Berkaitan Makkah Dan Madinah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

PERBINCANGAN TENTANG  “HAJI”  DARI KITAB SUNAN ABI DAUD – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF 

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UC9KishFyHurpIVa0smyLlkg/videos

BERKAITAN MAKKAH DAN MADINAH

[Klik Tanda Masa Berkaitan Untuk Akses Terus Ke Tajuk Perbincangan]

1- [ Sesi 51 – 00:41:11 ] – Tanah Haram Makkah
2- [ Sesi 51 – 00:45:40 ] – 10 perbincangan tentang Tanah Haram
3- [ Sesi 51 – 00:58:23 ] – Kisah Abrahah dan tentera bergajah
4- [ Sesi 51 – 01:16:23 ] – (SELINGAN) Hadith yang menunjukkan Nabi s.a.w tidak terlepas dari sinaran matahari
5- [ Sesi 51 – 01:20:15 ] – Perbuatan “ihtikar” (sembunyikan barangan supaya naik harga) di Tanah Haram adalah lebih besar dosanya berbanding di tempat lain
6- [ Sesi 52 – 00:09:06 ] – Memberi minum kepada orang yang melakukan ibadah haji dan umrah
7- [ Sesi 52 – 00:13:33 ] – (SELINGAN) Maksud “Nabiz”
8- [ Sesi 52 – 00:25:29 ] – Tempoh yang dibenarkan kepada golongan Muhajirin untuk berada di Makkah
9- [ Sesi 52 – 00:37:55 ] – Bersembahyang dalam Ka’bah
10- [ Sesi 52 – 01:06:10 ] – Hijir juga termasuk sebahagian daripada Ka’bah
11- [ Sesi 53 – 10:09 ] – Nabi s.a.w memasuki Ka’bah
12- [ Sesi 53 – 34:45 ] – Nasab Quraisy
13- [ Sesi 53 – 47:46 ] – Bani (anak cucu) Abi Thalhah yang memegang anak kunci Ka’bah
14- [ Sesi 53 – 48:49 ] – Harta Ka’bah
15- [ Sesi 54 – 00:24:30 ] – Amalan menziarahi kubur
16- [ Sesi 54 – 00:31:39 ] – Khilaf para ulama’ tentang menziarahi kubur Nabi s.a.w
17- [ Sesi 54 – 00:47:54 ] – Perisytiharan Madinah sebagai Tanah Haram
18- [ Sesi 54 – 01:00:46 ] – (SELINGAN) Salah faham bahawa Nabi s.a.w mengkhususkan ilmu tertentu kepada Saidina ‘Ali r.a
19- [ Sesi 54 – 01:09:51 ] – (SELINGAN) Sistem jaminan perlindungan keamanan
20- [ Sesi 54 – 01:15:17 ] – (SELINGAN) Seseorang hamba tidak boleh menjadikan orang lain sebagai walinya tanpa izin mawalinya
21- [ Sesi 55 – 00:16:48 ] – Denda terhadap orang yang melakukan perkara terlarang di Tanah Haram
22- [ Sesi 55 – 00:34:31 ] – Hukuman “salab” terhadap orang yang melakukan perkara terlarang di Tanah Haram
23- [ Sesi 55 – 00:46:16 ] – Kawasan larangan Rasulullah s.a.w
24- [ Sesi 55 – 01:01:08 ] – Pemergian Nabi s.a.w ke Quba’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s