Solat Sunat & Solat Sunat Rawatib

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

1- [Sesi 132 – 22:23] – Imam an-Nawawi berpendapat solat sunat tetap diterima walaupun terdapat kekurangan dalam solat fardhu
2- [Sesi 132 – 24:01] – Solat sunat boleh menampung kekurangan solat fardhu yang tidak sempurna
3- [Sesi 132 – 30:16] – Pembahagian “Nafal” dan “Sunat”
4- [Sesi 132 – 30:56]- (Selingan) Pembahagian sunnah Nabi s.a.w dan istilah berkaitan
5- [Sesi 132 – 36:24] – Ganjaran melakukan solat sunat dua belas rakaat
6- [Sesi 132 – 40:53] – Boleh melakukan solat sunat dalam keadaan berdiri atau duduk
7- [Sesi 132 –46:55] : Pendapat imam-imam mazhab mengenai solat sunat dan solat jenazah

8- [Sesi 132 – 50:00] – Solat sunat rawatib yang paling afdhal (Solat sunat Subuh)

9- [Sesi 132 – 53:45] – Khilaf ulama’ tentang bacaan dalam solat sunat Subuh

10- [Sesi 133 – 00:17] – Berbaring selepas sembahyang sunat sebelum Subuh

11- [Sesi 133 – 30:16] – Pendapat Imam mujtahidin tentang berbaring selepas solat Subuh

12- [Sesi 133 – 35:00] – (SELINGAN) Perbahasan ulama’ mengenai perbuatan Nabi s.a.w

13- [Sesi 133 – 53:50] – (SELINGAN) Penjelasan sunnah nabi s.a.w, tashri’ dan ghairu tashri’

14- [Sesi 134 – 00:08] – Jika seseorang sempat dengan imam yang sedang bersembahyang Subuh sedangkan dia belum lagi solat sunat Subuh

15- [Sesi 134 – 31:27] – Solat sunat sebelum sembahyang Subuh lebih afdhal daripada solat sunat yang lain

16- [Sesi 135 – 00:08] – (Solat sunat) Empat rakaat sebelum zohor dan selepasnya.

17- [Sesi 135 – 39:05] – Melakukan isyarat dalam solat sunat tidak membatalkan solat

18- [Sesi 135 – 41:00] – Boleh qadha solat sunat rawatib

19- [Sesi 135 – 45:00] – (SELINGAN) Utamakan hadith “qauli” (kata-kata) berbanding hadith “fi’li” (perbuatan)

20- [Sesi 136 – 00:07] – Sembahyang sunat sebelum Maghrib.

21- [Sesi 136 – 18:25] – Makna “sunnatan” (ketetapan)

22- [Sesi 136 – 35:14] – Menurut kebanyakan ulama’, solat sunat sebelum Maghrib adalah yang paling rendah kedudukannya berbanding solat sunat rawatib yang lain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s