Thalaq (Cerai) Dan Rujuk

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

1- [Sesi 1 – 2:10] – Orang yang menghasut seseorang perempuan terhadap suaminya.
2- [Sesi 1 – 10:24] – Larangan kepada perempuan meminta supaya saudara perempuannya diceraikan
3- [Sesi 2 – 30:26] – Cerai tidak boleh dijadikan senda gurau
4- [Sesi 2 – 12:08 ] – Bab: Tentang Makruhnya Thalaq
5- [Sesi 2 – 37:27] – Perceraian bukan satu perkara yang tidak elok tetapi salah satu jalan penyelesaian
6- [Sesi 2 – 39:45] – Thalaq (mengikut) sunnah
7- [Sesi 2 – 46:25] – Thalaq tiga yang mengikut sunnah
8- [Sesi 2 – 51:37] – Pembahagian thalaq (Thalaq Sunnah & Thalaq Bid’ah)
9- [Sesi 2 – 1:06:24] – Cara rujuk selepas bercerai
10-[Sesi 3 – 14:16] – (Sambungan) Thalaq (mengikut) sunnah
11- [Sesi 3 – 21:40] – Iddah perempuan yang diceraikan
12- [Sesi 3 – 31:41]- Iddah perempuan yang mengandung semasa diceraikan
13- [Sesi 4 – 7:01] – Dinasakhkan (Dimansuhkan) keharusan rujuk selepas thalaq tiga
14- [Sesi 4 – 37:30] – Cara rujuk (bersetubuh atau dengan ucapan) dan masa rujuk
15- [Sesi 4 – 39:34] – Perceraian adalah hak suami bukan isteri
16- [Sesi 4 – 48:37] – Thalaq tiga dalam satu majlis dikira satu
17- [Sesi 5 – 4:27] – Maksud thalaq tiga
18- [Sesi 5 – 46:50] – Islam menasakhkan (memansuhkan) amalan jahiliyah yang boleh rujuk selepas thalaq tiga
19- [Sesi 6 – 16:11] – Penceraian di kalangan hamba
20- [Sesi 7 – 5:53] – Cerai sebelum kahwin
21- [Sesi 7 – 24:51] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Sumpah untuk melakukan maksiat tidak perlu dilaksanakan kaffarah sumpah
22-[Sesi 7 – 37:10] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Nazar yang diambilkira hanyalah nazar kerana Allah
23- [Sesi 7 – 45:25] – Cerai dengan tersalah
24- [Sesi 7 – 52:28] – Tidak jatuh thalaq kerana dipaksa
25- [Sesi 7 – 58:00] – (SELINGAN) Maksud mengubah ciptaan Allah
26- [Sesi 7 – 1:08:40] – Cerai dengan bergurau
27- [Sesi 8 – 42:34] – Dimansukhkan hak merujuk setelah thalaq tiga
28- [Sesi 9 – 11:21] – (SAMBUNGAN) Dimansukhkan hak merujuk setelah thalaq tiga
29- [Sesi 9 – 14:55] – Pembahagian thalaq ba’in
30- [Sesi 9 – 58:10] – Masalah thalaq tiga dengan satu lafaz
31- [Sesi 10 – 7:36] – Berhubung dengan niat dalam cerai dan lain-lain (Niat memainkan peranan besar dalam perceraian)
32- [Sesi 10 – 59:19] – Pilihan yang diberikan oleh suami kepada isteri
33- [Sesi 10 – 1:03:41] – Pilihan kepada Nabi s.a.w sama ada hendak menjadi orang kaya atau sebaliknya & Sifat-sifat isteri-isteri Nabi s.a.w
34- [Sesi 11 – 12:34] – Adakah jatuh thalaq sekiranya seseorang berkata kepada isterinya: “Urusan ceraimu berada di tanganmu”?
35- [Sesi 12 – 6:38] – Thalaq putus

36- [Sesi 12 – 1:07:28] – Was-was dalam thalaq

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s