Sutrah Dalam Solat

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

1. [Sesi 46 – 36:54] – Apa yang boleh dijadikan “sutrah” bagi orang yang bersembahyang
2. [Sesi 46 – 46:15] – Garisan boleh dijadikan sebagai “sutrah”, jika tiada sesuatu untuk dipacak
3. [Sesi 47 – 12:01] – Sembahyang menghadap kepada kenderaan (sebagai “sutrah”)
4. Sesi 47 – 18:17] – Jika seorang menjadikan tiang sebagai “sutrah”, adakah boleh dia mengadap tepat kepada tiang tersebut atau ke kanan (atau ke kiri) sedikit dari tiang tersebut
5. [Sesi 47 – 26:52] – Sembahyang menghadap kepada orang yang sedang berbual-bual dan tidur
6. [Sesi 47 – 41:20] – Berada hampir dengan “sutrah”
7. [Sesi 47 – 57:01] – Perintah supaya seseorang yang bersembahyang itu menghalang daripada seseorang lalu di hadapannya
8. [Sesi 47 – 01:01:01] – Apa maksud kata-kata, “Dia adalah syaitan”
9. [Sesi 47 – 01:03:00] – Khilaf masalah hukum jika halang seseorang yang lalu di depan ketika solat dan orang itu terjatuh atau mati
10. [Sesi 47 – 01:06:42] – Perintah supaya seorang yang bersembahyang itu menghalang daripada seseorang lalu di hadapannya
11. [Sesi 47 – 01:17:13] – Larangan melintas di hadapan orang sedang sembahyang
12. [Sesi 47 – 14:15] – Bab: Memutuskan sembahyang
13. [Sesi 47 – 24:35] – Kedudukan “sutrah” dalam sembahyang
14. [Sesi 47 – 25:21] – Maksud, “Anjing hitam dan syaitan”
15. [Sesi 49 – 16:15] – Sutrah imam menjadi sutrah kepada orang berada di belakangnya
16. [Sesi 49 – 26:28] – Pendapat bahawa perempuan tidak memutuskan sembahyang
17. [Sesi 49 – 54:09] – Orang yang mengatakan himar tidak memutuskan sembahyang
18. [Sesi 49 – 01:06:52 ] – Orang yang mengatakan anjing tidak memutuskan sembahyang
19. [Sesi 49 – 01:11:30] – Orang yang mengatakan tidak ada sesuatu pun yang memutuskan sembahyang
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s