Perhubungan (Persetubuhan) Antara Suami Isteri

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

1- [Sesi 30 – 8:44] – Persetubuhan dengan hamba
2- [Sesi 30 – 22:58] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Islam menerima satu cara sahaja untuk menjadikan seseorang sebagai hamba, iaitu melalui peperangan
3- [Sesi 30 – 30:46] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Pendapat ulama’ tentang perempuan yang ditawan
4- [Sesi 30 – 33:58] – Istibra’ (pastikan rahim wanita itu kosong) hamba perempuan yang ditawan
5- [Sesi 30 – 49:11] – Tidak boleh melakukan persetubuhan dengan hamba tawanan selagi dalam proses istibra’ dan perbezaan makna quru’ antara mazhab Hanafi dan Syafie
6- [Sesi 30 – 53:25] – Tidak boleh bersetubuh dengan isteri orang
7- [Sesi 30 – 59:40] – Bolehkah berkahwin dengan perempuan yang hamil?
8- [Sesi 31 – 36:25] – Doa ketika hendak bersetubuh dan doa ketika sedang bersetubuh
9- [Sesi 31 – 44:20] – (SELINGAN) Satu kerugian bagi orang yang tidak mahu anak
10- [Sesi 31 – 50:50] – Makna, “Syaitan tidak akan memudharatkan anak yang hasilnya daripada membaca doa ketika bersetubuh”
11- [Sesi 31 – 1:01:43] – Haram mendatangi isteri pada duburnya
12- [Sesi 32 – 04:10] – Cara persetubuhan mengikut Islam
13- [Sesi 32 – 23:29] – Mendatangi atau menyetubuhi perempuan yang berhaidh dan bersentuhan kulit dengannya
14- [Sesi 32 – 51:25] – Boleh melakukan apa sahaja dengan isteri yang berhaidh selain persetubuhan
15- [Sesi 32 – 58:57] – Kaffarah kepada orang yang menyetubuhi isteri yang berhaidh
16- [Sesi 32 – 1:08:25] – Boleh bersetubuh dengan isteri ketika sudah suci dari haidh atau sudah bersuci selepas habis haidh
17- [Sesi 33 – 17:27] – Hadith-hadith berhubung dengan ‘azal (mengeluarkan air mani di luar)
18- [Sesi 33 – 29:06] – Adakah dibenarkan perbuatan ‘azal?
19- [Sesi 33 – 35:28] – Adakah sama perbuatan ‘azal dengan membunuh anak?
20- [Sesi 33 – 44:33] – Perbahasan ulama’ tentang hadith-hadith berhubung dengan ‘azal
21- [Sesi 34 – 16:19] – Larangan seseorang menyebutkan apa yang dialaminya atau dilakukannya bersama isterinya
22- [Sesi 34 – 53:06] – (SELINGAN) Kadar yang dibolehkan kepada wanita untuk memakai wangian ketika keluar rumah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s