Berkenaan Ihram Dan Hadyu (BINATANG KORBAN)

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

BERKENAAN IHRAM DAN HADYU (BINATANG KORBAN)

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1. [ Sesi 4 – 07:46 ] – Tempat dan masa yang ditentukan untuk memulakan kerja haji dan umrah
2. [ Sesi 4 – 13:08 ] – Nabi s.a.w menentukan tempat-tempat untuk memulakan pakai ihram bagi orang yang mengerjakan haji dan umrah
3. [ Sesi 4 – 43:48 ] – Perempuan yang berhaidh boleh “berihlal haji” (memakai ihram) untuk mengerjakan ibadat haji
4. [ Sesi 4 – 52:57 ] – Keharusan memakai wangian ketika hendak pakai ihram
5. [ Sesi 4 – 59:52 ] – Memakai “talbid” (sesuatu yang mengemaskan rambut)
6. [ Sesi 5 – 13:22 ] – “Hadyu” (binatang korban)
7. [ Sesi 5 – 43:22 ] – Lembu sebagai hadyu (binatang korban)
8. [ Sesi 5 – 49:59 ] – Merungkai kemusykilan berkenaan Nabi s.a.w mengorbankan seekor lembu untuk 9 isteri Baginda
9. [ Sesi 5 – 57:35 ] – Boleh melakukan korban bagi pihak orang lain
10. [ Sesi 6 – 11:30 ] – Membuat “isy’ar” (tanda) pada binatang yang mahu dikorbankan
11. [ Sesi 6 – 13:13 ] – Khilaf ulama’ berkenaan hukum isy’ar
12. [ Sesi 6 – 20:46 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Apakah maksud Nabi s.a.w bersembahyang Zohor di Zul Hulaifah pada hari kedua?
13. [ Sesi 6 – 22:22 ] – Nabi s.a.w minta supaya dibawa untanya kemudian ditoreh untanya di sebelah kanan
14. [ Sesi 6 – 27:40 ] – Khilaf tentang Nabi s.a.w melakukan sama ada Haji Qiran atau Haji Tamattu’
15. [ Sesi 6 – 39:38] – Adakah boleh menukarkan binatang korban selepas diniatkan?
16. [ Sesi 6 – 53:34] – Keharusan menaiki unta yang dihantar untuk dijadikan korban
17. [ Sesi 6 – 57:34] – Komentar Imam al-Syaukani berkenaan hukum menaiki unta yang dihantar untuk diljadikan korban
18. [ Sesi 7 – 14:38 ] – Binatang korban apabila hampir binasa atau kepenatan yang amat sangat sebelum sampai di Tanah Haram
19. [ Sesi 7 – 38:58 ] – (SELINGAN) Hari yang paling dibesarkan oleh Allah adalah Hari Raya Haji
20. [ Sesi 7 – 57:26 ] – Cara sembelihan unta
21. [ Sesi 7 – 01:06:05 ] – Cara Nabi s.a.w melakukan sembelihan unta
22. [ Sesi 8 – 11:53 ] – Waktu pakai Ihram
23. [ Sesi 8 – 15:04 ] – Khilaf di kalangan ulama’ tentang jenis haji yang dilakukan oleh Nabi s.a.w
24. [ Sesi 8 – 31:54 ] – Perkara-perkara yang digalakkan bagi orang yang hendak berihram supaya melakukannya
25. [ Sesi 8 – 41:12 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Bahagian bucu (sudut) Ka’abah yang disentuh oleh Nabi s.a.w ketika tawaf
26. [ Sesi 8 – 54:40 ] – Nabi s.a.w melarang celupan kuning (kerana menyerupai pakaian rasmi agama lain pada masa itu)
27. [ Sesi 8 – 57:05 ] – Nabi s.a.w berihlal (memakai ihram) di tempat dan masanya
28. [ Sesi 8 – 01:07:17 ] – Membuat syarat ketika melakukan ibadah haji
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s