yunani, terutama daripada Philo. Resapan falsafah Philo dalam pemikiran Paulus dapat dilihat melalui istilah-istilah keagamaan yang sering digunakan sehingga sekarang kini seperti anak sulung tuhan, pengantara tuhan dan manusia, bayang- bayang tuhan dan sebagainya.

Dengan demikian jelaslah bagi kita Paulus merupakan pengasas agama Kristian yang ada pada hari ini. Walaupun agama ini disebut sebagai ajaran nabi Isa tetapi pada hakikatnya ia sudah diubah dan dicipta oleh Paulus.

Peranan Paulus Dalam Agama Kristian

Paulus nabi palsu

Sebagaimana dijelaskan sebelum ini, Paulus tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa a.s apatah lagi berguru dengan beliau. Paulus cuma sempat berjumpa dengan para pengikut dan anak murid baginda sahaja. Mereka sebenarnya tidak percaya kepada Paulus yang mendakwa dirinya sebagai utusan rasul.

Semasa Nabi Isa hidup di dunia sebagai Nabi Allah, baginda berpesan kepada umatnya suatu pesanan penting bahawa akan datang beberapa orang Mesias (utusan) palsu dan nabi-nabi palsu selepas ketiadaan beliau. Perkataan dan pesanan Nabi Isa itu terdapat di dalam Al- Kitab. (Markus 13:5- 2, Markus 13 :21)

Dari pesanan dan kata-kata Nabi Isa itu jelaslah bahawa mereka-mereka itu telah pun muncul dan salah seorang darinya ialah Paulus. Dia mengaku kononnya bertemu cahaya di langit dan menerima wahyu dari Isa. Walhal motif sebenarnya ialah mahu merosakkan agama Kristian yang asli.

Tepatlah apa yang dikatakan Nabi Isa katanya: “Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu! Sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah mesias serta mereka menyesatkan banyak orang”. (Matius 24:4-5)

Ramalan Nabi Isa ini tepat dan terbukti sekarang, bahawa ada yang mengaku rasul diutuskan oleh Isa dengan mendapat bimbingan roh kudus serta mengajar dogma yang bertentangan dengan ajaran Isa.

Konsep ajaran Paulus.

Sebagaimana yang kita ketahui ajaran Nabi Isa adalah lanjutan daripada syariat Nabi Musa. Di peringkat awal kemunculan Nabi Isa pengikut-pengikutnya hanya berpegang pada syariat agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya kerana kedatangan Isa bukan membawa syariat baru bagi menggantikan syariat lama, malahan ia hanya menyeru umat Bani Israil pada toleransi, penyucian dan zuhud.

Tetapi agama itu telah diubah oleh Paulus menjadi satu agama baru. Paulus memainkan peranan utama dalam membentuk prinsip-prinsip, dasar-dasar dan dogma yang terdapat dalam agama Kristian pada hari ini. Hukum-hukum baru yang diwujudkan antaranya termasuklah menghadkan perbuatan haram kepada 4 jenis sahaja yaitu zina, memakan haiwan yang dicekik, memakan darah dan memakan haiwan yang disembelih atas nama berhala. Selain itu, banyak lagi hukum yang haram dihalalkan oleh Paulus. Hukum wajib berkhatan yang dipusakai daripada syariat Nabi Ibrahim juga dihapuskan atas alasan amalan tersebut boleh menyebabkan orang bukan Yahudi enggan memeluk agama Kristian. Wajarkah agama diubah berdasarkan alasan ini, dimanakah kekuatan agama tersebut sehingga terpaksa diubah untuk menarik minat manusia? Inilah hakikat agama yang dicipta manusia; tidak sempurna seperti yang Allah wahyukan.

Saripati ajaran yang dibentuk oleh Paulus adalah seperti berikut:

1) Agama Kristian adalah untuk semua bangsa bukan untuk Bani Israil sahaja, padahal Nabi Isa diutuskan Allah hanya untuk Bani Israil.

2) Konsep ketuhanan.

Menurut Paulus tuhan mempunyai tiga peribadi: tuhan bapa, tuhan anak dan roh kudus. Perbincangan tentang ketuhanan dalam agama Kristian sampai sekarang belum selesai, semakin dibincangkan semakin keliru dan tidak mendapat kata putus.

3) Inkarnasi.

Menurut Paulus Isa telah melakukan inkarnasi di bumi melalui benih Daud. Dengan demikian, Paulus telah menegaskan bahawa Isa adalah anak Yusuf dan Maryam sebagaimana salasilah yang ditulis dalam Matius. (Matius 1: 1- 16)

4) Dosa warisan.

Pada pandangan Paulus manusia sepatutnya hidup kekal di syurga tetapi kerana dosa Adam dan Hawalah semua Manusia berada di bumi. Dengan itu semua manusia yang lahir ke dunia menanggung bebanan dosa yang dilakukan oleh mereka berdua. Lalu Isa dianggap sebagai penebus bagi dosa tersebut.

5) Penyaliban dan penebusan.

Menurut Paulus lagi, Nabi Isa menyerahkan dirinya untuk dikorbankan sehingga disalib bagi menebus dosa manusia yang diwarisi oleh Nabi Adam. Setiap orang harus beriman dengan penyaliban dan penebusan dosa agar memperolehi kehidupan yang kekal dan kembali pada hari kiamat.

6) Konsep kebangkitan.

Isa bangkit semula dari alam kubur selepas tiga hari dikebumikan. Beliau terus naik ke langit serta duduk di kanan bapanya untuk memerintah manusia. Semua orang mesti mempercayai bahawa Nabi Isa bangkit dan hidup kekal supaya mereka juga akan beroleh kehidupan yang kekal.

7) Tuhan Yesus.

Paulus menegaskan dengan yakin bahawa Nabi Isa adalah tuhan. Dengan adanya dasar ini, maka lahirlah prinsip triniti yang menetapkan tuhan itu terdiri daripada tiga peribadi, Allah bapa, Allah anak dan roh kudus.

Kesemua ajaran-ajaran di atas ini adalah yang dicipta oleh Paulus. Hakikatnya, segala ajaran tersebut adalah bohong belaka. Sebagaimana yang telah dikatakan Paulus dalam surat kepada jemaah di Roma seperti berikut: “Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaanNya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa?” (Roma 3:7)

Jelaslah sekarang Paulus sebenarnya seorang pendusta. Dia sendiri yang membuat pengakuan sedemikian.

Perbezaan Ajaran Nabi Isa Dan Paulus

Sebelum kita akhiri perbincangan ini, kita perhatikan beberapa perbezaan yang jelas antara ajaran Paulus dan ajaran Nabi Isa. Perbezaan tersebut, di antaranya:

1) Nabi Isa a.s. menyangkal dirinya adalah tuhan yang Maha Esa, (Matius 7: 21-22). Sedangkan Paulus menganggap bahawa Isa adalah tuhan (Korintus 1: 1-9).

2) Nabi Isa a.s. menganjurkan taubat nasuha untuk mendapat keampunan tuhan atas dosa yang dilakukan oleh manusia, sedangkan Paulus menggantungkan keampunan dosa manusia kepada penyaliban Isa.

3) Nabi Isa a.s. tetap mengakui keunggulan hukum Taurat dan penguatkuasaannya di kalangan pengikut-pengikutnya (Matius 5: 17- 18). Sedangkan Paulus mengajar bahawa hukum Taurat tidak dipakai lagi selepas penyaliban Isa untuk menebus dosa manusia (Rom 7 : 4-6). Bahkan ianya digantikan dengan iman terhadap penyaliban itu sendiri (Rom 3: 21- 28).

4) Nabi Isa a.s. tidak pernah membicarakan dosa warisan, sedangkan Paulus mengajar mengenai dosa warisan (Rom 5 : 12).

5) Nabi Isa a.s. mengajar Injil dikalangan orang Yahudi sahaja (Matius 10: 5-6). Manakala Paulus memperluaskannya kepada orang- orang bukan Yahudi (Kisah rasul- rasul 14 : 46).

6) Isa Nabi Isa a.s. mewajibkan amalan berkhatan sebagai meneruskan hukum Nabi Ibrahim sedangkan Paulus tidak mewajibkannya (Rom 3 :30).

Penutup

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahawa Paulus memeluk agama Kristian adalah untuk memerangi agama tersebut, dia ingin menghancurkan agama Kristian dari dalam dengan merosakan prinsip- prinsip dan dasar- dasar agama itu. Dia memeluk agama ini pada luarannya salah untuk membolehkanya meniikam dari belakang!

Perbuatan seperti ini banyak terjadi dalam sejarah agama-agama. Dalam Islam pun berlaku perbuatan yang serupa itu, iaitu seorang yang bernama Abdullah bin Saba’, seorang Yahudi yang menzahirkan dirinya sebagai seorang Islam padahal kafir dalam hatinya. Dia melakukan pemberontakan dan merosakkan fikiran umat Islam di waktu itu. Tetapi hasutan Abdullah bin Saba’ tidak dapat tersebar dengan baik seperti Paulus kerana Allah telah menyebut di dalam kitab suciNya Al- Quran bahawa agama Islam akan dipelihara dan dijaga olehNya.

Dengan itu lain halnya dengan Injil Isa a.s. yang telah hilang di dalam pergolakan kerana tidak ada yang melindungi agama Kristian dari pukulan-pukulan yang kejam yang ditujukan kepadanya oleh musuh-musuh dari luar dan dalam. Dari itu runtuhlah agama Isa a.s dan berdirilah sekarang ini agama Paulus yang dikenali sebagai ‘Kristian’

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s