Gambaran Haji Nabi s.a.w

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

GAMBARAN HAJI NABI S.A.W.

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1- [Sesi 30 – 00:06] – Riwayat Jabir r.a. berkenaan gambaran haji Nabi s.a.w
2- [Sesi 31 – 11:30] – Gambaran haji Nabi s.a.w
3- [Sesi 31 – 30:06] – Nabi s.a.w bersembahyang sunat dua rakaat sewaktu di Zulhulaifah
4- [Sesi 31 – 31:42] – Nabi s.a.w menaiki unta Baginda sambil diiringi ramai Sahabat
5- [Sesi 31 – 33:33] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Sebahagian ayat al-Qur’an berkenaan haji, turun sewaktu Nabi s.a.w sedang menunaikan haji
6- [Sesi 31 – 34:58] – Nabi s.a.w bertalbiyah dan penambahan lafaz talbiyah oleh sebahagian Sahabat
7- [Sesi 31 – 38:09] – Kebanyakan Sahabat berniat untuk melakukan haji tanpa umrah
8- [Sesi 31 – 44:02] – Nabi s.a.w ber”istilam” pada rukun Hajar al-Aswad ketika mula-mula sampai
9- [Sesi 31 – 44:52] – Nabi s.a.w berlari-lari anak sebanyak tiga pusingan dalam keadaan berittiba’ (menampakkan bahu kanan)
10- [Sesi 31 – 45:48] – Nabi s.a.w menuju ke Maqam Ibrahim
11- [Sesi 31 – 57:49] – Nabi s.a.w kembali Istilam (yang ke 8) selepas mengerjakan tawaf, kemudian Nabi keluar ke pintu Shafa
12- [Sesi 31 – 01:06:45] – (SELINGAN) Nabi s.a.w tidak tahu perkara yang akan berlaku pada masa akan datang (kecuali apa yang diberitahu Allah)
13- [Sesi 31 – 01:09:34] – Dibenarkan membuka ihram adalah untuk memberi kemudahan dalam ibadat haji
14- [Sesi 31 – 01:14:35] – Nabi s.a.w dan sebahagian Sahabat tidak membuka ihram dengan sebab membawa binatang korban
15- [Sesi 32 – 00:07] – (SAMBUNGAN) Gambaran haji Nabi s.a.w
16- [Sesi 32 – 07:38] – (SELINGAN) Golongan Barelwi beri’tiqad bahawa Nabi s.a.w mengetahui semua perkara
17- [Sesi 32 – 10:38] – Maksud, “Umrah masuk dalam Haji”
18- [Sesi 32 – 28:12] – Nabi s.a.w. menyatakan tindakan Fatimah r.ha. adalah benar ketika ‘Ali r.a. mengadu hal kepada Nabi s.a.w
19- [Sesi 32 – 32:07] – ‘Ali r.a. berihlal sebagaimana ihlal Nabi s.a.w
20- [Sesi 32 – 48:35] – Haji Tamattu’ ada kelebihannya tersendiri
21- [Sesi 32 – 58:47] – Jumlah binatang korban yang dibawa oleh ‘Ali r.a adalah sebanyak 100 ekor
22- [Sesi 32 – 01:03:15] – Nabi s.a.w bersembahyang jamak di Mina
23- [Sesi 32 – 01:07:01] – Nabi s.a.w mengubah ibadat haji jahiliyah kembali kepada yang asal sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s
24- [Sesi 33 – 01:16] – Khilaf ulama’ berkenaan orang yang berihram berada di bawah khemah
25- [Sesi 33 – 02:26] – Nabi s.a.w berkhutbah di hari Arafah
26- [Sesi 33 – 04:16] – Antara isi khutbah Nabi, “Darah sesama kamu dan harta sesama kamu adalah haram kepada kamu”
27- [Sesi 33 – 08:35] – Antara isi khutbah Nabi, “Segala sesuatu daripada urusan jahiliyah di bawah kedua telapak kakiku”
28- Sesi 33 – 13:48] – Antara isi khutbah Nabi, “Nyawa yang hilang semasa jahiliyah dihapuskan”
29- [Sesi 33 – 20:53] – Antara isi khutbah Nabi, “Riba yang berlaku semasa jahiliah dihapuskan”
30- [Sesi 33 – 33:33] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Hukum jenayah dalam Islam
31- [Sesi 33 – 43:28] – Maksud, “Ittaqullah fin al-nisa”
32- [Sesi 33 – 01:03:40] – Antara isi khutbah Nabi s.a.w, “Sesungguhnya aku tinggalkan pada kamu yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya iaitu Kitab Allah”
33- Sesi 33 – 01:10:05] – Antara isi khutbah Nabi s.a.w, “Kamu bertanggung jawab tentang aku”
34- [Sesi 34 – 00:08] – (Sambungan) Gambaran haji Nabi s.a.w
35- [Sesi 34 – 08:27] – Nabi s.a.w Jamak dua sembahyang di Arafah dan tidak sembahyang sunat di tengah-tengah itu
36- [Sesi 34 – 12:35] – Mauqif (tempat wukuf) di Jabar Rahmah
37- [Sesi 34 – 18:26] – Hari Raya yang lebih besar dalam Islam adalah hari raya Qurban
38- [Sesi 34 – 22:24] – Permulaan waktu wuquf di sisi Imam Ahmad
39- [Sesi 34 – 23:48] – Cara duduk di tempat wuquf
40- [Sesi 34 – 28:28] – Nabi s.a.w solat jamak Maghrib dan Isyak pada waktu Isyak di Muzdalifah
41- [Sesi 34 – 30:26] – [SELINGAN] Khilaf berkenaan azan dan iqamah sewaktu solat jamak
42- [Sesi 34 – 38:38] – [SELINGAN] Khilaf ulama’ berkenaan memisahkan antara dua solat yang dijamakkan
43- [Sesi 34 – 42:35] – [SELINGAN] Nabi s.a.w. tidak sembahyang sunat di antara dua sembahyang
44- [Sesi 34 – 55:36] – Hukum berada di Muzdalifah dan waktunya
45- [Sesi 34 – 01:05:30] – Keberangkatan Nabi s.a.w dari Muzdalifah ke Mina
46-[Sesi 34 – 01:09:40] – (SELINGAN) Lelaki dan Perempuan hendaklah jaga pandangan di antara satu sama lain
47- [Sesi 34 – 01:12:26] – “Muhassif”, ialah nama suatu tempat
48- [Sesi 34 – 01:13:20] – Pemergian Nabi s.a.w ke Jamrah ‘Aqabah Kubra
49- [Sesi 34 – 01:17:4] Nabi s.a.w menyembelih 63 ekor binatang korban sebagai isyarat kepada umur Baginda
50- [Sesi 34 – 01:20:10 – Khilaf berkenaan memakan binatang korban yang kita korbankan
51- [Sesi 34 – 01:24:24] – Tujuan Nabi s.a.w tidak mengambil sendiri air zam-zam
52- [Sesi 35 – 05:34] – (Sambungan) Gambaran Haji Nabi s.a.w
53- [Sesi 35 – 19:52] – Boleh melakukan sembelihan di mana-mana tempat di Mina
54- [Sesi 35 – 30:29] – Berwukuf di Arafah, dan maksud “Arafah”
55- [Sesi 35 – 39:39] – Keluar ke Mina
56- [[Sesi 35 – 41:05] – Tempat Nabi s.a.w bersolat Zohor pada hari Tarwiyah
57- [Sesi 35 – 44:35] – Keluar ke Arafah
58- [Sesi 35 – 59:01] – Berangkat ke Arafah
59- [Sesi 36 – 04:52] – Khutbah Nabi s.a.w
60- [Sesi 36 – 05:05] – Khilaf ulama’ berkenaan bilangan khutbah sewaktu haji
61- [Sesi 36 – 24:57] – Berkhutbah sambil berdiri di atas kenderaan
62- [Sesi 36 – 30:04] – Tempat Wukuf di Arafah
63- [Sesi 36 – 31:40] – Tempat kedudukan pemimpin di Arafah
64- [Sesi 37 – 12:24] – Bertolak dari Arafah
65- [Sesi 37 – 21:28] – Nabi s.a.w. berhenti untuk berhadath dan berwudhu’
66- [Sesi 37 – 27:10] – Nabi s.a.w melakukan sembahyang Jamak Ta’khir Maghrib pada waktu Isyak
67- [Sesi 37 – 28:49] – Khilaf orang yang sembahyang di tempat Nabi s.a.w berhenti berhadath
68- [Sesi 37 – 52:28] – Ada ketikanya Nabi s.a.w berjalan laju sedikit ketika haji Wada’
69- [Sesi 37 – 57:57] – Tidak ada solat sunat antara dua solat jamak
70- [Sesi 38 – 12:25] – Bersembahyang di Muzdalifah atau Jam’in
71- [Sesi 38 – 13:10] – Sembahyang jamak dengan dua iqamah atau satu iqamah?
72- [Sesi 38 – 20:10] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Jamak Hakiki dan Jamak Suri
73-[Sesi 38 – 32:40 – Maksud Nabi s.a.w tidak “bertasbih” (iaitu tidak sembahyang sunat) sebelumnya dan selepasnya
74-[Sesi 38 – 35:55] – Hadith-hadith yang menyebutkan jamak dengan sekali iqamah saja adalah kekeliruan perawi
75- [Sesi 38 – 43:57] – (SELINGAN) Maksud “Tahlil”
76- [Sesi 38 – 47:25] – Boleh sekiranya tidak azan dan iqamah ketika sembahyang jamak
77- [Sesi 38 – 50:05] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Asyak (Makan Malam)
78- [Sesi 38 – 51:10] – Dalil bagi mazhab Hanafi bahawa jamak hakiki hanyalah ketika mengerjakan haji
79- [Sesi 38 – 55:29] – Nabi s.a.w bersembahyang Subuh bukan pada waktu kebiasaan sewaktu haji
80- [Sesi 39 – 06:40] – Bersegera meninggalkan Muzdalifah
81- [Sesi 39 – 10:25] – Ulama’ salaf berbeza pendapat tentang bermalam di Muzdalifah
82- [Sesi 39 – 16:46] – Waktu melontar Jamrah Aqabah
83- [Sesi 39 – 49:55] – “Hari Haji Akbar”
84- [Sesi 39 – 52:08] – Perbezaan Ulama’ tentang “Hari Haji Akbar”
85- [Sesi 39 – 54:52] – Khilaf ulama’ tentang “Hari Haji Asghar”
86- [Sesi 39 – 57:19] – Pengisytiharan larangan terhadap orang-orang musyrik daripada melaksanakan haji
87-[Sesi 39 – 01:02:45] – (SELINGAN) Khilaf berkenaan orang kafir masuk ke dalam masjid
88- [Sesi 40 – 10:38] – (SELINGAN) Bulan-bulan Haram
89- [Sesi 40 – 32:37] – Orang yang tidak sempat wukuf di Arafah
90- [Sesi 40 – 42:03] – Khilaf Mengenai waktu wukuf di Arafah
91- [Sesi 40 – 49:20] – Berhenti Di Mina dan Kelebihan Muhajirin
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s