Iqamah Dan Hal-Hal Berkaitan Dengannya

1. [Sesi 25 – 07:07 ] – Bab: Iqamah untuk sembahyang sedangkan imam belum datang lagi
2. [Sesi 25 – 41:10] – Iqamah adalah untuk imam bukan untuk ma’mum
3. [Sesi 25 – 44:09] – Masih boleh bercakap selepas iqamah diucapkan
4. [Sesi 25 – 48:55] – Berdiri menunggu imam lama adalah “samud” (makruh)
5. [Sesi 25 – 57:43] – Ma’mum boleh menunggu dalam keadaan duduk
6. [Sesi 25 – 01:10:27] – Boleh dilewatkan sedikit solat kerana ramai ma’mum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s