ZAKAT [BERDASARKAN HADITH-HADITH DARI KITAB SUNAN ABI DAUD]

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG ZAKAT DARI HADITH (DARI KITAB ZAKAT SUNAN ABI DAUD) – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

SILA KLIK TANDA MASA BERKAITAN  UNTUK AKSES TERUS KEPADA TAJUK PERBINCANGAN

NOTA: Kitab hadith Sunan Abi Daud bertujuan menyatakan dalil-dalil dari hadith Nabi yang digunapakai oleh pelbagai ulama’ terutamanya imam-imam mazhab dalam masalah feqah. Kita akan berpuas hati kerana amalan dan ibadat kita adalah bersumber dari hadith nabi yang merupakan perbuatan, perkataan atau pengiktirafan dari Nabi s.a.w.

KEWAJIBAN ZAKAT

1. [Sesi 1 – 9:52] – Kewajiban zakat

2. [Sesi 1 – 16:57] – Definisi zakat dari sudut bahasa dan istilah

3. [Sesi 1 – 28:45] – Khilaf ulama’ tentang bilakah difardhukan zakat

4. [Sesi 1 – 40:05] – Abu Bakar r.a. memerangi golongan yang enggan membayar zakat

5. [Sesi 1 – 45:46] – (SELINGAN) Melewatkan pengkebumian pemimpin hingga pemimpin baharu dilantik

6. [Sesi 1 – 51:50] – Empat golongan yang enggan membayar zakat pada zaman Abu Bakar r.a.

NISAB ZAKAT DAN BARANG-BARANG YANG DIWAJIBKAN ZAKAT

7. [Sesi 2 – 15:40] – Kadar had seseorang dikira sebagai kaya

8. [Sesi 2 – 33:44] – (SELINGAN) Hadith juga perlu dituruti sebagaimana al-Qur’an

9. [Sesi 2 – 40:52] – Barangan yang dimiliki untuk diniagakan dikenakan zakat

10. [Sesi 2 – 50:47] – Maksud “kanz”

11. [Sesi 2 – 56:16] – Khilaf berkenaan zakat barangan perhiasan

12. [Sesi 3 – 00:06] – Zakat binatang ternakan

13. [Sesi 4 – 6:10] – Maksud “faradha”

14. [Sesi 4 – 10:22] – Nabi s.a.w sendiri (bukan Sahabat atau orang lain) yang telah menjelaskan hal-hal berkenaan zakat

15. [Sesi 4 – 15:39] – Bilangan binatang yang perlu dikeluarkan zakat

16. [Sesi 4 – 45:00] – Maksud, “Tidak boleh mengumpulkan yang terpisah dan memisahkan yang terkumpul kerana takut dikenakan zakat”

17. [Sesi 4 – 01:06:55] – Khilaf berkenaan pengaruh “khultoh” dalam zakat

18. [Sesi 5 – 27:40] – Tafsiran Imam Malik berkenaan hadith, “Tidak boleh mengumpulkan yang terpisah”

19. [Sesi 5 – 48:11] – Zakat kuda dan hamba

20. [Sesi 6 – 6:02] – Bilangan nisab haiwan yang perlu dikeluarkan zakat

21. [Sesi 6 – 15:40] – Larangan mengambil haiwan ternakan yang mempunyai susu sebagai zakat

23. [Sesi 6 – 33:15] – Maksud “al-mu’tadi”

24. [Sesi 6 – 51:08] – Maksud hadith supaya menyambut pemungut zakat dengan hati yang terbuka

25. [Sesi 6 – 01:02:08] – Sikap pemungut zakat

26. [Sesi 7 –  00:19:57] – Doa pemungut zakat kepada pemberi zakat

27. [Sesi 7 – 00:38:47] – Tafsiran tentang umur unta

28. [Sesi 7 – 00:45:56] – (Sambungan) Doa pemungut zakat kepada pemberi zakat

29. [Sesi 7 –  00:47:14] – Tempat mengeluarkan zakat

30. [Sesi 7 – 01:02:40] – Bolehkah Orang Yang Mengeluarkan Zakat/Sadaqah Membeli Balik Harta Yang Disedekahkannya Bila Penerima Zakat/Sadaqah Ingin Menjualnya?

31. [Sesi 8 – 15:50] – Tidak ada zakat hamba dan kuda

32. [Sesi 8 – 00:21:09] – Zakat tanaman

33. [Sesi 8 – 00:46:08] – Zakat Madu

34. [Sesi 8 – 01:00:38] – (SELINGAN) Maksud  “gereba”

35. [Sesi 9 – 00:06:05] – Anggaran untuk buah kurma

36. [Sesi 9 – 10:55] – Anggaran buah anggur

37. [Sesi 9 – 19:55] – Tentang Anggaran Buah-buahan (Secara Umum)

38. [Sesi 9 – 40:30] – Bilakah dilakukan anggaran terhadap buah kurma?

39. [Sesi 9 – 01:07:13] – Memilih barang yang sederhana kualitinya untuk diberikan zakat

ZAKAT FITRAH

40. [Sesi 10 – 14:48] – Zakat fitrah.

41. [Sesi 10 – 19:29] – (SELINGAN) Khilaf ulama’ tentang fardhu dan wajib

42. [Sesi 10 – 00:35:28] – Waktu ditunaikan zakat fitrah

43. [Sesi 10 – 00:50:30] – Nilai zakat fitrah yang perlu ditunaikan

44. [Sesi 10 – 54:34] – Golongan yang diwajibkan zakat fitrah

45. [Sesi 11 – 05:42] – Kuantiti yang perlu dikeluarkan zakat

46. [Sesi 11 – 20:21] – Kuantiti makanan yang dikeluarkan sebagai zakat

47. [Sesi 11 –  26:00] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Pendapat Saidina Muawiyah r.a. yang berbeza daripada orang lain

48. [Sesi 11 – 48:00] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Kekeliruan Ibn ‘Uyainah berkenaan segantang gandum

49. [Sesi 12 – 10:24] – Riwayat bahawa dibayar setengah gantang gandum untuk zakat fitrah

50. [Sesi 12 – 49:21] – Menyegerakan (Bayar Dahulu Sebelum Tiba Masanya) Pembayaran zakat

PENGAGIHAN HARTA ZAKAT DAN ORANG YANG LAYAK MENERIMANYA

51. [Sesi 13 – 18:20 ] – Adakah zakat boleh dibawa dari satu negeri ke satu negeri yang lain?

52. [Sesi 13 – 28:03] – Orang yang berhak diberikan zakat

53. [Sesi 13 – 43:15] – Golongan munafik yang mendesak Nabi s.a.w supaya diberikan zakat

54. [Sesi 13 – 54:25] – Orang yang mempunyai 1 uqiyah tidak boleh meminta-minta

55. [Sesi 14 – 00:07:57] – Orang yang diberi zakat dan batas tahap “kaya”

56. [Sesi 14 – 45:56] – (SELINGAN) Perbezaan antara “faqir” dan “miskin”

57. [Sesi 14 – 01:04:41] – Orang yang kaya dan bertubuh sihat tidak boleh mengambil harta zakat

58. [Sesi 15 – 15:07] – Orang kaya yang boleh menerima zakat

59. [Sesi 15 – 22:50] – Pandangan ulama’ yang menyatakan orang kaya boleh menerima zakat

60. [Sesi 15 – 30:00 – Definisi “Fi Sabilillah”

61. [Sesi 15 – 44:37] – Harta zakat apabila sudah menjadi milik seseorang maka boleh dijual beli

62. [Sesi 15 – 49:56] – Zakat untuk orang kaya yang berada pada jalan Allah

63. [Sesi 15 – 56:26] – Kadar zakat yang boleh diberikan kepada satu orang

64. [Sesi 16 – 00:16:25 – Larangan Meminta-minta

65. [Sesi 16 – 23:32] – (Selingan) Peluang yang diberikan oleh Nabi s.a.w kepada Tsauban (hamba bebasan Rasulullah) – syurga kalau tidak meminta apa-apa dari orang lain

66. [Sesi 16 – 00:31:12] – Menjaga diri daripada meminta-minta

67. [Sesi 16 – 53:01 ] – Tidak akan hilang kemelaratan yang diadukan kepada manusia

68. [Sesi 16 – 01:07:34] – Keharusan mengambil upah dalam pekerjaan

69. [Sesi 17 – 00:19:35] – Maksud, “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”

70. [Sesi 17 – 39:50] – Sedekah atau zakat kepada Bani Hasyim

71. [Sesi 17 – 01:13:58] – Orang fakir boleh memberi hadiah kepada orang kaya daripada sedekah yang diperolehinya

72. [Sesi 18 –  00:06] – Orang yang memberi sedekah kemudian mewarisinya

73. [Sesi 18 – 08:26] – Hak-hak harta

74. [Sesi 18 – 10:11] – Maksud “al-ma’un”

75. [Sesi 18 – 18:19] – Akibat tidak menunaikan hak harta

76. [Sesi 18 – 24:46] – Hak orang lain terhadap harta kita

77. [Sesi 18 – 31:26] – Hak berkenaan unta

78. [Sesi 18 – 36:1] – (SAMBUNGAN) Hak berkenaan unta

79. [Sesi 18 – 39:45] – Memberi pinjam labun susu unta

80. [Sesi 18 – 41:24] – Nabi s.a.w memerintahkan supaya meletakkan sebahagian tamar di masjid untuk orang-orang miskin

81. [Sesi 18 – 45:29] – Memberi tumpang belakang unta kepada orang yang tidak berkenderaan

MEMINTA-MINTA

82. [Sesi 19 – 00:08:48] – Hak orang yang meminta-minta

83. [Sesi 19 – 36:20] – Apa yang perlu diberikan kepada orang miskin yang meminta-minta sekiranya tidak mempunyai apa-apa?

84. [Sesi 19 – 00:40:48] – Sedekah kepada ahli “zimmah”

85. [Sesi 19 – 01:06:30] – Sesuatu yang tidak boleh dilarang (untuk mengambilnya)

86. [Sesi 20 – 13:50] – Meminta-minta di dalam masjid

87. [Sesi 20 – 32:24] – Memberi kepada orang yang meminta kerana Allah

SEDEKAH DAN KELEBIHANNYA

88. [Sesi 20 – 55:47] – Mendahulukan perbelanjaan kepada orang yang berada di bawah tanggungan

89. [Sesi 20 – 58:24] –  (SELINGAN) Anak yang sudah baligh adakah masih di bawah jagaan si ayah?

90. [Sesi 20 – 01:01:01] – Kebenaran bersedekah kesemua harta

91. [Sesi 21 – 12:40] – Kelebihan memberi minum air

92. [Sesi 21 – 29:11] – (SELINGAN) Hadith yang menjadi dalil boleh mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal

93. [Sesi 21 – 49:04] – Kelebihan memberi pakai kepada orang Islam yang lain

94. [Sesi 21 – 54:49] – Memberi pinjam sesuatu untuk diambil manfaat

95. [Sesi 22 – 13:55] – Ganjaran orang yang menjaga harta (atau menguruskan harta

96. [Sesi 22 – 22:01] – Perempuan yang memberi sedekah sesuatu daripada rumah suaminya

97. [Sesi 22 – 42:51] – Hubungan silaturrahim

98. [Sesi 23 – 15:40] – Bakhil yang melampau

LUQOTHOH/BARANG YANG TERCICIR

99. [Sesi 23 – 34:03] – Maksud “luqothoh”

100. [Sesi 23 – 47:02] – Mengambil barang yang tercicir

101. [Sesi 24 – 0:10] – (SAMBUNGAN) Barang yang tercicir

102. [Sesi 24 – 27:15] – Isytiharkan barang yang tercicir selama setahun

103. [Sesi 25 – 15:39] – Mewujudkan saksi untuk barang yang tercicir

104. [Sesi 25 – 24:42] – (SELINGAN) Memetik buah-buahan yang masih berada di pokok

105. [Sesi 25 – 01:05:57] – Barangan yang tercicir di Makkah

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s